Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.01.2021 16:43
  Naštěstí v Americe máme osobnosti jako je senátor Rand Paul.

  Read more...

   
 • 26.01.2021 16:21
  Fortunately, in America we have personalities like Senator ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 16:13
  Vielen Dank für die Weiterleitung der Information. Ich konnte ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 15:46
  Vážení, vrhat se z onkologického klidu do neklidu doby je ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 11:18
  Dobrý den pane Šinágle, moc děkuji za Vaše maily, netušila ...

  Read more...

   
 • 25.01.2021 11:13
  Greg Steube is my Congressman. He represents the district ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

BOHEMIADopis níže byl dnešního dne odeslán prezidentu ČR, předsedovi vlády ČR, ministruLN JR Pomahat a chranit Cinany 140416 zahraničí ČR, předsedovi ÚS ČR, předsedovi Sněmovny a předsedovi Senátu. (vpravo LN 14.4.2016)

… Slovo tcheca, vyslovované jako tšéka, je v brazilské portugalštině výraz pro dámské přirození. „Ve spojení se slovem republika Brazilci, už tak veselý národ, docela padají do kolen,“ říká David Mucha, který v minulosti pracovně působil v Latinské Americe a v Brazílii mimo jiné zakládal pobočku mezinárodní firmy...“ … „Neříkat Republica Tcheca. V brazilské portugalštině tcheca znamená... No jak to říci v mezích - no něco jako děvka. I proto oni raději někdy řeknou Tchecoslovakia.“

… Lingvisté mohou debatovat o zcela přesném překladu vulgarismu, ale ne o faktu, že Brazilcům to tak, při výslovnosti "tšéka" zní. Potvrdí-li se, že tyto informace jsou skutečně pravdivé, tak naši sportovcům nezávidím, pokud by za tabulí s tímto názvem vpochodovali na stadion při OH v Brazílii… Jedině, že by Brazílie zabránila naší další mezinárodní ostudě doporučením jiného výrazu z brazilské portugalštiny…

Název Bohemia by nás úspěšně oddálil od vulgárního názvu Republica Tcheca (brazilsky) a Republica Checa (portugalsky), které v Brazílii znamenají Republika vagína, Republica píč.., a Republika česká.  Vyslovují to Tzjeka, Zjeka, Čéka, Šéka. ČR by měla ve své registraci zkráceného názvu Česko u OSN určit zároveň správný překlad do všech jazyků světa. Projednat to se všemi ambasádami by mělo být automatické. Tím se ČR vyvaruje zesměšnění našeho státu před stamilióny lidí. Pokud určíme Brazílii hovořící brazilskou portugalštinou překlad Bohemia nebo i Tchéquia (brazilsky) a Chéquia (portugalsky) podle Czechia , bude to pořád menší zlo než vulgární Republica Checa.

* * *

Odesílatel:

SODALES SOLONIS z.s.

předseda

Jan Šinágl

ulice bratří Nejedlých 335

267 53 Žebrák

 

Příjemci:

Miloš Zeman - prezident ČR

Bohuslav Sobotka – předseda Vlády ČR

Lubomír Zaorálek – ministr zahraničí ČR

JUDr. Pavel Rychetský – předseda Ústavního soudu ČR

Jan Hamáček předseda Sněmovny

Milan Štěch – předseda Senátu

 

 

Věc: Czechia

        

                                                                                                             V Žebráku dne 15. dubna 2016

 

Vážený pane prezidente,

Vážený pane předsedo vlády,

Vážený pane ministře zahraničí,

Vážený pane předsedo Ústavního soudu,

Vážený pane předsedo Sněmovny,

Vážený pane předsedo Senátu,

 

Dovolte mi vás společně oslovit v záležitosti označení naší země a připomenul, co má být připomínáno a je neustále zapomínáno – jistě i jménem většiny občanů.

Je smutné, že v tak vážné a zásadní věci nejsou tázáni občané ani nejsou vedeny dlouhodoběji diskuze ve veřejnoprávních médiích. Připomínám, že nedávno navrhla vláda Nového Zélandu novou státní vlajku – občané se rozhodli pro zachování staré. Proč není zveřejněn názor odborníků, který je vámi považován za závazný a hlavně jména všech, kteří takto rozhodli „o nás bez nás“?

