Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.09.2021 13:49
  Když už i Česká televize zpochybňuje pravdivost „tečky za ...

  Read more...

   
 • 16.09.2021 13:50
  5 X NE ! Fašistická PROPAGANDA funguje na jednom principu ...

  Read more...

   
 • 14.09.2021 08:09
  Aktuální průzkumy k volbám prokazují, že je vyvíjen velký ...

  Read more...

   
 • 13.09.2021 16:48
  Vážený pane Šinágl, nemohu než souhlasit s Vašimi mě zaslanými ...

  Read more...

   
 • 13.09.2021 15:28
  Ueber die angebliche Wirksamkeit der Spike Protein-Spritze n ...

  Read more...

   
 • 12.09.2021 14:05
  Dne 11/9 2001 bylo pěkné slunné dopoledne, pracoval jsem jako ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

HarmkovDnes, 22.dubna 2013, jsem podal trestní oznámení ve věci, kterou sleduji již roky. Jedná se o závažnou korupční kauzu velkého rozsahu a dopadu, kdy je zřejmě ohroženo mnoho vysoce postavených a známých osob. Omlouvám se, že zatím nemohu uvést všechny podrobnosti včetně té, kde bylo TO podáno. Toto vyjádření níže bylo podkladem mého TO ke kterému jsem přiložil celkem osm kopií originálních dokumentů. Jednu na ukázku přikládám v následujícím textu:

 

VYJÁDŘENÍ:

znám dobře prostředí Obvodního soudu pro Prahu 2, po tři volební období jsem vykonávala funkci přísedící soudkyně v trestním senátu JUDr. Ondřeje Havlína a v trestním senátu JUDr. Jiřího Horkého, současně se od roku 2001 zabývám, dle mého názoru neoprávněnou, tedy podvodnou restitucí, kdy byl vydán mj. dům v ulici  Jungmannova  18/5, Praha 1, rodině ing. Ladislava Vlasáka, proto podávám toto vyjádření, které má charakter trestního oznámení.

Věnuji se systematickému odhalování korupce spojené s neoprávněným nakládáním se svěřeným majetkem v oblasti Prahy 1, i  Prahy 2 už od roku 1994. Mohu na toto téma předložit mnoho příkladů. Tyto dva považuji nejen za výrazné a exemplární, ale za bezprostředně navazující na korupci zjištěnou již českou justicí.

-----

Harmackova_a_HavelV důsledku událostí  posledních měsíců tj. obvinění a vzetí do vazby soudce JUDr. Ondřeje Havlína, obvinění státního zástupce JUDr. Františka Fialy a obvinění advokáta JUDr. Karla Matějky, považuji, za svoji občanskou povinnost k tomu podat následující vysvětlení :

Naposled jsem v této věci podávala oznámení Policii ČR, Obvodnímu ředitelství v Bartolomějské 14, Praha 1 a Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1, dne 23.ledna 2009.

Z něho cituji nejpodstatnější pasáže: „…občanská soudní řízení, která probíhala před Obvodním soudem pro Prahu 1 pod č.j. 19 C 1/2003 a 10 C 181/92, která se týkala restitučních nároků rodiny Ing. Ladislava Vlasáka k nemovitosti v Jungmannově ul.18/5 v Praze 1 a byla ovlivněna tak, že během soudních líčení byly použity zfalšované listiny a jiné mnou předložené, nebyly záměrně použity.“

Od té doby přináší velmi výrazné výsledky moje spolupráce s nezávislým publicistou panem Janem Šináglem. Níže popisuji poslední otřesná odhalení v souvislostech:

Dne 13.března 2013 jsme se vydali společně s panem Šináglem prověřit fakta, na které nás upozornila jedna  poškozená občanka - podvedená restitucí rodiny Vlasáků. (V případě, že dojde k projednávání věci na policii, či před soudem bude vypovídat do protokolu.)

