Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 10.08.2020 14:20
  Zato až půjdou lesby a gayové budou "svobody" plná média i ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 09:34
  Podkarpatská Rus je hříčkou totalitních států, kterým jsme ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 07:27
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 07:24
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...

   
 • 09.08.2020 17:37
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...

   
 • 09.08.2020 17:28
  To Whom It May Concern It is my great pleasure to write this ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Krupauer JaroslavZveřejňuji dva otřesné dokumenty doby, důkazy o statečnosti, pevném charakteru a skvělých právnických schopnostech  Pavla Wonky, poslední obětí Wonkazločinného komunistického režimu. Zemřel dne 26.dubna 1988.

Návrh na zahájení řízení s vládou České a Československé republiky, ze dne 8.ledna 1986 a požadavek náhrady škody žalobou na generálního prokurátora ČSR Jaroslava Krupauera, ze dne 15.ledna 1986, síla! Naštěstí tyto dokumenty bratr Pavla Wonka Rudinské nevydal, jinak by jistě nadobro zmizely, jako jiné z rodinného archivu po její návštěvě u Jiřího Wonky. Pavel Wonka se na soud těšil. Byl nařízen na 8.dubna 1988 (18 dní před jeho mučednickou smrtí!). Soud navštívila jeho maminka a bratr. Doufali, že konečně uvidí Pavla. Nepředvedli ho (komunisté si nemohli dovolit představit veřejnosti a rodině člověka v tak zuboženém stavu). Soud konstatoval, že se žalobce nedostavil a „bylo vymalováno“. Přítomen byl i Václav Benda. K žalobě je připojeno i odvážné usnesení soudce MS Praha JUDr. Pavla Vondry ze dne 31.března 1988.

* * *

Totalitní prokurátor: Já nic, to šéf

Na přání strany pořádně zkomplikoval vybraným disidentům život. Kvůli němu si několik let nemohli najít kvalifikovanou práci. Žili s nálepkou trestně stíhaných lotrů. Za to všechno si někdejší generální prokurátor ČSR Jaroslav Krupauer odnesl od soudu rok vězení s podmínečným odkladem na tři roky. "Zneužil jste svoji pravomoc a vydával nezákonná rozhodnutí. Vaše nařízení vedla k tomu, že lidé žili roky v právní nejistotě a nevěděli, co s nimi bude," uvedla soudkyně Jana Kantorová. "Kroky, které jste podnikl, byly na pokyn KSČ, její potřeby jste účelově postavil nad platné zákony," upřesnila. Krupauer však názor soudu důrazně odmítl. "Já jsem vždycky jen plnil příkazy svého nadřízeného, tedy generálního prokurátora pro celou ČSSR Jána Feješe. Jsem tedy nevinen." Feješ se už před soud nedostal, zemřel v roce 1988. "To je nesmírná a nekonečná drzost. Přesně tak se přece hájili fašisti, kteří byli po válce souzeni," reagoval na prokurátorova slova evangelický farář Jan Dus. Byl jedním z těch, které Krupauer poškodil. …

* * *

Dočká se Pavel Wonka plné rehabilitace, ocenění a uznání naší zemí do 30.výročí jeho mučednické smrti dne 26.dubna 2018? Bude to další zkouška vyspělosti a mravnosti naší společnosti. Zatím dokazujeme opak. Pavel Wonka by i dnes měl čím doplňovat svých skvělých 94 právnických tezích o totalitě - o životě, právu a spravedlnosti v postkomunistické zemi…

Teze č.1.: O NÁRODNÍ NESNÁŠENLIVOSTI

Motto – Stát stojí a padá se zákony, které si dal. Cicero     

V málokterém státě na světe panuje tak velká národní nesnášenlivost jed­noho občana k druhému. Kde jsou kořeny této nesnášenlivosti? Nepochybně tkví v dávné minulosti i blízké budoucnosti. Ponechme však tyto otázky stranou a zaměřme se na přítomnost a budoucnost. Vždyť z této ná­rodní nesnášenlivosti může vzniknout obrovská národní katastrofa. Tragédií je i skutečnost, že tuto nesnášenlivost přenášíme na další generace. Snažíme se ji potlačit? Nikoliv. V mnoha případech se v lidech rozněcuje pocit křivdy, zatrpklosti, bezmocnosti, apatie, nenávisti i odporu. To vše se nyní stává i limitujícím faktorem rozvoje našeho hospodářství i společnosti. Současný stav právního nihilismu, nerovnosti před zákonem, rozporu mezi slovy a činy se při směru zaváděni zdál pro mnohé výhodný. Usnadňoval prá­ci funkcionářů aparátu. Způsobil však destrukci celé společnosti, což si dnes vynucuje nezbytnost revoluční přestavby, bez níž hrozí národní kata­strofa. Přesto jsou tací, kteří se nechtějí vzdát krátkodobých výhod pře­žitého systému.

Vytvořili jsme ideální stav pro zhoubný nádor socialismu - bujení obrovs­kých deformací social. zákonnosti. Zajistili jsme k tomu dva nezbytné předpoklady. Za prvé - pocit vědomí beztrestnosti pro ty, kteří porušili zá­kon. Za druhé - zajistilo se, že se porušování zákonů nikdo nedozví. Pro obě podmínky je příznačné porušování principu pravdivosti, zkreslování, zatajování, formálnost.

