Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út zář 26 @08:30 -
KS Ostrava: Odvolání ing. Marka Gáby
so zář 30 @09:30 - 10:00PM
Volmanův Žebrák
so zář 30 @14:00 -
Berounka Čechův mlýn: setkání převozníků
út říj 10 @19:00 -
Praha Broadway: Petriněnko
čt říj 12 @09:30 -
OS Praha-západ: Janíček J. (The Plastic People of the Universe)
st říj 18 @19:00 -
Praha: předpremiéra BRATŘI pro sponzory

Nejnovější komentáře

 • 22.09.2023 18:10
  „Studentský žalobce při čistkách na bratislavských právech v ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 18:09
  „Studentský žalobce při čistkách na bratislavských právech v ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 08:32
  Manželka zemřelého na ambasádě v Saudské Arábii nedostává ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 07:50
  Rusko své odpůrce pronásleduje vždy a všude. Car Petr I. dal ...

  Read more...

   
 • 17.09.2023 10:17
  Farma-průmysl z nás dělá "pokusné králíky" a ještě na tom ...

  Read more...

   
 • 13.09.2023 13:30
  Naši američtí příbuzní truchlí potichu něco jako národní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Janu_IvanaJediný kdo se zachoval jako skutečný nezávislý soudce byla ústavní soudkyně JUDr. Ivana Janů:

„Zastavením řízení se ÚS zřekl role arbitra, jehož úkolem je odstranit pochybnosti o souladu některých kroků prezidenta s ústavním pořádkem. Z tohoto důvodu rozhodně nepřispěl k posílení důvěry veřejnosti v právní stát a dospělost demokracie.“ … "Výhrady mám vůči celkové koncepci většinového stanoviska i jeho argumentačním jednotlivostem. Docházím k závěru, že důvody k zastavení řízení nejsou dány a ústavní žaloba měla být věcně projednána. Tím v žádném případě nemá být řečeno, že bych byla přesvědčena o důvodnosti podané ústavní žaloby."

Před rozhodnutím neřekl Klaus ani slovo o tom, jak by uvítal svoji argumentaci před Ústavním soudem. Nyní se vyjadřuje ústy svého obhájce, jak toho lituje. Typický Klaus. Ústavní soud mohl ve věci rozhodnout transparentně ve veřejném jednání. To by ovšem nesměl mít stávající složení. Rádo využilo znění Ústavy a zbavilo se zbaběle nepříjemné  záležitosti. Proto nemůže jeho postoj překvapit! Václav Klaus není za své jednání ve věci amnestie odpovědný, plnou odpovědnost nese premiér Petr Nečas a jeho vláda dle Ústavy LN_Unik_US_CR_290313ČR. Bude opět ve věci „rozhodovat“ Ústavní soud, když ve věci kontrasignace amnestie premiérem docházelo k porušování zákona a platných předpisů a i o tom, zda je vláda spoluodpovědná, když jejím jménem premiér podepsal, ale vůbec ji neinformoval?!

Premiér měl informovat vládu, upozornit na čl. 2 a podepsat amnestii až po vyjmutí tohoto zločinného ustanovení. Bude zajímavé, jak na mých 20 otázek na ZOI ze dne 20.3.2013 premiér Petr Nečas odpoví – čas na odpověď má ještě do 4.3.2013. Je praktikující křesťan, měl by mít tedy i čisté svědomí, tedy i žádný důvod na těchto 20 otázek neodpovědět, tím spíše, že už žádný důvod k utajení čehokoliv ve věci amnestie neexistuje – ani zákonný, ani mravní. Naopak ve jménu dobrých mravů je to nutné a mělo by být i samozřejmé pro premiéra, má-li čisté svědomí.

Nad politickou budoucností Petra Nečase se začíná stmívat. Nedávné události v Mnichově musí být patřičně revidovány. Zřejmě proto "starý klan" obratem připravil a našel potřebné. Člověk nepotřebuje mnoho fantazie už dříve tušit co přijde, resp. muselo přijít.