Jedná se o rohový dům v ulici Vinohradská – vchod z ulice Budečská čp. 1228/36, Praha 2 – Vinohrady. Dům spravuje  H & B REAL a je z části obytný. Na zvoncích jsou tato jména: … jméno Vlasák je přelepeno jménem …

Všichni jsou z Olomouce, či z Brna a dva obyvatelé jsou z Prahy – zjištěno na evidenci obyvatel a na Katastru nemovitostí.

Odtud jsme se přesunuli do ulice Hybernská, kde se stal středem našeho zájmu dům, resp. dva domy: dům č.p. 1010/26 a dům č.p. 1011/28.

Na místě už byla PČR, bylo otevřeno, takže jsme vešli do chodby domu, kde oficielně sídlí různé firmy a advokátní kanceláře. Poté, co jsme navštívili nebytový prostor vedlejšího domu – fungující, jako sexshop – a na základě zde získaných informací se chtěli vrátit zpět a položit několik otázek paní Sadílkové, která zastupovala správcovskou firmu Atika bývalého Bytového podniku s.p. v likvidaci. Bohužel už byl dům znepřístupněn policií.

Vše je nafotografováno publicistou Janem Šináglem.

Policie se zřejmě také začala zabývat souvislostmi, které svědčí o tom, že jednoho spoluvlastníka tj. italského občana Maura Bonolla majitele firmy PAOMA, zastupoval ve věci odkoupení nemovitosti a id. podílu ½ pozemku obviněný advokát JUDr. Karel Matějka.

K tomu přikládám usnesení z 11.zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 z 20.12.2007, ze kterého je zřejmé, jak „výhodné“ bylo toto rozhodnutí v souladu s obecními zájmy. Zjednodušeně se zde jednalo o to, že napřed MČ Praha 1 prodala spoluvlastníkovi – Mauro Bonollo - id. podíl nemovitosti a pozemku za 19.500.000,-Kč a pak za advokátní pomoci advokáta JUDr. Karla Matějky odkoupila za 34.000.000,-Kč – slovy třicetčtyřimilionů korunčeských. Je otázkou komu připadl ten finanční rozdíl? Již v roce 2009 jsem žádala Tomáše Kramára z Občanského sdružení Oživení, aby se touto kauzou zabýval, avšak poté co se do problému vložil JUDr. Ivan Archibald Vávra nestal se tento případ pro Oživení zajímavým.

Jako další exemplární příklad uvádím dům, nyní evidován – nesprávně – jako dům 5/18, v ulici Jungmannova na Praze 1.

Díky tomu, že po roce 1989 byla správa domů a majetku na Praze 1 a na Praze 2 svěřena bývalému řediteli OPBH Bohuslavu Součkovi, komunistovi a dalším nevzdělaným a nekompetentním prospěchářům stejného typu, došlo k tomu, že tito aktéři buď záměrně, nebo z neschopnosti, zaměnili dříve Jungmannovu třídu na Praze 2, nyní Vinohradskou, za Jungmannovu ulici na Praze 1. Tak došlo k podvodnému vydání domu v ulici Jungmannova 5/18 podvodným restituentům rodiny Vlasáků.

Je nesporné, že plány tohoto domu jsou jiné, než plány domu stojícího na této adrese. Ty máme k dispozici a chceme je předložit policii a následně soudu. Tento důkaz je výmluvný a nezpochybnitelný.

Domníváme se, že na naše opakované upozorňování, že byly falšovány doklady a došlo k záměně ulic i příslušných čtvrtí, rozhodli se podvodníci-restituenti restituovat i dům na Vinohradské čp.1613/38 a doufali, že nás, kteří jsme opakovaně upozorňovali na podvody a nesrovnalosti, umlčí.

Plány domů a výpisy z Katastru nemovitostí představují takové důkazy, které nelze zpochybnit. Ty nabízíme policii k dispozici, včetně dalších důkazů svědčících o neoprávněném nakládání se svěřeným obecním majetkem. Jsou to pouze dva exemplární případy z mnoha.

