Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá čvc 29 @18:00 - 10:00PM
Praha Velvyslanectví Švýcarska: Oslava státního svátku

Nejnovější komentáře

 • 06.07.2022 19:01
  Pane Šinágle, mně připravil soud o majetek za asi 60.000.000,-Kč ...

  Read more...

   
 • 06.07.2022 13:24
  Česká televize, je jediná televizní stanice u nás, která ...

  Read more...

   
 • 06.07.2022 11:04
  Předseda vlády Petr Fiala po půl roce oslovil projevem ...

  Read more...

   
 • 06.07.2022 10:58
  Byť je Hybášková prozatím řízením odboru pověřena jen dočasně ...

  Read more...

   
 • 06.07.2022 10:53
  Opoziční smlouva 2.0 Ministr Blažek staví s pomocí Hradu v ...

  Read more...

   
 • 04.07.2022 18:04
  Z Ukrajiny odvlekli rusáci 300 000 dětí. Tolik dětí se u nás ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

TT EH finance zdravotnictvi 080916Největší ostuda české vědecké medicíny počátkem třetího tisíciletí

Praha 8.září 2016. Pořádal Institut pro politiku a společnost Účastníci: Jana Petrenko – předsedkyně Koalice pro zdraví, Lubor Kinšt – člen výboru Sdružení praktických lékařů ČR, Pavel Pafko – profesor chirurgie, emeritní přednosta III. Chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol, Ladislav Friedrich – prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Debatu moderoval Adam Vojtěch, vedoucí skupiny pro zdravotnictví při Ministerstvu financí ČR.

Většina času se věnovala konstatování stavu. Závěrem vyznělo, že řešení je možné jenom na politické úrovni a zavedením takových opatření, aby si pacienti zdravotní péče vážili, znali její cenu a nezneužívali ji. Tzn. i zavedením poplatků a spoluúčasti pacienta i změnou formy pojištění. Všem panelistům jsem předal text níže, včetně zájemců z řad přítomné veřejnosti převážně z řad zdravotnictví. Mají nad čím přemýšlet, stejně jako občané, kteří jsou už informování a kterých přibývá. Tématem to samozřejmě nebylo. Zaznělo jen při mém diskusním příspěvku. Zbytečně mizí roky stovky miliard, které dnes chybí stále více. Statisíce zbytečně zemřelých jsou tragickým vysvědčením střetu nemravného profitu s morálkou a zdravým rozumem. Ve věci jsem kontaktoval i pobočku WHO v Praze (World Health Organization), která mi za podnět poděkovala. Místo aby byl MUDr. Karel Fortýn oceněn Nobelovou cenou, je další naší skvělou osobností, kterou společnost „zlikvidovala“, podobně jako Jana Antonína Baťu. Jeho slova: „Úspěch se v Čechách neodpouští“, mají tak stále svoji platnost...

* * *

Největší ostuda české vědecké medicíny počátkem třetího tisíciletí

Nestydí-li se exministr prof. Klener klamat veřejnost, svou poznámkou pro IDNES 19.11.2012, po udělení Národní ceny vlády Česká hlava 2012 : „Zabýval jsem se metodou devitalizace a sledoval jsem výsledky studií, které byly prováděny na řadě domácích pracovišť. Bohužel výsledky neukázaly efektivitu této metody.“, pak se i my nemusíme ostýchat, v roce 2015, kdy si připomínáme utrpení Mistra Jana Husa kterému se přisuzuje bránit pravdu, poskytnout stručné vysvětlení jak to vpravdě bylo :

Dne 20. června 2002 oznámil ministr zdravotnictví ČR prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc. Svazu pacientů ČR, že plénum Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví projednalo a posoudilo na svém zasedání dne 17.6.2002 aktuální stav devitalizace zhoubných nádorů metodou Dr.Fortýna:

„Při svém jednání vycházelo ze závěrů jednání konaném na Akademii věd ČR dne 16.4.2002, ze stanovisek České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, České chirurgické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP. Vědecká rada MZ konstatovala, že dosavadní experimentální výsledky i závěry proběhlých klinických zkoušek devitalizace zhoubných nádorů nedovolují pokračovat s ověřováním této léčebné metody u lidí“.

Překvapivý výsledek ! Byl zamítnut světový medicínský objev dvacátého století, tak vyjímečný, že ještě čtyřicet let po jeho objevení a úspěšném prozkoušení Dr. Fortýnam se lékaři neodvažují jej použít. Zatím nikdo, jako Fortýn, nedokázal vyléčit pacienta s metastázami.

Jakmile si širší odborná lékařská veřejnost uvědomila, že to funguje, nastaly asi u autorit i institucí obavy ze ztráty prestiže a z obtížného řešení změny léčebných postupů v důsledku zavedení devitalizace a tak použila manévr, již za minulého režimu osvědčený.

Klinické testy, v první fázi v r. 2001, měly především odstranit dosud chirurgické dogma, že nádor devitalizovaný a ponechaný v těle způsobí smrt. Že tomu tak není se prokázalo a je to napsáno v další části „oznámení“, zde neuvedené. Byli vybráni pacienti v terminálním stádiu nemoci, po předchozí léčbě. To zásadně odporovalo Fortýnovu vyzkoušenému postupu, takže se nedal očekávat léčebný výsledek. Předpokladem bylo pokračovat v experimentu další fází podle metodiky Fortýna.

Na překvapivý obrat a ukončení klinických testů si nikdo z odborníků, stejně jako to bývalo v minulosti, nedovolil cokoliv namítat a vše jednohlasně odsouhlasili. Dojemná shoda !!

3.11.2015

Ing.Roman Honzátko - Svaz pacientů ČR.

* * *

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/6223-sociologicka-studie-stanislava-vrbika-maji-rakovinove-nadory-stale-zabijet.html#comment-13346

* * *

Martin Tlustý 2016-04-08 09:28

Když jsem se po ukončení klinické studie ptal náměstka MZ, Dr. Maliny, proč studii nekonzultovali s týmem Dr.Fortýna a neřídili se ani jeho pokyny, odvětil, že je nemá. Nato mu sekretářka řekla, že je má ve spodním šuplíku. ===Diletantismus, který stál životy 40 účastníků studie a následně tisíce dalších životů.

* * *

„Trochu“ o devitalizaci: 30.000 zbytečně ztracených životů a miliard ročně - jen v České republice!

Sociologická studie Stanislava Vrbíka: Mají rakovinové nádory stále zabíjet?

Na 30.000 zbytečně zemřelých ročně a na zbytečně stamiliardové ztráty, zareagovalo z oslovených dosud pouze Babišovo MF!

Očkování: Zcela efektivně řízená likvidace českých dětí, celých rodin, a tím celé společnosti

Způsob očkování dětí je v ČR prokazatelným zločinem - ministr Němeček i Sněmovna odmítají konat a i převzít odpovědnost!

Zmizel jsem z živého vysílání ČT jako za totality

České zdravotnictví nekolabuje, potřebuje ale systémové změny

 

Jan Šinágl, 11.9.2016

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)