Připomínám vynikající vystoupení ústavní soudkyně JUDr. Ivany Janů, ze dne 26.2.2010, z tiskové konference na Úřadě vlády ČR po skončení Mezinárodní konference o zločinech komunistických režimů. Konala se v Senátu ve dnech 24-25.2.2010. Psal jsem o ní ve svém článku ze dne 5.3.2010: Utajená konference o zločinech komunismu – několik ukázek ze závěru jejího projevu:

…Má-li moje prezentace vyústit v závěr, jak zacházet s komunistickými zločiny v bývalých komunistických státech, pak bych uvedla následující:

1) Válka v bývalé Jugoslávii trvala 5 let a skončila v prosince 1995 a přinesla podle odhadu

200.000 obětí.

2) Druhá světová válka, která je označována jako nejmonstróznější konflikt v historii si vyžádala, podle odhadu  60.000.000 obětí.

„Nacismus byl odsouzen při mezinárodním soudním procesu v Norimberku jako zločinecká ideologie a celým světem zavržen, jeho nositelé byli exemplárně potrestáni a nacistické zločiny jsou nepromlčitelné, aby se zdůraznila jejich ďábelská povaha.“ (Černá kniha komunismu I.)

3) „Komunistická ideologie, v jejímž důsledku byly napáchány zločiny srovnatelné s nacistickými, mezinárodním společenstvím odsouzena nebyla“ (Černá kniha komunismu I.), ačkoli její bilance byla děsivá

100.000.000 obětí bez války.

Cože opravdu každý z nás a celé mezinárodní společenství neví, že v zemích jako bývalý Sovětský svaz, Čína, Vietnam, Kambodža, Východní Evropa a další .. probíhal po celá desetiletí vnitřní destruktivní konflikt, kde vládnoucí fanatické komunistické strany a jejich aparát doslova masakrovaly civilní obyvatelstvo a uváděly celé národní, etnické, náboženské a třídní skupiny do genocidních podmínek.

a) Na nastolení spravedlnosti není niky pozdě, ale plynutí času působí kontraproduktivně proti jejímu zjednávání. Oběti umírají a stárnou a přesnost jejich paměti bledne a oslabuje přesvědčivost jejich svědectví. Ke spravedlnosti mohou přispět:


• soudy mezinárodní

• soudy národní

• přiznání viny před soudem

• Komise pravdy a usmíření, jako jiná platforma k přiznání viny.


b) Je škoda, že zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu (č. 198/1993 Sb.) nebyl využit efektivněji, nejen pokud jde o běh promlčecích lhůt, ale zejména k tomu, aby svým burcujícím obsahem podnítil politickou vůli k určení specializované, dostatečně kvalifikované skupiny vyšetřovatelů, státních zástupců a soudců k urychlenému zjednání nápravy a spravedlnosti.

c) K otázce odpuštění a usmíření uvádím, že jen oběti mají právo odpouštět křivdy na nich spáchané. Jen oběti mají právo vést tlustou čáru za minulostí, a to vždy jen a jen za bezprávím na nich spáchaném. Nikdo jiný toto právo nemá! A pokud si ho někdo přisvojí, účty postižených zůstávají nadále otevřené a nevyrovnané.

Budu-li parafrázovat prohlášení prezidentky B. Plavšič, kterým přiznala v závěrečné řeči svoji odpovědnost (v 72 letech věku), před svým odsouzením v Haagu, pak bych uvedla:

Každý, kdo úmyslně zmařil nevinné životy jiných, má pouze svůj jeden život, aby za svoje jednání zaplatil a i kdyby dal svůj život k dispozici, nemůže odčinit smrt desetitisíců, statisíců a milionů. Proto mu nezbývá nic jiného než požádat pokorně o odpuštění. Pokud je mi známo, žádní jednotliví členové komunistických stran, ani jejich organizace, to dosud neučinili.

d) Civilizovaná společnost, která (správně) bere výkon spravedlnosti z rukou oběti a ruší zákon odvety „oko za oko, zub za zub“, je povinna k výkonu spravedlnosti přistupovat odpovědně a proporcionálně. Slovy Dr. Boraina z Jihoafrické republiky, který Komise usmíření založil: „Oběti musí být slyšeny, je to imperativ.“ Oběti komunismu podle mého názoru dosud slyšeny nebyly.


