Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

po čvc 13 @08:30 -
OS Praha 6: kauza JUDr. Zdenka Altnera

Nejnovější komentáře

 • 10.07.2020 09:30
  Je to stále stejné. Komunistická strana jde svým směrem svými ...

  Read more...

   
 • 08.07.2020 12:13
  Je to stále stejný nezpůsob jednání komunistů, vůči jinými ...

  Read more...

   
 • 07.07.2020 22:32
  Někteří naši poslanci nesnáší svobodu projevu. Skončí jako ...

  Read more...

   
 • 07.07.2020 21:57
  Kritik Kadyrova zastřelen ve Vídni. Tento stát všechno prohraje ...

  Read more...

   
 • 06.07.2020 09:03
  My stále na všechny chyby, podrazy a podvody jen upozorňujeme.

  Read more...

   
 • 05.07.2020 20:18
  V každém národě se najde několik neohrožených jedinců. O smrti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Babis AndrejPředstavte si, že Vás čeká operace, kdy půjde o život a mate volbu - skvělý chirurg, bývalý „agent“ StB, člen KSČ (třeba proto, aby mohl vystudovat a být tím na co má předpoklady), nebo chirurg se špatnou pověsti, který nikdy nebyl v kontaktu s Stb ani členem KSČ? Jak silní zůstanete ve vašich mravních postojích a argumentech, když máte pouze tyto dvě volby? V podobné situaci se dnes nachází naše země. Necháme ji jako těžce nemocného pacienta „operovat“ stále stejnými, kteří ji za 24 let málem připravili o život, nebo ji předáme do rukou odborníků, kteří své práci rozumějí a dokázali to i ve svém životě – na rozdíl od většiny polistopadových „politiků“?

Šance na výrazný volební úspěch Hnutí ANO 2011 stoupají každým dnem. Nepřekvapuje proto kampaň na dehonestaci Andreje Babiše a Hnutí tímto spisem z ÚPN v Bratislavě, šířící se na Internetu. Budou média také se stejnou intenzitou šířit zveřejnění celé žaloby Andreje Babiše na ÚPN v Bratislavě?

Samozřejmě, že je špatná likvidace některých záznamů StB v roce 1989, hlavně lidí, kteří později vstoupili do politiky. Dokážu si představit, že se likvidovalo nejen cíleně, ale často i plošně, bez ohledu na skutečnou činnost, např. všichni zaměstnanci PZO apod. Věc spěchala a zničení všeho byla vyšší jistota pro ty, kteří měli důvod k utajení své minulosti. Pan Babiš svoji minulost věrohodně vysvětlil a vysvětluje. Tak proč mu nevěřit a nedat dúvěru?

Nejsem zastáncem teorie "jednou špatný, pořád špatný". O tom se dočteme i v Bibli. Ti co jen kritizují a poučují, nechť také riskuji, investují své peníze do nejisté věci, obětují svůj čas a energii a ukážou nám jak to dělat správně. Pokud vím, jsem jeden z mála, možná jediný, který se vrátil z exilu a působí zde takto aktivně (za své peníze, už 10 let, bez dovolené), prostředky, odpovídajícími stavu země. Svatí zde nejsou a nikdy nebudou, stejně jako jinde. Budeme tedy snad raději čekat na Godota? Když někdo něco zkusí, hned ho zkritizujeme a napadneme, místo abychom pomohli a podpořili? Zvláštní to úsilí napadat hlavně ty, co zkouší špatné změnit a ne ty, co ničí zemi už od roku 1989.

Cituji Maxe Kašparů: „Ztráta studu, rozvoj společnosti bez respektování přirozených společenských norem a z obou předchozích plynoucí pocit tíživé bezmoci - Normy chování nám prezentují svým nenormálním chováním duchaprázdné celebrity všeho druhu - Ony totiž zaujaly místo jako vzory po moudrých básnících a osvícených autoritách, do kterých by „moderní český sjednocený Evropan“ už ani nekopl. - Buďme ovšem upřímní a nestěžujme si jen na ty nahoře. Zavinili jsme si to i my sami, když jsme přijali převrácený životní styl, který nám našeptává: "Žij bohatě navenek a chudě uvnitř!" Pokud neprovede náš národ proměnu a nezačneme žít bohatě uvnitř a chudě navenek, nemáme šanci... Potom i mně samotnému nezbude nic jiného, než abych zamkl ordinaci, přestal diagnostikovat, navrhovat terapie a utekl se schovat. Rovnou mezi šílence. Nebude v tom ani trochu zbabělosti a nebudu tam sám. Bez vnitřní proměny a bez pokání tam skončíme brzy všichni!“

