Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 19.04.2018 11:58
  To snad je jenom sen. Toto se děje v našem tzv. demokratickém ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 08:16
  Pane Skalský, každý se zajímáme dle své svobodné volby ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 20:58
  Pane Šinágle, pokud se budete více zajímat o AB a podnikatelskou ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 12:25
  Nebyla náhodou ta pomalu každý den v "státních" televizích ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 09:27
  Je to pořád stejné. Mluvíš pravdu? Nelíbíš se. Uděláme bubu.

  Read more...

   
 • 18.04.2018 07:56
  Pane Černý, zkuste připustit i možnost, že to může být i ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Kniha KVL I dil avers 230617Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky uspořádal dne 23.6.2017 v budově patřící GŠ Armády ČR (Praha, Dejvice, Buzulucká 12), vzpomínku Kniha KVL I dil revers 230617na bitvu u Zborova při jejím 100. výročí. Po ní následoval křest knihy plk. letectva Zbyňka Čertovského KATASTROFY československého vojenského letectva 1918-1990 – DÍL PRVNÍ 1918-1939.

Dostalo se mi cti být osobně účasten jejího křtu. Z 30 pozvaných hostů se omluvilo 7, neomluvili se 3. Za plk. gšt. vojenského historika Eduarda Stehlíka se dostavil z MO historik Pavel Žáček, který promluvil o Zborovu. Za GŠ AČR genmjr. Jiřího Vernera se dostavil brig. gen. Ing. Jaroslav Linhart. Mezi dalšími hosty byli mj. kardinál Dominik Duka, za zdravotně postižené Václav Krása, poslankyně Jana Černochová. Mezi omluvenými byla i primátorka hl. m. Prahy Adriana Krmášová. Níže můžete shlédnout videozáznam ke 100.výročí bitvy u Zborova a zvukový záznam ze křtu knihy, kdy jsem dostal možnost po jejím křtu sektem promluvit (od cca 19:45 min.). Věřím, že většina bude s mým sedmiminutovým vystoupením souhlasit (nestává se mi často, abych dostal takto neomezený prostor veřejně vystoupit).  Z médií byla přítomna pouze ČTK. Veřejnoprávní ČT opět zřejmě „nestíhala“, kdy v hlavních Událostech dne mezi 28 zprávami až na konec informovala o „změnách u malých letadel“, tedy alespoň něco o letcích… Na Google se po zadání objeví pouze tento jeden odkaz … Druhý následuje za chvíli a bude asi dlouho druhý a poslední…   

 

LN Recyklace jedne legendy 140617(Vlevo LN 14.6.2017). Pro ty, kdo mají méně času, doporučuji nevěnovat pozornost celému projevu Pavla Žáčka. Je to problém mnoha historiků, kteří toho hodně ví,LN Zborov klade otazky 010717 v dobré víře chtějí říci všechno, ale překročují kapacitu jakou je člověk schopen vnímat s plnou soustředěností. Při vší úctě k panu Žáčkovi, jeho forma projevu je „strojová“, bez „života“, která vylučuje napojení se na publikum. To potom nutně přestává vnímat obsah, tím spíše, jde-li o příslušníky nejstarší generace. Jinak kompliment, zaznělo snad vše, co se dalo o bitvě u Zborova říci ze všech úhlů pohledu  - až na ten, který jsem ve svém vystoupení krátce připomněl, resp. naznačil (omlouvám se za „ehm“, polepším seJ).  

To by také bylo na dlouhý projev a nepochybuji, že by jej posluchači se zájmem vyslechli až do konce. Patřili by mezi ně jistě i gen. Josef Mašín, či gen. Vojtěch B. Luža. Jedni z mála, kteří byli odhodláni bojovat v roce 1939. Jim bych v úctě předal slovo – svoji vojenskou přísahu a službu vlasti naplnili v míře vrchovaté a zaplatili cenu nejvyšší… Takovýchto skvělých velitelů se nerodí nikdy mnoho, ale také se bez takových nedá nikdy účinně bojovat proti zlu a za svobodu, jejíž cena bude vždy vykupována krví, pokud si ji přestaneme vážit!

 

Odesláno ČTK:

Za text odpovídá npor. v.v. Petr Baubín – tajemník Vojenského spolku rehabilitovaných Armády České republiky, 602 209 040, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Rehabilitovaní vojáci připomínají sté výročí slavné bitvy u Zborova.

Před sto lety v době 1. světové války se uskutečnila pod Zborovem vítězná bitva naší samostatné Československé střelecké brigády v sestavě 49. armádního sboru Ruské armády. Naše brigáda se zúčastnila Kerenského nevýrazné ofenzívy. Tím více vynikl úspěch naší střelecké brigády. Na zborovských pláních byl počátek Československé republiky, který se uskutečnil ihned po pádu Rakouska – Uherska v roce 1918 a konec Horního Uherska a počátek samostatné Slovenské republiky, který došel svého naplnění až v roce 1993.

Dnes si události před sto lety připomněli členové Vojenského spolku rehabilitovaných Armády České republiky pod záštitou Ministerstva obrany Armády České republiky a Generálního štábu Armády České republiky.

