Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 14.08.2020 16:29
  ČRo: Policie zatkla ruského diplomata při nelegálním nákupu munice ...

  Read more...

   
 • 14.08.2020 10:05
  Život je plný štěstí a někdy potřebujeme osoby, které nás ...

  Read more...

   
 • 13.08.2020 16:59
  Včera v Událostech komentářích na ČT 24 od 22:00 hod. si ...

  Read more...

   
 • 13.08.2020 16:43
  Předseda senátu, který si notoval s místopředsedou Filipem ...

  Read more...

   
 • 13.08.2020 16:29
  Life is full of happiness and some times need some people to ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 14:20
  Zato až půjdou lesby a gayové budou "svobody" plná média i ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Ricar MarekNíže uvádím dvě otřesné ukázky ze 45-ti stránkového dokumentu!Jourova 2

„... není absolutního dobra nebo zla, vše záleží na okolnostech … Lidé přivyknou určitým poměrům, neradi se od nich odchylují a když nemají příčiny zla přímo na očích, jeví se jim jako domněnka.“

... Orgány Evropské komise by ale byly padlé na hlavu, aby si nezjistily i neoficiální curriculum vitae české pretendentky, a nezařídily se podle toho. To, že dnes vláda pláče nad rozlitým mlékem, protože Česká republika vyslala do EK právě takovou osobu, jakou vyslala, a tak dosáhla pouze na nevýznamné portfolio, padá plně na její hlavu. … Vyšetřovatel Vinš se chová velmi korektně a netají se svým názorem – bez nátlaku SZ Havla a bez nátlaku ze shora by se taková věc vůbec nezahajovala a pokud by se vůbec zahájila, byla by brzy uložena nebo odložena, podle jeho názoru je to celé nesmysl, ale tlak na obvinění je tak obrovský, že to musí dělat a že to v rozporu s jeho názorem skončí u soudu… a on odejde od PČR… tak se také stalo – SZ Havel byl osobně u všech výslechů architekta Řičáře, opakované výhrůžky vzetím do vazby, domovní prohlídka bez přítomnosti architekta, nebo jeho advokáta – s nelegálním vniknutím do bytu… Vědělo se, že Péťa má rakovinu tlustého střeva, tudíž čekali, až zemře, tím samozřejmě hlavní obviněný nebyl a celá věc se mohla snadno zlikvidovat. Soud probíhal v Třebíči. S Věrou Jourovou to k soudu vůbec nedošlo ze dvou důvodů, jednak ještě ve vyšetřovací vazbě řekla, že všechno dělala na přímý pokyn Paroubka, tím jej motivovala k tomu, aby se postaral o její záchranu. Dalším důvodem byla smrt Péti. On byl ten, kdo mluvil o Věře jako „svém člověku na MMR“, která mu zajistí dotace. Peťa pro Věru Jourovou představoval největší riziko, pokud by žil a byl odsouzen, musela by být odsouzena s ním....

Stížnost byla zamítnuta se zdůvodněním, že obhájce měl uvést své důvody už v odvolání k Vrchnímu soudu. Zřejmý alibismus, kterým se tyto instituce vzájemně podpírají, hlavně nic neproblematizovat a neřešit, být korektní a nevměšovat se. Tím panu Řičářovi a jeho těžce zkoušení rodině opravdu nepomohli. Smutné, pro rodinu tragické. Principem stížnosti bylo, že pan Řičář nebyl seznámen s odpověďmi české justice rakouskému soudu, které byly zčásti nepravdivé, které by vyvrátil a které vedly k jeho nezákonnému vydání do České republiky. Paradoxem je, že na osudu rodiny má svůj neodejmutelný podíl i současná eurokomisařka Věra Jourová, jejíž jméno v kauze BONO PUBLICO je často zmiňováno. Korunní svědek celé kauzy pan Řičář, který byl 5 let v policejním programu, včetně rodiny a změny identity i manželky a dětí, nebyl v soudním procesu použit po dohodě státního zástupce s obhájcem, zato velmi rychle odsouzen, stejně jako rychle osvobozena Věra Jourová !!! Je symbolické a snad i Boží znamení, že v první den nástupu do funkce eurokomisařky se ulomila ruka sošky – Slepé bohyně spravedlnosti – kterou si nová eurokomisařka přivezla do své kanceláře. Níže uvádím dvě otřesné ukázky ze 45-ti stránkového dokumentu! I osud ing. arch. Marka Řičáře je následkem nevypořádání se s naší totalitní minulostí. Společnost, která dopustí likvidaci těch neschopnějších a nezabrání „uctívání“ všehoschopných, dříve či později na to doplatí. Viníci za to platit nebudou. Bude 25.výročí Listopadu 89 potřebným zlomem, nebo pokračováním cesty ke zkáze mravní a následné hospodářské, končící opět otroctvím a poslušností vůči Východu?“