Hnutí ANO 2011 nabízí jedinečnou možnost mobilizovat slušné lidi k občanské aktivitě a začít konečně řešit nahromaděné problémy. Bude to trvat generace s nejistým koncem. Život ale přece je o naději a také odpuštění za prokázané pochybení, pokud mu předchází pokání. Volím a podporuji Hnutí ANO 2011 právě ve jménu zachování naděje na hodnoty, které zničily životy mých rodičů a značně ovlivnily i můj život. Každý máme svoji volbu. Začněme každý sám u sebe, hodnoťme činy, ne jen slova. Čin je vše, řekl Goethův Faust. Nikdo soudný mu to jistě vyvracet nebude. Jistě jsou a budou i ve Hnutí ANO 2011 nekvalitní lidé, žijeme v Čechách, je-li ale vedení dobré, měli by mu ostatní občané pomoci a nenechat se odradit. Ať už vstupem do Hnutí, nebo podporou jako jeho sympatizanti. Jinak Hnutí opět ovládnou všehoschopní a zneužijí jeho původní účel. O tom, že je to reálné nebezpečí, si žádné iluze nedělám. Útoky na Andreje Babiše jsem očekával. Je to dost možná teprve začátek. Velké hodnoty nemůže vybudovat zlo a neschopnost. Vyžadují každodenní úsilí.

Upřednostňuji pozitivní činnost a být sám příkladem, tím více, že jsme národem pesimistů, skeptiků, kritiků pomalu všeho a všech, jen nepřipustit naději, sám něco dělat, riskovat a obětovat. Proč nekritizujeme např. Vojtěcha Filipa alias Falmera, který byl, na rozdíl od pana Babiše, prokazatelným agentem StB a nyní se nám všem po roky vysmíval z Parlamentu a nebyl zdaleka sám?! Není dostatek potřebných lidi. Je třeba vycházet z těch, co zde jsou a stavu společnosti. Z pohodlí a bezpečí domova či hospody kritizovat a čekat raději na godotovské „ideální“ řešení, kdy hloupě zakazujeme angažovanost každému, kdo není 100% čistý, je cestou do pekla, resp. do blázince. Život je o naději a důvěře. Člověka hodnotím podle skutku, ne podle drbu či dohadu. Pokud někdo kdy pochybyl a nyní koná dobrou práci, mají snad mít před ním přednost darebáci jen proto, že v mladí nepochybyli? Nikdy není dost schopných lidí a každý, kdo to zkouší změnit zasluhuje uznání a být vítán. Proto si vážím pana Babiše a plně jeho Hnutí ANO 2011, podporuji. Za to co dosud prokazatelně vykonal a koná, si zaslouží naději jako nikdo. Otázkou je možná, zda si ho tato země vůbec zaslouží? Chci věřit, že tomu tak je a že volby to potvrdí. Hnutí ANO 2011 udělalo první, nadějný krok – teď je na občanech, jaké budou následovat.

Malá úvaha závěrem:

Byl každý člen KSČ stejný zločinec jako Gottwald? Budeme odmítat kvalitní odborníky kvůli členství v KSČ a dávat přednost raději neschopným, hlavně když nebyli nikdy členy KSČ?!

Představte si, že Vás čeká operace, kdy půjde o život a mate volbu - skvělý chirurg, bývalý „agent“ StB, člen KSČ (třeba proto, aby mohl vystudovat a být tím na co má předpoklady), nebo chirurg se špatnou pověsti, který nikdy nebyl v kontaktu s Stb ani členem KSČ? Jak silní zůstanete ve vašich mravních postojích a argumentech, když máte pouze tyto dvě volby? V podobné situaci se dnes nachází naše země. Necháme ji jako těžce nemocného pacienta „operovat“ stále stejnými, kteří ji za 24 let málem připravili o život, nebo ji předáme do rukou odborníků, kteří své práci rozumějí a dokázali to i ve svém životě – na rozdíl od většiny polistopadových „politiků“?

Nebudou-li ve vedení země odborníci a ti nejschopnější z nás, budou postupně odcházet ti nejschopnější a firmy nejschopnějších do zemí, které si jejich schopností a práce budou vážit a cenit. Pak už nebudeme mít, resp. naši potomci, ani volbu mezi lepším a horším lékařem, lepší a horší službou apod. Vysokoškoláci už opouštějí naší zemi roky, nyní začínají i maturanti a demografický vývoj nevěští nic dobrého. Brzy mohou založit svoji stranu Romové, tak jako možná brzy na Západě muslimové. To je také demokracie a dokáží-li zemi dobře spravovat, bude jen dobře. Otázkou je, kdo si to dnes myslí při pohledu, co světu dnes zástupci těchto národností či víry, ukazují. Vždy to bude o kvalitě, mravnosti a charakteru, bez ohledu na národnost a víru. I o tom budou předčasné volby.

