Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.01.2021 16:43
  Naštěstí v Americe máme osobnosti jako je senátor Rand Paul.

  Read more...

   
 • 26.01.2021 16:21
  Fortunately, in America we have personalities like Senator ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 16:13
  Vielen Dank für die Weiterleitung der Information. Ich konnte ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 15:46
  Vážení, vrhat se z onkologického klidu do neklidu doby je ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 11:18
  Dobrý den pane Šinágle, moc děkuji za Vaše maily, netušila ...

  Read more...

   
 • 25.01.2021 11:13
  Greg Steube is my Congressman. He represents the district ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Ripfest_2010Týkají se NSZ JUDr. Renaty Vesecké (podání kárné žaloby), ministra dopravy Víta Bárty (podnět k zahájení trestního stíhání), prof. Ing. Petra Sáhy CSc, prorektora UTB ve Zlíně (podezření z trestného činu), SUNGATE, jednoho z největších tunelů sametové doby a skandálního průběhu tradičního setkání politických vězňů na sv. Hostýně.

ZDE - podnět k zahájení kárného řízení s nejvyšší státní zástupkyní JUDr. Renatou Veseckou.

ZDE - podnět k zahájení trestního stíhání ministra dopravy Víta Bárty.

ZDE - oznámení o podezření ze spáchání trestného činu prof. Ing. Petrem Sáhou CSc podané na MSZ v Praze.

ZDE - dožádání a oznámení ve věci Petra Sáhy.

ZDE - výpisy z microflashe ve věci Patra Sáhy.

ZDE - aféra „SUNGATE“, její osoby a obsazení, aneb o jednom z největších tunelů sametové doby.

ZDE - vyjádření Vladimíra Hučína k průběhu slavnostní mše.

ZDE - žádost o zaslání kopie smlouvy mezi Českou poštou, s. p., a společností Media Master, s. r. o.

Při začátku projevu premiéra Nečase na sv.Hostýnu začalo pršet – jak symbolické. Poprvé byla zahrána i Slovenská hymna, kterou jsem musel v minulosti vždy zpívat, byl za to vedením KPV ČR kritizován, konkrétně Ing. Františkem Šedivým, který ji zakazoval Hudbě Hradní stráže hrát a kterému dal soud za pravdu, že mne může veřejně, v ČT nazývat darebákem. On měl právo to říci, dokazovat nic nemusel, mé „právo“ bylo se s tím pouze dočasně smířit – samozřejmě bylo podáno odvolání. Mohu kdykoliv a komukoliv dokázat, že naopak místopředseda KPV ČR, čestný občan Řevnic a předseda Klubu dr. Milady Horákové je sám darebák a to nemalý! Vždy se k mému zpěvu slovenské části čs. hymny mnoho lidí připojilo, hlavně Slováci mi děkovali. Političtí vězni byli Čechoslováci, žili a bojovali za Československo a Československá hymna, resp. Česká a Slovenská měla proto být vždy samozřejmostí. Alespoň malý pokrok.

Z jiných zdrojů doplňuji informace Vladimíra Hučína o skandálu na sv. Hostýnu:

„Mší svatou celebroval monsiňor Duka. Předsedkyně KPV ČR a Rady ÚSTR MUDr. Naděžda Kavalirová dostala prostor a přirovnávala se v kostele ve svém projevu k matce Tereze. Lidé z tohoto jejího proslovu byli znechucení a i v kostele nadávali. Premiér Nečas opět náhodným občanům i politickým vězňům slíbil podporu uznání 3. odboje, podobně jako při rozloučení s Milanem Paumerem. Po mší se Vladimír Hučín zeptal monsiňora Duky, proč dovolil lži Kavalirové v kostele. On jen pokýval hlavou.“