Děkuji Vám za pozornost.

(Následoval dlouhý potlesk a jediné „standing ovation“ během celé konference. Je to posledních cca 5 minut z 35 minut trvajícího projevu ústavní soudkyně, který navíc musela z důvodu časového limitu zkrátit.)

* * *

Oběti čl.2 amnestie vyslyšeny nebyly, nebudou a spravedlnosti se nedočkají. Nebyly tedy vyslyšeny stejně jako oběti komunismu. To dost vypovídá o kvalitě současného složení Ústavního soudu, který tuto možnost obětem upřel, když odmítl veřejně projednat záležitost, která zajímá a znepokojuje i miliony občanů České republiky, kteří se ve velké většině s rozhodnutím prezidenta Václava Klause neztotožňují, jako každý slušný člověk, ctící právo, spravedlnost a dobré mravy. Chci věřit, že premiér Petr Nečas se své odpovědnosti nezbaví tak snadno, jako Václav Klaus. Jeho už by Ústava tak „ochránit“ neměla. Měl by být obžalován ze závažného porušení zákona o  zneužití pravomoci veřejného činitele!

Přesto klidné svátky Velikonoc, nezapomínejme, že jsou nejen o naději, ale také o velkém utrpení…

 

Jan Šinágl, 1.4.2013

Čest ztratila v Česku líc

Vlasta Burian byl odsouzen za účast na rozhlasovém skeči o Janu Masarykovi po válce, ke  ztrátě cti a k zákazu hrát. Československý armádní generál Picek  vstupem do Komunistické strany v roce 1977 veřejně  souhlasil s okupací Československého státu v roce 1968 byl povyšován získal hodnost  armádního generála. V roce 2013 se stal ministrem obrany Českého státu. Vojenská čest je  v české armádě naruby.

K.Mrzílek, 1.4.2013

 

Kdo komu slouží a jak dlouho ještě…?!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentáře   

-3 #12 Patrman 2013-04-04 21:03
Ten,kdo sleduje politiku jiz 60 let asi vi, ze komunismus nstavel svuj rezim na poctivych a cestnych - takove nepotreboval.On potreboval lhare a zname je jejich odpoved na nektere nemoralni vyvejy pohlavaru - MY NEJSME MORALISTE ALE KOMUNISTE
a tak je to i s politikou od roku 1989
do cela se nedostali moraliste ale vychcane typy - casto jsme slysel jejich
rceni - co delaji politico to nam je u prdele, hlavne ze jam mam melouny.
Jako priklad uvedu prave Rychetskeho-
ten, ktery za komunistu mel nejvynosnejsi
flek jako pravnik byt.podniku v Praze
se najednou ke konci stal disidentem.

