Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 30.05.2020 10:44
  Nejen barvy, ale i charaktery časem blednou. Pane plukovníku ...

  Read more...

   
 • 30.05.2020 08:44
  Ústupčivost. Čechů hlavní úspěch komunistické normalizace.

  Read more...

   
 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 12:19
  Prozatím nám je dovoleno kritizovat zatím co komunisté konají.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 07:40
  Svět kanonů a raket nahradily rudé knížky a hoaxy. Chceme ...

  Read more...

   
 • 23.05.2020 11:24
  Česká objektivita připomíná jednonohého invalidu. Genocida ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Sinagl JanPro informaci veřejnosti. Ve věci mé čtyřnásobné exekuce s povinností zaplatit „škodu“ ve výši cca 500.000,-Kč, bylo KS Praha nařízeno projednávání mého odvolání na den 2.11.2017 od 13:30 hod. KS Praha jednání zrušil a rozhodne při neveřejném jednání (Nikomu nic nedlužím, vyjma půjčky od banky, splácené v termínech. Zastaven je rodinný dům, zahrada a bankovní konta od 5.5.2017). Ve věci první žaloby Agentury MM na Jana Šinágla (3.650.000,-Kč), bude VS Praha projednávat odvolání AMM dne 24.10.2017. V první instanci rozhodl v můj prospěch soudce KS Praha JUDr. Vojtěch Cepl ml. (nyní u KS Ústí nad Labem). Ve věci druhé žaloby AMM na 2.300.000,-Kč nebylo jednání OS Beroun ještě nařízeno. Veřejnost a média jsou tímto zvána na jednání VS Praha dne 24.10.2017 od 13:00 hod. 1/106, síň č.7. Bude hájena svoboda slova a dobrých mravů v rámci zákonů ČR, LPS a Ústavy ČR. 

Podotýkám, že o AMM píší média roky, často ve formě, kterou bych si nikdy nedovolil a kdy oslovují daleko větší počet čtenářů. O tuto podivnou hudební agenturu jsem se začal zajímat od její žaloby na zpěvačku Martu Kubišovou. To nebrání panu Martinu Michalovi, aby mne pomlouval – např. viz odkaz na Parlamentní Listy níže. Můj Otevřený dopis Martinu Michalovi PL obratem stáhly na základě právní výzvy AMM (je zneveřejněn, abych se vyhnul další exekuci). Kupodivu Martinu Michalovi PL daly prostor k snadno prokazatelným lžím a pomluvám mé osoby už v době nařízené exekuce?! Mimochodem ve věci první žaloby mi jednatelka AMM Michaela Kocourková sdělila, že vůbec o žalobě nevěděla, ačkoliv jí Mgr. Jana Gavlasová zastupovala v plné moci?!

Syn Martina Michala Antonín Michal je se svým tchánem Eduardem Vítem a dalšími obžalován z největšího daňového podvodu. PČR jsem pomáhal při vyšetřování. Mimochodem první soudní jednání bylo přerušeno na 3 hod. kvůli požadavku žalovaných, aby mi soudkyně zakázala pořizování zvukového záznamu. Soudkyně JUDr. Monika Kříkavová žalovaným vyhověla a porušila tak zákon. Smutné je, že její nezákonné rozhodnutí potvrdil Ústavní soud?! Stejně tak je smutné, že veřejnoprávní ČT, která byla mnou informována, neměla zájem a natáčela ve vedlejší soudní síni změnu soudkyně v kauze Nečas a Nagyová? Vskutku veřejnoprávní služba, resp. posluha…

Exmanažer Jágra, bodyguard Krejčíře: Po obří akci týmu Kobry bylo obviněno 29 lidí - O 300 milionech z krácení daní se píše - o miliardách z daňových podvodů už ne?!

* * *

... Na první pohled by se téma mohlo jevit jako marginální, ovšem v kontex­tu událostí posledních měsíců je zcela zásadní. Často nepochopitelné se zda­jí záznamy a relace z polských demon­strací a nejrůznějších manifestací v po­rovnání s předvolebními průzkumy, které ukazují drtivé prvenství a stále stoupající preference vládní strany. PiS svými reformami - o jejichž zbrz­dění zatím rozhodně neuvažuje - vy­hlásila válku dosavadnímu postkomunistickému systému, tento boj je vel­mi tvrdý a míří proti zájmům určitých skupin, které jsou nuceny bránit se všemi dostupnými prostředky.

Spor o minulost a nedostatečnou tlustou čáru za komunistickým reži­mem je rovněž stěžejním prvkem re­formy polské justice. Soudnictví na­šich sousedů je hermetické, založené na osobních vazbách a předávání si dobytých pozic z generace na genera­ci. Na tento fakt upozorňuje i publicis­ta Maciej Marosz ve své nové knize Resortové taláry, která zkoumá propo­jenost elit komunistické justice s těmi dnešními. Závěry autora nejsou nijak přívětivé, soudní a právní instituce byly a jsou protkány lidmi nebo rodi­nami lidí, kteří spolupracovali s tajný­mi službami nebo byli jejich členy, a to dokonce ještě z období stalinis­mu. Shrnutí současného stavu je dle autora radikální: „Právnickým elitám velmi záleží na nedotknutelnosti sou­časného zkostnatělého systému.“

Konec sovětské mentality

Více než čtvrt století po převratu by se mohlo zdát, že snahy PiS připomí­nají boj s větrnými mlýny, snahu bláznivých staříků porazit domnělé rudé obry. Podrobnější pohled na některé instituce a oblasti veřejného života ovšem ukazuje, že se bývalá nomen­klatura po transformaci velmi dobře zařídila, přičemž její úspěch nepramení ani tak ze skvělých schopností, jako spíše ze starých známostí a va­zeb, jež po roce 1989 nebyly dostateč­ně narušeny. Zatímco snížení důchodů bývalých příslušníků bezpečnostních složek je dnes spíše symbolickým krokem, reforma justice je něco, z čeho polská vláda i přes potíže s prosazením rozhodně nesleví. Zde už nejde o sym­bolické gesto, ale o zcela konkrétní snahu vymanit se ze struktury a menta­lity, která nevychází z tradice svobod­ného a suverénního státu, ale kterou v polské justici zasel Sovětský svaz.