Smutné, že se nenašel nikdo, aby nahlas a v Božím chrámu řekl pravdu: „Vezměte té lhářce, zlodějce a podvodnici mikrofon, každé slovo z jejích farizejských úst uráží toto místo, Pána Boha, všechny skutečné politické vězně a odkaz těch, co již promluvit nemohou.“ Stále musím myslet na slova svého přítele, Čechoameričana, spisovatele Jana Beneše, který ji nazýval rudou carevnou a zlovolnou krávou. Měl pravdu, dnes by nepochybně k jejímu jménu připojil výrazy mnohem jadrnější! Neskutečné a současně typické pro N. Kavalírovou je i to, že se odvážila vzít do úst moudrá slova Matky Terezy. Sv. Hostýn se musel otřásat v základem hanbou nad touto opovážlivostí a drzostí. ZDE je videozáznam celé mše. Zadejte pouze datum 4.9.2010 a druhá dopolední mše. Kázání arcibiskupa Duky začíná v 9:00 minut, první vstup Kavalírové v 27:45, druhý vstup, kde cituje Matku Terezu v 30:15 minut. Takovémuto lidskému odpadu pokorně naslouchal premiér Petr Nečas, zástupci ÚSTR a další politici či známé osobnosti. Nepochybují, že ví, kdo je ve skutečností Kavalírová, ale jsou příliš zbabělí, aby nemčeli.

Arcibiskup Duka to řekl ve svém kázání správně. Bylo chybou v dobách ohrožení naší země švejkovsky šířit heslo TO CHCE KLID – naopak, tehdy i dnes je třeba razit heslo TO NECHCE KLID, nemáme-li si historii zopakovat! Předsedkyně KPV ČR MUDr. Naděžda Kavalírová zajišťuje KLID politických vězňů, proto byla zvolena i předsedkyní Rady ÚSTR a obdržela Řád I.třídy TGM od prezidenta Václava Klause. Řekl bych za zásluhy o nebudování demokracie a svobody. V podstatě hraje roli užitečné idiotky. Dost možná si toho ani není vědoma a pokud ano, je jí to jedno – hlavně když to „sype“. Patřičnou a vydatnou „sýpku“ si dokázala najít i za totality, kdy byla se souhlasem soudruhů propuštěna z vězení a poté pracovala 18 let na komunistickém ministerstvu. Neznám žádného skutečného politického vězně, kterému by to dovolili. Těm bylo dovoleno nanejvýš jít bydlet do vybydleného pohraničí či vykonávat ty nejméně placené a hrubé práce!

Vladimír Hučín zpochybňuje ve svém komentáři, zda je arcibiskup Duka vůbec informován o dr. Kavalírové? Zcela jistě, protože jsem v této věci předal v podatelně Arcibiskupství pražského dokumenty jak kardinálu Vlkovi, tak současnému arcibiskupovi – pan arcibiskup zná i případ Vladimíra Hučína – viz jeho vyjádření ZDE.

Neskutečné, jak ze sebe nechají občané dělat voly a raději mlčí, než aby nahlas do očí vyslovili pravdu nemravným osobám, které rozhodují stále více o našich osudech, naší zemi a která mají strach a obavy právě z toho, když jim někdo řekne veřejně pravdu do očí – z toho co se o nich píše si ve své bezcharakternosti nic nedělají. Paní Zdeňka Mašínová to názorně ukázala na jaře na ministerstvu obrany, dojít na sv. Hostýn je nad její síly, bohužel…

ZDE – naleznete záznam ČT o sv. Hostýnu, jako typickou ukázku neobjektivního informování. Skutečná dezinformační „služba“ veřejnosti za její peníze. Stále více se zapojuje i zahraničí!

ZDE – článek i o Václavu Nedomanském a dopadech „práce“ naší post- či lépe řečeno nekomunistické justice. A jak jsme Václavu Nedomařskému fandili – vzpomínáte na titulky v novinách např.: „Střely NEDO explodovaly za Konovalenkovými zády“…?! Stále raději slavíme zbabělce a zloděje, než skutečné osobnosti a hrdiny…

Článek „Dívat se vrahům do očí“ v posledním vydání časopisu REFLEX, s rozhovorem s Davidem Vondráčkou je dalším příspěvkem k odhalování naší zločinné, poválečné minulosti. Vyjádření JUDr. Petra Zemánka v článku „Dobroprty“ je názorem a pohledem, kterým by se konečně měla naše společnost a především náš stát začít řídit. Všimněte si, jak se v médiích neustále hovoří o „pár mrtvých a pár hrobech“, ale slovo genocida se vůbec nevyskytuje…?! Jako občan Žebráku nemohu nevzpomenout větu žebráckého učitele dějepisu a veřejného činitele Václava Pacovského, který si byl v roce 1945 vědom co hrozí projíždějícím německým kolonám městem, prohlásil: „Nedělejme nic, zač bychom se museli jednou před tváří dějin stydět!“ Později spáchal, jako zaměstnanec na MZe, sebevraždu, když zjistil, že je nežádoucí a bude propuštěn. Komunisté dobře věděli, jaké lidi potřebují na úřadech…

