Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.05.2022 17:37
  Rusko není Putinova řiť, řekl na koncertě zpěvák DDT. Hned ...

  Read more...

   
 • 20.05.2022 15:33
  Věřím, že se mnou souhlasíte v tom, že to, co se děje ve ...

  Read more...

   
 • 19.05.2022 13:45
  Ukrajina je už dnes schopna zlikvidovat Krymský most. Nepochybně ...

  Read more...

   
 • 16.05.2022 18:32
  Zatímco Ukrajinci celému světu předvedli, že jsou hrdým a ...

  Read more...

   
 • 16.05.2022 18:31
  Putinův generál Beseda zašantročil 2 mld. USD na vítání ruských ...

  Read more...

   
 • 16.05.2022 16:48
  Ruský deník: Putin má prý smrtelnou chorobu, zdravotnictví ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Zeman_a_HradA. Schopenhauer: „Často se stává, že kdo odchází z hádky jako vítěz, vděčí za to často ani ne tak správnosti svého úsudku při předložení svého výroku, jako chytrosti a obratnosti, se kterými je obhajoval“ L. Fuller: „Většina nespravedlností tohoto světa není páchána pěstmi, ale lokty.“

… Připomínám, že rozdíl cca 10%, tedy asi 500.000 hlasů ve prospěch Miloše Zemana, je třeba dělit dvěma.  Celostránkový, naprosto lživý inzerát, vyšel v deníku BLESK v jasném rozporu se zákonem v první den volby! Karel Schwarzenberg se proto nemohl účinně bránit i kdyby chtěl, protože volební kampaň už ze zákona skončila. Vzhledem ke stavu informovanosti venkova a jeho myšlení, daném tím čím si většina jeho obyvatelstva životem prošla je jasné, že to bylo rozhodující pro „vítězství“ Miloše Zemana. …

Cituji z Usnesení NSS ČR: Je pravdou, že Zeman jej velmi nekorektně přirovnal k „Sudeťákovi“; ostatně text letáku „Kdo nevolí Zemana, není Čech“ označil za hloupý podle tvrzení navrhovatele dokonce i samotný M. Zeman. Z hlediska právního je nicméně podstatné, že na tyto výroky mohl K. Schwarzenberg a jeho stoupenci reagovat, což také činili.

Jiná je ovšem situace u dalších pochybení, která navrhovatel ve vztahu k volební kampani vytýká. Jmenovitě jde o celostránkový inzerát v deníku Blesk, který vyšel v první den druhého kola voleb prezidenta republiky (srov. Blesk, 25. 1. 2013, s. 9). Tento inzerát obsahuje přinejmenším jedno nepravdivé tvrzení, a to o poděkování kandidáta Karla Schwarzenberga Berndu Posseltovi za jeho podporu (k nepravdivosti tohoto tvrzení srov. vysvětlení Miloše Zemana v prezidentské debatě na ČT 1 dne 24. 1. 2013 a následné dementi Britských listů z téhož dne, viz http://www.blisty.cz/art/67152.html). Tím byl porušen zákaz uvádět o kandidátech nepravdivé údaje podle citovaného § 35 odst. 2 zákona o volbě prezidenta republiky. Současně byla porušena též povinnost dle § 35 odst. 3 téhož zákona, podle něhož „[p]ropagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro sdělení v neprospěch kteréhokoli kandidáta na funkci prezidenta republiky“. Stejně tak byla lživá informace, šířená tentokráte týmem Miloše Zemana, podle níž jsou na zámku manželky kandidáta na funkci prezidenta republiky Karla Schwarzenberga nacistické symboly (http://www.novinky.cz/domaci/291011-zeman-se-omluvil-schwarzenbergovi-za-recio-hakovych-krizich.html).

V obou případech právě uvedených došlo k porušení zákona, konkrétně v prvém případě § 35 odst. 2 a 3 zákona o volbě prezidenta republiky, v druhém případě § 35 odst. 2 téhož zákona. Obě skutečnosti bezesporu měly racionální vztah ke zvolení kandidáta, jehož zvolení je napadeno. Soud nicméně dospěl k závěru, že ve věci není dána třetí podmínka pro závěr o neplatnosti volby prezidenta republiky, totiž existence zásadní intenzity nezákonnosti. Lze jen připomenout, že protizákonnost musí dosahovat takového stupně, kdy je možno se důvodně domnívat, že pokud by k ní vůbec nedošlo, nebyl by kandidát zřejmě vůbec zvolen. Intenzita porušení volebního práva ve vztahu k inzerátu v deníku Blesk je bezesporu mimořádně velká. Deník Blesk je nejčtenějším českým deníkem, jeho náklad se pohybuje kolem 300 000 kusů, každodenně zasahuje výrazně více než jeden milión čtenářů (http://www.mediaguru.cz/2012/08/prodane-naklady-deniku/). Inzerát vyšel v první den voleb, kandidát Schwarzenberg, v jehož neprospěch inzerát směřoval, tak neměl reálnou šanci na lži tam uvedené reagovat. Zadavatelem inzerátu byl bývalý důstojník komunistické Státní bezpečnosti, což byla klíčová represivní složka zločinného komunistického režimu (srov. zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu). Spojení zadavatele inzerátu s týmem zvoleného kandidáta Miloše Zemana však nebylo v tomto řízení prokázáno. Současně výsledek voleb ve prospěch kandidáta Miloše Zemana je tak výrazný, bezmála 500 000 hlasů (srov. oficiální výsledek voleb vyhlášený pod č. 25/2013 Sb.), že se lze domnívat, že přes vysokou

