Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 22.06.2018 11:48
  Odsunuli jsme 3 milióny nacistů nebo kolik? A ti němečtí ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:38
  Podsatné je, že jsou ničeny lidské životy, přímo a nepřímo. Zločinec ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:33
  Devitalizace - je to podle mne binec. Kolik pacientů umírá v ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 06:32
  Poslanec Zeman hovoří především o charakteru, který byl a je ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženost dnešní Číny je obrovská. Řekl bych, že ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Triska JanHodně o něm i o nás vypovídají tyto dva články z dnešních LN:  Jsem uprchlík, který měl štěstí a Měl být vymazán.  - Karel Kryl a Jan Tříska. Dva umělci Triska 3 Karluv most citat 021017velké odvahy a charakteru. Dokázali odejít z totalitního komunistického režimu a svým statečným postojem a celoživotní pracovitostí dáli příklad nám ostatním Čechům. S úctou k jejich památce.“ Karel Mrzílek   

LN Půl života jste prožil v Če­chách a půl v Americe. Čím se ty dva světy nejvíc liší?

Já vám to řeknu aforisticky. Kdykoliv pracuju v Evropě, neje­nom v Čechách, bydlím v hotelu. Zkrátka producent mi zaplatí ho­tel. A v hotelu se používají výta­hy. Evropana, speciálně Čecha, poznáte ve výtahu hned. Když do něj vstoupí, nikdy se vám nepodí­vá do očí. Začne si takhle rejpat nehet (předvádí to) nebo si prohlí­žet své boty (předvádí to) nebo ho zrovna něco strašně zajímá na stro­pě. Když vstoupí do výtahu Ame­ričan, víte okamžitě, že je Ameri­čan, protože se vám podívá do očí a zařve „Good morning!“. Zkrát­ka má s vámi přímý lidský kon­takt. A v tom je ten základní roz­díl. V Americe s vámi každý vždycky jedná z oka do oka.

Triska 1 Karluv most 021017LN Považujete se dneska za Ame­ričana? Nebo za koho vlastně?

Hele, já jsem americký občan s americkým pasem platící ame­rické daně. Čili jsem Američan. Technicky jsem Američan, a pro­tože se mi líbí tamní vztahy mezi lidmi, i lidsky jsem Američan. Ale zároveň, protože existují zá­kony o podvojném občanství, jsem taky Čech. A ještě k tomu mám i kanadský passport. Ale když jsme odtud utekli, a neje­nom já, ale i moje žena a naše dvě malé děti, dva roky jsme byli tak­zvaní stateless people, lidé bez ob­čanské příslušnosti. Nikam jsme nepatřili a neměli v podstatě žád­ná práva. Byli jsme uprchlíci, emi­granti. Proto já teď mám strašný soucit se všemi Syřany a tak dále. Protože i já jsem uprchlík. Moje žena je uprchlík. Moje děti jsou uprchlíci. Měli jsme štěstí. Ale dva roky jsem byl bezprizorný, té­měř se nedorozuměl, neměl jsem práci a bál se, že moje děti ze­mřou hlady. O tomhle tématu ale už dost. Jen bych se rozčiloval.

* * *

Je v pořádku, pokud se k jeho skonu vyjadřují v médiích lidé, kteří svým životem jsou hodni jeho charakteru, méně už, pokud jsou to lidé, kteří charakterové zklamali a komunistickému režimu se přizpůsobili. K těm prvním patří např. z oblasti populární hudby Marta Kubišová, Karel Kryl, k něm druhým např. Helena Vondráčková, Karel Gott - další si můžete doplnit sami i z jiných oblastní našeho života…

Triska 2 Karluv E most 021017Jako žebrácký rodák si dovolím připomenout, že v televizním seriálu F.L.Věk hrál roli národního buditele a žebráckého rodáka Šebestiana Hněvkovského právě Jan Tříska…

„Nikdy nepodceňujte schopnost jednotlivce měnit svět.“ Mahatma Gandhi.