 

“TAHLE VLÁDA PATŘÍ VÁM, .... DÍKY!”

„... není absolutního dobra nebo zla, vše záleží na okolnostech … Lidé přivyknou určitým poměrům, neradi se od nich odchylují a když nemají příčiny zla přímo na očích, jeví se jim jako domněnka.“

Niccoló Machiavelli

* * *

Červenec 2009

měsíc po smrti Péti ... 3 dny před jednáním soudu v Péťově a Doleželově baště v Třebíči, kde bude příznačně symbolicky a tragikomicky dokonán konec budišovské kauzy, nedostává předvolání k soudu klíčový svědek architek Řičář – soudce nevěděl, kde je.... - nakonec se ukazuje, že tohoto svědka u soudu vlastně nikdo nechtěl a po snadném znevěrohodnění všech svědků – architektovi zcela “náhodou” před týdnem policie doručila sdělení obvinení z trestného činu v souvislosti s Bono publico – soud osvobozuje všechny obžalované a státní zástupce se nejen neodvolává, on to sám navrhuje...

 

1. VÝSLEDEK KAUZY BONO PUBLICO

Na podzim roku 2006 byli po dlouhém sledování a vyšetřování zatčeni “hráči” ze skupiny kolem Ladislava Péti a Zdeňka Doležela.

Poté, co jsem byl na jaře 2006 osloven vysokým policejním důstojníkem z ÚOOZ, pod kterého spadalo vyšetřování této skupiny, poskytl jsem PČR veškerou požadovanou součinnost a všechny mně tehdy známé informace, doklady a podklady, které s uvedenou skupinou souvisely. Také po dobu následujících měsíců jsem poskytl PČR veškerou součinnost, o kterou jsem byl požádán a to v situaci, kdy mi bylo opakovaně vyhrožováno ústy L. Péti – likvidací fyzickou, kriminalizací a likvidací podnikatelskou a občanskou, pokud bych snad proti mafii promluvil. Pro L. Péťu jsem byl pro další jeho záměry nepoužitelným “nehráčem”, na rozdíl od Z. Doležela, V. Jourové a dalších.

Protože jsem se již v minulosti setkal s výhrůžkami likvidací za náznak nesouhlasu s korupčními praktikami a ochoty svědčit proti korupčnímu jednání, rozhodl jsem se nemlčet nebo nenechat se uplatit od “hráčů” za to, že jim půjdu z cesty, ale naopak s ÚOOZ SKPV PČR spolupracovat. Rozhodl jsem se na základě apriorní důvěry v práci tohoto útvaru a s dobrou vírou, že to, co bylo později označeno jako justiční mafie, nemůže být mocnější, než inteligentní a poctiví policisté, státní zástupci a soudci. Rozhodl jsem se až po opakovaném ujištění ze strany ÚOOZ, že:

pracují pouze s důkazy a ne s domněnkami, provokacemi nebo politickým zadáním a vše kolem skupiny “hráčů” je natolik nefalzifikovatelné, že se nebude opakovat tradiční schema v boji proti zločinům mocných, kdy mafie vychází z kauz jako posílená a nedotknutelná a naopak svědkové jsou zničeni...

2. jsou schopni mne ochránit a zajistit, aby výhrůžky vůči mně nebyly naplněny.