intenzitu protizákonnosti nebyl inzerát s to změnit volební výsledky. Soud se shoduje s názorem Ústavního soudu, podle něhož za porušení pravidel volebního procesu by měl být v prvé řadě sankcionován ten, kdo je způsobil. Hrozba zrušení výsledku voleb jako jedině možný důsledek je v takovém případě v rozporu s ústavním principem přiměřenosti zásahu veřejné moci (takto citovaný nález sp. zn. Pl. ÚS 73/04).

[50.] Lze tak uzavřít, že volební stížnost není důvodná. Jakkoliv se totiž soud ztotožňuje s řadou uplatněných námitek co do jejich skutkového vymezení, ne ve všech lze hovořit o protizákonnosti. Zjištěná protizákonnost pak podle přesvědčení soudu nedosahuje takové intenzity, aby byla způsobilá zpochybnit výsledky voleb jako celku s ohledem na rozdíl téměř 500 tis. hlasů, o které obdržel vítězný kandidát více.

* * *

Připomínám, že rozdíl cca 10%, tedy asi 500.000 hlasů ve prospěch Miloše Zemana, je třeba dělit dvěma.  Celostránkový, naprosto lživý inzerát, vyšel v deníku BLESK v jasném rozporu se zákonem v první den volby! Karel Schwarzenberg se proto nemohl účinně bránit i kdyby chtěl, protože volební kampaň už ze zákona skončila. Vzhledem ke stavu informovanosti venkova a jeho myšlení, daném tím čím si většina jeho obyvatelstva životem prošla je jasné, že to bylo rozhodující pro „vítězství“ Miloše Zemana. Tento vážný, rozhodující argument volby NSS ČR v podstatě ignoroval, jinak by musel vyhlásit minimálně opakování druhé kola volby. To, že není jeho přímým autorem volební tým Miloše Zemana ho nemůže zbavovat odpovědnosti. Že v den jeho zveřejnění, tedy v první den volby, mlčel a vyjádřil se až když bylo rozhodnuto, vypovídá dostatečně. Nemusel vědět o tomto inzerátu, ale jistě by také nepřiznal, že se jeho tým na této nemravné, vysoce účinné, manipulativní strategii s neinformovanými, podílel.

 

Jan Šinágl, 28.2.2013

Návrh Jana Šinágla na neplatnost volby presidenta České republiky

Usnesení NSS ČŘ ze dne 18.2.2013

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

0 #5 Gaspar Mario 2013-03-10 00:28
President postupoval zcela srozumitelně.
G.M.
0 #4 Gaspar Mario 2013-03-10 00:21
K češství našich deklarantů:

V Bundesarchivu-B erlín je uložena dokumentace Dr. Wolfganga Zarnacka elitního nacistického právníka člena NSDAP. V jeho rozkladu-Denksc hrift (způsob písemné presentace postoje k určité situaci) se mimo jiné vyjmenovávají všechny šlechtické rody v Protektorátu, na jejichž majetek byla 12.února 1942 uvalena nucená správa (Kinsky-Kostele c nad Orlicí, Kolowrat, Sternberg, Schwarzenberg, Parish, Lobkowitz, Czernin, Belcredi, Strachwitz, Dobrzensky, R.Kinsky-Chlume c, větší pozornost je věnována Colloredo-Mannsfeldům).

Zarnack dále uvádí: výrazy „deklarace“ a „deklaranté! (Benešovi) neodpovídají charakteru veřejného prohlášení /Kundgebung/, které v žádném případě neměla státoprávní charakter…

Deklaraci odevzdanou Benešovi /Kundgebung/ nikdo ze zúčastněných nepodepsal. Byla pouze přednesena za jejich přítomnosti. K doložení jejího skutečného právního významu je nutno uvést následující: -zúčastnění byli českoslovenští občané a jako takoví byli věrní republice. Jejich věrnost Říši přineslo ažzřízení protektorátu. Dále je nutno zohlednit výnos vůdce o zajištění beztrestnosti z 7.června 1939, který se vztahuje na všechny trestné činy spáchané na území protektorátu před 16.březnem 1939. Týkalo se to hlavněpolitický ch přestupků.

