Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.05.2019 21:49
  Dříve se psalo: OBYČEJNÝ NACISMUS. Míněny koncentráky ...

  Read more...

   
 • 16.05.2019 15:56
  Opravdu je to tak jak jste to napsal. A naše "demokracie"?

  Read more...

   
 • 16.05.2019 11:41
  Dobrý den, posledních pár článků na Vašich stránkách zase tak ...

  Read more...

   
 • 13.05.2019 09:55
  Pane Stupko, bohužel jsme zemí, kde kádrování, negaci a ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 20:52
  Pane Šinágle, je mně to již trapné, opakovat to neustále ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 14:27
  Lidé v Plzni oslavují veřejně. Mají radost, že byli po šesti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

VS Olomouc prg Rysankovi 200617Skvělá závěrečná řeč pana Miloslava Ryšánka (na videu níže ve žluté košili) "... Tento případ obsahuje veliké množství procesních vad a já vím, a jsem o tom přesvědčen, že se najde člověk, rozhodující o našich životech, který nebude fakta ignorovat. Až toto nastane, pak nemůže odejít od soudu s jiným verdiktem, než zproštěni obžaloby. Tímto bych chtěl apelovat na celý senát, že rozhodujete o životech, jejich zmaření a jak vám ukládá litera zákona, nejsou-li důkazy jisté, je třeba se přiklonit na stranu obžalovaného Děkuji za pozornost a věřím ve spravedlnost. ..." 

Dne 20.6.2017 projednával VS Olomouc odvolání Miloslava a Patrika Ryšánkových ve věci údajné loupežného přepadení s následkem smrti. Skončilo dle očekávání potvrzením zločinného rozsudku soudce KS Brno Mgr. Tomáše Kurfiřta. Právnickou zásadu IN DUBIO PRO REO (v případě pochybností ve prospěch obviněného) snad nebylo možné více pošlapat. Byla doslova soudci, spolu s dalšími právními zásadami, které se vyučují už v prvních ročnících právnických fakult, doslova zadupána do země.

Celá tato soudní fraška, výsměch spravedlnosti, přesněji justiční zločin, je zdokumentován na 4 přiložených videích a 9 zvukových záznamech níže. Měly by se v budoucnu stát varovnou součástí vyučování na právnických školách - jak se nemá soudit a policejních akademiích - jak se nemá vyšetřovat! Doporučuji zejména skvělou argumentaci obžalovaných Patrika Ryšánka, Miloslava Ryšánka, neméně skvělá vystoupení obhájkyně Patrika Mgr. Moniky Coufalové, obhájce Miloslava JUDr. Radka Coufala a sestry Patrika Ryšánka Bc. Romany Králové, která vystupovala opravdu královsky

Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech : Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl.

 

Celý zvukový záznam tohoto odstrašujícího soudního lynče vykonaného na spravedlnosti a nevinných lidech:

 1. Rekapitulace celé kauzy – JUDr. Vladimír Štefan
 2. Návrh opravných prostředků – Patrik Ryšánek a JUDr. Radek Coufal
 3. Návrh opravných prostředků – Miloslav Ryšánek
 4. Návrh opravných prostředků – Bc. Romana Králová   
 5. Vyjádření státního zástupce
 6. Vyjádření žalované strany – Mgr. Monika Coufalová, JUDr. Radek Coufal, Bc. Romana Králová
 7. Závěrečné návrhy – JUDr. Vladimír Štefan, Mgr. Radka Coufalová, JUDr. Radek Coufal, Bc. Radka Králová
 8. Závěrečné řeči – Mgr. Radka Coufalová, JUDr. Radek Coufal, státní zástupce, Patrik Ryšánek, Miloslav Ryšánek, JUDr. Vladimír Štefan zakazuje…
 9. Rozsudek – na konci jsem řekl soudcům svůj názor čeho jsem byl právě svědkem - mlčeli! 

Na místě byla TV Prima, na začátku i TV NOVA. Veřejnoprávní ČT se nedostavila, přestože jsem ji včas informoval. Můžete si poslechnout telefonát do ČT Ostrava – zpravodajství…

Bylo zajímavé, že až na můj dotaz předsedovi soudu mi bylo sděleno, že osoba, která sedí vedle právních zástupců žalující strany je tiskový mluvčí VS Olomouc (do přestávky seděl v řadách veřejnosti, resp. u okna, kam si přinesl pohodlné křeslo)?!

Několik postřehů v bodech:

Soudce Štefan byl stranický, aktivistický, prakticky druhý státní zástupce, tedy žalobce – „Nemá cenu se s tím zabývat, nejsou to podstatné vady“ „Opilec přece nemůže být účasten sexuálních orgií.“„Že se domlouvali policisté na chodbě vyvrací fakt, že se jejich odpovědi neshodovali.“ Pro pana soudce byl problém dlouhá přestávka, ne že spolu mohli hovořit svědci?! Nepřipustil reálné vysvětlení, že policisté byli tak „schopní“, že se ani nedokázali domluvit? Svoji „schopnost“ ukázali i při ne-vyšetřování…

Při otřesné výpovědi Bc. Romany Králové se předseda senátu kouká jinam, nebo si jako zapisuje, druhý soudce poklimbává. Soudce KS Brno Mgr. Tomáš Kurfiřt přidání 11/2 roku trestu považuje jen za „kosmetickou vadu“?! Poškozený Lukáš Janoch, syn zabitého, se směje při zdůvodnění soudce, že i náklady na pohřeb je třeba přičíst k odškodnění. Neoholen, hrubián na první pohled. Paní vedle něho: „Budou penízky, že?!“, „Na ty já seru.“ Soudci většinou koukají do prázdna, jako by si říkali: „Už abychom to měli za sebou…“

