Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 25.09.2020 15:54
  V Rusku komunisté nejsou u moci, ale jejich manýry jsou ...

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:50
  Kdo má na vlivných úřadech a soudech stále svoje lidi?

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:48
  Vláda ve středu opět vydala z minuty na minutu (pardon ze dne ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:23
  Kristine verlor ein Jahr ihres Lebens in der Hoffnung, in der ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:20
  Kristine a perdu un an de sa vie dans l'espoir de travailler ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:20
  Kristine lost a year of her life hoping to work at the embassy ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Cepl_mlSoudce Krajského soudu v Praze Vojtěch Cepl známý z kauzy „justiční mafie" soudí žalobu na ochranu osobnosti, proti advokátovi JUDr. Zdeňkovi Altnerovi, známému z kauzy „Lidového domu". Žalobou se správce konkurzní podstaty úpadce OSAN o.p. Jiří Pulz domáhá, aby soud Altnerovi zakázal zveřejňovat, jakým způsobem bylo naloženo s částkou přes 100.000.000,- Kč, které Altner po tom, co byl soudem v březnu 2000 zproštěn funkce správce, nechal Jiřímu Pulzovi na účtech OSANu. Ani po deseti letech konkurz OSANu dosud neskončil.

Altner má písemně potvrzeno státním zastupitelstvím, že ho v r.2000 nechal Úřad vlády za plnění zákonné povinnosti správce OSANu Policií ČR trestně stíhat. Má i důkazy, že v souvislosti s jeho trestním stíháním se angažovala BIS mimo jiné i odposlechy asistentky Altnera. Aby mohl být trestně stíhán, musel být před tím Altner zproštěn funkce správce, a na místo Altnera byl soudem v březnu 2000 ustanoven správcem OSANu Jiří Pulz.

Loni podal Altner Nejvyšší státní zástupkyni JUDr. Renatě Vesecké trestní oznámení na soudce Městského soudu v Praze. Altner má konkurzním soudem písemně potvrzeno, že v konkurzu OSAN nejsou peníze ani na doplatek 8,5 mil.Kč jeho odměny správce za zpeněžení majetku OSANu a skutečnost, že soud o jeho odměně dosud nerozhodl. Odměna správce předchází nároky všech věřitelů, to nasvědčuje, že za dohledu soudu došlo ke zpronevěře prostředků svěřených Jiřímu Pulzovi.

Před jednáním o žalobě Jiřího Pulze nařízeném soudcem Vojtěchem Ceplem na 13.9.2010 navrhnul Altner za svého pobytu v zahraničí soudu, aby provedl důkazy svědčící o podezření, že ustanovení Jiřího Pulze do funkce správce OSANu bylo BIS prosazeno z vůle Úřadu vlády. I po odchodu ČSSD do opozice se snaží BIS Altnera existenčně vydírat, mimo jiné i právě prostřednictvím žaloby Jiřího Pulze na ochranu osobnosti. Mezi navrženými důkazy jsou i výslechy od Zemana, přes Špidlu, ředitele BIS Langa, až po Petra Nečase jako předsedy branně-bezpečnostního výboru parlamentu v r.2001.

Soudce Vojtěch Cepl poslal do advokátní kanceláře v Praze Altnerovi předvolání ze dne 13.9.2010 na jednání soudu, které nařídil na den 20.9.2010 - pod pokutou 50.000,-Kč, předvedení Policií ČR, zaplacení nákladů protistraně atd. Altner nebyl předvolán v zákonem stanovené lhůtě a nelze proto vůbec vyloučit, že se nedostaví k pondělnímu soudu, díky pochybení soudce Cepla. Pokud se Altner nedostaví a byl by soudcem sankcionován bylo by to značně podezřelé.

Altner navrhnul, aby soud jednání dne 20.9.2010 odročil za účelem přípravy označených důkazů s tím, že si pokusí sjednat právní zastoupení k provedení důkazů soudem o angažování BIS.

Podle zákona má soud předvolat účastníky tak, aby se stačili na jednání soudu řádně připravit, zpravidla nejméně 10 dnů před jednáním, v řízení o žalobě na ochranu osobnosti nejméně 30 dnů předjednáním soudu.

ZDE - vyjádření asistentky JUDr, Zdeňka Altnera Zdeňky Vackové k předvolání

ZDE - žaloba podaná JUDr. Jiřím Pulzem

ZDE - vyjádření JUDr. Zdeňka Altnera k žalobě

ZDE - seznam odposlechů, m.j. Zdeňky Vackové a Johna Boka, předsedy spolku Šalamoun…?!

Veřejnost a média by měla projevit o tuto kauzu se zločinným pozadím enormní zájem. Média by měla být přítomna jako v kauze justiční mafie a vysílat celé soudní jednání přímým přenosem! Celá země by se tak mohla přesvědčit o skutečném stavu práva, výkonu spravedlnosti a nezávislosti české justice. V jednání vedeném soudcem Vojtěchem Ceplem ml. se o tom můžete přesvědčit na vlastní oči. Koná se v pondělí, dne 20.9.2010 ve 14:40 hodin, v místnosti č.l3 / I.patro, budova „A“, KS v Praze, nám. Kinských č.5, Praha 5 - Smíchov.