Robert Břečťan píše ve svém článku: „...Ve vztahu k faktu, že olympiáda se koná v Brazílii, je název Česká republika psaný a vyslovovaný v brazilské portugalštině – República Tcheca – poněkud pikantní. Evokuje totiž něco dosti jiného než zemi ve středu Evropy. Slovo tcheca, vyslovované jako tšéka, je v brazilské portugalštině výraz pro dámské přirození. „Ve spojení se slovem republika Brazilci, už tak veselý národ, docela padají do kolen,“ říká David Mucha, který v minulosti pracovně působil v Latinské Americe a v Brazílii mimo jiné zakládal pobočku mezinárodní firmy...“

Jde pravděpodobně o slangový výraz, kde možná hraje roli i výslovnost. Mluví se i o výrazech jako - s odpuštěním - děvka, případně k*nda...  Na vulgární konotace názvu upozornil už dříve také ekonom Aleš Michl:   „Neříkat Republica Tcheca. V brazilské portugalštině tcheca znamená... No jak to říci v mezích - no něco jako děvka. I proto oni raději někdy řeknou Tchecoslovakia.“

Lingvisté mohou debatovat o zcela přesném překladu vulgarismu, ale ne o faktu, že Brazilcům to tak, při výslovnosti "tšéka" zní. Potvrdí-li se, že tyto informace jsou skutečně pravdivé, tak naši sportovcům nezávidím, pokud by za tabulí s tímto názvem vpochodovali na stadion při OH v Brazílii… Jedině, že by Brazílie zabránila naší další mezinárodní ostudě doporučením jiného výrazu z brazilské portugalštiny…

Kníže Karel Schwarzenberg má pravdu: "Proč se vyhýbáme staroslavnému výrazu Bohemia, který byl po staletí označením naší země? Tomu nerozumím. Je to ctihodný název, Království České. Proč, prosím, musíme dělat něco uměle a dávat jakési označení Czechia?"

Na území naší země nežili nikdy jen Češi, ale i Moravané, Slezané, čeští Němci a další národnosti po dlouhá staletí. Není lepšího názvu vyjadřující historii naší země, určující místo a charakterizující její obyvatele. Název Czechia diskriminuje ostatní národnosti. Švýcarsko má také svůj název HELVETIA, všem srozumitelným a jasným. Na jeho území žijí obyvatelé hovořící německy, francouzsky, italsky, rétorománsky, kdy každý je hrdý na svoji kulturu a řeč, ale mimo území Švýcarska jsou všichni bez rozdílu hrdi Švýcaři, či Helvetiáni.

Zrovna tak může být i u nás každý Čech, Moravan, Slezan, Němec a další národnosti hrdý na svoji kulturu a národnost a mimo Bohemie být všichni hrdými Bohemiany, vzájemně provázanými, včetně rodinných svazků a jak dokládají i četná příjmení. Bohemian (Böhme) byl po staletí zavedený pojem, uznávaný světem, tak proč na tuto tradici nenavázat? Ústava České republiky není překážkou a její potřebné změny, při dobré vůli, jistě řešitelné.

Připomínám, že podobná křivda se stala v roce 1918, kdy vzniklo Česko-Slovensko a na 1/3 obyvatelstva, sudetské Němce, se nebral ohled. Přitom Sudety byla nejvíce průmyslová část Rakousko-Uherska, z řad českých Němců pocházelo 9 nositelů Nobelovy ceny, z 27 popravených „českých“ pánů byly 2/3 německého původu, Karel IV., největší Čech, byl po otci Janu Lucemburském německý Francouz, či chcete-li francouzský Němec, jeho matka Eliška Přemyslovna měla jen několik procent české krve, mohl bych pokračovat…

Zavedením názvu BOHEMIA bychom prokázali úctu našim předkům, naší historii, ukázali světu naši vyspělost a vyřešili jednou provždy problém, který existuje od roku 1918. Zavedení názvu Czechia bude jen pokračováním problému a důkazem naší neschopnosti, nevyspělosti, malosti a provinciálnosti.

V tomto smyslu vám přeji mnoho zdaru – nikdy není pozdě!    

       

                                                                        V úctě k vaší vysoké, neodejmutelné odpovědnosti

                                                                                                  před občany a dějinami

                                                                                          

                                                                                                               předseda

                                                                                                 SODALES SOLONIS z.s.

                                                                                            

                                                                                                            Jan Šinágl v.r.

 

P.S.

… Ale zpráva v Guardianu končí charakteristickým způsobem, jak se na referování o dění v Kocourkově sluší a patří: „Nesouhlasím s pojemem Czechia, nepřeji si, aby si nás lidé pletli s Čečnou, svěřila se na tweeteru ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.“ Grotesknost státu, který se bojí, že si ho budou lidé plést se zakavkazkou republikou, a který začíná diskusi o svém „novém mezinárodním názvu“ vést po jeho vyhlášení, a nikoli před ním, jak by v demokracii bylo normální, snad ani nemůže být větší.


