Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt zář 19 @08:30 -
OS Ostrava: pokračování výslechu MUDr. Igora Dvořáčka
út říj 15 @15:00 -
Brno: RAF 68, vernisáž výstavy

Nejnovější komentáře

 • 16.09.2019 04:31
  Jen několik poznámek k předchozím komentářům. První - Ano ...

  Read more...

   
 • 16.09.2019 02:38
  Již sto let máme v čele státu presidenta. A je to vskutku ...

  Read more...

   
 • 13.09.2019 17:28
  Už se blížíme k té klíčové hranici, a pokud by to tak bylo jak ...

  Read more...

   
 • 13.09.2019 17:02
  Proč se bojíte nezveřejnit pravdu? Já se nebojím, sem s tím ...

  Read more...

   
 • 13.09.2019 16:34
  A věřím že dodnes se to příliš nezměnilo, většina Ostravy je ...

  Read more...

   
 • 13.09.2019 16:15
  A zopakuji to. Mě několik let pravidelně mazali profily na ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Sabatova AnnaŘeditelka školy: „O šátky - původně nešlo.“ – Petice na podporu ředitelky Střední zdravotnické školy PhDr.Burka Ivanky Kohoutové, Ph.D. - Začíná to hidžábem, pokračuje čádorem, burkou, nikábem, stavbou mešit a může končit až terorismem. Ještě máme možnost chovat se rozumně. Později už nám nemusí být zdravý rozum nic platný! - Níže malá ukázka z rostoucího množství dopisů na podporu ředitelky dr. Ivanky Kohoutové

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., ředitelka SZŠ Praze: "Nošení pokrývky hlavy v prostorách školy je nespolečenské, a tak k této záležitosti v souladu s vnitřními předpisy přistupujeme. Nikomu nebráníme v jeho víře. Ve všech případech, ať žadatel o studium na zdejší škole pochází z České republiky, ze zemí EU nebo ze třetích zemí, je nutné, aby respektoval právní předpisy, zvyklosti dané země, etické normy i jiná náboženství." … "Byla probírána témata poskytování ošetřovatelské péče u mužů, nutnost dodržování hygienických předpisů pro zdravotnictví, očkování, krmení nemocných vepřovým masem, nošení zdravotnických uniforem, odlišných pokrývek hlavy ve zdravotnictví." … "Nošení pokrývky hlavy v prostorách školy je nespolečenské, a tak k této záležitosti v souladu s vnitřními předpisy přistupujeme. Nikomu nebráníme v jeho víře. Ve všech případech, ať žadatel o studium na zdejší škole pochází z České republiky, ze zemí EU nebo ze třetích zemí, je nutné, aby respektoval právní předpisy, zvyklosti dané země, etické normy i jiná náboženství." … "Jako důvod uvedla náboženskou diskriminaci. Ve třídě, kterou navštěvovala, jsme okamžitě provedli sociometrické šetření. Po jeho vyhodnocení nebyly zjištěny žádné známky signalizující jakoukoliv náboženskou diskriminaci. Pokud byla žákyně přítomna na vyučování, měla šátek na ramenou nebo ho neměla vůbec s vlastním zdůvodněním, že postačuje mít šátek kdekoliv na těle."

* * *

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová se postavila na stranu studentky ze Somálska, které Střední zdravotnická škola v Praze zakázala nosit na hlavě šátek. Takzvaný hidžáb muslimky používají k zahalení vlasů a krku a podle Šabatové je diskriminační jim to na půdě školy zakazovat. … Škola odůvodnila zákaz tím, že ve školním řádu jsou zapovězeny všechny pokrývky hlavy. Dívka ze Somálska a další muslimská studentka této školy původem z Afghánistánu údajně právě kvůli tomu studium předčasně ukončily … První jmenovaná se obrátila na veřejnou ochránkyni práv. Ta podle serveru dospěla k závěru, že SZŠ dívku nepřímo diskriminovala, protože muslimský šátek je projevem jejího náboženství navenek. Za laxní posouzení kauzy kritizovala i Českou školní inspekci. Oficiálně se však Šabatová nechtěla vyjádřit s tím, že případ není uzavřen - tolik ze zprávy na tiskali.cz.

Silně pochybuji, že s názorem paní veřejné ochránkyně práv bude souhlasit většina těch, jejíž práva má hájit. Začíná to hidžábem, pokračuje čádorem, burkou, nikábem, stavbou mešit a může končit až terorismem. Ještě máme možnost chovat se rozumně. Později už nám nemusí být zdravý rozum nic platný!

* * *

Ředitelka školy: O šátky - původně nešlo

LN Jak se díváte na stanovisko ombudsmanky?

Ke zprávě veřejné ochránkyně se nesmím nijak vyjadřovat, protože je to v ní takto výslovně uvedeno. Domnívám se však, že jsem nepochybila.

