Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 19.04.2018 11:58
  To snad je jenom sen. Toto se děje v našem tzv. demokratickém ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 08:16
  Pane Skalský, každý se zajímáme dle své svobodné volby ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 20:58
  Pane Šinágle, pokud se budete více zajímat o AB a podnikatelskou ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 12:25
  Nebyla náhodou ta pomalu každý den v "státních" televizích ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 09:27
  Je to pořád stejné. Mluvíš pravdu? Nelíbíš se. Uděláme bubu.

  Read more...

   
 • 18.04.2018 07:56
  Pane Černý, zkuste připustit i možnost, že to může být i ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Kavalirova Klaus Rad TGMVčera v hlavních zprávách Událostech, ČT neinformovala o posledním rozloučení s předsedkyní KPV ČR MUDr. Naděždou Kavalírovou.NK 2 NO detail 270117 Tým ČT byl na místě a vysílal přímo ze soukromého obřadu jen pro pozvané. Nemůžeme čekat, že se veřejnost o nositelce Řádu TGM I.stupně dozví vše. Dobré práce každého je třeba si vážit i přes nepěknou minulost - pokud projeví pokoru a přizná svá selhání. Toho se od dr. Kavalírové veřejnost nikdy nedočkala, bohužel. Potvrdila tak neměnnost svého charakteru. Nepochybně mnoho známých politiků a osobností veřejného života je ČT vděčno, že jejich účast při posledním rozloučení zůstala velké části obyvatelstva „utajena“ na obrazovkách. Se skutečně velkými lidmi a osobnostmi se vyspělý národ neloučí soukromě. Veřejnoprávní televize je vysílají přímým přenosem.

NK 1 NO a mladik 270117Pozván byl i předseda Svazu bojovníků za svobodu soudruh Jaroslav Vodička. Kupodivu přišel bez uniformy. Na slavnostním odhalení pamětní desky gen. Josefu Mašínovi v Roudnici byl vypískán. Tehdy jsem mu řekl, že kvůli takovým lidem jako on gen. Mašín nebojoval a neumíral a že by ho za jeho kolaborantské chování a postoje  zastřelil. Dostal jsem se bez problémů do kláštera. Nikdo nikoho nekontroloval a při otevřených dveřích jsem si nevšiml upozornění, že se jedná o soukromou akci. Vůbec mne to nepřišlo na mysl. Po pár minutách se dostavili členové rodiny pozůstalých a za doprovodu jednoho praporečníka Milana Matouška a nezbytného, všudepřítomného Kamila Čermáka z ÚSTR, jsem opustil klášter. Můžete si poslechnout krátký zvukový záznam. Milan Matoušek byl příslušníkem Mezirezortního paradesantního oddílu MNO a MV 1955-1957 s číslem 32. 

Mimochodem zvukový záznam mého projevu na rozloučení s Janem Benešem (Čechoameričan, syn legionáře), o kterém se „historik“ Čermák kriticky zmiňuje, si můžete poslechnout na tomto odkazu (od cca 38 min.) se záznamem celé zádušní mše za Jana Beneše v Břevnovském klášteře dne 12.6.2007, samozřejmě bez mediální pozornosti. Přečetl jsem stále aktuální text Jana Beneše o dr. Miladě Horákové a jeho srovnání komunismu s nacismem.

Zahlédl jsem i europoslance Jiřího Pospíšila. Hovořil jsem s poslankyní za ODS Janou Černochovou, která odmítla připustit pravdu s tím, že paní Kavalírovou zná roky jako hodnou paní… Hovořil jsem s více lidmi, kteří mi dali za pravdu, ale nemohli si dovolit za oficiální instituce nepřijít… Ne nadarmo měla přezdívku 

„Rudá carevna“

Vzpomínám si na mé první setkání s dr. Kavalírovou, ještě za předsedy KPV ČR Drobného na Jáchymovském pekle. Přijel jsem ze Švýcarska, mohl jsem pronést i projev, nabízel pomoc a spolupráci, ale dr. Kavalírová se zachovala naprosto odmítavě, studeně až odpudivě. Později jsem pochopil proč i díky rozhovorům s plk. Lubošem Hruškou, plk. Josefem Hejtmánkem, Františkem Zahrádkou a dalšími politickými vězni kterých jsem si vážil a vážím. Nemohu nevzpomenout politického vězně Jana Šrámka, který prodal pole po rodičích a zaplatil obnovení sochy TGM v Jaroměři. Na jednom sjezdu KPV ČR na Žofíně ke mně přistoupil a dával mi obálku. Odmítl jsem. „Nemluv a ber, děláš dobrou práci.“ V obálce bylo 10.000,-Kč…

Je ostudné, že vedení KPV ČR bylo společností svěřeno takové osobě. Byla pošlapána památka a odkaz skutečných politických vězňů, kvůli nimž jsem pravdu o minulosti dr. Kavalírové zveřejnil. Patřili k nim např. plk. Josef Hejtmánek, plk. Luboš Hruška, Stanislav Stránský, Jan Beneš, Jan Šrámek a stále mezi námi žijící František Zahrádka, syn gen. Heliodora Píky, Milan Píka a další, které jsem osobně znal či znám. Pravda se nedá zamlčet, mají-li skutečné hodnoty zůstat hodnotami. Připojuji vypovídající dopis Jana Beneše KPV ČR:

Konfederaci politických vězňů

 

Dne 26.dubna 2006

 

NK 3 fotografie 270117Přijměte tento dopis jako omluvu. Od 2. května jsem mimo republiku a nemohu se tedy účastnit žádné schůze, včetně rady.Brevnov Jan Benes 120607

Používám této příležitosti, abych PT konfederaci připomenul, že jsem dosud neobdržel žádnou odpověď na svoji žádost o sociální příspěvek na náklady obhajoby v případu, v němž soudkyně Jurečková uvedla mé rehabilitované tresty z doby komunismu jako minulou trestnou činnost. Což se obešlo bez protestu pantátů a panmaminek z předsednictva KPV, podobně jako vleklý spor Franty Zahrádky s prokazatelným udavačem a nepěkným člověkem Moslerem. I komunistický svaz spisovatelů poslal na mé procesy přinejmenším pozorovatele. Jste bratři a sestro právě jen spolek na kladení věnců a dodávání stafáže nějaké té celebritě.

