Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 19.04.2018 11:58
  To snad je jenom sen. Toto se děje v našem tzv. demokratickém ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 08:16
  Pane Skalský, každý se zajímáme dle své svobodné volby ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 20:58
  Pane Šinágle, pokud se budete více zajímat o AB a podnikatelskou ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 12:25
  Nebyla náhodou ta pomalu každý den v "státních" televizích ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 09:27
  Je to pořád stejné. Mluvíš pravdu? Nelíbíš se. Uděláme bubu.

  Read more...

   
 • 18.04.2018 07:56
  Pane Černý, zkuste připustit i možnost, že to může být i ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Klarov Janousek 140817Veřejnost byla zděšena neuvěřitelným chaosem a improvizací. Dokonce nebylo zajištěno ani ozvučení?! Poprvé se nedostavil nikdo z britské ambasády – dost možná ani nebyl nikdo pozván? Dostavil se dosud nejnižší počet návštěvníků. Většinu tvořili vojáci, média a hudebníci s praporečníky…

Čekala se vysoká účast veřejnosti a oficiálních hostů díky rozloučení s parašutistou Jaroslavem Klemešem ve Strašnicích. Zaregistroval jsem pouze gen. maj. Emila Bočka a plk. Pavla Vranského. O „kvalitě“ zpravodajství veřejnoprávní ČT se můžete přesvědčit a porovnat obě reportáže v Událostech ČT: Ze Strašnic vidíme pitní akt, z Klárova ČT jen o pietním aktu moderátorka povídá?! Že byla hrána i britská hymna redaktorka zamlčela. Sdělila jen světu, co jí řekl plk. Vranský, přímého vystoupení nebyl plk. Vranský hoden?! Není divu, ČT věnovala RAF jen 1 minutu, zato Strašnicím 3 minuty. Ubohost služky mocným ČT v plné nahotě…

Úvodní video je natočené švédskou hudební skupinou SABATON. Následné z vítání naši pilotů RAF v Praze v srpnu v roce 1945, poté co museli být nejprve 3 měsíce „odslaveni“ vojáci Rudé armády. Následné tři videa – I. Janoušek a Boček, II. Mikrofon, III. Slavností akt, dokumentují dostatečně co se na Klárově skutečně dělo, doplněno mými komentáři.   

* * *

Toto předcházelo slavnostnímu aktu. Věnec byl poté zavěšen na soukromé "schůzi", jak prohlásil hlavní, zřejmě jediný organizátor a moderátor pan Stanislav Jiří (nepředstavil se) pod pamětní desku na rodném domě maršála britského letectva Karla Janouška poblíž. Veřejnost na „schůzi“ pozvána nebyla. Ještěže se toho maršál Janoušek nedožil... Organizovalo se, resp. improvizovalo zcela bezhlavě "nohama a rukama". Stanislav Jiří, původním povoláním herec, sehrál svoji roli dobře… Mimochodem odmítl informovat veřejnost o konání největší výstavy na památku letců „Nebeští jezdci“ v Brně od 12.10.2017 na Výstavišti s poznámkou, že to je ještě daleko?! Řekl jsem mu svůj názor – reagoval výzvou k odchodu, jinak zavolá policii. To už je těžko o neschopnosti, ale mnohem více o záměru. Herců ve službách jiných se v naší zemi našlo v každé době vždy dost, bohužel…

* * *

Poprvé nebyl slavností akt ozvučen – žádný mikrofon. Kupodivu mikrofon na mém mobilu„ „vytáhl“ zvuk nadmíru úspěšně, jinak řečníky slyšela jen veřejnost v bezprostřední blízkosti. Bude-li to takto pokračovat, kolující zvěsti o odstranění pomníku se mohou naplnit. Je jediným „západním“ pomníkem v Praze, který je denně na očích veřejnosti a podle památkářů, prý „ruší“ pomník o pár desítek metrů u Vltavy, postavený komunisty v jejich typickém „stylu“?! Aktivní jsou v naší zemi pouze bývalí a dnešní komunisté. Je to vidět stále více – i narůstajícím umlčováním mého nezávislého zpravodajství a snahou o umlčení mé osoby. Je nejvyšší čas, aby se ve vlastním zájmu probudila k aktivitě většina slušných, nechtějí-li si zopakovat nedávnou minulost.