LN Můžete se opřít i o stanovis­ko nějaké nezávislé strany?

Česká školní inspekce šetřila naši školu dvakrát. Ani podle prvního nálezu jsme nepochybi­li. Stížnost stěžovatelky byla označena jako neoprávněná. Druhé šetření proběhlo v květnu za účasti zástupců ministerstva vnitra. Trvalo čtyři dny a účast­nilo se ho osm lidí. Na ústním jednání 16. května nám v přítom­nosti Pavlíny Gucké z pražské­ho magistrátu coby zástupkyně našeho zřizovatele a dalších lidí z vedení školy kontroloři prezen­tovali výsledky kontroly. A ty byly nadstandardně dobré. Pí­semný protokol však dodnes ne­mám.

LN Proč jste trvala na nenoše­ní šátků?

Prvopočátek tohoto případu vůbec se šátky nesouvisel. Poža­dovali jsme, aby dívky doložily dle školského zákona doklad o pobytu na území České repub­liky. Zatímco jedna nám to po­skytla, druhá, která si následně stěžovala u ombudsmana, tak neučinila. Nestalo se tak ani v den zahájení školního roku. Žádný doklad o pobytu ani prů­kaz azylanta u sebe neměla.

LN Proč je šátek ve škole podle vás problém?

Vůbec jsem netušila, že jsou muslimského vyznání. Nábožen­ské vyznání nezjišťujeme. Přišly za mnou do ředitelny bez po­krývky hlavy. Později přišla řeč na to, že budou muset ošetřovat pacienty v nemocnici a že tam budou muži, i to, že budou mu­set nosit uniformu. Ptala jsem se, zda jim to nebude vadit. Bylo mi řečeno, že to není žád­ný problém.

LN A další důvody?

Další věcí byla účast na těles­né výchově. Dívka, která do ško­ly chodila, na tělocviku byla pouze jednou. Jde o bezpečnost žáků. A to nejen při tělesné vý­chově, ale i u odborného vzdělá­vání. Šátek může být riziko v chemických laboratořích. Za ochranu a bezpečnost žáků ve škole odpovídáme.                        sha

LN, 27.8.2014

* * *

Případ sleduji od listopadu 2013. Jedna studentka, která na škole zůstala sudovat do listopadu 2013, předložila povolení k pobytu na území ČR se všemi dokumenty k přijetí ke studiu. Druhá studentka ze Somálska povolení k pobytu, resp. průkaz asylanta nepředložila. Bylo dohodnuto, že ho doloží nejpozději první den nástupu do školy, v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon). Proto byla volána do ředitelny pouze jedna studentka, která měla tento doklad předložit. Z ustanovení školského zákona vyvstává otázka, zda se stěžovatelka vůbec stala studentkou školy, když nepředložila při zahájení vzdělávání dne 2.9.2013 doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR a místo toho odešla ze školy se slovy, že „do této školy chodit nebude.“

O žádnou diskriminaci se jednat nemůže. Daleko spíše by paní ombudsmanka měla bránit práva paní ředitelky, na kterou je viditelně účelově útočeno. Kdyby ve všech státem zřízených organizací pracovali tak schopní a kvalitní ředitelé, byla by kvalita jejich práce a výsledky mnohem lepší!

Obrátil jsem se na ČŠI (Česká školní inspekce). Takto mi odpověděla. Zde je znění zmiňovaného § 21:

Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků - f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech.

Paní ředitelka studentky informovala a tedy ani tento bod zákona neporušila, navíc neznalost zákona neomlouvá, či snad jen muslimské studentky? Není mi známo, kdy by ředitelka školy měla poskytovat informace a poradenskou službu, když se studentka ve škole zdržela asi hodinu a pak utekla se slovy, že do školy chodit nebude. Z uvedeného lze odvodit, že stěžovatelka měla jiný zájem, například získat postavení „diskriminované osoby“ v České republice. O to více mě přesvědčuje skutečnost, že situace byla promyšlená, dlouhou dobu plánovaná s určitým cílem.

Od ombudsmanky je na tuto kauzu uvaleno embargo. Je jen dobře, že se i přes toto embargo paní ředitelka Kohoutová otevřeně vyjádřila v médiích. Je to veřejná věc, zajímající nepochybně nemalou část obyvatelstva České republiky. Webové stránky SZŠ k aktuálnímu dění zmlkly, věřme, že ne nadlouho! Informováním na webu by jistě hrozily další žaloby a stížnosti s dalšími postihy. Nepochybně by hrozilo zaplacení škod za újmu atd. Je to celé nechutné. Ve hře jsou jistě i jiné zájmy, kdy se studentka dost možná stává vítaným nástrojem. Současně je to ale celé i dost směšné a ukazující bezmocnost nadřízených, odpovědných institucí, když mají konat a za svá rozhodnutí nést osobní odpovědnost. Nekonají, pasivně přihlížejí a nechávají celou tíhu na člověku, který dělá práce za ně a k tomu ještě musí řídit školu!

