Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.01.2021 16:43
  Naštěstí v Americe máme osobnosti jako je senátor Rand Paul.

  Read more...

   
 • 26.01.2021 16:21
  Fortunately, in America we have personalities like Senator ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 16:13
  Vielen Dank für die Weiterleitung der Information. Ich konnte ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 15:46
  Vážení, vrhat se z onkologického klidu do neklidu doby je ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 11:18
  Dobrý den pane Šinágle, moc děkuji za Vaše maily, netušila ...

  Read more...

   
 • 25.01.2021 11:13
  Greg Steube is my Congressman. He represents the district ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

JustitiaSoudní „znalec“ PhDr. Jiří Klaban svým znaleckým posudkem prokázal, že by se sám měl nechat vyšetřit znalcem z oboru klinické psychologie! Z prokazatelně poctivého a slušného táty udělal gaunera, násilníka a z drogově závislé dcery, lhářky a její matky, s dědičnou duševní chorobou, naprosto důvěryhodné osoby o nichž nepochybuje a kterým věří každé slovo. Okatou nespravedlnost jsem nevydržel. Soudkyně Mgr. Miroslava Purkertová mi opět hrozila „vyhazovem“ jako při prvním jednání, netroufla si. Při poslechu „znaleckého“ vyjádření má člověk pocit, že poslouchá někoho z Bohnic. Druhá část s otázkami Petra Vániše a zejména jeho obhájce Mgr. Aleše Malého už má člověk jistotu, že tomu tak skutečně je. Chce to výdrž ty nesmyslné bláboly vůbec vydržet poslouchat! Při představě, že za tuto „práci“ obdrží bratru 20.000,-Kč, se dělá člověku opět nevolno! Mimochodem je to vysloužilý policejní psycholog, který pracoval i pro věznici Valdice, takže ani to na jeho duševním zdraví nemohlo nezanechat stopy. Své vystoupení zakončil slovy: „Za posudkem si stojím i když budou námitky.“ Tím si může být naprosto jist a doufejme i stížností na stavovskou organizaci klinických psychologů, kde tento člověk nemá už dávno co pohledávat. Jako psycholog se prezentoval dokonce i jako odborník na drogy! Má být léčen, ne léčit a ubližovat slušným lidem. Můžeme jen doufat, že nebyl sám při jednání pod vlivem drog, pod vlivem hlouposti zcela jistě, nebetyčné…

 

Trutnov Vanis prg 270114Před OS Trutnov vystoupili i tři svědci žalované strany, jasně svědčící ve prospěch Petra Vániše (bývalý přítel jeho dcery, sousedka a švagr – bratr jeho manželky) vyvracející bludné a naprosto scestné závěry soudního „znalce“. Jeho syn Petr vypovídal při jednání v prosinci společně s třemi tetami a dvěma kamarády - všichni vypovídali také v jeho prospěch. V počátcích kauzy při prvním jednání vypovídali čtyři svědci z nich i třídní učitelka, opět všichni v jeho prospěch. V celé kauze vypovídalo celkem 13 svědků v jeho prospěch proti dvěma údajně poškozeným tzn. bývalé manželce a dceři Denise. Ty byly podpořeny pouze druhou dcerou p. Vánišové která musí být ze svědectví vyloučena, protože se prokázalo že v daném období v rodině nežila a nebyla v kontaktu.

Mimochodem státní zástupce Mgr. Bártl podal 4x návrh na uvalení vazby na Petra Vániše, naprosto skutečnostmi neodůvodněný a v rozporu se zákonem!

První případ: Měl se domáhat dcery a obtěžovat ji v dětské ozdravovně Nemojov, kam byla policií umístěna když mu ji odebrali. Nebyl vůbec v ČR a svědky může doložit, že v té době se domáhala návštěvy jeho dcery v dětské ozdravovně parta narkomanů. Státní zástupce, ale přesto požadoval uvalení vazby a podepsal příkaz. Pana Vániše hledala policie marně. Byl v zahraničí.  