Jen připomínám, že v mé žalobě na ochranu osobnosti, podanou na Ing. Františka Šedivého, místopředsedu KPV ČR, čestného občana města Řevnic a předsedu Klubu dr. Horákové, rozhodl soudce Cepl v můj neprospěch.  Podle názoru tohoto soudce bylo plným právem pana Šedivého o mně v ČT prohlásit před statisíci diváky, že jsem darebák. Na má práva se bránit jaksi zapomněl. Zřejmě bylo pod jeho rozlišovací schopnost vnímat rozdíl nazvat někoho darebákem mezi čtyřma očima, v hospodě mezi pár lidmi, nebo před statisíci televizními diváky.   Hlavní důkaz v podobě záznamu ČT odmítl jako nadbytečný promítnout. Rozsudek potvrdil i VS Praha, takže se i bývalé komunistky zastaly politického vězně a záznam ČT pro jistotu také veřejnosti nepromítly. To, že pan Šedivý je prokazatelným darebákem soudce nezajímalo ani to, že mi mé „darebáctví“ nebylo ještě nikým prokázáno. Nicméně pro statisíce neinformovaných diváků jsem darebák – nevěřte politickému vězni a věřte nějakému „primitivovi“ z Letné, že…?! Smutné je, že proti mně svědčil předseda spolku Šalamoun John Bok, bývalý důvěrník Vladimíra Hučína ze soudů u OS Přerov. Vladimír Hučín svědčil v můj prospěch. Nedivím se, když pan prezident opakovaně navrhoval pana Boka na funkci ombudsmana. Dovolání k Nejvyššímu soudu je podáno – mne zatím tento „výkon“ práva stál cca 40.000,-Kč.

Umím si představit, že pan soudce byl pod možným tlakem. Je známo, že předsedkyně KPV ČR MUDr. Naděžda Kavalírová je také nemravnost sama. Je to o ni všeobecně a stále více veřejnosti známo, nicméně to nebránilo prezidentu Václavu Klausovi této naprosto bezcharakterní osobě udělit Řád TGM I.třídy…?!

V pondělí 20.září 2010 bude tedy mít spravedlnost podle soudce Cepla další pokračování. Bude nezávislá, nebo bude opět  sloužit jinému a jiným…?!

 

Jan Šinágl, 17.9.2010

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře

0 #4 Guest 2010-10-16 10:43
To ctí každého a je samozřejmé se za chyby omluvit, pane Pokorný. Není to o tom kolik a za kolik, ale o čem se píše. Znáte snad v současnosti lepší způsob jak ukazovat na špatnou práci soudů, policie a SZ než stížnostmi? Stížnost není otázkou peněz, ale principu. Váš zájem o pana Altnera je až podezřelý – proč se nepustíte se stejnou vervou do ČSSD a prokazatelných lumpáren pod vedením Jiřího Paroubka? Doufám, že nejste ten, který kdysi po TK Paroubka za ním úslužně spěchal jak ukázal TV záběr? Obávám se, že Vaše právnické vzdělání je nedostatečné, když jste schopen takovýchto dedukcí a úvah. Neznáte ust.§ 27 odst.4/ zákona o konkurzu a vyrovnání, které správci ukládá zákonnou povinnost vymáhat pohledávky úpadce bez jakéhokoliv zákonem stanoveného omezení? Pokud by dr. Altner jakoukoliv pohledávku úpadce OSANu včas u soudu nezažaloval a nechal jí promlčet, vystavil by se trestní odpovědnosti za způsobení škody promlčením pohledávky úpadce porušením zákonné povinnosti. Stará zásada Římského práva, buď platí zákon, nebo nic - Tertium non datur. Pravomocným usnesením Policie ČR ze dne 31.12.2001 bylo rozhodnuto, že dr. Altner byl dva roky (podle písemného potvrzení státního zastupitelství z podnětu Úřadu vlády) trestně stíhán za to, že postupoval tak, abych zákon neporušil. Toto pravomocné rozhodnutí je k dispozici i Vám, pokud jste skutečně nezávislý novinář? Více nemám co dodat. J.Š.16.10.2010
+1 #3 Guest 2010-10-15 17:42
Budete se divit, ale já si za svými články stojím. Ano, občas člověk může udělat "botu" a dodatečně zjistit, že se sekl - pak se klidně omluvím, ale v tomto případě jsem si jist, že se nemám za co stydět (a ujišťuji vás, že ani prozření v tomto případě nehrozí). Zkuste si mé články ještě jednou přečíst - kolik dal za právní zastoupení, jak velké a kolik částek žaloval, kolik vysoudil a jak například prodal ten balík pohledávek. Sama za sebe mluví i úspěšnost vymáhání...
Samozřejmě (nyní mám na mysli jeho spor s ČSSD) nemám iluze ani o jeho protistraně. A ještě jedna věc" neustále si stěžujete na soudy - myslíte, že průchodnosti a rychlosti práva prospělo 33 tisíc žalob, které pan Altner podal (sám či prostřednictvím najatých právníků) z niž mnohdy byly žalovány částky v řádu desetikorun a na advokáty dal tisice?
0 #2 Guest 2010-09-24 22:34
Vaše dva články, pane Pokorný, mají znamenat "média se zajímají"? Na mne působí daleko více tendenčně a neobjektivně. Přeji Vám, aby jste se jednou za Vaše články nemusel stydět. Další Váš článek by mohl být na téma jak Ústavní soud přijal nezákonnou ústavní stížnost ČSSD, vydal skandální usnesení o nečitelnosti smlouvy která je jasná i malým dětem, dr. Altnera nepřipustil jako účastníka k jednání, zamlčel pravdu v protokolu či článek o ústavní žalobě dr. Altnera, která byla měla být přijata a nebyla...?! Třeba budete brzy psát o mé ústavní žalobě, kterou bude projednávat sám pan předseda Rychecký?
+1 #1 Guest 2010-09-22 23:40
jen drobnost k panu Altnerovi...
budete se divit ale média se zajímají... cs-magazin.com/.../... a hn.ihned.cz/.../

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)