Z článku Opožděná tlustá čára, Snížení důchodů expříslušníků komunistických bezpečnostních složek je dalším krokem dekomunizace Polska, Lukáš Skraba, polonista, LN, Názory, 17.10.2017

* * *

Koncerty Marty Kubišové jsou vyprodány, koncerty Heleny Vondráčkové rušeny. Národ nezapomněl - jsou  hodnoty, bez kterých nelze trvale existovat.

 

Jan Šinágl, 17.10.2017

* * *

Rozsudek KS Praha ze dne 15.4.2013

Čtvrtý exekuční příkaz k provedení exekuce ze dne 22.6.2017

Soud chyboval, když zakázal aktivistovi spekulace o Vondráčkové

Aktivista Jan Šinágl je podruhé v exekuci za šíření lží o Heleně Vondráčkové a jejím manželovi

* * *

Ze zákulisí politické a korupční české politické scény

Toto je můj český národ?

Břevnovský klášter 14.10.2017: OPUS BONUM o občanské společnosti

Andrej Babiš provází Čapím hnízdem

Je v našem zájmu, aby Němci český národ vnímali jako civilizovaný a přátelský

Není rozsudek jako rozsudek, aneb nepotvrzený fízl Vojtěch Filip, první místopředseda Sněmovny!

Senát ČR 2.10.2017: Seminář o ÚSTR – jeho současná „práce“ je urážkou všech obětí komunistického režimu

Jde o vše! Svědectví insidera české politické scény - BABIŠOVA VOLBA - občané čtěte a šiřte ve vlastním zájmu!

Pomlouvačná kampaň a umlčování - WWW.SINAGL.CZ - nabývá na intenzitě a primitivnosti

DOBROU VOLBU občané České republiky – volte BUDOUCNOST, ne minulost!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.40 (10 Votes)
Share

Komentáře   

-2 #3 Jan Šinagl 2017-10-19 00:39
Patří k české povaze nepřipustit naději, chtít jistotu předem a předem vědět jak to dopadne. Nabídnout sám řešení, nebo podpořit ty, co se o to snaží, je vzácnost. Naše dějiny ukazují dostatečně, kam takový bojácný a ustrašený postoj vede. Umět ukazovat na chyby druhých, nevidět své a sám nic nedělat, není postoj svobodného člověka. Německý velvyslanec v ČSR ve 20.letech Walter Koch to vystihl přesně: "Největší hybnou silou této země je strach." Ten také podporuje anonymitu, nevyčnívat, nebojovat, neobětovat a pomlouvání v různých formách, zvláště v dobách nesvobody. Přežívá dodnes jak můžeme často vidět i na tomto webu. Je to nepřirozené chování na které si většina zvykla jako na přirozené. Proto také nemáme rádi hrdiny a silné osobnosti, které něco dokázaly a připomínají nám naši vlastní neschopnost. V jiných zemích jsou váženi, obdivováni, táhnou zemi, my je raději pomlouváme. To je i podhoubí naší závisti, nepřejícnosti a neschopnosti jednoty v konání a cíli. S takovými lidmi se demokracie a prosperita buduje těžce. K neustálým lžím o členství mých rodičů v KSČ opět připomínám: V archivu ÚSTR v Praze se nalézá operativní svazek č. 306, archivní číslo 31513, heslo "RADIO" (Jan Šinágl, 26.1.1922). Můj otec rezolutně odmítl spolupráci s komunisty v 50.tých letech (dle vyprávění mé mámy měl říci na nabídku spolupráce s StB: „Tak to mi dejte rovnou hlavu na špalek!“). Byl na hodinu vyhozen z práce a těžko ji hledal. Zprvu ji dostal jen na statku. Jako vedoucí odbytu, byl velmi oblíben mezi dělníky. Moje maminka byla následně přinucena opustit kancelář, pracovala po celý život v lakovně, na jejím zdraví se to podepsalo. Ve spisu zmiňovaný "ztracený" soustruh (jehož ztráta byla mému otci dávána za vinu a což bylo i jednou ze záminek „vyhazovu“), se nacházel na soukromém pozemku předsedy ZO TOS Žebrák pana Karla Zvonaře ze Zdic. Odpovědným orgánům to bylo mým tátou také sděleno - možná je tam soustruh dodnes… Pan Zvonař samozřejmě z práce „vyhozen“ nebyl. Ve své funkci zůstal až do smrti... Nemusím připomínat, že na tomto webu dostává prostor mnoho lidí, ať už v jazyce českém, anglickém či německém. Tož tak.
+4 #2 Jiri 2017-10-18 12:47
Ta polská očista od sovětizace jejich justice se však v ČR s těmito vládnoucími stranami nestane. Protože ANO se bude zmítat 4 roky mezi premiérskou pozicí AB a trestním a soudním řízením AB, takže bude mít úplně jiné starosti než vládnout. Ale když jim tolik lidí dá hlas, budou tu světovou ostudu a nefunkční vládu mít.
+4 #1 Shinágel 2017-10-18 11:11
Nazvat sám sebe hlasem svobody....ti bývalí emigranti jsou tak sebestřední. Trapné...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)