Jan Tříska byl jedním z takových a které tolik potřebuje i dnešní svět.

V úctě k památce a odkazu velkého herce a člověka!

 

Jan Šinágl, 26.9.2017

* * *

Osvětový komentář k našim dějinám a o českém charakteru

* * *

P.S.

Kdosi moudrý řekl: "Člověk by měl soudit druhého až když si jeho botami projde jeho životem."

Působí dojmem psychopata, nechce konspirovat, zapsala si StB o Třískovi – 27.9.2017

Nebudu donášet na kamarády, řekl Tříska StB – 31.7.2007

Je už v české povaze, když kdokoliv selže, třeba jen jednou a poté celý život dělá dobrou práci, je špatný. Cení se ten, kdo nedělá celý život nic - hlavně ničím nevyčnívat. Jsme zemi totální negace, touhy jistot předem, kdy se téměř každý vyžívá v kritice a pomlouvání druhých, jenom ne řešit a připustit naději a sám pro to něco aktivně dělat, riskovat a obětovat.

"Člověk se stydí za ty Čechy, jak kolem sebe dokáží anonymně rozstřikovat hnůj nenávisti na druhé. Ale jak píší historici: V Čechách se pomlouvalo, udávalo anonymně špinilo. Jenom dneska se za to povyšuje." Karel Mrzílek.

Tisíce lidi mají záznamy u StB, ale kolik z nich skutečně, vědomě a z přesvědčení škodilo? Jan Tříska jistě ne. Odvedl kus prokazatelné, poctivé práce. Vědomě škodil a udával např. předseda KSČM Vojtěch Filip jako agent –udavač StB FALMER, kterého si Sněmovna zvolila svým prvním místopředsedou 75% hlasů za totálního mlčení médií. Proč se asi netrestají místo "agentů StB" jejich řídící důstojníci, pobírající vysoké penze?! Kdo si z nás zde dělá srandu? Máme se bavit o "agentech StB ve tylu "Chléb a hry“? Můj táta byl také „agent StB“ (operativní svazek č. 306, archivní číslo 31513, heslo "RADIO" (Jan Šinágl, 26.1.1922).). "Agent" jako hrom... Byl populární mezi dělníky, StB nabídla spolupráci, "Tak to mi dejte hlavu rovnou na špalek", byla jeho odpověď. Na hodinu byl vyhozen z práce jako vedoucí obchodního oddělení TOS Žebrák.

Mimochodem ÚSTR je v podstatě pobočka soudruhů, rozsetých ve všech stranách. Švýcarský historik Adrian Portmann kandidoval na jeho ředitele, nemohli jsme si přát lepšího, má i české občanství. Nebyl zvolen, resp. nebyl "vyvolen". Podal si ústavní stížnost pro nezákonnost volby (členem rady ÚSTR byl Michal Uhl, člen strany Zelených, což bylo v rozporu se stanovami, kdy člen Rady nesmí být členem politické strany, tedy volba nového ředitele ÚSTR byla neplatná!). Ústavní soud shledal vše v pořádku!

Nepodstatnými věcmi se zabavuje většina nevědoucího národa, resp. etnika. Skutečný národ by se choval dávno jinak. Zaplatili jsme za neochotu bojovat za svoji svobodu, riskovat, obětovat, většina z nás upřednostňuje pouze své zájmy a stává se proto o to více manipulovatelnější…

Svoboda nebyla nikdy zadarmo. Proto je tak cenná. Chceme být národem otroků, nebo hrdých, svobodných občanů? Nadcházející volby nám dávají možná poslední možnost vydat se cestou za znovuobnovení svobody v naší zemi. Jan Tříska znal její cenu – i proto se rozhodl žít v zemi Svobody USA.  DOBROU VOLBU občané!

Jan Šinágl, 28.9.2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.87 (23 Votes)
Share
Přidat komentář