 

Po 4 letech je bilance tristní:

viděl jsem odcházet poctivé policisty se strachem o vlastní život, protože se dotkli mocných

zažil jsem policisty rezignující na svou práci, odpovědnost, morální přesvědčení a ideály poté, co se neodvratně přesvědčili o marnosti svého úsilí (v lepším případě) nebo byli zkorumpováni slibem funkcí a výhod (v horším případě)

vyslechl jsem si od samotných policistů, že poznatky a informace, se kterými jsem se dostal do styku, stačí na to, aby mne mocní chtěli odstranit

zažil jsem opakované selhání policejního důstojníka, který poté, co se nechal vmanipulovat do špinavé předvolební hry před volbami 2006, zopakoval totéž v civilu a poplival tak nejen práci svých bývalých podřízených ale také tím požehnal mafii, proti které se tvářil bojovat

přesvědčil jsem se, že jedinec je zcela bezmocný proti systému “hráčů” nebo „kmotrů“ jištěných politiky, justiční mafií a zločinci v řadách policie

přesvědčil jsem se, že člověk, který se postaví proti zločinnému systému, se stává nepřítelem státu, nepřítelem systému, protože systém jsou ti mocní, mafie, podle L.Péti “hráči” a kdo je vyruší bude odstraněn

pochopil jsem, že stát v Česku je synonymem mafie a organizovaného zločinu se vším, co k tomu patří – kmotrové, zákon rodiny, zákon mlčení, omerta, propojení tzv. podnikatelské sféry s vrcholnými politiky, systémové zapojení bezpečnostních složek státu, justice ve všech stupních, mlčící většina, která je z části zapojena, z části vystrašena a z části v blahé nevědomosti, vždy však neškodná, zapojení medií a veřejného mínění, sázka na nejslabší a nejtemnější stránky lidských charakterů, moc peněz a touha po moci, třídní charakter morálky a práva přesně v marxistických intencích, nadstranickost mafiánských struktur, dobro a blahosklonnost a velkorysost prokazované mafií k loajálním a mlčícím

pochopil jsem, že v Česku zákon není nástrojem spravedlnosti a práva, neslouží k ochraně veřejných zájmů natož k ochraně práv a bezpečnosti slabších – zákon je nástrojem legalizace zločinu, veřejné blaho je pouze vedlejším produktem, veškerá činnost mafie v politice a podnikání se děje pod zákonem a s jeho aktivním využitím a to ve všech úrovních – od zadávání veřejných zakázek na míru až po beztrestnost mafie zajištěnou justiční mafií...

přesvědčil jsem se, že mafie nemá žádné zábrany, žádný strop, není nic, před čím by se zastavila, není nic, za co by se snad styděla, není nic, čeho by se bála

pokud se někdo postaví systému, bude odstraněn nejen tento nepřítel lidu, trestána je celá rodina, přátelé a bývalí partneři nepřátel lidu, nic není ponecháno náhodě

po 5 letech života ve strachu a čekání na formu likvidace nemám prostředky ani na vlastní obhajobu, na rozdíl od mafie si nemůžu zaplatit PR

 

A výsledky?

všechny výhrůžky mafiánů vůči mně se postupně naplňují – přišel jsem o rodinu, přišel jsem o výsledky své práce, přišel jsem o možnost pracovat, veškeré moje vzdělání a praxe jsou mi k ničemu, přišel jsem o svobodu, o přátele, o zdraví, o roky života a to vše bez naděje na změnu, bez možnosti věřit v obrat k lepšímu

nebyla snad kauza Budišov zobchodována za politickou moc konkrétních mocenských kruhů kolem Topolánka a spol. (rozuměj přístup k miliardám z veřejných rozpočtů) – Pohankova, Doleželova, Péťova atd. exkulpace za hlas pro vládu, přesně podle bolševického “když se kácí les, létají třísky” ?

nepracuje snad justiční mafie dále systematicky a koordinovaně podle zadání politiků, “hráčů” a jejich přisluhovačů – vše s cílem mne zlikvidovat na všech frontách a to s použitím lží, falzifikace, podvodů, teatrální a prvosignální mediální manipulace?

svědkové budou brzy odstraněni a mafie snad jenom drobně změní postupy a nástroje, některá jména, cíle, zdroje, ...