Dnes večer vysílala ČT v seriálu „Panoptikum města pražského“, 9.díl, který typicky totalitním způsobem ukazoval tzv. „primitivnost“ Sudetských Němců. Samozřejmě bez vysvětlujícího komentáře historiků. Veřejnost je tak i nadále informována a přesvědčována o „zlých“ bývalých čs. občanech německého původu. Náhoda, cílený záměr či obyčejná hloupost – ponechám na Vašem uvážení, ale nezapomeňte, prosím, že ředitelem ČT je bývalý komunista a nomenklaturní kádr Jiří Janeček, který má schopnosti být dobrým a poslušným slouhou každému režimu…

Chceme-li se počítat mezi demokratické země a ne za bezprávní a nemorální společenství lidí, kde je vše mocným dovoleno, nikdo z mocných za nic nepřebírá odpovědnost a kde za obrovské loupeže a zlodějiny na úkor občanů není skoro nikdo trestán, ale naopak často odměňován, budeme se muset vypořádat a vyrovnat i s naší poválečnou historií.

Václavské náměstí by se mělo na podzim opět zaplnit, ale klíče by měli občané nechat doma. Hezky se jejich cinkot poslouchá, ale není-li následován činy, je naprosto k ničemu – leda tak ke smíchu mocných…?!

Doporučuji návštěvu webu Jiřího Jehličky a zejména jeho rubriku - Pomluvy a diskreditační kampaně? Proč je snadné je vytvořit, kde popisuje dnes běžné praktiky diskreditace a likvidace nepohodlných, které začínám pociťovat i já! Vskutku „skvělý“ výsledek sametové revoluce, ale co jsme mohli očekávat od pouhého cinkání klíčky…?!

V porovnání s tím, co si dnes dovolují Věci veřejné, je chování dřívější ČSSD a jeho Grosstapa, obávám se, jen slabým odvarem…

Mimochodem, víte, že za první republiky byla čs. armáda přísně apolitická – vojáci neměli volební právo. Jinak jsem si vydělal, po mnoha letech, jako publicista první peníze – od časopisu REFLEX jsem obdržel 500,-Kč za článek „Poslední fotografie Milan Paumera“.

Oceňuji reakci francouzského prezidenta Sárkozyho, který na rady ministra zahraničí ČR Karla Schwarzenberga ohledně zacházení s Romy odpověděl ve smyslu: „…nenechám si radit představitelem rozvojové země, která ani není schopna dodržovat základní lidská práva…“

Panu presidentovi Francie pošlu tuto presentaci, aby věděl, že situace je daleko horší !!! A co na ŘÍPFEST Podřípané – ZDE si je poslechněte! A ZDE podrobnou reportáž o tom jak komunistický starosta Tachecí znesvětil památnou horu Říp. Typické, že média a významní představitelé státu k této hrůze mlčí…?!

ZDE je „Krátká zpráva o stavu základního školství – hlášení zevnitř“, pro někoho deprimující čtení, ale mělo by burcovat – dobré vzdělání a výchova je základem každé země, která chce být vyspělá a schopná uspět v soutěži národů.

Tak to dopadne vždy, nechají-li občané vládnout lůzu! Dobrou volbu při komunálních volbách – odtud je třeba začít zametat nahromaděný komunistický, post- a neokomunistický chlívek, nechceme-li opět skončit v materiální a mravní bídě! Myslet jen na sebe nabízí lůze a všehoschopným vždy možnosti, které umí využít – a zneužít!

 

Jan Šinágl, 6.9.2010

 

„Otázkou je, jak a za jakých okolností vznikne nová duševní a duchovní elita i to se stalo v dějinách? Právě jsem se vrátil z Čech a mám dojem, že stav společnosti nejen stagnuje, ale nějak se to vrací. Ale zase: Tím, jak to sami realizují jen ukazují co v nich je. Takže to většina lidí ví a vidí, že kradou a oblbují. Zdá se, že panuje duševní a duchovní vakuum? Z toho by mohlo vzniknou něco nového?“

- - -

“Klaus hraje na všechny strany a kalí vodu. To je v Praze ale i na venkově velmi zažité a profesionálně zavedené.”

Reakce ze Švýcarska

* * *

„Svoboda bez svědomí zabíjí.“ – „Kříže ze škol, mříže do škol.“

Václav Lamr

* * *

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)