Dříve se říkalo: „Česká lebka rozumí holi, ne rozumu.“ Tak ať si zase o tu hůl nekoledujeme!

 

Připomínám výrok Josepha Flavia z Války židovské: „Kdo nechce, neřekne co není. Každý by se měl řídit tím, co mu říká jeho srdce.“

DOBROU VOLBU!

 

Jan Šinágl, 14.9.2013

* * *

V čase svého života žij tak, abys zničil hrůzu, bídu a smutek světa ale abys žil i v úsilovné shodě s jeho velkým tajemstvím. Nebuď podřízeným nikoho na světě. Nikomu však také nebuď utlačovatelem. Pamatuj, že každý člověk je jen obměnou tebe sama. Není na světě lidské viny, která by nebyla také tvou vinou. Stejně jako není na světě čistota, která by se tě nedotýkala. Proto hledej všude jen dobro a když je nalezneš, vynes je z jeho skrytu. Nech je svobodně a volně zářit. V hmotě a tělesnosti vyhledávej co nejméně hodnot, neboť to vše jsou věci v jejichž časnosti je ukryto sémě Svatých, které musí pominout. V čase svého života žij tak, abys zničil hrůzu, bídu a smutek světa, ale abys žil v úsilovné shodě s jeho velkým tajemstvím.

* * *

Dbej na své myšlenky, neboť se stanou tvými slovy – Dbej na svá slova, neboť určí tvé jednání – Dbej na své činy, neboť určí tvůj charakter – Dbej na svůj charakter, neboť to bude tvůj osud.

 

STARÝ ZÁKON

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.18 (28 Votes)
Share

Komentáře   

0 #36 Pavel Šenkyřík 2013-10-08 10:16
Cituji Pavel Šenkyřík:
Před rokem 1989 jsem byl bohatší než Babiš.Měl jsem v Praze vilu(Babiš ji splácel)a 3 byty.1988 bylo 1.setkání nových podnikatelů u nás.Organizoval to min.obchodu Ráb a zůčastnilo se nás tam5(pět) zájemců.Možnost podnikat dostali všichni,kromě mně.Chtěl jsem provozovat ve vile penzion.V 1988 jsem poprvé vyjel na západ do NSR.Jel jsem navštívit našeho emigranta,který dělal řidiče CK.Opsal jsem si adresu z víza a jel.Cestou jsem přibral u Heidelberku stopaře a jeli jsme a k mému překvapení - do kasáren USA.Tam jsme se podružili a jel jsem dál.Ve městě,kde měl dotyčný řidič bydlet,neexistovala adresa.Otočil jsem to rovnou domů na hranice NDR.Tam mněuž čekali,auto na hever a 2 hod rozebírali.Našli jeden pornočasopis,který mi vrátili.17.11.89 visela moje fotka,jak vjíždím do kasáren