Úvodní slovo vzpomínkového shromáždění přednesl plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský předseda Vojenského spolku rehabilitovaných Armády České republiky. Představil vzácné hosty, pozdravil občanskou veřejnost a pozdravil se s členy VSR AČR. Hlavní referát přednesl vojenský historik dr. Pavel Žáček, který vzpomínkové shromáždění pozdravil jménem ministra obrany AČR MgA. Martina Stropnického.

Dále vzpomínkové shromáždění pozdravil jménem Náčelníka generálního štábu AČR armádního generála Ing. Josefa Bečváře jeho zástupce ředitele sekce podpory MO brigádní generál Ing. Jaroslav Linhart, PhD., MBA. Vzpomínkové shromáždění dále pozdravili: plk. MUDr. Svëtopluk Kusala – předseda Združenija vojenskej obrody Slovenska, Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, poslankyně Parlamentu České republiky Mgr. Jana Černochová, Mgr. Václav Krása předseda Národní rady osob se zdravotním postižením a dr. Zdeněk Pernes předseda Rady seniorů České republiky.

Předseda VSR AČR plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský vyznamenal Záslužnou medailí VSR AČR armádního generála Ing. Josefa Bečváře, plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, PhD, MBA, Jeho Eminenci Dominika kardinála Duku, plk. MUDr. Svëtopuluka Kusalu, Mgr. Václava Krásu a Ing. Antonína Seďu za zásluhy o VSR AČR. Plk. Jana Kašpara, plk. Josefa Koblíška, plk. Ing. Ladislava Moždíka, plk. Ing. Jaroslava Piskáčka, plk. Bohumila Ondráčka, plk. Ing. Maxmiliána Šperlinga, pplk. Stanislava Duška, pplk. Mgr. Pavla Horáka, pplk. Ivana Heina, mjr. Josefa Kubu, mjr. Jiřího Russe, nprap. Ivana Ševčíka a nprap. Františka Špinu za odvahu před Sovětskými okupanty a za zásluhy o VSR AČR; Pamětní medaili VSR AČR k 50. výročí okupace ČSSR Sovětskými vojsky předal pí. Olze Svobodové.

V závěru vzpomínkového shromáždění ještě vyšel čas na křest nové knihy plk. let. Ing. Zbyňka Čeřovského Katastrofy Československého vojenského letectva 1918 – 1990 díl první. Křest provedl plk. dr. Jaroslav Sýkora a Jan Šinágl. Následovala autogramiáda plk. let. Ing. Zbyňka Čeřovského.

Podle prezenční listiny se vzpomínkového shromáždění v kongresovém sále Domu armády Praha zúčastnilo 56 členů VSR AČR, VIP hostů a občanské veřejnosti.

 

V Praze dne 23.6.2017

 

Petr Baubín

* * *

Vážení kolegové, přátelé,

 

včera, tj. 23.června 2017 se uskutečnil náš dlouho připravovaný slavnostní akt k uctění památky stého výročí bitvy  u Zborova. Bohužel se místo plk. Dr. Stehlíka dostavil a přednášku o Zborovu přednesl Dr.Žáček a místo avizovaného zástupce NGŠ  se zúčastnil brigádní generál Linhart.

Mezi významné  hosty  bezesporu patřili kardinál Dominik Duka, paní poslankyně a starostka Prahy 2 paní Jana Černochová, Mgr. Krása a Dr. Pernes za Svaz seniorů ČR. Předpokládaný a přihlášený počet našich členů nebyl  splněn.

Přesto se domnívám a budoucnost to prokáže, že jsme navázali nové, užitečné a důležité styky a přátelství k nastolení nové taktiky a spolupráce pro dosažení našeho společného cíle. Dohodli jsme se také, že na podzim, v termínu který ještě upřesníme, zorganizujeme další setkání, na kterém oceníme práci našich členů, kteří nebyli v tomto období oceněni.

Jako předseda VSR vyslovuji uznání a dík  za  významný podíl na přípravě a provedení této akce pplk. Petru Mrázkovi, našemu tajemníkovi npor. Petrovi Baubínovi a naši milé a obětavé  paní Růženě Abrhámové. Současně vám při této příležitosti oznamuji, že jsem dostal dopis od plk. gšt. Dr. STEHLÍKA, kterým mně sděluje, že naše návrhy na resortní vyznamenání našich členů ke dni 30.června t.r. nebudou realizovány.

Předseda VSR plk.let.Ing.Zbyněk ČEŘOVSKÝ, v.r.

Dovoluji si Vás upozornit, že na různých místech a na webu budou zveřejněny informace o této naší akci. Nejvýznamněji se na nich podílí pan Jan Šinágl, za což mu patří můj srdečný dík.

Pane majore Russi, prosím na web.

* * *

P.S.

Video je nesetříhané tak jak vše proběhlo. Věřím, že máte pochopní pro občasné „nedostatky“, na které při svém věku mají vojáci plné právo.

 

Jan Šinágl, 24.6.2017

* * *

Smrt poručíka Josefa Koreše a gen. Vojtěcha Borise Lužy rukama českých četníků…

Vojáci, kteří neztratili čest – plk. Luboš Hruška…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.20 (5 Votes)
Share
Přidat komentář