… Když zaniklo Československo, na recepci německého velvyslanectví diplomat utrousil v debatě k Jaroslavu Šabatovi: „Stali jste se malými, budete nakonec dva landy.“ Teď se ukazuje, že ještě přeháněl, zatím vykazujeme státoprávní a politickou úroveň nižší než i takové Sasko. To potíže s vlastním jménem nemá. My přestáváme vědět, čí jsme, jak se jmenujeme a bojíme se – vcelku právem – že by si nás mohli plést se zakavzkazkou republikou.
http://denikreferendum.cz/clanek/22765-czechie-ceskum

* * *

Aktualizováno 22.4.2016

Vulgární Tcheca:

Se "slangovým nářečím v brazilské portugalštině" došlo k omylu. Ve skutečnosti to není slang, ale normální jazyk.

Tcheca (čti Čeka) zní po vyslovení pro 220 miliónů všech Brazilců vagína/kund.. Je to v normální brazilské portugalštině. K Zemanovi: není to tedy pro pár tisíc Eskymáků nebo 1/2 miliónu Patagonců. Je to pro počet lidí odpovídající polovině Evropy! Pro 220 miliónů!

Jaroslav Dohnalek, tlumočník ambasády ČR v Sao Paulu: „Vagína se píše sice checa (čti šeka) tedy bez T na začátku, ale vyslovuje se to téměř stejně. Je to sice nepatrný rozdíl ve výslovnosti, ale mnohdy tento národ, který vyslovuje dost špatně i vlastní názvy a komolí je dle libost, to říká jako čeka“. Proto je brazilská portugalština dost odlišná od Portugalské, že si mnohdy neporozumí. „ČEKA“ nám také něco nemilého připomíná, že?! Její novodobá následovatelka z Kremlu si v naší zemi dělá pomalu co chce!

* * *

Zeman v Berouně „kavárnou“ nenáviděn, v Jincích důchodci obdivován…

TK hotel ERMI Jince 20.4.2016, živě na ČT 24: Zeman versus Šinágl

* * *

Z TK v hotelu ERMI v Jincích dne 20.4.2016, vysílaného živě na ČT 24

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.71 (7 Votes)
Share

Komentáře   

0 #14 Jan Šinagl 2016-05-03 09:39
vláštní, že se pan Leoš Jeleček zcela vyhnul hanlivému významu slova Czechia v brazilské slangové portugalštině? Bohemia jen zmiňuje a nerozvádí ani souvislost s Karlem IV.? Název Země koruny české je také historicky opodstatněný. Bohužel královská koruna je bez panovníka a žijícího následovníka si nepřejeme.
0 #13 Petr Jirásek 2016-05-02 23:50
Diskuze se vede a to i na odborné úrovni geografů již od roku 1993. Doc.Jeleček ji shrnul ve svém článku. Doporučuji.
neviditelnypes.lidovky.cz/.../ ...
0 #12 rozjetý p.Blanický 2 2016-04-24 00:53
To, že Tchéquia/Chéqui a JE brazilsky/portu galsky Česko, jak tvrdíte, je dost sporné. V žádném PORTUGALSKÉM (ev. brazilském) slovníku (tištěném nebo webovém) se to nevyskytuje. Anebo až dosud nevyskytovalo. Tento pojem je jim nesrozumitelný. Je zatím otázkou, jak to budou řešit.

Jinak Vy sám odkazujete se slovem Chéquia pouze na ANGLICKÝ slovník en.wiktionary, kde ho mají. Ale když se podíváte na datum, zjistíte, že to tam někdo umístil teprve nedávno. Možná Vy, možná jiný Čech, autorizace tam není uvedena. Jen sotva to tam umístil nějaký Brazilec/Portug alec, když to neumějí vyslovit a když to neznají a nepoužívají. V ostatním s Vámi lze souhlasit. Jorge
-1 #11 rozjetý p.Blanický 1 2016-04-24 00:45
Když čtu Vaše rozpumpované komentáře, vidím, že jsou často zmatené. A na objasnění nepřidávají. Naopak. Váš pojem Chěquia vůbec neexistuje. Snad v něm máte jen překlep. Vaše tvrzení, že si p.Šinagl plete "tcheca" (česká) a "Tchéquia" (Česko), se v článku také nikde nenachází. Špatně jste četl a pak útočíte.