Patrik už na místě činu prokazatelně nebyl, kdy mělo dojít ke zraněním?! Svědci potvrzují, že ani nemohl být tak dlouho na místě činu?! Důkazy jsou v rozporu s výpověďmi. Patrik a Miloslav přitáhli opilého příbuzného z ulice do domu aby neprochladl a už má policie „vrahy“. PČR si po 1 ½ roce vyžaduje šaty, aby našla biologické stopy – potřebuje důkaz, že pachatel nemohl být někdo jiný.

Soudce nařizuje Patrikovi, aby nemluvil o druhých, kteří se ho netýkají. Patrik obratem reaguje slovy, že rozsudek je nesmysl, nespravedlivý, tedy se ho to týká. Soudce zmlkl a Patrik pokračoval. Dům nebyl PČR vůbec prohledán, proto žádné usvědčující stopy a důkazy o skutečném pachateli či pachatelích. Patrik jen chtěl svoji vynucenou výpovědí pod nátlakem, bez přítomnosti svého obhájce, chránit svoji milovanou babičku. Jako „pachatel“ nechal kupodivu lup na mstě, půlku šatstva spálil, půlku si nechal. Jeho výpověď v souvislosti s jeho psychologickým posudkem smysl dává. Zranění na mrtvém je více než mohl udělat sám. Na místě nalezený nahý mrtvý neměl zranění jaká jsou na policejních fotografiích z pitvy. Fotografie na místě nalezení pořízeny nebyly?!  Obhájce Patrika ex-offo - specialista na rozvody a obchodní právo…

Loupežná vražda? A lup přes 100.000,-Kč zůstal na stole… Soudní znalci se prý podle soudce shodli – vůbec se neshodli !!! Dva znalci „výtečníci“ pasovali své „posudky“ na představy policie. Skvělý soudní znalec dr. Fialka na to jasně upozornil! Na konfrontaci nebyl pozván jen oba „výtečníci“ a obhajoba si musela narychlo vyžádat doplnění dr. Fialkou !!!

Soudce Štefan: „Rodinné vztahy nebyly zkoumány, ale byli to příbuzní.“ Ano za 500,000,-Kč je každý rád najednou truchlící příbuzný… Syn zabitého má být závislý na drogách? Mnohým připadal, že má „absťák“… Arogantni hrubián vzhledem i chováním. Prali se s otcem a teď za utrpěnou „újmu“ obdrží spolu s ostatními 500.000,-Kč od poctivých lidí, kteří se o jeho otce skutečně starali. V podstatě si přišli pro peníze se kterými se mohou žalovaní rozloučit. Byly určeny na kauci, ale v podstatě soud zajistil peníze poškozeným“. Tito „lidé“ už jim peníze nikdy nevrátí. Jednou je zase zaplatí daňoví poplatníci… Absurdita, která by nenapadla ve snu ani Franze Kafku

Zkoušel jsem promluvit a tleskat, ale soudce Štefan i justiční stráž okamžitě reagovali a jejich komentáře naznačovali, že mají strach z veřejnosti, která byla plně na straně odsouzených nevinných. Tleskal jsem proto často neslyšitelně. Na konci jsem řekl soudu mj. že pokud oni nemají pochybnosti, tak přítomná veřejnost zcela jistě!

U VS Olomouc jsem zažil nejdůkladnější kontrolu. Jako bych měl být terorista. U mne citlivé zařízení pípalo snad i na železo v krvi…

Trestáme a odsuzujeme slušné, příkladné lidi, kteří jsou přínosem pro společnost a ty, kteří pro společnost přínosem nejsou soud dává málem za vzor čestnosti a poctivosti… Nedivím se, že ani jednou nepromluvili – odhalili by se sami (proto jim hned na začátku soudce Štefan asi připomínal, že nemusí vůbec mluvit). Člověku se dere na mysl „Vrána k vráně sedá.“

Pokud by někdo měl skončit v kriminále za prokázané porušování platných zákonů, tak by to měli být mnohem spíše soudci trestního úseku VS Olomouc než zákony dodržující Ryšánkovi. Pro mne nejsou soudci ani lidmi. Kdyby to bylo v mé moci, postavil bych ostnatý drát kolem budovy OS Olomouc, aby soudci seděli tam kde správně sedět mají… Poslušní mouřeníni zase jednou vyhověli vrchnosti, aby nepopudili, jak kdysi moudře poznamenal Karel Kryl…  

Jsme postkomunistickou společností mravně zdeformovanou komunistickou totalitou více než tušíme a jsme ochotni si to připustit. Není divu, když veřejnoprávní média mlčí a zajímají nás více supermarkety, dovolené, chaty a hospody. Rodina Ryšánků zná cenu svobody a má potřebnou sílu, aby nakonec vyhrála. Bojuje i za nás. Držme jí palce!

Petici na podporu Patrika a Miloslava Ryšánkových můžete podepsat ZDE!

 

Jan Šinágl, 21.6.2017

KS Brno Ryšánkovi 2.8.2016: „Soudče Kurfiřte, skončíš v pekle!“ – část II.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)