 

Za občany Prahy 1, kterým není osud hlavního města lhostejný

Božena Hamáčková

16.4.2013

* * *

Paní Boženu Hamáčkovou znám už dlouhá léta, slušná, čestná, poctivá paní. Nepochybuji, že je pověstnou „noční můrou“ mnoha lidí z Magistrátu a těch co po revoluci přišli poněkud podivným způsobem k velkým majetkům. Je povoláním archivářka, má dobrou paměť, pracovala vždy poctivě. Proto ji už skoro 20 let nechce Magistrát zaměstnat a nelituje statisíců korun na soudní procesy, uměle vyvolané. Měly by být spojeny v jeden, aby všechny souvislosti vyšly najevo. Mají paní Hamáčkovou unavit a umlčet. Věřím, že nyní už se jim to nepodaří, ani kdyby na ní nasadili další JUDr. Vávry. Situaci už nemá viditelně pod kontrolou jak JUDr. Vávra, který mne fyzicky napadl v soudní síni, ale zřejmě i ti v pozadí, kteří jsou ohroženi svědectvím a důkazy paní Harmáčkové.

Věřme, že stejně čestní státní zástupci, policisté a soudci, jako je paní Hamáčková, se nenechají odradit a zastrašit. Úspěšné dotažení této velké korupční kauzy může značně posílit potřebnou důvěru veřejnosti v odpovědné instituce a jejich představitele Tu může přinést jen poctivá práce s konkrétními výsledky, na které veřejnost čeká stále v naději na vítězství práva a spravedlnosti.

Je mi ctí, že jsem mohl a mohu paní Hamáčkovou v její nelehké situaci podporovat. Přeji jí, aby ji opět Magistrát zaměstnal, kde by odváděla potřebnou práci jakou občané od úředníků očekávají, tzn. sloužit zájmům města a jeho občanů!

 

Jan Šinágl, 22.4.2013

 

Statečná malá velká žena!

JUDr. Ivan Archibald Vávra řádil v soudní síni jako smyslu zbavený, stačil pobavit i veřejnost

Bývalý přísedící MS Praha JUDr. I. A. Vávra obžalován za fyzické napadení J. Šinágla v soudní síni!

JUDr. Ivan Archibald Vávra obžalován z fyzického napadení Jana Šinágla v soudní síni

Na Žofíně ukázali občané zastupitelům co si o nich myslí, Bestia Trimphans zatím vítězí…?!

JUDr. I. A. Vávra opět versus statečná Božena Harmáčková, aneb neuvěřitelné z česká justice!

Další vítězné soudní kolo paní Boženy Harmáčkové - mělo být jasně už poslední!

Statečná paní Harmáčková opět před soudem, tentokrát jako žalovaná a bez obhájce!

Jan Šebelík zvítězil, Božena Harmáčková vítězí… a Gilbert Mc Crae…?!

Co Vy na to pane primátore Prahy Bohuslave Svobodo!

Upozornění na vyjádření katolického kněze Tomáše Halíka

* * *

-------- Původní zpráva --------
Předmět: RE: Trestní oznámení související se soudcem Havlínem, státním zástupcem Fialou a advokátem Matějkou! - Česká hloupost promítnutá do silničního zákona - Otevřený dopis senátorovi Zemanovi CRM:00212388
Datum: 23 Apr 2013 07:52:11 +0200
Od: Info <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>
Komu: Šinágl, Jan <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>


Dobrý den,

 

děkujeme za Váš e-mail. Jelikož neobsahuje žádný konkrétní dotaz, považujeme jej pouze za informativní. Děkujeme Vám za zájem o Českou televizi a doufáme, že nám i nadále zachováte přízeň.

S pozdravem

Miroslava Pevná
Manažerka Diváckého centra

ČESKÁ TELEVIZE
Divácké centrum
Kavčí hory
140 70 Praha 4
Tel.: 261 133 939
Fax.: 261 014 101
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.ceskatelevize.cz

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentáře   

-1 #1 sexo 2014-07-19 23:14
Good way of explaining, and pleasant post to obtain facts
on the topic of my presentation subject matter, which i am going to present in university.


Visit my site; sexo: www.sexoinformal.com/

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)