Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 19.04.2018 17:51
  Jak je to u nás když někdo mluví, má své názory,a zveřejňuje ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 11:58
  To snad je jenom sen. Toto se děje v našem tzv. demokratickém ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 08:16
  Pane Skalský, každý se zajímáme dle své svobodné volby ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 20:58
  Pane Šinágle, pokud se budete více zajímat o AB a podnikatelskou ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 12:25
  Nebyla náhodou ta pomalu každý den v "státních" televizích ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 09:27
  Je to pořád stejné. Mluvíš pravdu? Nelíbíš se. Uděláme bubu.

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

PULS Rudinska 5 2017Vlevo je článek Libuše Rudinské v časopise města Vrchlabí PULS z května 2017 vrchlabským občanům, cituji: Chtěla jsem zviditelnit příběh člověka, mladého Wonkamuže,  který z banálních a nesmyslných příčin zemřel těsně před revolucí, a je skoro zapomenut.“ Skvěle na něj reagoval pan Miroslav Petr v červnovém čísle.

Jan Palach zemřel dobrovolně vysláním morálního apelu, který nebyl národem vyslyšen… Pavel Wonka odešel nedobrovolně, vysílal morální apely do posledního dechu, které nebyly vyslyšeny… Chování a jednání Libuše Rudinské je morální zvrácenost nejprimitivnějšího druhu. „Odměnu“ 3.000,-Kč za „spolupráci“ na pomlouvačném, vylhaném dokumentu „Pavel Wonka se zavazuje“, které od ní obdržel Jiří Wonka, jí vrátil do soudní úschovy. Peníze zůstaly nevyzvednuty a usnesením OS Praha 9 ze dne 22.5.2017, propadly státu.

Město Vrchlabí je zadluženo „až po krk“ - viz níže, porušuje výší zadluženosti i evropské směrnice, přesto této podvodnici dalo další statisíce korun na natočení dokumentu o Krkonoších. Co to vypovídá o vedení města Vrchlabí, když v takovémto alarmujícím zadlužení města poskytne statisíce korun podpory usvědčené podvodnici?! Další peníze „vyhozené oknem“. Dokument natočený podvodnicí ponese nutně stopy bezcharakternosti autorky a bude i  urážkou Krkonoš. Je výzvou slušným občanům města Vrchlabí, aby takovéto „reprezentanty“ v budoucnu nahradili slušnými a schopnými ze svých řad – i ve jménu odkazu Pavla Wonky. Je smutné, že na rozdíl od jiných měst, není po něm dosud pojmenována žádná ulice, nebo náměstí a že není čestným občanem svého rodného města… Spíše lze očekávat, že současné vedení města vyznamená daleko ochotněji „za zásluhy“ Libuši Rudinskou… 

Stejně tak je ukázkou mravního stavu naší společnosti, kdy Pavel Wonka čeká už 5 let na ocenění příslušníka III.odboje ministerstvem obrany České republiky?! Zřejmě tam mají odpovědní poněkud jiné představy o hrdinech a hrdinství…

 

Jan Šinágl, 4.7.2017

* * *

Dnes před 29 roky zemřel mučednickou smrtí Pavel Wonka – vězeň svědomí

Podle článku 29 Hlava II. … ?!

Dokumentaristka Libuše Rudinská podala šestistránkové trestní oznámení na Jana Šinágla

Doplnil jsem trestní oznámení na Libuši Rudinskou

Městu Vrchlabí vůbec nevadí, že dokument o Krkonoších bude natáčet podvodnice…?!

Zasedání Rady ČT: Libuše Rudinská a ČT neodvysílaný dokument „Pavel Wonka se zavazuje“

Zabrání ostudě Vrchlabí jeho starosta Jan Sobotka, stejně jako gen. ředitel ČT Petr Dvořák zabránil ostudě ČT v kauze podvodnice Libuše Rudinské?!

* * *

Hospodaření – dluhy našeho města Vrchlabí patří k  nejzadluženějším městům a obcím v kraji i naší republice. Dluhy budou tížit občany i vedení našeho města ještě po dobu 21 let, tedy do roku 2037. Na začátku letošního roku jsme dlužili 375 milionů Kč (úvěr cca 220 mil. Kč a zbytek je úrok). Jen letos zaplatíme na úrocích skoro 15 milionů Kč a  za splátku úvěru 14,5 mil. Kč, celkem tedy zaplatíme v tomto roce z našeho dluhu 29,5 mil. Kč. Na 14. zasedání zastupitelstva města dne 7.  6.  2017 byl schvalován závěrečný účet a účetní uzávěrka města Vrchlabí. Letos poprvé zkoumala auditorská společnost hospodaření našeho města za rok 2016 i podle nového zákona č.  23/2017 Sb. Tento zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zpracovává předpis Evropské unie a  zabývá se dlouhodobě udržitelným stavem veřejných financí. Město může mít zadlužení maximálně 60  % z  ročního příjmu města. Ukazatel zadlužení je v našem městě velmi vysoký – dluh města 65,5 %, tedy o 5,5 % převyšuje zákonem stanovený limit. Auditorská zpráva byla projednávána se starostou průběžně a nakonec byla projednána i výsledná verze z 25. 4. 2017. Očekával jsem, že v  auditorské zprávě naleznu písemné stanovisko města s informací, jak zajistit, aby se dostalo hospodaření města do limitu. Z čerpání rozpočtu města za rok 2016 je zřejmé, že celkové výdaje města za uvedený rok byly ve výši cca  240 mil. Kč, přestože rozpočet po změně byl plánován ve výši cca  302 mil. Kč. Jak vznikla tak velká úspora? Nebyly dokončeny některé plánované investice? Byly vyšší daňové i nedaňové příjmy? A proč? Ať tak či tak, vznikl v rozpočtu zůstatek ve výši 64 mil. Kč. Co s ním? Budou to „volné finanční zdroje z  roku 2016“, které mohou zastupitelé určit i  na nějakou jinou investici? Mohou to udělat, ale já si myslím, že to není správné řešení. Prioritně bychom měli splácet dluh, zaplatit mimořádnou splátku 64 mil. Kč a  tím ušetřit i  na úrocích dalších cca  40 mil. Kč (hrubý odhad). Tedy celkový dluh 375 mil. Kč se sníží na nějakých 250 mil. Kč v příštím roce. Dostaneme se do limitu a naši následovníci, další generace bude splácet už „jen“ cca 15 let, i tak je to dost! Ne? Naši potomci budou určitě vědět, na co finanční prostředky použít. Jen jim dejme příležitost, ať mají možnost tvořit město podle svého a nenuťme je platit dluhy svých předchůdců. Jsem přesvědčen, že lidí, kteří smýšlejí jako já, je víc. Nebo se pletu?

Ing. Josef Krejčí PULS Vrchlabí 7-2017

http://www.muvrchlabi.cz/assets/File.ashx?id_org=18630&id_dokumenty=5087

* * *

O trvalém barometru spravedlnosti zvaném bratři Wonkovi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)
Share
Přidat komentář