Historická praxe opět potvrdila, kam může dospět společnost, která poklá­dala za nepotřebné dodržovat vlastní právní řád. Snažili jsme se řídit a vést stát politickými zájmy, které jsou sice třídní, ale v konkrétní praxi i případech se mohou stát pseudotřídními. Vyjadřovat zájmy jednotlivců či skupin. Není dost na tom, že již naše právo má svou třídní podstatu a je­dině může zaručit jednotný zákon, státní moci. Přestalo se však toto právo respektovat. Naučili jsme se jej i zneužívat. Dokonce se začalo: politic­kými zájmy odůvodňovat, že tu nemůžeme právo dodržet a tu jej musíme zne­užít, abychom dosáhli cíle. Pochopitelně, že vše muselo být chráněno před kritikou. Vznikaly pásma mimo kritiku. A tak vznikl právní nihilismus.

Ano, společnost se dopustila vážných chyb. Proto "Hurá” na ty, kteří to odhalují. Vytvořený systém "požírá” své kritiky. Vše co se příčí obvyklému a zavedenému. Rozsévá se nenávist a nesnášenlivost. Mašinérie jednou uvedena do pohybu, stále přináší neštěstí pro viníky i nevinné.

Každá společnost může dospět do stádia své krise. Potom nastane čas ji rozumně reformovat, čím dříve, tím lépe, neboť přetopený kotel je věc velmi nepři jemná. Co však bude s námi? Posuďme vyspělost naší společnosti z hlediska schopnosti přijmout nové myšlenky, pochopit je a řídit se jimi. Nové myšlenky jsme již přijali, s tím dalším je to horší. Úroveň našeho právního vědomí rovněž poklesla. Máme proto nějaké naděje do budoucna? Vrátí lidu důvěru slova, jest-li že nebudou mít praktickou realizaci? Jak se bude chuť lidu podílet na budování socialistické společnosti, nedojde-li k naplnění jeho tužeb a ideálů, nedojde-li k urychlené přestavbě v duchu potřeb daných společensko-politickým vývojem? Zatím ztrácíme sílu i dech. V duchu tradiční nesnášenlivosti obvinujeme nositele nového myšlení z antisocialismu.

Já jsem začal přestavbu zdola. Proto mám také postavení politického vězně. Jako politický vězeň vyzývám Presidenta ČSSR Dr. G. Husáka a FS ČSSR, aby začali přestavbu shora.

 

 

Věznice v Hradci Králové,

6.1.1987                                                                                                                                                                        

Pavel Wonka

politický vězeň čsl. státu

* * *

Za finanční podpory ČT a jiných organizací, včetně jednotlivců, byl natočen „dokumentaristkou“ Libuší Rudinskou „dokument“ „Pavel Wonka se zavazuje“, který se měl původně jmenovat „Pavel Wonka - advokát chudých.“ Došlo k jasnému zneužití dotace, ale žádný se sponzorů se neozval, nikdo nepožaduje navrácení zneužitých peněz?! Zato na mne podala autorka neuvěřitelně lživého a pomlouvačného dokumentu šestistránkové trestní oznámení. Stále vězíme hluboko v dědictví totality, zděděných způsobů, metod a praktik.

 

Jan Šinágl, 7.8.2017

* * *

Dopis starostovi a radním Baunatalu ve věci Pavla Wonky

Proč má už 5 let ministerstvo obrany ČR „problém“ ocenit Pavla Wonku?!

Pavel Wonka i jako mrtvý nahání strach svým žijícím katům či jejich potomkům. Pokračuje tak v nekončícím boji za právo a spravedlnost

Proč asi všichni kritikové mlčí o 94 tézích „estébáka“ Pavla Wonky, velmi aktuálních i dnes?!

Zasedání Rady ČT: Libuše Rudinská a ČT neodvysílaný dokument „Pavel Wonka se zavazuje“

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (8 Votes)
Share

Komentáře   

-3 #2 Jan Šinagl 2017-08-08 06:12
Zajímavé je, že pan "Svoloč" neútočí na pana podvodníka MM, i když na FB napsal, že bude volit Babiše a Zemana? Tak to je opravdu, ale opravdu velmi divné a podezřelé, ale zanechme spekulování byť sebelogičtějšíh o:-) I méně inteligentní čtenáři nechť prominou, že tento pokleslý "produkt" lidského "myšlení", ponechávám v rámci potřebné osvěty veřejnosti na očích, bez dalšího vysvětlování proč tomu tak je a proč je pan "Svoloč" tak vytrvale a sveřepě "intelektuálně" aktivní? Jistě má ještě "rezervy" a návštěvníci těchto webových stránek se mají stále na co "těšit"...
+1 #1 Svoloč 2017-08-07 14:32
Další případ, kdy Šinágl manipuluje se skutečnostmi ve prospěch esébáka Wonka. Tak jako v případě Babiše, který Šináglovi platí za příznivé články, i v případě Wonka se podvodník Šinágl neštítí manipulovat s důkazy ve prospěch estébáka Wonka. Co čekat od posery, co za komunistů držel pusu a po převratu se z něj stal aktivista.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)