...pro upřesnění bylo to v týdnu po 17.11.na demonstracích od 16,oo ...
+5 #35 Fanda 2013-09-18 15:56
Joe, v Babišově c.v. je ale více lží a polopravd. Věnujme se sloganu NEKRÁST. Devadesátá léta "divokého" transformačního kapitalismu v ČR byla v mnohých ohledech jednou obrovskou krádeží. Obrovské "všelidové" hodnoty se doslova "za hubičku" stěhovaly do kapes nemajetných vyžírků, kteří byli ve správnou dobu na správném místě a měli ty správné kontakty. To je i případ Babišův. Klaus opomněl, že právo má primát nad ekonomikou, což mu vytkl i jeho velký idol Milton Friedman. Ty podniky, které Babiš získal téměř zadarmo, mohly být privatizovány třeba jako Škoda-Auto, tedy za reálnou cenu světovému koncernu a výtěžek mohl jít k těm, kterým ten podnik patřil - občanům přes rozpočet. Takhle se to bohatsví přesunulo k vyčuraným vyžírkům, kteří z dlouhé chvíle zakládají politická hnutí, aby ještě více zbohatli a nakrmili svá zbytnělá ega.
+2 #34 Fanda 2013-09-18 15:27
Joe, Babiš hlásá, že jeho devizou je NELHAT A NEKRÁST ! On sám lže už ve svém c.v. Vsugeruje nám, že krádež legitimace KSS jeho otci kolegou z něj udělala nezaměstnaného a partajního vyvrhele či disidenta. NESMYSL ! V ČSSR byla pracovní POVINNOST ! Dále : ztráta, zničení a odcizení legitimace byla normální záležitostí. Jednoduše se vystavila nová, aby soudruh dál platil členské příspěvky a lepil členské známky !!! Koho těmi nesmysly chce Babiš krmit ?
+8 #33 Joe 2013-09-18 12:09
Jistě se i mezi bývalými komunisty najdou výjimky a někteří opravdu prozřeli. Babiš se ale leda vymlouvá, že spousta lidí za komunistů studovala totéž co on apod. Taky zmiňuje, že jeho soudruh tatínek byl půl roku bez práce. To mi přijde stejné jako kdyby bývalý esesák říkal, že nebyl jediný nacista či že mu na čas zakázali velet koncentráku. A komentovat to, jak nekompromisnĕ Babiš teď brojí proti všem tĕm darebákům, s kterými léta chodil na večírky, snad ani nemá cenu.
+4 #32 Herbi 2013-09-18 10:17
Taky by me zajimalo, jak si Sinagl predstavuje, ze nas Babis vsechny uzdravi? Rekneme, ze bude mit v parlamentu treba 15 poslancu, co si jako predstavuje, ze tam udela? Zjisti se, ze nic, krome toho, ze se jim treba podari Babise nebo nekoho instalovat na ministerstvo zemedelstvi, aby tam mohl ucinne podporovat zajmy ceskych potravinaru (pod nejakym vznesenym vlasteneckym heslem samozrejme). To bude cele nejspis jediny vydobytek pusobeni tohoto naseho zachrance. Ale rad se budu mylit.
+7 #31 Herbi 2013-09-18 10:09
I me pripada vtipne, jak clovek, ktery ma ve zvyku nazoroveho protivnika smaznout pausalne poukazem , ze byl v KSC, ted tak horlive vysvetluje, proc to u Babise nevadi. Ja si taky nemyslim, ze takove pausalni soudy davaji smysl, ale pseudodisidenti typu Sinagla se v nich vyzivaji, tak me nahly obrat bavi sledovat. Jak se u toho jeste zvlada zaklinat kde cim vcetne Stareho zakona, to je vubec bzunda.
+4 #30 Pavel Šenkyřík 2013-09-17 22:00
Cituji Jan Herna,Th.Dipl.:
Pečlivě jsem si prohlédl materiál Státní bezpečnosti. Mohu říci, že u mne nevzbuzuje příliš velkou důvěryhodnost. Zajímavé, že vše co se týče "objektu" spolupráce je nečitelné - nečitelné datumuvé razítko, nečitelné správní razítko. Poslední zápisy na mne působí dojmem, že byly dopsány dodatečně. Pro mne je tam i určitá chyba, která nemohla vzniknout náhodou. Když datumové vázací razítko ke skupině důvěrník je s čistým tiskem, jak je možné, že datumové razítko u skupiny "A" je nečitelné a působí dojmem, že před otištěním bylo zcela suché a tomu odpovídající části evidence mají rovněž nečitelné razítko a vypadá to také na neshodu mezi listem 1. strany a zápisům evidenčním. Já bych takovýto dokument zásadně odmítl pro jeho nedůvěryhodnost.

Pane Herna,neslyšel jste nic o stb disidentech? Staví si miliardové bunkry a ...Přes noc budou ,jako již několikrát,obrá ceny + a - u protipólů.
+5 #29 Fanda 2013-09-17 20:10
Cituji Joe:
Bývalý komunista a estébák mĕ skvěle odoperuje a pak na mĕ napráská, co jsem řekl v narkóze... Léta tu brojíte proti komunistům, abyste teď tvrdil, že je to vlastně úplnĕ fuk, jestli byl někdo komunista, fízl apod. Smĕšné! Jste bavič jako Babiš, který tvrdil, že sice StB pomáhal, ale její hodné části, která šla po hospodářských deliktech.

Joe, Václava Švédu, těžce raněného kluka od Mašínů, Němci předali do ČSR, tam ho estébáčtí chirurgové dali dohromady a to jen proto, aby ho zdravého mohli předat estébáckým katům.
+5 #28 Petr Vašek 2013-09-17 19:11
Pan Šenkyřík je především občan ČR, který má názor. Za ten ho nikdo neplatí a ani jej nesděluje za účelem vlastního zviditelnění či jiného prospěchu.
A protože není ovčan, nenechá se jen tak hned přesvědčit o něčem jiném. Rozhodně se na něho není třeba zlobit že nehoruje pro člověka, který ve svém velmi odladěném CV "hází" své členství v KSČ na vlastní matku. On nic, on muzikant, to všechno máma. Je třeba se ještě o něčem bavit ?
+4 #27 Joe 2013-09-17 16:54
Babišovo krycí jméno ti nevadí?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)