Urval pak opet nejdulezitejsi pozici - gen.prokuratora , ktery mel moznost okamzite si vyzadat materialy Stb na nove
kadry.Tim se stal opet nejdulezitejsi -
mal kompromitujici doklady na vsechny nove papalase od Havla,Klouse,Ze mana pocinaje.-
A pak opet jako predseda Ustavniho soudu
neodvolatelny a nekritizovateln y, ale
rozhodujici pro cele soudnictvi.
Proto ho Zeman znovu navrhuje, jakoz i znameho krivaka Svacka- byv.komunistu
-1 #11 Josef Friedl 2013-04-04 10:29
Domnívám se, že v normální společnosti by nemohlo dojít k tomu, aby se někdo takový, jako klaus mohl stát prezidentem republiky....Ji ž v době, kdy se svými komplici pořádal tzv. sponzorské večeře měl být veřejným míněním odsouzen k odchodu z politiky, po tzv.Sarajevském atentátu ani nemluvě....Bolš evičtí zločinci se obávali po listopadovém podvodu nanejvýš týden, pak se rozveselili a čile přidali k nastupujícímu kLausismu, kterého se nezbavíme, jak vidno tak snadno.....
+4 #10 Pavel 2013-04-03 16:44
Cituji M. Hrubý:
Pro Pavla:
Zkusím doplnit důvod svého tvrzení "za každého mluví jeho skutky."

Jsem už téměř 4x dospělý a angažuji se v samosprávě. Řekl bych že paní JUDr Janů podílela na judikátu ÚS k samosprávám -(červen 2012).

No to sice děkuji za odpověď, leč vámi citovaný nález pochází ze senátu US ve složení M.Výborný,M. Židlická a V.Formánková...
-6 #9 M. Hrubý 2013-04-03 16:02
Pro Pavla:
Zkusím doplnit důvod svého tvrzení "za každého mluví jeho skutky."

Jsem už téměř 4x dospělý a angažuji se v samosprávě. Řekl bych že paní JUDr Janů podílela na judikátu ÚS k samosprávám -(červen 2012).

A jsem tudíž jí i ÚS za ujasnění vztahů v obč. společnosti níže, právem vděčný. Cit:

„ Samostatné spravování obce zastupitelstvem neznamená, že by zvolené zastupitelstvo a představitelé obce stáli nad společenstvím těch, kteří je k výkonu samosprávy zvolili. Ti, kdo obec spravují, neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou majiteli obce a že správa obce není poručníkováním těch, kteří obec tvoří. Vymkne-li se správa obce z těchto ústavních mantinelů, pak byť by i byla formálně ve shodě se zákonem, nelze jí přiznat soudní ochranu; je naopak úkolem soudů, aby takové ve své podstatě proti skutečné samosprávě namířené a tudíž protiústavní chování zastupitelstva neaprobovaly.“
a ještě:

Podle ÚS může sice samospráva obce svobodně rozhodnout, za jakých podmínek smlouvu uzavře, ale zároveň nesmí zapomenout, že nabídkové řízení musí probíhat v souladu s dobrými mravy a principy slušnosti, tedy aby předem stanovená kriteria nebyla chápána pouze jako záminka pro výběr předem stanoveného zájemce. Postup obce musí mít racionální a obhajitelnou základnu a nesmí sloužit k podezřelému a netransparentní mu nakládání s obecním majetkem...“

Možná se ještě sluší připomenout asi poslední slova nebohého J. Palacha:
"Každý se má prát s tím zlem, na které právě stačí..." )
Za nepřesnost se omlouvám, jde o smysl slov..

Anonymně poštěkávat po špičkách dnešních politických zaprodanců se mi nechce, raději ukazuji na konkrétní nářadstva v místě bydliště !
+3 #8 Pavel 2013-04-03 14:53
Cituji M. Hrubý:
Za každého mluví jeho skutky, takže si dovoluji připomenout:

Právnička a soudkyně Ivana Janů, jmenovaná za 13. soudkyni Ústavního soudu do ČRo 29.7. 2004, uznala lidská práva za podstatnou součást právního pořádku ČR, ovšem i připomněla! Cituji:

„Lidská práva nesmějí být obětním oltářem pro národní destrukci, - pro ochromení státu“ !
7. 10. 05 z pořadu ČT Krásné ztráty: - Nesměla se ani vyučit, ačkoli do škodovky prý brali se 4(známkami) Ona ani s výbornými. Od 16 let na stavbě – mezi chlapy. Pak stav. průmyslovka – dál práva od 1966 – 1973 podniková právnička!
Vše, i to záporné v životě zúročila, kladné vzory. Pak léta v Haagu… Podpora manžela, jedna dcera. Muž v listopadu 2004 zemřel.

