Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženostdnešní Číny je obrovská. Řekl bych ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 11:14
  I po váce bylo soužití Čechů a Němců možné. U nás v Chebu ...

  Read more...

   
 • 20.06.2018 21:23
  Pane Horský, pokud si přečtete knihu Alexandry Alvarové ...

  Read more...

   
 • 20.06.2018 20:30
  Taková označení dostala německá kancléřka Merkel nikoliv ...

  Read more...

   
 • 14.06.2018 00:11
  Tak hlavně, že považujete za nutné psát si do nicku v ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

OSP2 Zirovnicky 280617Opět jsem navštívil jedno ze soudních řízení „vraha, který nikdy nevraždil“. Konalo se u OS Praha 2 dne 28.6.2017 od 12:00 hod.

Poslechněte si další neuvěřitelné svědectví, které je obžalobou státu, jeho justice, kdy občan vykonal všechny své povinnosti, vyčerpal všechna svá práva. Doporučuji zejména od 17 min. a 37 min.! Vláda ČR chybně informuje ESLP, že nevyčerpal všechny prostředky a ESLP jí uvěří?! Nelze nikoho zpochybňovat z kontextu se žalovaným, zákonným nárokem!  Stát nic nevyvrací, Albert  Žirovnický nezavinil 11 let! Že soud nemá spis je vina státu, ne žalobce! Není to obrana žalujícího jak už potvrdil ESLP - splnil jen svoji povinnost podle práva, které je povinen podle ESLP vyčerpat ve své zemi. Se státem  ze 13 soudních řízení – 9 skončilo pravomocně jeho úspěchem.

Ostatní trvají už 5, 6, 7 let. Se státem vede cca 100 sporů v různých oblastech (právní zástupce státu se viditelně nudil a maloval si na papír…). Stát by měl panu Žirovnickému zaplatit nejenom za nepřiměřenou délku řízení kterou svoji nečinností způsobil, ale i za pomoc při odhalovaní chyb v české justici, resp. diagnosu nemocného soudního systému. Ta nespočívá v tak špatných zákonech, ale bohužel i v malé odbornosti mnoha soudců, či v jejich bezcharakternosti. Proto máme ve věznicích stovky, možná tisíce nevinných, které žádná statistika nemůže podchytit…  

Rozsudek bude vyhlášen 20.7.2017 v 16:00 hod., místnost č. 127.

 

Jan Šinágl, 29.6.2017

* * *

Křest knihy ZNEUŽITÍ MOCI - stát versus rodina Nečesaných

* * *

Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech : Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)
Share
Přidat komentář