Zvláštní jak se ombudsmanka Anna Šabatová, pocházející z ultrakomunistické rodiny a prostředí, zastává agilně práv ruské důchodkyně a nyní muslimské studentky. Zastane se českého učitele Davida Kafky z Ústí nad Labem, nebo další muslimky, dcery rabiátského otce, který terorizoval školu a vynutil si rychlé opakovaní maturitní zkoušky se stejnou otázkou - za nekonání a přihlížení všech odpovědných úřadů. Bohužel kvality ředitelek Miroslavy Zoubkové a Ivanky Kohoutové, nelze vůbec srovnávat. Nepochybuji, že by podobný rabiátský otec a jeho primitivní způsoby na SZŠ v Ruské dost tvrdě narazily.

Dnes jsem hovořil s tiskovou mluvčí VOP. David Kafka se na úřad zatím neobrátil. Dal by tak šanci paní Ombudsmance, aby se pustila do dalšího střetu českého práva s muslimskými zvyky a způsoby. Moc by mne zajímalo, zda mají muslimské státy také své ombudsmany, které hájí také tak vehementně práva křesťanů ve své muslimské zemi, jako paní Šabatová práva a zvyky Muslimů v křesťanské České republice…?!

V Událostech a komentářích na ČT má dnes večer vystoupit ombudsmanka Anna Šabatová. Bude její oponentkou ředitelka Ivanka Kohoutová, jak je u diskusí k závažným tématům běžné – i v rámci tolik proklamované „vyváženosti“ veřejnoprávní ČT? Volal jsem do Diváckého centra ČT. Paní ředitelka zatím pozvaná není. Mé upozornění slíbili redakci pořadu UK vyřídit. Doufám, že k přímému duelu dojde. Bude to střet rozdílných inteligencí a intelektu. Jeho vítězem budou spravedlnost, dobré mravy a zdravý rozum. Bez účasti ředitelky Ivanky Kohoutové budou, tyto dnes tak potřebné hodnoty, těžko vítězem.

Mimochodem paní ombudsmanka vyhlásila informační embargo, jak mi dnes sdělila její tisková mluvčí. Tak nám asi toho mnoho dnes neřekne, pokud ho mezitím nezrušila? Když bude pozvána paní ředitelka, bude ho muset zrušit, jinak se něco důležitého těžko dozvíme. Ombudsmanka připomíná svým podivným chováním a způsoby totalitní cenzory a to tak dokonale, že nyní ohrožuje cenzurou informací sebe samu. Mimochodem cenzura je Ústavou ČR zakázána v jakékoliv formě! Kdoví, zda vůbec přijde? Při její dosavadní "statečnosti" bych to vůbec nevylučoval.

K tomuto článku bude brzy připojena: Petice na podporu ředitelky Střední zdravotnické školy PhDr. Ivanky Kohoutové, Ph.D.

 

Jan Šinágl, 28.8.2014

P.S.

LN v dnešním vydání tvrdí, že na případ upozornily jako první. No nevím, zda o případu psaly už před 14.11.2013, kdy jsem zveřejnil první z mnoha článků k tomuto chování muslimek na SZŠ v Praze?

* * *

Malá ukázka z rostoucího množství dopisů na podporu dr. Ivanky Kohoutové:

Vážená paní ředitelko,

článku uveřejněném na IDNES byla uvedena informace ohledně Vašeho postoje k tzv. diskriminaci muslimek. Velmi oceňuji Váš občansky velmi statečný postoj a pevně věřím, že se poštěkáváním soudružky Šabatové a multikulturních šílenců nenecháte zviklat. Děláte správnou věc. Jsme rád, že se najde někdo, komu není lhostejné v jakém státě budeme žít a kam budou chodit naše děti do škol. Držím palce a přeji hodně zdaru.

S pozdravem a úctou

D. J., 26.8.2014

* * *

Paní ředitelko, dnes jsem četl výrok naší paní ombudsmanky nad Vaší akcí ohledně nošení šátku ve školách. Chtěl jsem Vám tímto vyjádřit alespoň morální podporu, myslím, že jste jednala naprosto korektně. Kéž by Vás takových bylo více.