Nu a opak tu a tam cosi ukrást, jako těch 450.000 z Emmingerovy nadace, že ?

 

Se zdvořilým pozdravem

Jan Beneš

P.S.

Vedení KPV-ČR později přejmenovalo Emingerovu nadaci na Zdravotní a sociální fond. Ing. Miroslav Eminger z Kanady, věnoval nadačnímu fondu milion dolarů. J.Š.

* * *

Lidé se rozloučili s Naděždou Kavalírovou

Ministr Daniel Herman přichází na zádušní mši s úsměvem: „Já jsem si paní doktorky Kavalírové velmi vážil. … Byla pro mne pilířem. … Pro mne osobně je to vzor člověka, který celý svůj život, do vysokého věku, dokázal být věrný principům a nesl určité poselství a misi. Teď jakoby nás opouští, ale my nesmíme opustit tu její misi a musíme ji nést dál.“

* * *

Vzpomeňme na Karla Sabinu, kterého pro jeho udavačství odvrhl celý národ a skončil v zapomnění na okraji společnosti. Dnes už by ho neodvrhl, ale uctíval… Tak se hodnotové naše společnost změnila. Rakousko-Uhersko položilo základy dobrých mravů. Komunisté v zájmu své existence zavedli jejich opak. S tímto dědictvím se budeme vypořádávat po generace, pokud budeme předkládat mladé generaci jako vzory hrdinů, pevného charakteru a mravů osoby, které jejich ztělesněním vůbec nejsou.

* * *

Škaredá středa na Radě KPV 8.dubna 2009

USTR H-350 1 – 17973 – akce „Zpěvačka“

Webové stránky KPV ČR po letech zveřejnily další příspěvek…

Zemřela šéfka KPV ČR, kolaborantka s komunistickým režimem, MUDr. Naděžda Kavalírová

* * *

Kondolence je zajímavá. JUDr. Jan Kotous předseda spolku Vyšehrad, jí znal 37 let a dokonce s ní byl za totality 10 let na MPSV. To je právě to období,  které jí muklové zazlívají, jak mohl nepřítel státu pracovat ve vládní instituci. To nikdo nikdy nezažil. Uvedl u Kavalírové titul filozofa PhDr., který nikdy neměla, ukázka jak ji asi "zná"... Veliký průšvih v KPV měla dr. Kavalírová, když před 2 lety bez vědomí členské základny, veřejně schválila s místopředsedy Leo Žídkem a Františkem Šedivým Klausovu doslova zločineckou amnestii tunelářům z 90. let. Čímž KPV natrvalo zkompromitovala jako ty, kteří kryjí tunelování státu z divokých 90. let. Asi bylo potřeba Klausovi pomoci za tu jeho „prezidentskou medaili“ – Řád TGM I.Stupně. Členové KPV marně žádali její demisi.

Člověk se má rozloučit s člověkem, ke kterému má úctu a nechodit se s ním rozloučit, pokud tuto úctu necítí. Když se má ukázat charakter, zachováváme postoje, místo abychom stáli. Vyhýbat se konfliktům, nebojovat, neusilovat, prostě „klid a pohoda“ za každou cenu v zájmu zachování a udržení získaných pozic. Pokračujme tak v očišťování bezcharakternosti, které je schopna jen bezcharakternost a bezpáteřnost.

Dokud politici, veřejně známé osoby a média, budou podporovat nemorální osoby, vyzdvihovat je a na druhé straně ignorovat morálně a mravně nezpochybnitelné osoby, jakou nesporně byl i Jan Beneš a které byly skutečnými nositeli mravních a morálních hodnot, nebudeme vědět co skutečné hodnoty jsou - s patřičným dopadem na naše životy a společnost. Společnost, která ignoruje mravní hodnoty se zničí  sama, pokud nebude schopna vygenerovat potřebné osobnosti, které by ji vedly. I o tom budou podzimní volby.   

 

Jan Šinágl, 28.1.2017

* * *

Naštěstí už se Ota Rambousek nemusel rozčilovat ve Strašnickém krematoriu…

MUDr. Jan Hnízdil: „Nepotřebujeme novou formu, ale nový obsah, nové hodnoty.“

* * *

Lidé se loučili s Naděždou Kavalírovou

Desítky přátel a zástupců společenského života se ve Strahovském klášteře rozloučily s dlouholetou předsedkyní Konfederace politických vězňů Naděždou Kavalírovou. Kardinál Dominik Duka, který vedl smuteční mši, ji označil za hlas těch, kdo trpěli a položili život za komunistického režimu. Kavalírová zemřela před týdnem v nemocnici v Pardubicích ve věku 93 let. Na pohřeb dorazili mimo jiné ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) a náčelník generálního štábu Armády ČR Josef Bečvář. Duka v klášteře přivítal také bývalé politické vězně, tedy "muže určené k likvidaci". Řekl, že Kavalírová patřila mezi ně a že zasvětila svůj život službě lásce, pravdě a svobodě. ČRo, 27.1.2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.20 (5 Votes)
Share
Přidat komentář