Proti možnému brazilskému/por tugalskému překladu Česka jako Tchéquia/Chequi a nic nemám a jsem i pro. Ale tento pojem určený v Nótě MZ ČR roku 1993 jako neoficiální zkratka Č.R. je bohužel pro Brazilce/Portug alce neznámý, dodnes nepoužívaný, nesrozumitelný a téměř nevyslovitelný. . Takže budou možná dál používat Rep.Tcheca/Rep. Checa. Neboli "Republika pí.a". Ostudného problému u 200 milionů Brazilců se tedy takto asi nezbavíme.
0 #10 Jan Blanicky 2016-04-23 18:46
A ještě jedna poznáímka - když slyším pana Šinágla vyslovovat v angličtině název Bohemia, je snad více než zřejmé, že jeho důrazná latinská výslovnost (ééé) v Bohaemia z něj dělá vskutku odborníka na angličtinu (správně čti "bohýmija") Takže každé ráno opakovat : tcheca - česká (a pí.a), Tchéquia - Česko. Dvě různá slova, dva různé významy. K tomu má ale pan Šinágl daleko, protože by musel uznat, že se zbodl a na to nemá. A tak raději bude trvat na svém nesmyslu, založeném na argumentaci systémem kozem-vůz. Zbidačelé publikum se 70% slaboduchých jedinců v tomto státě mu to ale klidně zbaští.
0 #9 Jan Blanicky 2016-04-23 18:43
#3, #1, #8 : J.Š. nejen že účelově plete "tcheca" a "Tchéquia", ale neumí si ani vygooglovat termín, aby zjistil, Tchéquia je brazilská obdoba portugalského Chěquia. en.wiktionary.org/.../...
"Vzdělaný" p.Schewarzenber g spolu s p.Šináglem procitli z několik set let trvající hibernace, neb Česko = Čechy + Morava + Slezsko, tj, anglicky Czechia = Bohemia + Moravia + Silesia, tedy stěží můžeme být jen Bohemia. Czechia, pane Vrbíku (další tragéde, na této vskutku "vzdělané" diskuzi) je to anglicky, Tschechien v němčině, Chequia španělsky, Tchéquie francouzsky, Cechia italsky, Tjekkiet dánsky, Tsjechië holandsky, Tsjekkia norsky, Tjeckien švedsky, Чехия ruskym, Cehia rumunsky, Τσεχία řecky, צ'כיה hebrejsky, atd. a ve většině těchto zemí se ekvivalent užívá již dávno zcela běžně.
-2 #8 stanislav Vrbík 2016-04-22 18:32
Nevím, proč se někteří diskutéři hned uchylují k nadávkám za jiný názor.
Chceme snad dospět k nějaké shodě, a ne se fackovat.
Pan prezident nebyl, jak vidět a slyšet, ministrem Zaorálkem informovaný, že ten nový název přihlašuje vláda na OSN jako nový název. Jestli má v OSN být jednotný termín pro všechny jazyky, tak jsme v neřešitelné situaci. Mimochodem, myslím že ta ženská krása přestane být sprostým slovem. Všichni odtud pocházíme.
Kdybychom přijali Bohemia, což jako zeměpisný název by snad prošlo, užívali bychom jej ale místo Česko i my? A název státu, tedy politický název republika by byl Republica Bohemia? Velká změna pro svět a nadoma název jiný. Česko a ČR.
No vyřešit se to musí.
Myslím, že se dá prosadit jednoslovný název v různých jazycích různý. Na bázi česko.
0 #7 Lan,Blanický,Malšovi 2016-04-22 15:30
Tito čtenáři tvrdí, že "Tchéquia" znamená portugalsky (resp. v Brazílii, o níž jde) "Česko" tedy Czechia. Bylo by dobré, kdyby uvedli zdroje na slovník nebo na překlad.

V žádném portugalském nebo brazilském slovníku nebo na brazilském internetu se tento název totiž nevyskytuje (až na jednu malinkou výjimku z loňska, napsanou možná nějakým Čechem).
Takže v portugalštině by teprve musel tento návrh Tchéquia (pro Brazílii) a Chéquia (pro Portugalsko) vzniknout. Nejlépe oficiální politickou cestou, kdy my sami určíme pro OSN překlady.
+2 #6 Věra Malšovická 2016-04-22 13:02
Lžete a překrucujete. Tchéquia je Česko, naopak Republica tcheca je Republika ženské přirození....tz n.až budou olympijské hry, bylo by naopak velmi dobré, kdybychom tam vystupovali jako Tchéquia a ne jako nějaká "K...í republika".
+3 #5 Jan Blanický 2016-04-22 12:39
Milý pane Šinágle,

je stěží uvěřitelné, že by průměrně inteligentní jedinec měl na mysli kávu a mluvil přitom o krávě.

"Republica" tcheca je v brazilské portugalštině "Republika píča" , ergo "tcheca" znamená současně "česká" i "píča"

Naopak "Tchéquia" znamená "Česko" a nic jiného.

Ztrapňujte se sám jak je libo, ale nedezinformujte veřejnost a neškoďte tomu státu skutečností, že nejste schopen rozlišit "tcheca" a "Tchéquia" a význam, týkající se vaší milované republiky zaměňujete (možná účelově) s významem jednoslovného názvu.

O významu jednoslovného názvu pro stát, o historii názvu Czechia v angličtině a o jeho cizojazyčných ekvivalentech je možné se poučit na czechia-initiative.com/ či www.go-czechia.cz/.
Poté můžete opět napsat stížnost ústavním činitelům, stěžovat si na vlastní hloupost by v tomto případě však bylo zdaleka nejvíce na místě.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)