Přeji Vám krásný den a klidný začátek školního roku

J.M., 26.8.2014

* * *

Vážená paní PhDr. Kohoutová,

Chtěl bych Vám vyjádřit svou podporu a velice Vám poděkovat za Váš statečný postoj ve věci zákazu muslimským studentkám nosit šatky na vaší škole. Plně s Vámi souhlasím. Muslimové představují v současné době největší nebezpečí pro Českou Republiku a celou Evropu. Jejich představy o lidských právech jsou velice zvláštní. Až budou v muslimských zemích stát kostely a bude možné nosit kříž, pak se bude možné s nimi bavit o tom, že by stavěli mešity v evropských městech nebo jejich ženy nosily šátky. Bohužel pod tlakem tak zvaných lidskoprávních aktivistů a organizací, kteří prosazují domnělá práva všemožných menšin na úkor většiny, a také za pomoci nebo přehlížení politiků evropských zemí, muslimové pomálu ale jistě si podrobují Evropu. Stačí zajet do Německa a podívat se jak to tam vypadá. Doufám, že se toho nedožijeme v Čechách. Jistě se stanete terčem zloby a kritiky tzv. „humanistů“ (už se stálo bohužel, jak jsem se včera dočetl v MF DNES – zastala se prý jich „ochránkyně“ práv), bojovníků za „lidská práva“ a jiné podobné havěti, ale nedejte se a nedělejte si z nich těžkou hlavu. Jsem si jistý, že většina občanů ČR se na 100% ztotožňuje s Vašimi názory. Škoda, že máme málo takových odvážných lidí, jakou jste Vy, kteří se ještě nebojí říci pravdu. Doufejme, že ještě máme čas zastavit tu plíživou islamizaci České republiky. Ještě jednou Vám děkuji za Vaši statečnost.

S pozdravem,

J.Š., 27.8.2014

* * *

Vážená paní doktorko,


z médií jsem se dozvěděl o kauze dvou muslimských studentek na vaší škole. Nedohledal jsem sice Vaše prohlášení, ale z toho, co bylo citováno v médiích, s vámi plně souhlasím a sympatizuji s Vámi. S Vaší snahou pomoci i s Vaším stanoviskem. Pracoval jsem jako sociální pracovník v uprchlických táborech a nyní působím dlouhá léta jako učitel češtiny pro cizince. Zažil jsem mnoho podobných situací té Vaší. Nechci Vás zahlcovat vlastními příběhy. Jen Vám chci vyjádřit podporu člověka, který není nacionalista, naopak mám cizince rád a mnoha si vážím, ale také člověka, který si je vědom, stejně jako Vy, že je nutné respektovat zvyklosti naší země. Kéž bych Vám mohl pomoci!

Přeji vše dobré a mnoho sil do nového školního roku.

Mgr. R.O., 27.8.2014

* * *

Vážená paní Kohoutová,

v návaznosti na stále v médiích přetřásanou kauzu tzv. "muslimských studentek" mi dovolte abych Vám touto cestou vyjádřil moji plnou podporu v této kauze. Jako běžný občan ctící zvyklosti a zákony země ve které žiji se ztotožňuji s Vaším rozhodnutím a pevně věřím, že nemělo žádný rasistický nebo diskriminační podtext jak se nám některá média snaží prezentovat. Nikdo přeci nemůže být jakkoli postihován za to,že vyžaduje dodržování pevně daných norem a pravidel(ve Vašem případě školního řádu)! Doufám tedy, že Vás a Vaši školu tato kauza nijak nepoškodí a ustojíte případné tlaky s touto kauzou související. Zůstaňte silná, pevně věřím že většina zdravě uvažující české populace je s Vámi bez ohledu na vyjádření našich představitelů.

S přátelským pozdravem

T. H., 27.8.2014

* * *

Vážená paní doktorko,

dovolte abych Vám tímto vyjádřil podporu v boji proti šátkům ve školách. Pominuli to, že si nedovedu představit zahalenou zdravotní sestru, nebo to, že jí její vyznání bude bránit pečovat o muže, neb ho předpokládám nesmí vidět odhaleného, nebo že mu odmítne podat večeři z vepřového a tedy studuje evidentně zbytečně, tak tento šátek zakázali například i v Belgii. Jak je všeobecně známo, tak nošení šátku není projevem víry v Islám, neboť ten na šátku netrvá, ale uznáváním práva Šária, které pokud vím není tolerováno v žádné "západní" zemi. Občanský dotaz jsem paní ombudsmance dnes zaslal i s odkazy na informace, že její šetření se nemůže zakládat na pravdě. Podporu s touto informací jsem zaslal také školskému inspektorovi panu doktorovi Andrysovi.

http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Hidžáb

S pozdravem

Bc. A. B., MBA, 27.8.2014

jednatel společnosti

* * *

Vyjádření ředitelky SZŠ č.8. z 4.7.2014

Vyjádření ředitelky SZŠ č.7. z 10.6.2014

Vyjádření ředitelky SZŠ č.6. z 21.3.2014

* * *

Neuvěřitelné chování otce muslimské studentky v Ústí nad Labem a zbabělost odpovědných!

Praha Emauzy 17.5.2014: Benjamin Kuras o aktuálním nebezpečí Islámu a otřesná osobní svědectví Exmuslimek

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.20 (5 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)