* * *

Slavnostní akt s mým závěrečným komentářem, věřím, že i jménem většiny slušných občanů naší země. Tím déle se bude potýkat s nebezpečným dědictvím totality, čím déle budeme pasivní a jen nečině přihlížet boji o „moc a koryta“ většiny bezcharakterních a všehoschopných, jak už nám ukazují téměř 30 let. Bude 100.výročí založení Československa připomínkou jeho idejí v režii slušných, skutečných zástupců občanů, nebo plně v režii bývalých dnešních komunistů. Jsou jediní, jednotné aktivní na všech stupních státní správy a svoji jistotu nám dávají stále více najevo. Svoboda není zadarmo. Kdo o ni neusiluje, zaslouží si jen otroctví. To naši politi RAF dobře věděli. Budeme jednou hodni našimi činy a životy hodni jejich odkazu a obětí?!  

Jan Šinágl, 15.8.2017

* * *

Pieta za letce RAF byla vzdorem proti odstranění jejich pomníku

Dnes před 60. roky byl komunisty zlikvidován major Josef Bryks,brigádní generál in memoriam

* * *

P.S.

Jiri Stanislav okomentoval(a) odkaz, který jste sdíleli. 15.srpen v 19:20

Tento zlý a závistivý pitomec Šinágl, který narušil vzpomínkový akt, je pravděpodobně placen Krnáčovou. Navíc pane šílený Šinágle dlužíte mě dvěstě korun které jsem vám kdysi půjčil na kafé na Malostranském náměstí. Jste ubohý a patetický blb. Všude jen hulákáte, jako například na Hradčanském náměstí a nyní na Klárově. Opravdu ale opravdu stáváte se takovým Pepku vyskoč na politické scéně. Pokud vám ze všeho nejvíce vadila absence mikrofonu, tak to je důkaz, že už samou zlostí nevíte co žvanit. Tato akce nebyla o tom aby se jen mluvilo, ale o tom že lidé se sešli aby si připomněli památku našich hrdinů a položili věnce.

* * *

Hodnocení intelektu pana Jiřího ponechám na čtenářích. Jen pro doplnění uvádím, že si ke mně v kavárně přisedl a nabídl, že mi zve na oběd. Nabídku jsem přijal. Jak jsem „hulákal“ na Hradčanech se můžete přesvědčit zde: Hradčany: 70 let od návratu válečných čs. pilotů RAF do vlasti. Této akce se pan Jiří také zúčastnil - Praha 2.září 2015: Děkujeme, že jste za nás umírali – a odpusťte… - Na nákup 264 růží nedal ani korunu. Finanční sbírka nebyla úspěšná, většinu jsem musel zaplatit ze svého. Pan Jiří se „vyznamenal“ snahou abychom růže dovezené před vchod zahradníkem nebrali jednotlivci pietně po pár kouscích a vzali je všechny najednou, aby se kladli rychleji…

Z korespondence mezi skutečnými vojáky-hrdiny ze dne 15.8.2017:

„Nazdar, to je pro vás-páprdy. My kluci, co spolu mluvíme, víme své. Včera jsme se sešli u Památníků letců na Klárově. Bylo nás tam mnoho - se známých paní Fajtlová a paní Hlaďová. Je kolem toho něco divného, akci pořádal soukromník - Stanislav. Bylo tam mnoho vojáků-letců, ale přivezených z Náměště. Jak to dopadne, až se pořadateli přestane dařit, už dnes je asi na hraně. A starosta Prahy 1 ??? Divná doba, divní lidé, divné věci! Pamětník lepších časů - anebo čekatel lepších časů?? Lepší už asi bylo!“

J.Š.16.8.2017 

* * *

Prosba o podporu a pomoc dceři pilota RAF generálmajora Jana Romana Irvinga!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Share
Přidat komentář