Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

po pro 11 @09:30 -
KS Ostrava: Dominik Floder - děs!
út pro 12 @19:00 -
Praha: Vymazat ukrajinský národ

Nejnovější komentáře

 • 06.12.2023 12:02
  Kdyby komunisté nedali Rusku uran zadarmo, tak tady je blahobyt.

  Read more...

   
 • 04.12.2023 16:30
  Jsou to zbraně drahé a ještě více předražené tím, jak na ...

  Read more...

   
 • 03.12.2023 09:21
  NBS ! Obyvatelé města Frýdku s Místkem jsou odjakživa vždycky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Zítra, 5.srpna, od 9:00 hod. (č.208, II. p.), bude u OS Praha 3 projednávána žaloba Adriana Portmanna na Českou republiku, potažmo ÚSTR, ve věci nezákonného průběhu volby ředitele ÚSTR (Jagellonská 1734/5, Vinohrady, Metro -Jiří z Poděbrad).

LN Codrutaova 030815Laura Codrutaová-Kövesiová (42 let): „Náš úřad vyšetřoval lidi ze všech politickýchLN RO zalobci 030815 stran. Vůbec nás nezajímá, jaké má naše práce důsledky na politické úrovni“.

Rumuni nám mohou být příkladem. U nás se korupční politici spíše odměňují funkcemi než roky vězení. Je soudce Havlín první vlaštovkou z velkého „korupčního hejna“, doufejme. Měl by ho následovat i současný náměstek pražské primátorky Březina, kterého Havlín neposlal do vězení za příslib diplomatického místa?! Rath je další na řadě. Zajímavé, že ctihodná Česká lékařská komora, se od svého bývalého předsedy a možná stále i člena, vůbec veřejně nedistancovala?! Nezapomínejme ani na VladimíraDlouhého (člen KSČ 1978-1989), nedávný kandidát na prezidenta a nyní ve funkci presidenta Hospodářské komory České republiky, který jako ministr vlády ČR rozhodně nebojoval proti korupci na začátku 90-tých let. Známá je kauza obchodného domu BRÉDA - … Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo sponzoroval ODA přes firmu TMC, kdo firmu založil a kolik peněz na její účet vlastně přišlo. Největší přehled musí mít Vladimír Dlouhý, který transakce sám dojednával, ale i on tvrdí, že jména dárců nezná. … Měl mít na svědomí i neblahý osud Poldovky?! Nechápu, jak může s takto zkompromitovanou osobou spolupracovat miliardář Karel Janeček?! Mimochodem matka Dlouhého byla členkou ÚV KSČ! Dále si můžete sami doplnit tu nekonečnou řadu korupčních politiků od roku 1989.

LN Poselstvi 010815Včerejší TK ERÚ na ČT24 byla ke konci náhle přerušena – po dvou otázkách, kdy druhou položil už neznámý novinář?! Tak závažná kauza a jen dvě otázky?! Není zrovna šťastné jmenování Vesecké do funkce místopředsedkyně ERÚ, kdy je neblaze známá z kauzy topných olejů. To postup PČR neomlouvá. Dozví se veřejnost někdy konkrétní jméno člověka, který tuto flagrantní nezákonnost inicioval?!

Jak může dopadnout země, do jejíhož čela se derou lidé, neznající hanbu a stud?! Je na čase, aby nemálo nevinných a poctivých lidí ve vězení vystřídali ti, co tam měli být už dávno. Ing. arch Marek Říčař by mohl vyprávět. Měl smůlu, že v době jeho nespravedlivého odsouzení nemělo Česko Lauru Condrutaovou. Vše má svůj čas, věřme a doufejme!

* * *

Diskutujte: Otloukánek Andrej Babiš

Jaroslav Patrman2015-08-01 20:23

Nevim sice jaky mel vliv p.Babis na svuj matersky podnik zahr.obchodu v Bratislave, ale vim, ze vetsina podniku zahr. obchodu mela sve filialky v zahranici, na ktere musely posilat materske podniky zahr. obchodu povinne provize. K temto zahr. kontum meli pristup zahr.agenti Stb v osobe reditele takove afilace. Padem komunismu a padem techto podniku zahr. obchodu bylo celkem na kontech v zahranici pres 500 milionu dolaru. Padem komunismu a min.zahr.obchodu meli tito reditele afilaci volne prevadet techto 500 milionu dolaru na koho chteli, kamkoliv v zahranici a cast , aby zamezeli zkoumani, kdo tyto miliony dostal na nove zrizena zahr.konta, tak podmazali nove zrizovane polit.strany, z nichz nejvetsi sponsorsky dar dostala ODS. Ten skandal malem zlikvidoval Klause Sarejskym atentatem, ale vec brzy utichla. Necha se predpodkladat, ze milionov! a konta nebo nemovitosti ceskych obcanu pochazeji z techto statnich penez, ktere patrily statu a tedy nam vsem.

P.S.

Babiš nebyl agent StB. Pokud konta existovala, tak na to měla StB své „odborníky“. Zajímavá informace. Nepochybně nemalá devizová konta ČSSR, resp. StB., skončila v soukromá rukou nových komunistických „podnikatelů“ a státu nezbylo zřejmě vůbec nic. J.Š.