Druhý případ: Měl obtěžovat svoji tehdy 17-ti letou dceru, která se z toho údajně psychicky hroutila v Jičíně. Opět podepsaný příkaz k vzetí do vazby Mgr. Bártlem, opět byl v této době byl mimo území ČR. Naopak z výpisů školní docházky a komunikace s třídní učitelkou a ředitelkou školy, kam dcera chodila, zjistil, že toho dne měla být dcera ve škole na výuce kde nebyla. Měla neomluvenou absenci.

Třetí případ: Stížnost na policii na pana Vániše podala p. Vánišová společně s dcerou, kdy jím byly údajně obtěžovány a strachy se hroutily, když jim před jejich domem v bankomatu vybíral peníze a syn si do přilehlé restaurace šel koupit cigarety. Bylo to v neděli ve 22:00 hod, dcera seděla v této restauraci s partou mladíků, popíjela alkohol (v 17-ti letech, kdy ráno měla jet 35 km do školy). Když uviděla bratra Petra, zvedla telefon a volala policii.  Paní Vánišová k tomu uvedla, že je sledovala z okna chodby. Přitom okna jejího tehdejšího bytu byla na druhou stranu. Mgr. Bártl opět podepsal příkaz ke vzetí do vazby na pana Vániše a zaslal na policii Jičín žádost o zvýšený dozor v této ulici (hlavní třída Jičína), s popisem pana Vániše a jeho syna Petra.

Čtvrtý případ: Bc. Košínová z MÚ Vrchlabí oznámila Mgr. Bártlovi, že pan Vániš měl napadat dětské lékařky své dcery v Jičíně. Opět státní zástupce, bez ověření informace, vydal příkaz na jehovzetí do vazby, opět byl mimo území ČR. Později se Bc. Košínová i jeho dcera vyjádřily, že to tak nebylo. Obě lékařky zaslaly  k soudu vyjádření, že se nic takového nestalo. Pouze tam prý pan Vániš telefonoval a ptal se na zdravotní stav své dcery. 

Cituji pana Vániše:

„Myslím si, že usilování o mé vzetí do vazby souvisí s mým zdravotním stavem. V přípravném řízení na policii jsem musel vysvětlit co znamená moje diagnóza "STAV PO NEFREKTOMII" - operativní odebrání jedné ledviny se zhoubným rakovinovým nádorem dědičného původu - velice náročná operace. Moje matka ji prodělala také, zemřela 7 let po operaci. Lékaři uvádějí, že pacient po takovéto operaci se dožívá maximálně 10-ti až 12-ti let. V mém případě je to letos už 10 let. Policie se mě ptala, zda-li s tím mohu vykonávat práci řidiče. Předal jsem jim vyjádření lékaře o silových testech a průběžných kontrolách. Kdy se objeví další předpokládané metastázy, to ví jen Bůh. Také jsem policii sdělil zásadní varování lékaře být opatrný na tlak do břicha, třeba v případě dopravní nehody a vyhýbat se konfliktním situacím jako jsou rvačky apod., protože při prudkém úderu do břicha by bylo vysoké riziko komplikací. 

Potom všem co jsem prožil si myslím že by si na mě bachaři „smlsli“, navíc v této kauze jsem jak na policii tak u soudu oznámil dost závažné informace z drogového podsvětí. To by si jistě v případě mého uvěznění mnozí výrobci drog ve výkonu trestu také na mě „smlsli“. Asi proto je tak usilováno o moje uvěznění.“

Soudkyně nesmyslně odročila jednání na neurčito kvůli zdravotnímu spisu bývalé manželky Petra Vániše z důvodů jeho nedosažitelnosti. Místo aby vyvinula aktivní úsilí o jeho získání, trapně zdůvodňovala, že to není možné, resp. že to bude velmi obtížné. Jeho obsah by jasně svědčil ve prospěch obžalovaného a usvědčil matku, dceru a soudního znalce ze lží, resp. možná i z vědomého podvodu. Věřím, že si obhájce dokáže vynutit pokračování soudu, kdy se odročení jeví jako čistě účelové! O MUDr. Nuna, který vypovídal v prosinci, se asi také bude zajímat policie a ČLK. Vše nasvědčuje tomu, že i on se dopustil účelového, podvodného jednání ve prospěch žaloby. Nechci připustit myšlenku, že soud účelově prodlužuje jednání (např. obsílky svědkům se změnou jména a správnou adresou – Petra na Pavel – viz níže) a počítá s nedobrým zdravotním stavem pana Vániše.