* * *

Jan Šinágl, 5.11.2014

* * *

P.S.

JUDr. Zdeněk Altner, byl téměř po roce propuštěn z vyšetřovací vazby na Slovensku. Bal zatčen v Německu na Slovenskem vydaný mezinárodní zatykač. Je slovenskými orgány vyšetřován na svobodě. Vše nasvědčuje účelové šikaně, kdy advokát dr. Altner ohrožoval ČSSD svými oprávněnými finančními požadavky za neplnění smlouvy za znovuzískání sídla Lidového domu. Podobně ohrožoval a ohrožuje ČSSD pan Říčař. Smlouvu podepsal Miloš Zeman jako předseda ČSSD. 28.října vyznamenal svého kamaráda Roberta Fica „za zásluhy“.

* * *

Aktualizováno:

...Kdo osvobodil paní Jourovou? – Věra Jourová, soudce Jan Hurdík a jeho otec - Začíná konat také policistka Knappová, která má s Řičářem nevyřízené účty z roku 2005-6, kdy na pokyn vedení tehdy zlikvidovala architektem dodaný důkaz o vydírání a podovodech ze strany Doležela a Péti… Jdou novináři politikům tak na ruku?

Zdeněk Doležel (kauzy 5 v českých na stole, Unipetrol, Biolíh, Budišov, šéf úřadu vlády premiérů Grosse a Paroubka, personální šéf Ministerstva vnitra za ministra Grosse, atd.) stál na počátku roku 2007 za instalací plk. Martince do funkce náměstka ředitelky ÚOKFK. Pod vedením tohoto Doleželova přítele a spojence ÚOKFK začíná v letech 208-10 realizovat trestní stíhání svědka v kauze Budišov architekta Řičáře přesně podle scénáře mediálně prezentovaného v předcházejících měsících v kauze Budišov obviněnými Doleželem, Péťou a Jourovou.

V roce 2004 to byl právě Doležel, kdo z Paroubkova úřadu vlády zajistil jmenování Jourové do funkce náměstkyně ministra MMR Martínka – K dispozici je e-mail Jourové starostovi Péťovi, ve kterém to sama přiznává a děkuje za to – Po smrti obžalovaného Péti z kauzy Budišov na jaře 2009 ÚOKFK sděluje Ing.arch. Řičářovi obvinění ve věci Bono publico Čechy a to čirou náhodou pouhé 3 dny před zahájením soudu s obžalovaným Doleželem v Třebíči – soud je zároveň pohřbem kauzy Budišov, která byla péčí SZ Borise Havla rozdrobena a její poslední část v Třebíči ukončena zproštěním z důvodu smrti hlavního obžalovaného… a s odkazem na nevěrohodnost čerstvě trestně stíhaného svědka Řičáře…

Vyšetřovatel Vinš se chová velmi korektně a netají se svým názorem – bez nátlaku SZ Havla a bez nátlaku ze shora by se taková věc vůbec nezahajovala a pokud by se vůbec zahájila, byla by brzy uložena nebo odložena, podle jeho názoru je to celé nesmysl, ale tlak na obvinění je tak obrovský, že to musí dělat a že to v rozporu s jeho názorem skončí u soudu… a on odejde od PČR… tak se také stalo – SZ Havel byl osobně u všech výslechů architekta Řičáře, opakované výhrůžky vzetím do vazby, domovní prohlídka bez přítomnosti architekta, nebo jeho advokáta – s nelegálním vniknutím do bytu… Vědělo se, že Péťa má rakovinu tlustého střeva, tudíž čekali, až zemře, tím samozřejmě hlavní obviněný nebyl a celá věc se mohla snadno zlikvidovat. Soud probíhal v Třebíči. S Věrou Jourovou to k soudu vůbec nedošlo ze dvou důvodů, jednak ještě ve vyšetřovací vazbě řekla, že všechno dělala na přímý pokyn Paroubka, tím jej motivovala k tomu, aby se postaral o její záchranu. Dalším důvodem byla smrt Péti. On byl ten, kdo mluvil o Věře jako „svém člověku na MMR“, která mu zajistí dotace. Peťa pro Věru Jourovou představoval největší riziko, pokud by žil a byl odsouzen, musela by být odsouzena s ním....
http://www.hnutisocialneslabych.cz/news/otrese-ceskou-republikou-kauza-ricar-jako-s-usa-kauza-watergate-/

* * *

...V odposleších se začali podezřelí navzájem varovat a policisté tak museli urychleně konat dva dny před vyvrcholením akce, kdy měl již Péťa připravenu nabídku dvoumiliónového úplatku pro nového ministra, Petra Gandaloviče z ODS (dnes velvyslanec v USA! J.Š.).

