Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 19.04.2018 11:58
  To snad je jenom sen. Toto se děje v našem tzv. demokratickém ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 08:16
  Pane Skalský, každý se zajímáme dle své svobodné volby ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 20:58
  Pane Šinágle, pokud se budete více zajímat o AB a podnikatelskou ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 12:25
  Nebyla náhodou ta pomalu každý den v "státních" televizích ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 09:27
  Je to pořád stejné. Mluvíš pravdu? Nelíbíš se. Uděláme bubu.

  Read more...

   
 • 18.04.2018 07:56
  Pane Černý, zkuste připustit i možnost, že to může být i ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

AKTUALIZOVÁNO 15.4.2017: Bude gen. řed. ČT Petr Dvořák opět zvolen, nebo půjde „sedět“ jinam…?! – Médii zamlčený projev Radka Žádníka o hospodaření České televize, prezentace v Senátu dne 11.4.2017

Videozáznam ze zasedání Rady ČT dne 12.4.2017. Výsledky hlasování pro zájemce o vystoupení z řad veřejnosti: pan Vacek - ano 9, ne 1, zdržel se 4 (14 radních). Paní Straková 2+5+7 (14). J.Š. 0+8+7 (15). Gen. řed. ČT Petr Dvořák 15 ANOJ - Charakter člověka se nemění, ale poznává. Stejně tak odpovídá kvalita institucí převažujícím charakterům - Chudým se stává ten, kdo odmítá, brání se, či se obává jiných názorů.

 

 

 

* * *

Na závěr si nechal konferenci „Role České televize v naší společnosti“, kterou na půdě horní komory Parlamentu uspořádal Klub nezávislých senátorů. „Díky tomu, že jsem měl také tu čest na ní vystoupit, tak vím, jaká vystoupení tam proběhla. Protože probíhaly nějaké on-line přenosy, tak jsem se pak podíval na nějaké záznamy. A všiml jsem si, že na Seznam TV nějak vypadl úvodní příspěvek, který přednesl inženýr Žádník, což je ekonom. Velmi jednoduchou ekonomickou řečí v něm rozebíral hospodaření České televize. Jeho kritika působení České televize byla postavena čistě na ekonomických argumentech, což se mi zamlouvalo, protože mám rád, když se mluví věcně a říkají se věci podložené nějakým nezpochybnitelným argumentem. To ekonomika zpravidla bývá, protože ekonom si většinou nedovolí čísla vymýšlet, ale čerpá je z výsledovek a statistik,“ podotýká mediální odborník.

Šídlovi vadila absence argumentů, když zazněly, jeho TV je zcenzurovala  

Přesně v tomto duchu se zachoval i úvodní řečník na konferenci, ekonom Radek Žádník. „Na tom, co uvedl ve své prezentaci, dokázal, že Česká televize rozhazuje miliardy sem a tam a nevykazuje ani za mák nic, co by se dalo nazvat pokusem o odpovědné hospodaření. To bylo meritem jeho vystoupení. A co se nestalo? Na Seznamu TV právě toto vystoupení ze záznamu vypadlo, prostě ho tam nedali, je cenzurováno. Takže pokud se na něj chcete podívat, musíte si ho vyhledat na serveru YouTube, kde existuje díky jiným kameramanům. Ale nerozumím Seznamu TV a těm lidem, kteří to tam takhle rozhodli. To jsou tak pitomí, když si myslí, že tím, že zamlčí vystoupení ekonoma Žádníka, tak se k tomu veřejnost nedostane a ty informace nezaznamená, že se k nim nedopracuje? Ale dopracuje,“ nepochybuje Petr Žantovský.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jen se kvůli tomu zase sníží důvěryhodnost lidí, kteří takto cenzurují, mimo jiné Seznam TV. „Mě moc pobavilo, že komentář k této konferenci vedl ´můj oblíbený´ kolega Jindřich Šídlo, který kolektivně na hlavy nás všech panelistů vytasil obvinění, že jsme vlastně vedeni jen nějakými pocity, že vyjadřujeme jen nějaké dojmy a emoce a že to nedostatečně podkládáme nějakými racionálními argumenty. Nu, pan inženýr Žádník těch racionálních argumentů předložil poměrně značné množství. Tak pro jistotu, aby nevypadl ze skupiny, která takzvaně jenom dojmologuje, byl cenzurován. Myslím, že to nikoli jenom o Seznam TV, ale o celé skvadře novinářů, kteří se kolem České televize v rolích jejích advokátů točí, vypovídá víc než srozumitelně,“ uzavírá mediální analytik.

P.S.

Takto reagoval „nezávislý“ týdeník RESPEKT. Můj respekt ztratil už dávno! J.Š.

* * *

Co jsem chtěl ve svém vystoupení Radě ČT a jejímu gen. řed. sdělit? Zeptat se gen. řed., proč veřejnoprávní ČT, ačkoliv byla na místě (vzdálena 20 m), neinformovala veřejnost o projednávání největšího daňového podvodu s pohonnými hmotami, které bylo veřejností přerušeno na 3 hod.? Proč dala přednost jednání v soudní síni naproti ve stejném čase, kde se projednávalo bagatelní odnětí kauzy Nagyová soudkyni, ve srovnání s miliardovými podvody? Proč ČT informuje o propuštění Marka Dalíka a zamlčuje propuštění ing. arch. Marka Říčaře, jehož kauza měla a má daleko větší dopad na českou korupčně-politickou scénu?