Vanis obalka SkalickyObálka s předvoláním, které mělo být doručeno bratru údajné poškozené Pavlovi Skalickému. Adresa souhlasí. Jméno změněné na Petr Skalický však způsobilo, že obálka nemohla být poštou předána, protože může být předána pouze při ztotožnění s občanským průkazem.  Soudkyně měla ještě tu drzost tvrdit, že obhájce adresu nedoložil, přitom ve spise je adresu založena několikrát - i v podaném odvolání. Viditelně šlo o to, aby tento svědek nešel svědčit, protože je vlastně bratrem samotné údajně poškozené. 

Další citace pana Vániše:

„Někdo zřejmě pracuje velice rychle. Když se včera při jednání navrhlo, není-li zdravotní dokumentace, aby byly vyžádány dokumenty od zdravotní pojišťovny (měli by být téměř shodné se zdravotní dokumentací), soudkyni se to nelíbilo. Dnes jsem zjišťoval na zdravotní pojišťovně jak to tam má bývalá manželka zaregistrováno (jsem u stejné pojišťovny), řekli mi, že se dnes, tedy den po konání soudu, narychlo odhlásila a její složka je zablokovaná. Zdravotní pojišťovna vystavila exekuci pro neplaceni zdravotního pojištění. Jedna zajímavost. Poté co vyšel z jednací sině soudní znalec Klaban, přisedl si na lavičku před jednací síní, klapal pusou naprázdno, povídal si pro sebe, po chvilce vstal a byl tak vyšinutý, že nemohl najít východ ze soudní budovy. Šel nejprve ke schodišti dolů k zadnímu východu, poté udělal pár kroků do schodiště k prvnímu patru, zase se otočil a rozhlížel se, kde je východ i když ho měl přímo před sebou. Stale si u toho povídal pro sebe. Vypadalo to prý jako kdyby byl psychicky nemocný, nebo šokovaný.

O Vánocích, když jsme absolvovali povinné školení řidičů, byli jsme všichni přítomní řidiči (cca 30) školitelem varováni před návštěvou Jiřího Klabana k vykonání psychotestu pro řidiče s tím, že se jedná o důchodce, který si založil „byznys“ na profesi psychologa, že se od něho řidiči vracejí s psychotesty, které jsou podmíněné další návštěvou (třeba za půl roku, nebo za rok), údajně z důvodů úplných maličkostí. Např. pokud řidič v psychologickém pohovoru odpoví pravdivě na otázku zda-li užívá alkoholické nápoje: „V pátek po návratu z cesty si dám dvě piva“, tak tento znalec to zapíše jako se sklony k alkoholismu a omezí platnost psychotestu. Podle toho jak se rozhodne si vynutí další návštěvu a kontrolu. Samozřejmě za opětovný poplatek kolem 3000,-Kč. Takže bylo všem doporučeno zvolit jiného psychologa a tomuto se vyhýbat.

Malý postřeh k posudku, když porovnám s mým posudkem, který jsem také musel absolvovat, ale u jiného psychologa z dosahu trutnovského regionu a také s psychotesty pro řidiče. Znalec Klaban předložil znalecký posudek nekompletní - pouze písemnou část zhodnocení se závěrem. Samotná práce a výsledky vypracování jednotlivých testovacích souboru zcela chybí. V mém znaleckém posudku je vše přiloženo. Má cca 30 stránek. Psycholog u kterého jsem to dělal tam má také zapsáno, že povinný rozsah testu je 16 hod. Mám tam mým písmem a propiskou psané výsledky jednotlivých souborů testu a ke každému testu vyhodnocení a opravu nechtěných chybí. Toto ale u posudku Klabana na moji dceru a bývalou ženu zcela chybí a u soudu nebylo předloženo. Jinak zadání jsem mel kromě drog téměř stejné.“