To, co následovalo, patří k nejtemnějším kapitolám historie represivních složek a justice. Ještě po cestě z letiště se Jourová rozpovídala o tom, jak ji předseda Paroubek, předchozí ministr na MMR, údajně tlačil do cinklého projektu opravy budišovského zámku. Krátce na to však výpověď mění a z Paroubka se stává jeden z jejích nejvášnivějších obhájců. Původní výpověď se záhy ztrácí, stejně tak jako nahraná výpověď Řičáře, která je údajně „nesrozumitelná“. Po čase tuto „ztrátu“, klíčové svědectví na protikorupční policii, označí Inspekce ministra vnitra za trestný čin, ale to už je jenom labutí píseň. Je vyměněn dozorový státní zástupce, a ten celý případ rozkouskuje tak, že přestane dávat smysl. V jeho sítích nakonec uvízne sám architekt, který na korupci upozornil. U soudu, který jej poslal na šest let za mříže, jednou soudci Sotolářovi uniklo ve vztahu k Jourové familiární označení „Věrka“. Opravil se až po upozornění státním zástupcem. Po Péťově smrti, kdy se již nějakou dobu vědělo, že má rakovinu, a proto se uměle natahoval, spadl pod stůl případ celý. Tečku za „násilnou“ částí případu udělal Okresní soud v Třebíči, kdy přímo při hlavním líčení došlo k dohodě mezi obhájci (včetně již mezitím zesnulého Péti) a státním zástupcem, že není třeba vyslechnout korunního svědka, v tomto případě nájemného vraha, a tak možní zadavatelé odešli od soudu čistí jako lilie.

Zajímavé byly i ve světle současného rozložení politických sil i osudy některých tehdejších aktérů. Policejní vyšetřovatel, který měl případ na starosti a který kvůli jeho vývoji raději odešel do civilu, skončil nakonec jako bezpečák v Babišově masném impériu. Jeden z prominentních obhájců Řičáře skončil v hnutí ANO, do advokátní kanceláře jeho další obhájkyně nastoupila Jourová coby advokátní koncipientka....

...Z pohledu zákona je Věra Jourová nevinná. To je neoddiskutovatelné. Na druhé straně by o uchazeči o tak důležitou funkci ve vrcholných orgánech EU neměl existovat jakýkoli stín pochybností. To, že v rámci hesla „ruka ruku myje“ mlčeli k Babišově nominaci na post evropské komisařky i jeho koaliční partneři, především z ČSSD, kteří moc dobře znali zákulisí vzestupu Věry Jourové, je pochopitelné. Zvláště, když jejich hejtmanstvím dala do ruky možnost opětovně rozhodovat o miliardových veřejných zakázkách. Orgány Evropské komise by ale byly padlé na hlavu, aby si nezjistily i neoficiální curriculum vitae české pretendentky, a nezařídily se podle toho. To, že dnes vláda pláče nad rozlitým mlékem, protože Česká republika vyslala do EK právě takovou osobu, jakou vyslala, a tak dosáhla pouze na nevýznamné portfolio, padá plně na její hlavu.

http://www.ceska-justice.cz/2014/09/zapomente-na-budisov-vera-jourova-miri-do-bruselu/

* * *

Psáno v den památky zemřelých k poučení živých…

 

Psáno v den památky zemřelých k poučení živých…

* * *

Petice na podporu Josefa Marka
dříve Ing. Arch. Marka Řičáře!

PETICE

* * *

P.S.