Z čistě formálního hlediska nelze považovatdeklar aci adresovanou Benešovi za protiříšské chování….Deklar ace určená Benešovi ho měla přimět k zahájení jednání s Němci, resp. pomoci odvrátit hrozící válečné nebezpečí. V důsledku by to zapříčinilo nejen vnitropoliticko u změnu, ale i přeorientování zahraničněpolit ické orientace. Československo by se těsněji přimknulo k Německu, resp. k Ose. Toho si byli všichni zúčastnění náležitě vědomi; svým postojem to nejen schvalovali, ale i chtěli. Takovétořešení „Československé otázky“ nelze z pohledu tehdejší situace považovat za protiříšské, nýbrž za vysloveně proněmecké a politicky promyšlené….
0 #3 Gaspar Mario 2013-03-10 00:20
Je nesprávné (na základě tehdy používané terminologie) označovat prohlášení /Kundgebung/ za „deklaraci“ a zůčasněné za„deklaranty“. V česko-moravském prostoru se pojem „deklarace“ rozumí státoprávně závazný dokument /Erklärung/. Toto prohlášení však žádný takový charakter nemělo. Z toho pak zcela přirozeně vyplývá, že účast na deklaraci odevzdané Benešovi nelze považovat za protiříšské jednání…

Po zřízení protektorátu vstoupila celá řada představitelů šlechty do národního souručenství nebo do organizací spolupracujícíc h s Němci. Příslušnícišlec htických rodů rovněž udržovali kontakty s říšským protektorem. To vše dokladuje jejich souhlas se začleněním protektorátu do Velkoněmecké říše.

Dále Zarnack k případu Colloredo-Manns feld uvádí:
Vzhledem ke klíčovému postavení osoby knížete Josefa Colloredo-Manns felda (nar.1866) v celém případě, je nutno zabývat se podrobněji touto osobou. V r.1865 zdědil po svém dědovi panství Opočno(má os. pozn. restitučněnevyd áno), Zbiroh a Dobříš (má os.pozn. neoprávněně, korupční cestou vydány!!). Za I.světové války se okamžitě dobrovolně přihlásil do služeb rakouské armády. Patřil k osobám blízkým dvoru. Nesouhlasil s rozbitím monarchie a nikdy se pořádněneidenti fikoval s republikou. V r. 1924 přenesl zmocnění spravovat majetek vČechách na bratra Hieronyma Colloredo-Manns felda. Nynější válka ho zastihla na panství jeho manželky ve Francii. Po vstupu německých vojsk do Paříže se obratem ohlásil na tamějším německém velvyslanectví a u vojenského velitele města. Ten vyzval všechny úřady podporovat Josefa Colloredo-Manns felda všemi možnými prostředky. Josef C.M. okamžitě požádal o výjezdní povolení do Německa. Vše je možno náležitě zdokladovat. Jeho žádost byla předložena říšskému protektoru, který ji ale nikdy nevyřídil….
0 #2 Gaspar Mario 2013-03-10 00:19
Dne 16.února 1942 byl policejně zkonfiskován majetek Josefa C.M., jeho bratra Hieronyma C.M. včetně jeho synů-Dr. Josefa C.M., Hieronyma C.M., Weikharda hraběte C.M. a Friedricha hraběte C.M.

Příslušníci rodu Colloredo-Manns feld se odvolali a požádali o přezkoušení uvalených opatření. Žádost zaslali jak na Gestapo tak říšskému ministru vnitra.

Co se týče dalších členů rodiny C.M. je nutno zmínit hraběte Weikharda C.M. Naprosto politicky nezkušený se ve svých dvaceti letech podílel na deklaraci adresované Benešovi. To učinil, aniž by domyslel smysl a důsledky svého počínání. K deklaraci se přihlásil pouze za svou osobu, bez souhlasu svého otce a svých bratrů. Ti se na ní v žádném případě nepodíleli, také se nikdy politicky neangažovali obzvláště protiněmecky…

Účast Weikharrda C.M. na deklaraci adresované Benešovi nelze považovat za protiříšské jednání….

Nucená správa byla uvalena na popud ing. Gecka (německé národnosti), který do roku 1938 působil jako hospodářský vedoucí u Colloredo-Manns feldů….

V závěru navrhuje Dr. Zarnack odvolat německou nucenou správu (týkalo se majetku všech rodů).
-1 #1 Jan Herna,Th.Dipl.,C 2013-03-01 04:09
Zvolení prezidenta republikyna základě lží, podrazů a křiváctví, vydání prolhaného inzerátu v době,kdy vůbec nemměl vyjít,tedy v rozporu s colebním zákonem, v očích čestných lidí morálně snižuje nejenom zvoleného prezidenta, ale i čestnost prezidentského úřadu. Pakliže prezident se dopustí takovýchto faux pau,nemohu nikdy uvěřit jeho morálce!

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)