* * *

Mluvil jsem nedávno s pplk. letectva Josefem Hejtmánkem. Dožil se 90.let a obdržel od MO velký dárkový koš. Jinak už 3 roky čeká na ocenění odbojáře, které mu právem patří?! Je smutné, že MO nedokáže vyřizovat žádosti jak velí dobré mravy od těch nejstarších. Znám jednoho politického vězně, který si žádost nepodal hned, aby jako jeden z nejmladších „pomohl“ starším. Vladimír Hučín, ačkoliv z nejmladších členů KPV-ČR, k takovým nepatří a podal si žádost hned. Byl oceněn i statusem válečného veterána ačkoliv si obě ocenění, za své prokazatelné skutky před rokem 89 i po něm, vůbec nezasluhuje!

Zítra, 5.srpna, od 9:00 hod. (č.208, II. p.), bude u OS Praha 3 projednávána žaloba Adriana Portmanna na Českou republiku, potažmo ÚSTR, ve věci nezákonného průběhu volby ředitele ÚSTR (Jagellonská 1734/5, Vinohrady, Metro -Jiří z Poděbrad).

 

Jan Šinágl, 4.8.2015

* * *

Za korupci hrozí i dvacet let vězení

Laura Codrutaová Kovesiová je první ženou v čele rumunského protikorupčního speciálu. Ve své zemi je oblíbenější než patriarcha pravoslavné církve: podle nejčerstvějšího průzkumu popularity je před ní už pouze nový prezident a zakladatel lékařské pohotovostní služby.

CSABA LUKÁCS

V   roce 2014 bylo postaveno před soud více než tisíc obžalo­vaných. Dokážete toto tempo udržet i v roce 2015?

První tři měsíce roku ukazují, že jsme schopni tempo dokonce ještě zrychlit: jen za letošní rok máme v soudní fázi už 1500 přípa­dů, což znamená, že jsme za ce­lou dobu svého působení zpraco­vali celkem přibližně sedm tisíc případů. Loni bylo v kauzách Stát­ního protikorupčního ředitelství (DNA) vyneseno 1100 rozsudků. Máme osmdesát šest prokurátorů a naší práci pomáhá zhruba 190 policistů, takže bych řekla, že to je velmi dobrý výkon.

Až do roku 2010 jsme o přípa­dech korupce v Rumunsku pří­liš neslyšeli. Co se stalo pak? Jsou snad politici čím dál drzej­ší a začali více krást, nebo jsou naopak státní zástupci čím dál efektivnější?

Případy, v nichž figurovali poli­tici, poslanci a ministři, se začaly objevovat od roku 2006. V počá­tečních letech jich bylo méně, od roku 2008 jich výrazně přibývá. Hlavní je, že v lidech postupně začala růst důvěra, jelikož proku­rátoři DNA uplatňovali zákony vůči všem stejně, bez ohledu na právní postavení vyšetřovaných osob. Občané podávají čím dál více trestních oznámení, takže za­čalo přibývat i případů, které se dotýkají důležitějších osob.

Nestala se z Rumunska tak tro­chu země udavačů?

Tak to není, žádný z případů ve­dených DNA se nezakládá na pou­hých trestních oznámeních. Než někoho postavíme před soud, mu­síme nashromáždit důkazy. Napří­klad důkazy získané na podkladě výslechů svědků, výpisů z ban­kovních účtů a prostřednictvím technicko-vědeckých prostředků. Trestní oznámení je zkrátka pou­ze jedním ze způsobů, na základě něhož může být zahájeno trestní řízení. A samozřejmě jsou situa­ce, kdy se nám nepodaří prokázat jejich opodstatněnost.

Proč tedy myslíte, že se o „udá­vání“ tolik hovoří?

Asi hlavně proto, že některé kauzy týkající se současných či bývalých politiků byly zahájeny na základě trestních oznámení. Za korupční trestné činy jde zá­roveň podle nového trestního zá­koníku vyměřit opravdu vysoké tresty. Například v jednom přípa­dě byl soudce, jenž spáchal něko­lik korupčních trestných činů, od­souzen k 22 rokům odnětí svobo­dy. Což je víc, než může dotyčný dostat třeba za vraždu.

Zákon rovněž umožňuje někte­rým osobám podrobeným vyšetřo­vání zkrácení trestu o třetinu, po­kud se v průběhu prvoinstančního řízení přiznají, Či dokonce o polo­vinu, podají-li trestní oznámení a spolupracují-li s justičními orgá­ny na objasnění jiných případů ko­rupce. Není divu, že toho mnozí chtějí využít. Nejde o žádný nový právní prostředek, v rumunském právním řádu existuje již velmi dlouho a uplatňují jej i jiné člen­ské státy EU nebo Spojené státy americké.

Jak se DNA podařilo udržet si svoji nestrannost a nezávislost? Pociťovala jste někdy politický nátlak?