Eurokomisařka Věra Jourová byla obviněná v kauze Budišov. Zproštěna pro nedostatek důkazů, ne proto, že se skutek nestal! Vyšetřující policisté, kterým se přiznala, jak vypovídali před soudem pod přísahou, byli odvoláni, důkazy zničeny.

* * *

#126

2016-01-14 15:11

Velice dobře jsem znal hlavního aktéra Peťu, byla to nejhorší zrůda, jakou jsem poznal. Posílat Ukrajince na podnikatele bylo jeho hobby. A o té eurokurvě je lépe ani nemluvit.

#127

2016-01-15 14:27

Nesmíte zapomenout, že jsme (zřejmě) stále? totalitním státem, kriminálním státem, kde stále mají hlavní slovo komunisté. Ano, komunisté, kteří se rozutíkali do různých politických stran a všude možně občanům škodí. Je to obrovské zlo, které nebylo do dnešních dnů potrestáno za zvěrstva proti lidskosti, které do dnešních dnů jimi bylo spáchané. Pak se nesmíme divit tomu, že zde žádná spravedlnost není a asi ani nebude! 

* * *

Bratranec ing. arch. Marka Řičáře jmenován Papežem novým plzeňským biskupem

Tomáš Holub byl Papežem jmenován novým plzeňským biskupem - http://tisk.cirkev.cz/z-domova/tomas-holub-novym-plzenskym-biskupem/ - je bratrancem ing. arch. Marka Řičáře. Boží Mlýny melou někdy hodně pomalu, ale zato jistě.

J.Š.23.2.2016

* * *

Čeští úředníci podřízení Věře Jourové šidí Evropskou unii a nechali se chytit

Komisařka Jourová zase hájila Brauna, kterému europoslanci zazlívají, že porušil evropské předpisy, když před třemi lety v roli náměstka ministra pro místní rozvoj spolurozhodoval o zřejmě zmanipulované zakázce na monitorovací systém pro eurodotace na léta 2014-2020 … http://echo24.cz/a/isz2v/cesti-urednici-sidi-evropskou-unii-a-nechali-se-chytit ... Třem vysokým českým úředníkům z Bruselu hrozí neslavný návrat do Prahy. Během sporů o dostavbu českých dálnic se zřejmě dostali do střetu zájmů, který může donutit k rezignaci dokonce dvě eurokomisařky, Češku Věru Jourovou a Rumunku Corinu Cretuovou. Na nebezpečí upozornil jeden z e-mailů, které našli hackeři z White Media v korespondenci premiéra Bohuslava Sobotky. … Odeslal ho druhého prosince zastupující šéf kabinetu komisařky Jourové Daniel Braun náměstkovi ministra životního prostředí a bývalému manažerovi Lovochemie Vladislavu Smržovi. … Na závěr zprávy doporučuje, že je třeba s Evropskou komisí jednat zvlášť o každém projektu, v první řadě o těch, které nevyvolávají vážnější spory. Potom je Evropská komise „schválí s dalším přimhouřením očí“. Řád zaměstnance Evropské unie 11.čl. nařizuje: „Úředník plní své služební povinnosti a řídí se výhradně zájmy Unie. Nežádá ani nepřijímá pokyny žádné vlády, orgánu, organizace nebo osoby mimo jeho orgán.“ Braunův e-mail je dokladem, že Nejdl, Miko i sám Braun služební řád porušili. … Očekávaný skandál úředníků Nejdla a Brauna může ohrozit i jejich komisařky. Na oba české byrokraty se už dotazoval dopis kontrolního výboru europarlamentu odeslaný komisařce Cretuové loni v prosinci.

Tolik citace ze článku. Skutečná, nezávislá eurokomisařka, hájící zájmy EU, by musela okamžitě těmto třem svým českým podřízeným euroúředníkům dát výpověď a sama iniciovat vyšetřování a jejich potrestání. Věra Jourová se tak pokouší opět zakrývat svoji minulost. Takto neomluvitelně jedná jen člověk se špatným svědomím. Článek byl zveřejněn 4.2.2016. Dodnes veřejnoprávní média České republiky, včetně bulvárních, mlčí?!

J.Š.25.2.2015

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.60 (5 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)