Jen připomínám, že dle tohoto soudního „znalce“ zcela „důvěryhodné“ osoby paní Vánišová a její dcera Denisa, se nedostavily, ani na jednání 9.12.2013. Zvláštní prokazovat oprávněnost svojí žaloby neúčastí u soudů. Tuto otázku „znalec“ také nezodpověděl, nebyla mu položena. Jistě by následovaly další nesmyslné bludy jeho prokazatelně chorého myšlení. Svoji neúčastí jen potvrdily svoji nevěrohodnost a nepochybně i vědomé lži soudního „znalce“ Jiřího Klabana.

Trutnov Horvathova prg 270114Opět jsem využil možnosti navštívit JUDr. Marcelu Horváthovou jako v prosinci. Předal jsem jí osobně mezi čtyřma očima několik fotografií mrtvého, nahého těla Pavla Wonky, pořízené ještě ve vězení, kam ho 6 dní před jeho smrtí poslala svým rozsudkem. Nechtěla je přijmout, nechal jsem je ležet před ní v soudní síni. Připomněl jsem jí, že člověk v takovém viditelném, otřesném zdravotním a duševním stavu, se neposílá do vězení k výkonu trestu, ale urychleně do nemocnice a záchraně jeho života. Není na to třeba lékaře, ale jen zdravý rozum a elementární lidský soucit, navíc to i zákon nařizoval. Jistě sama uznala, že není možné, aby podle lékařů údajně zdravý člověk, po šesti dnech zemřel a vypadal jako vězeň právě osvobozený Američany z nacistického koncentračního tábora Mauthausen či Osvětimi!. Vnímal jsem její určitou nejistotu, bezradnost i jistou vstřícnost. Chovala se slušně, neagresivně. Každý člověk má své svědomí, které nelze trvale klamat namlouváním si, že něco bylo jinak. Dříve či později se ozve. Opustil jsem soudní síň s pozdravem S Pánem Bohem. Necítil jsem k ní nenávist, bylo mi jí svým způsobem jako člověka líto. Stejné fotografie jsem předložil u vchodu justiční stráži. Mladší členové projevili zájem, náhle se objevil jejich šéf, který vzteky fotografie roztrhal.

Jen na okraj uvádím, že za veřejnost se zúčastnil spolu se mnou pouze pan Jiří Wonka a samozřejmě žádná média. Zval jsem i autorku chystaného filmu Advokát chudých o Pavlu Wonkovi Libuši Rudinskou, ale ta mi 7.1.2014 odpověděla: „Do Trutnova nepojedu, mám jasný koncept a nemohu se dál rozptylovat, právě i proto, že můj účet je vyčerpaný. Navíc mi při každém natáčení musí chůva hlídat děti, a to jsou další prostředky, které nemám.“ Škoda, pozadí kauzy Petra Vániše nepřímo, ale viditelně souvisí s kauzou Pavka Wonky a následným pronásledováním jeho bratra Jiřího Wonky. Má-li být dokument opravdu objektivní, nelze toto pozadí ignorovat. Struktury, které měly na svědomí smrt Pavla Wonky vůbec nezmizely. Ignorovat je a zabývat se jenom jednostrannou minulostí je z mého pohledu jen ústupem zlu. Je otázkou, zda na to má autorka dost vůle, snahy, odvahy a osobní statečnosti. Obávám se, že o penězích to vůbec není. Zprávy, které jsem obdržel v poslední době mne optimismem vůbec nenaplňují. Proto odkaz Pavla Wonky zůstává stejně živý a aktuální jako odkaz Jana Palacha. O něm natočila oceňovaný film polská režisérka Agniezska Holland až po 43 letech po jeho smrti. Film „Hořící keř“ ale zatím neběží ani v kinech ani ve veřejnoprávní televizi. Jen na filmových festivalech, nebo placené televizi. Obávám se, že se skutečně objektivního dokumentu o životě a smrti Pavla Wonky jen tak nedočkáme, tím spíše, nebudeme-li se aktivně bránit zlu, kterého se všude kolem nás nahromadilo už příliš, kdy hrozí zadusit všechny bez rozdílu!

