Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 22.06.2018 11:48
  Odsunuli jsme 3 milióny nacistů nebo kolik? A ti němečtí ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:38
  Podsatné je, že jsou ničeny lidské životy, přímo a nepřímo. Zločinec ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:33
  Devitalizace - je to podle mne binec. Kolik pacientů umírá v ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 06:32
  Poslanec Zeman hovoří především o charakteru, který byl a je ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženost dnešní Číny je obrovská. Řekl bych, že ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

9 K avers 2017Epoch Times: DEVĚT KOMENTÁŘŮ KE KOMUNISTICKÉ STRANĚ – kniha, která inspirovala miliony Číňanů k vystoupení z komunistické strany9 K revers 2017

Křest knihy se uskutečnil v Galerii Lucerna 12.dubna 2017 od 19:00 hod., za očekávaného malého zájmu. Věřím, že touto cestou počet „návštěvníků“ značně vzroste. Žádného zástupce médií jsem nezaznamenal. Otřesné ukázky z knihy přináším níže spolu s postřehy z následné debaty. Úvodní debata panelistů je na videu v celé délce.

 

 

Z panelistů zaujali filosof a autorka výstavy. Mikuláš Kroupa mne zarazil tvrzením, že mu v knize chybí osobní, lidské příběhy? Ano, mají svoji váhu, ale popisované zrůdnosti jakoby vůbec nečetl?!

Diskuse byla spíše akademická, tedy většinou nudná. Vážím si, že můj příspěvek byl jako jediný v diskusi odměněn potleskem (zvukový záznam jsem nepořídil). Jsem zvyklý mluvit jasně, věcně, přímo k věci. Začal jsem zmizením sv. Anežky z našich peněženek a srdcí, kdy jejím svatořečením žila celá země. Její zmizení s padesátikorunovou bankovkou už nikoho nezajímá. O hodnotách mluvíme, ale nežijeme jimi, čili jsme mravní pokrytci. Připomněl jsem TGM, jeho pojednání o Husovi a J.A.Komenského, kteří před našim sám sobě nebezpečným charakterem, varovali, tedy problém mravní. Jako aktuální příklad jsem uvedl Jana A.Baťu, největšího vlastence, který u nás platil za zločince do roku 2007, zatímco jeho nový domov Brazílie ho v roce 1956 navrhla na Nobelovu cenu. Raději natočíme pomlouvačný film o Janu Masarykovi, vyznamenáme ho všemi Lvi, než abychom natočili životopisný film o bratrech Baťových a jejich firmě. Jan A. Baťa opět vybudoval města, továrny poté, kdy o vše co mu patřilo, díky komunistům a Tomáši Baťovi jn., přišel. Připouštíme a přihlížíme jeho okrádání mlčky dodnes. Nejsme ochotni vrátit ani rodinou vilu, o náhradě za ukradený majetek, či jisté finanční a morální satisfakci, nemluvě. Nebojujeme, proto to měl komunismus a komunisté u nás tak snadné a jeho pohrobci  mají dodnes.   

Připomněl jsem výrok ombudsmana Motejla: „Lid nemá mozek“, tedy že národy vedou k prosperitě po hospodářské a mravní stránce jen ti nejlepší lídři, jsouce sami tím nejlepším, motivujícím příkladem. Nadnesl jsem proto i řečnickou otázku, do jaké míry je existence či neexistence komunismu závislá nejen na charakteru a stupni vývoje společnosti, ale i na kvalitě jejich vedoucích osobností. Nikdo nereagoval. To bylo pro mne také jistou formou odpovědi. Je potřeba charismatických, schopných lídrů. Papež František to vystihl přesně, kdy řekl, že je třeba, aby lidé, kteří oslovují na internetu, šli i mezi lid. Tam jim nebudou hlupáci moci konkurovat. Teprve potom mohou začít potřebné změny.

Věřme, že tímto směrem se po podzimních volbách konečně vydáme.