Nezávislost DNA a zde pracují­cích prokurátorů je zaručena záko­nem a moji kolegové to velmi dobře vědí. Na jakékoliv tlaky od­povídáme tím, že případ z odbor­ného hlediska podložíme a pocti­vě a často ve velmi krátké lhůtě zpracujeme.

Na DNA jako instituci a nezříd­ka i na prokurátory zodpovědné za jednotlivé případy je často vy­víjen tlak před veřejností, přede­vším v případech, kdy provádíme vyšetřování důležitých osob.

Měli jsme kauzy, ve kterých jsme vyšetřovali obchodníky, ma­jitele mediálního trustu, kteří na úřad a prokurátory vyvíjeli přímý či nepřímý tlak prostřednictvím majitelova listu. Myslím, že si prokurátoři počínají odvážně a naší nejlepší odpovědí bylo, když Se nám podařilo dosáhnout odsouzení vyšetřovaných osob, což byl důkaz toho, že jsme tyto kauzy zpracovali dobře, v soula­du s platnými zákony a s respek­tem k základním právům a záru­kám.

Vaši kritici někdy tvrdí, že v Ru­munsku převzala moc protikorupční prokuratura, které dodávájí obvinění tajné služby. Co si o tom myslíte?

Já mohu jen říci, že podíl přípa­dů zahájených na základě ozná­mení ze SRI (rumunská tajná služ­ba - pozn. red.) nedosahuje ani pěti procent. Nás nezajímá, co se děje na politické scéně. Svá vyšet­řování soustředíme na trestné činy spadající do naší pravomoci a důkazy získáváme v souladu s platnými zákony.

Vyšetřované politiky si nevybí­ráme v závislosti na jejich stranic­ké příslušnosti, nýbrž na jejich funkci, protože některé funkce podléhají působnosti státního protikorupčního ředitelství. Jedná-li se například o předsedu župní rady, starostu, ministra nebo par­lamentního poslance nebo vykonává-li někdo nějakou vedoucí funkci v určité veřejné instituci, pak zkrátka spadá do naší působ­nosti. Přitom nás nezajímá, z jaké je strany. Za celou dobu svého pů­sobení jsme vyšetřovali lidi ze všech politických stran, takže nás nezajímá a naši práci nijak neo­vlivňuje, že má naše vyšetřování následky na politické úrovni.

Rumunský protikorupční speci­ál se stal i vývozním artiklem - nedávno začal fungovat podob­ný úřad v Bulharsku. Setkáváte se se zájmem i z jiných východo­evropských zemí?

Ano. Spousta našich spolupra­covníků je již od roku 2009-2010 zvána k účasti na nejrůznějších ev­ropských projektech, v rámci ni­chž se mohou podělit o zkušenosti, které jsme za celou tu dobu nasbíra­li. Mnozí se již zúčastnili a účastní různých školení, podílejí se na se­stavování praktických příruček na evropské úrovni a uzavírají velké množství dohod s podobnými za­hraničními institucemi.

Snažíme se podělit o své zkuše­nosti a já mám radost, že model DNA přebírají také jiné státy. Ostatně není to náš vlastní vyná­lez, i my jsme ho převzali, neboť se jedná o model pocházející z Evropské unie - myslím, že úřa­du i naší činnosti velmi prospívá, že se o tuto zkušenost můžeme po­dělit se svými evropskými kole­gy. Je důležité, aby měl každý stát podobnou agenturu, podob­nou strukturu státního zastupitel­ství, což by nám v případě společ­ných případů umožnilo mnohem snazší spolupráci.

Vy osobně i DNA jako instituce si v Rumunsku získaly značnou oblibu. Míříte do politiky?

Ne. Minulý týden se objevila zpráva, podle níž bych měla kan­didovat v prezidentských vol­bách. Nechci ve volbách kandido­vat ani příští rok, ani za dva roky, ani nikdy jindy! Mám téměř dvacetiletou zkuše­nost s justicí a tuto praxi bych ráda zúročila ve prospěch soudní­ho systému. V první řadě se sou­středím na to, abych úspěšně do­končila svůj mandát a abychom v DNA dělali to, co v trestních vě­cech dělat máme, a tím není nic ji­ného než vykonávat svoji práci poctivě, důsledně a z odborného hlediska bezvadně.

* * *

Laura Codrutaová Kovesiová (42)

Rumunská státní zástupkyně, od roku 2013 šéfka protikorupčního speciálu známého pod zkratkou DNA. Jako žalobkyně pracuje od roku 1995. Ve třiatřiceti se v roce 2006 stala rumunskou generální prokurátorkou - jako první žena a nejmladší osoba v této funkci.

LN, 3.8.2015

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.83 (6 Votes)
Share

Komentáře   

-1 #1 Rudolf Kraus 2015-08-12 08:35
Bude mít někdo odvahu zřídit v ČR podob-
nou instituci jako je v Rumunsku DNA a
pracovat naprosto nezávisle na současném
postavení korupčníků? Chtěl bych se toho
dočkat, kandidátů na zmiňované šetření je
jistě v ČR dost. Jen DOTOHO

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)