Také vás zajímá kohopak by asi tato ctihodná soudkyně za sebe příští rok - do ÚS doporučila?

Trochu mi uniká, co se tím snažíte říct...
+8 #7 Jan Šinagl 2013-04-03 09:27
Je neštěstím našeho národa neustálé hledání dokonalých, svatých, nepřipuštění naděje, dokonce jisté nepřiznané, podvědomě radosti ji likvidovat hned v počátku. Ústavní soudkyně JUDr. Ivana Janů byla jedinou, která se postavila proti zločinné amnestii a my budeme napadat raději ji, než ostatní soudce, kteří se zachovali zbaběle! Posuzovat člověka jen na základě jeho chyb v minulosti (kdo jste bez viny, hoď po mně kamenem), označovat ho špatným na věky věků a zpochybňovat vše dobré co koná, je výrazem nedostatku zkušeností, malosti, nevyspělosti, nekulturnosti či nevzdělanosti každého, kdo takto uvažuje. Budeme-li i nadále hledat jenom „svaté a dokonalé“, zákonitě nám budou vládnou jen různí darebáci a zločinci, kteří toho vždy uměli a umějí využít. Potom si je zasloužíme. Podobní „kritici“ si vlastní nedokonalost a chyby většinou nepřipouštějí. Jejich často upřímná aktivita je činí slepými. Nepřipouští si, že mohou hrát i roli tzv. „užitečných idiotů“. J.Š.
+1 #6 M. Hrubý 2013-04-03 08:51
Za každého mluví jeho skutky, takže si dovoluji připomenout:

Právnička a soudkyně Ivana Janů, jmenovaná za 13. soudkyni Ústavního soudu do ČRo 29.7. 2004, uznala lidská práva za podstatnou součást právního pořádku ČR, ovšem i připomněla! Cituji:

„Lidská práva nesmějí být obětním oltářem pro národní destrukci, - pro ochromení státu“ !
7. 10. 05 z pořadu ČT Krásné ztráty: - Nesměla se ani vyučit, ačkoli do škodovky prý brali se 4(známkami) Ona ani s výbornými. Od 16 let na stavbě – mezi chlapy. Pak stav. průmyslovka – dál práva od 1966 – 1973 podniková právnička!
Vše, i to záporné v životě zúročila, kladné vzory. Pak léta v Haagu… Podpora manžela, jedna dcera. Muž v listopadu 2004 zemřel.

Také vás zajímá kohopak by asi tato ctihodná soudkyně za sebe příští rok - do ÚS doporučila?
+5 #5 Pavel Šenkyřík 2013-04-02 06:05
ÚS je sbor talárních šašků,který si právo vykládá podle 120 kg invalidní hladovkyně z Třebíče,která tvrdí,že VK je nevinný. Rychetský se nemotivovaně usmíval,když MZ vyslovil jeho jméno,že bude strašit dál.Tento sbor ztratil poslední autoritu a vážnost.Když k tomu připočítám střídání šašků na Hradě s plánovanou LK na post velvyslaňkyně v SR - státe,zabal to...
+5 #4 Vitezslav Haramule 2013-04-01 22:41
Vypada to ze ziji na jine planete ,kde se lide vyjadruji ne tak slozite ale jsem si jist asi na 95% ze jsem Vas pochopil. Mate jednu velikou nevyhodu pane Nos. Vase I.Q je vysoke az nebezpecne vysoke.
+2 #3 Pepa Nos 2013-04-01 22:12
Celkové nahromadění většinových stanovisek kulhá na všechny uši, ale tím nemá býti řečeno, že jiná kupa stanovisek by za jistých okolností nemohla působiti ozdravně.
Stačí to takhle?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)