Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 14.06.2018 00:11
  Tak hlavně, že považujete za nutné psát si do nicku v ...

  Read more...

   
 • 13.06.2018 00:09
  Jendo, máš to dobrý! Vždy se poučím a najdu něco nového.

  Read more...

   
 • 11.06.2018 17:14
  lokaj šinágl cpe práskače babyše všude - to je na ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 17:11
  Pane Šinágl, jako zámečník asi nejste schopen pochopit ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 13:04
  Kde jsou všichni ti demokraté? Proč se tu tak masivně, bez ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 12:48
  Chováš se jako spící agent, ktetý dostal po 30 letech příkaz ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

CSSD pucisteK dnešnímu dni činí dluh vládní strany ČSSD 1.800.000.000,-Kč !!!Altner plna moc Zeman Snopkova Spidla 261098

Pozdrav Potěmkinovu sjezdu ČSSD - Podnikatel s dluhem nemůže podnikat věčně, ale politikařit s astronomickými dluhy, dle představ vedení ČSSD, věčně lze. Tato korupčním morem těžce nemocná strana přežívá jen díky „sociálním dávkám“ od státu !!! Sjezd ČSSD by se měl konat v Bohnicích, aby prostředí odpovídalo obsahu!

Dle zprávy, která proběhla médii, ČSSD skončila za rok 2016 ve ztrátě přes 51 milionů Kč, a to nejen s ohledem na vyšší volební výdaje, ale především s ohledem na pravomocné rozhodnutí Městského soudu v Praze, který JUDr. Zdeňkovi Altnerovi přiznal pohledávku ve výši 18.818.228,- Kč s příslušenstvím, celkem k dnešnímu dni částku ve výši cca 338.850.600,- Kč !!!

V nezájmu medií zůstává další vedené řízení zesnulého JUDr. Zdeňka Altnera vůči ČSSD - řízení vedené u OS  Praha 1 (sp.zn. 21 C 351/2006), ve kterém se dr. Altner po právu domáhal i zaplacení částky ve výši 72,187.080,- Kč dle vystavené faktury. Za účelem vymáhání tohoto nároku byla podána žaloba již dne 29.12.2000. Tato žaloba byla soudem odmítnuta pro nezaplacení soudního poplatku ve výši 1.000.000,-Kč, a to v době, kdy dr. Altner zaplatil z faktur vystavených ČSSD v celkové výši 142.000.000,-Kč zákonnou DPH a neměl již další peníze na to, aby mohl uhradit soudní poplatky. Z tohoto důvodu podal dr. Altner žalobu znovu a požádal soud, aby ho od povinnosti zaplatit další soudní poplatek osvobodil. Je nezbytné upřesnit, že v řízení o zaplacení částky ve výši 18,818.228,- Kč s příslušenstvím dr. Altner soudní poplatek zaplatil. Na zaplacení dalšího soudního poplatku v případě žalobního návrhu z jistiny ve výši 72,187.080,- Kč, již neměl peníze.

Pokud média ve svých zprávách zásadně informují jen o soudním řízení, ve kterém již soud potvrdil oprávněnost nároku dr. Altnera na úhradu jeho nároku ve výši 18.000.000,-Kč z titulu odměny z mandátní smlouvy a neinformují o dalším nároku ve výši 72.187.080,- Kč s příslušenstvím, jde o neúplné informace. V případě, že budou dědici JUDr. Zdeňka Altnera v řízení o zaplacení částky 72.187.080,- Kč pokračovat a bude v této věci dosaženo stejného úspěchu jako v řízení o 18.818.228,- Kč s příslušenstvím, činí k dnešnímu dni dluh z těchto dvou pohledávek s ohledem na příslušenství astronomickou částku přesahující 1.800.000.000,-Kč !!!

Nepřekvapuje, že ČSSD o této další pohledávce nejenže záměrně mlčí, ale uvádí v omyl své další věřitele, pakliže tuto pohledávku úmyslně neuvádí ve své výroční zprávě, ani tuto pohledávku nezahrnuje do svého rozpočtu !!! 

Zesnulý advokát JUDr. Zdeněk Altner podal ještě za svého života návrh na zastavení činnosti ČSSD jako vládnoucí strany právě s odůvodněním, že tato vládnoucí strana, která tvoří zákony této země a podílí se na výkonné moci, jedná v rozporu s právním řádem České republiky. Je zřejmé, že ČSSD je příkladem pro tu část obyvatelstva, pro kterou jsou poctivost a morálka pouhá prázdná slova. Bez nich se žije mnohým lépe. Jsou de facto překážkou blahobytu a spokojenosti pro většinu obyvatelstva.

Kam až je schopná vládnoucí strana ČSSD zajít jen proto, aby uchránila svou existenci a ničím nezasloužený vysoký životní standard svých vedoucích představitelů a funkcionářů?! Společenský zájem na zachování existence ČSSD se současným prokazatelně zločinným vedením není. Je „vrahem“ JUDr. Zdeňka Altnera, kterému se ČSSD „odvděčila“ za Lidový dům, jeho dlouholetý boj za právo a spravedlnost zapříčiněním jeho předčasné smrti.

Často jako jediný jsem jeho boj zdokumentoval a informoval veřejnost. Za právo a spravedlnost zaplatil postupnou ztrátou zdraví, onemocněním a smrtí. V našem právnickém státě byl neúprosným bojovníkem za právní stát. Byl skutečným vojákem práva, bohužel příliš osamoceným…

Přikládám usnesení z MS Praha ze dne 23.2.2017 ve věci mé úspěšné žaloby na dnes už bývalého ministra Jana Mládka. Další ukázka  skutečného charakteru sociálního „demokrata“ (žádná veřejnoprávní média nejevila zájem, ani bulvární BLESK). Také nerespektoval pravomocný rozsudek, kamarádi na soudech ČSSD pomohli, stejně jako ve věci JUDr. Zdeňka Altnera. Nyní za Mládka zaplatí stát, tedy daňový poplatníci. Doufejme, že nebudou muset zaplatit i dr. Altnerovi, resp. pozůstalým?!

Budeme-li jednou právním státem, ČSSD se rychle ocitne v insolvenci, bude muset prodat Lidový dům a dr. Altner konečně dostane „zaplaceno“ – to by byla skutečná Boží SPRAVEDLNOST! 

 

Jan Šinágl, 9.3.2017

* * *

Vládní strana ČSSD existuje de facto protiprávně!

Dopis ministra Babiše premiérovi Sobotkovi

Polička, 18.listopadu 2016: Poslední rozloučení s JUDr. Zdeňkem Altnerem

Sjezd ČSSD = sjezd pokrytců, lhářů, podvodníků, zločinců a korupčníků

Stanjura = tlučhuba, aneb „Všichni v jednom šiku, zachovejme korupční republiku!“

Vzpomínka k zapomenutým narozeninám Jana Antonína Bati

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)
Share
Přidat komentář