Doufejme, že pan Vániš nedopadne jako Jan Šafránek a nebude muset čekat 20 let na spravedlnost – viz pořad TV NOVA Střepiny – Jakou cenu má zničený lidský život? Pavel Wonka se jí nedočkal. Na nebi má jistě čestné místo…

Na své narozeniny jsem se zúčastnil prosincového jednání a na svůj svátek tohoto. Vůbec toho nelituji. Jsem rád alespoň touto cestou trochu pomoci slušnému a čestnému člověku, likvidovanému neslušnými a nečestnými. Vydržte pan Vániši – i za Pavla Wonku, Vašeho kamaráda – ten vydržet nemohl!

 

Jan Šinágl, 29.1.2014

Moje svědectví k brutálnímu zásahu vrchlabské policie proti Jiřímu Wonkovi

Petr Vániš, kamarád bratrů Pavla a Jiřího Wonkových - další likvidovaný! – tento článek je součástí trestního spisu, ačkoliv tam nemá co dělat? Kdopak ho tam asi vložil a proč? Zřejmě tam skončí i tento. Nemám námitek a nebudu si nic účtovat, ačkoliv vypovídající hodnota obou článků vysoko převyšuje „hodnotu“ posudku soudního „znalce“ Klabana. Jsou hodnoty zaplatitelné a NEZAPLATITELNÉ!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.15 (13 Votes)
Share

Komentáře   

-3 #5 Martin Vániš 2015-08-19 21:30
Dobrý den pane Stachu, v Brně byl prý na dvoře pod kamerami Policií napaden režisér- nebo kameraman? Nemohl byjste mi o tom více napasat na tenhle web? Děkuji Martin Vániš Vrchlabím U Hradce Králové.
0 #4 Stach 2014-01-31 17:25
Pane Vaniš, mám podobné zkušenosti jako Vy. Až se vypořádám s brněnskou justiční mafií, tak bych rád s Vámi hodil řeč, budu zpracovávat podklady o soudních znalcích. Když jsem tyto podklady předložil soudnímu znalci, tak mi sdělil, že to nedokončím, že mě zabijí anebo zničí život. Jako občanský aktivista mám samozřejmě audio záznam. Stach
-1 #3 Stach 2014-01-31 17:19
Mnoho soudních znalců jsou zkorumpované osoby, důkazy existují. Co se týče mého znaleckého posudku, tak ten dám na internet, aby všichni viděli video záznam, kde hovořím se soudní znalkyní, která mě vychvaluje a pak nehorázně špiní ve svém znaleckém a lživém blábolu, tak nehorázně, že to zarazilo i zkušené soudní znalce. Inu zkorumpovaný znalec napíše cokoliv, aby si zajistil další znalecké posudky tedy prachy, takhle se budují vazby mezi konkrétní soudci a znalci.
-1 #2 petr vániš 2014-01-30 15:07
Dekuji za podporu. Bohuzel mate pravdu a ja mam jiz tuto trpkou zkusenost zasebou. V letech 1990-1993 jsem daval dohromady soudni rehabilitace po otci a dedovi, oba politicti vezni. Stejny soudce ktery odsoudil meho dedu v roce 1954 k trestu smrti za velezradu, rozvracecstvi , planovani opusteni republiky, vyzvedacstvi atd. , tak tento stejny soudce provedl v roce 1991 soudni rehabilitaci. Moralni vitezstvi? I kdyby to dopadlo jakkoli, je to velika hanba pro tuto zemi. Tento soudce jeste donedavna soudil u jednoho vyssiho soudu.
0 #1 Jira 2014-01-29 14:20
Hodně sil pane Vániši s nevěrohodným žalobcem Mgr. Bártlem a s nevěrohodným znalcem Jiřím Klabanem...!!

I když prohrajete, budete morálním vítězem. A za 10, 20 let budete ve Štrasburku rehabilitován a Českou Republikou za ty dva nepoctivé justiční činitele odškodněn.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)