 

Jan Šinágl, 14.4.2017

* * *

Epoch Times: DEVĚT KOMENTÁŘŮ KE KOMUNISTICKÉ STRANĚ

II. MIMOŘÁDNĚ KRUTÉ ZPŮSOBY ZABÍJENÍ

Vše, co ČKS dělá, slouží pouze k získání a udržení moci. Čím více lidí je zabito, čím krutější jsou způsoby zabíjení, tím lépe slouží k zastrašování lidí. Tento teror začal již před čínsko-japonskou válkou.

MASAKR V SEVERNÍ ČÍNĚ BĚHEM VÁLKY S JAPONSKEM

Bývalý americký prezident Hoover, když doporučoval knihu Nepřítel uvnitř od pátera Raymonda }. de Jaeghera a americké spisovatelky Irene Corbally Kuhnové, řekl, že tato kniha úplně odhaluje teror komunistic­kých hnutí a že by si ji měl přečíst každý, kdo touží porozumět této zlo­volné síle.

V    této knize z roku 1968 vyprávějí de Jaegher a Kuhnová o tom, jak ČKS použila násilí na zastrašování lidí, aby dosáhla jejich poslušnosti. Na­příklad jednoho dne strana vyzvala každého ve vesnici, aby se dostavil na náměstí. Učitelé přivedli žáky ze škol. Důvodem tohoto shromáždění bylo, aby lidé mohli zhlédnout popravu 13 mladých vlastenců. Po ohlášení vymyšlených obvinění nařídil komunistický funkcionář vyděšené učitel­ce, aby s dětmi začala zpívat vlastenecké písně. Za jejich zpěvu se místo tanečníků objevil na pódiu kat, který v ruce držel nabroušený nůž. Byl to nelítostný, silný mladý komunistický voják se svalnatými pažemi. Přistou­pil zezadu k první oběti, zvedl velkou ostrou čepel a sekl - první hlava spadla na zem. Vytryskl gejzír krve, hlava se kutálela po zemi a hysterický dětský zpěv se změnil v chaotický pláč a křik. Učitelka stále udávala ryt­mus, v naději, že děti nepřestanou zpívat, a její zvonek byl uprostřed vše­obecného zmatku slyšet znovu a znovu.

Kat sekl třináctkrát a třináct hlav spadlo na zem. Pak se na pódium na­hrnuli další vojáci, otevřeli obětem hrudníky a vyňali z nich srdce, určené na pozdější hostinu. Celá tato brutální scéna se odehrála před očima dětí, které při té hrůze bledly, a některé z nich začaly zvracet. Učitelka jim za to nejdříve hrubě vynadala a pak je seřadila, aby se vydaly zpět do školy. ...

 

Epoch Times: DEVĚT KOMENTÁŘŮ KE KOMUNISTICKÉ STRANĚ – kniha, která inspirovala miliony Číňanů k vystoupení z komunistické strany (170 – 181 str.)

* * *

„Proč stahovat bankovku na které jsme se denně setkávali se ženou která je stále příkladem. K čemu je nenápadná soška Anny Přemyslovny u senátu, které si skoro nikdo nevšimne. Kdy bude vydána opět její podoba na některé příští bankovce, aby nám všem připomínala, že bez morálky, slušnosti, pokory a charakteru se náš život neobejde.“

K.Mrzílek 9.3.2017

* * *

Masakr na Náměstí Nebeského klidu je v Číně dodnes předmětem nejpřísnější cenzury

* * *

Národní ostuda spícího národa

Sv. Anežka Česká zmizela z našich peněženek – a z našich srdcí?!

Ke dnešnímu 425. výročí narození největšího Čecha, Moravského Bratra, rektora, exulanta, filosofa a myslitele, mistra Jana Amose Komenského

* * *

Diskutujte: Národní ostuda spícího národa

K.Mrzílek — 2017-04-12 22:13

Je to úspěch komunistů uspat paměť národa a naše ostuda, že jsme líní probudit se a aktivně se zajímat.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share
Přidat komentář