Dále ve věci mé ZOI ze dne 23.3.2017, týkající se dánského seriálu Vláda. „Odpověď“ jsem obdržel 7.4.2017. „Odpovídat“ paragrafy je dost smutné? To je takový problém věcně odpovědět na jednoduché, logické otázky, které zajímají širokou veřejnost?

Mimochodem jsem využil blízkosti gen. řed. ČT při předvolbě nového a oslovil ho ve věci nevysílání reportáže o miliardovém podvodu. Tiše řekl něco ve smyslu tady k tomu není prostor. Následně mne oslovil ředitel komunikace Vít Kolář (známe se už z doby jeho působení na MZV). Dal jsem mu svoji navštívenku s doporučením, ať sám posoudí, zda poslední informace z mých webových stránek patří či nepatří na obrazovky veřejnoprávní ČT? Nepochybuji, že je se zájmem sleduje i nemálo zaměstnanců ČT, včetně jejího vedení…

Zúčastnil jsem se v zahraničí mnoha akcí za přítomnosti vysoce postavených lidí, např. senátorů z USA, ministrů, ředitelů renomovaných institucí, nikdy se nevyhýbali rozhovoru, pokud se naskytla možnost. Se zájmem se mnou a jinými občany diskutovali. Samozřejmě v omezeném čase. To je v Čechách vzácnost, někdy se k nim vůbec i přiblížit…   

ČT se stala propagandistickým nástrojem, který má s veřejnou službou už jen málo společného. Je jen otázkou času, kdy ho „zaříznou“ politici. Je tak totálně zdiskreditovaná, že služby které zajišťovala politikům už není schopná zajistit. Slušný, informovaný člověk, se už na zpravodajství ČT nedívá – se skutečným nemá nic společného. Kdo to ještě neví či nepochopil, může se podívat např. na obdobu Událostí ČT – Tagesschau na německé ARD od 20:15 hod. Za 15 minut se dozvíte o podstatném dění ve světě více, než za celou hodinu na ČT – včetně sportu a počasí – a hlavně si to zapamatujete díky formě, obsahu a krátkosti, které respektují informační potřebu a kapacitu průměrného televizního diváka.

Rada ČT není žádným nezávislým, mocenským nástrojem ve službách občanů. Petr Dvořák už byl dávno „zvolen“. Volba bude jen formalitou. Potřebné hlasy od radních má už zajištěné. Od občanů by hlasy v přímé volbě nezískal, vyjma komunistů, kteří jsou mu jistě vděčni za stále menší připomínání jejich zločinné minulosti a připomínání „starých dobrých časů a pořádků“ totalitními seriály…

Jediné co může jeho „zvolení“ zabránit je odhalení skandálu. Může jím být např. neevidování stovek milionů korun ročních výdajů na podporu nezávislé a současné evropské tvorby, jak o tom mluví pan Vacek? Tento rok bude ještě hodně turbulentní. Záleží jen na občanech, kdo bude určovat dění v zemi a na čí účet.  

Mimochodem ARD právě dnes vysílá třídílný seriál „Die Dresslers, pionýři, bratři, rivalové“, o bratrech  a zakladatelích firem ADIDAS a PUMA. Nádherná ukázka lidské tvořivosti a poctivé práce. Na podobný seriál o bratrech Baťových se současná postkomunistická ČT nezmůže. Pokračuje tak v páchání zločinu na tradici, duši a paměti národa. Potřebná osvětová práce a služba občanům současné poslušné vedení ČT, ani ve snu nenapadne. ČT občany udržuje v nevědomosti, neinformovanosti a zblblosti, kdy v podstatě své koncesionáře jen otravuje nenáročností, trapnou podbízivostí až hloupostí, mám-li být slušným. ARD vstupuje do domácností vítaná, své koncesionáře objektivně informuje, obohacuje, vzdělává a kultivuje. Naplňuje skvěle svoji veřejnoprávní roli obsahem a kvalitou. ČT se zmůže jen na konstatování čísel o sledovanosti podbízivých až primitivních programů. Její vedení a Radu ČT to očividně plně uspokojuje a ještě mají tu nestydatost tvrdit, že ČT je srovnatelná se západními TV. Televizní rada ve SRN60 členů, Rada ČT 15 členů. Porovnejte jejich vzdělání, funkce, společenské postavení - obdržíte věrný obraz české provinciálnosti. Jaký pán, takový krám…

Příští zasedání Rady ČT je určeno na 26.dubna, den smrti Pavla Wonky, kdy lživý a pomlouvačný „dokument“ Libuše Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“, byl natočen i za finanční podpory ČT, tedy i za naše peníze!  

 

Jan Šinágl, 14.4.2017

* * *

Skandál u soudu s miliardovým daňovým podvodem

Ing. arch. Marek Říčař - vězeň svědomí, byl dnes propuštěn na svobodu!

* * *

Poslušní radní ČT zvolili poslušného kandidáta PPF - jednotně, jako za totality!

Výzva gen. řediteli ČT Petru Dvořákovi k odstoupení z funkce a vzdání se kandidatury!

Taškařice proradných televizních radních ČT při volbě svého šéfa – necenzurováno!

ČT zaplatí dvanáct milionů PR agenturám. Chce si vylepšit pověst u lidí

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (4 Votes)
Share
Přidat komentář