Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 21.05.2018 16:14
  POSTRÁDÁM MINUSY HODNOCENÍ NAPŘ. -4 při ZMÍNCE O VLASOVCÍCH ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:15
  Další poznatek je, že muži vychovaní v rodinách podpapučových ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:04
  Za více než 40 let práce v oblasti rodinné politiky v ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 19:03
  Samozřejmě i Rudá armáda byla již 17.dubna 1945 v Brně. Na ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 18:55
  Dodá KOSMAS.cz Velkoobchod s knihami. tel. 226 519 800 ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 16:04
  Prosím o sdělení, kde je možné zakoupit knihu Práce je čest aneb ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Sinagl JanPro informaci veřejnosti. Ve věci mé čtyřnásobné exekuce s povinností zaplatit „škodu“ ve výši cca 500.000,-Kč, bylo KS Praha nařízeno projednávání mého odvolání na den 2.11.2017 od 13:30 hod. KS Praha jednání zrušil a rozhodne při neveřejném jednání (Nikomu nic nedlužím, vyjma půjčky od banky, splácené v termínech. Zastaven je rodinný dům, zahrada a bankovní konta od 5.5.2017). Ve věci první žaloby Agentury MM na Jana Šinágla (3.650.000,-Kč), bude VS Praha projednávat odvolání AMM dne 24.10.2017. V první instanci rozhodl v můj prospěch soudce KS Praha JUDr. Vojtěch Cepl ml. (nyní u KS Ústí nad Labem). Ve věci druhé žaloby AMM na 2.300.000,-Kč nebylo jednání OS Beroun ještě nařízeno. Veřejnost a média jsou tímto zvána na jednání VS Praha dne 24.10.2017 od 13:00 hod. 1/106, síň č.7. Bude hájena svoboda slova a dobrých mravů v rámci zákonů ČR, LPS a Ústavy ČR. 

Podotýkám, že o AMM píší média roky, často ve formě, kterou bych si nikdy nedovolil a kdy oslovují daleko větší počet čtenářů. O tuto podivnou hudební agenturu jsem se začal zajímat od její žaloby na zpěvačku Martu Kubišovou. To nebrání panu Martinu Michalovi, aby mne pomlouval – např. viz odkaz na Parlamentní Listy níže. Můj Otevřený dopis Martinu Michalovi PL obratem stáhly na základě právní výzvy AMM (je zneveřejněn, abych se vyhnul další exekuci). Kupodivu Martinu Michalovi PL daly prostor k snadno prokazatelným lžím a pomluvám mé osoby už v době nařízené exekuce?! Mimochodem ve věci první žaloby mi jednatelka AMM Michaela Kocourková sdělila, že vůbec o žalobě nevěděla, ačkoliv jí Mgr. Jana Gavlasová zastupovala v plné moci?!

Syn Martina Michala Antonín Michal je se svým tchánem Eduardem Vítem a dalšími obžalován z největšího daňového podvodu. PČR jsem pomáhal při vyšetřování. Mimochodem první soudní jednání bylo přerušeno na 3 hod. kvůli požadavku žalovaných, aby mi soudkyně zakázala pořizování zvukového záznamu. Soudkyně JUDr. Monika Kříkavová žalovaným vyhověla a porušila tak zákon. Smutné je, že její nezákonné rozhodnutí potvrdil Ústavní soud?! Stejně tak je smutné, že veřejnoprávní ČT, která byla mnou informována, neměla zájem a natáčela ve vedlejší soudní síni změnu soudkyně v kauze Nečas a Nagyová? Vskutku veřejnoprávní služba, resp. posluha…

Exmanažer Jágra, bodyguard Krejčíře: Po obří akci týmu Kobry bylo obviněno 29 lidí - O 300 milionech z krácení daní se píše - o miliardách z daňových podvodů už ne?!

* * *

... Na první pohled by se téma mohlo jevit jako marginální, ovšem v kontex­tu událostí posledních měsíců je zcela zásadní. Často nepochopitelné se zda­jí záznamy a relace z polských demon­strací a nejrůznějších manifestací v po­rovnání s předvolebními průzkumy, které ukazují drtivé prvenství a stále stoupající preference vládní strany. PiS svými reformami - o jejichž zbrz­dění zatím rozhodně neuvažuje - vy­hlásila válku dosavadnímu postkomunistickému systému, tento boj je vel­mi tvrdý a míří proti zájmům určitých skupin, které jsou nuceny bránit se všemi dostupnými prostředky.

Spor o minulost a nedostatečnou tlustou čáru za komunistickým reži­mem je rovněž stěžejním prvkem re­formy polské justice. Soudnictví na­šich sousedů je hermetické, založené na osobních vazbách a předávání si dobytých pozic z generace na genera­ci. Na tento fakt upozorňuje i publicis­ta Maciej Marosz ve své nové knize Resortové taláry, která zkoumá propo­jenost elit komunistické justice s těmi dnešními. Závěry autora nejsou nijak přívětivé, soudní a právní instituce byly a jsou protkány lidmi nebo rodi­nami lidí, kteří spolupracovali s tajný­mi službami nebo byli jejich členy, a to dokonce ještě z období stalinis­mu. Shrnutí současného stavu je dle autora radikální: „Právnickým elitám velmi záleží na nedotknutelnosti sou­časného zkostnatělého systému.“

Konec sovětské mentality

Více než čtvrt století po převratu by se mohlo zdát, že snahy PiS připomí­nají boj s větrnými mlýny, snahu bláznivých staříků porazit domnělé rudé obry. Podrobnější pohled na některé instituce a oblasti veřejného života ovšem ukazuje, že se bývalá nomen­klatura po transformaci velmi dobře zařídila, přičemž její úspěch nepramení ani tak ze skvělých schopností, jako spíše ze starých známostí a va­zeb, jež po roce 1989 nebyly dostateč­ně narušeny. Zatímco snížení důchodů bývalých příslušníků bezpečnostních složek je dnes spíše symbolickým krokem, reforma justice je něco, z čeho polská vláda i přes potíže s prosazením rozhodně nesleví. Zde už nejde o sym­bolické gesto, ale o zcela konkrétní snahu vymanit se ze struktury a menta­lity, která nevychází z tradice svobod­ného a suverénního státu, ale kterou v polské justici zasel Sovětský svaz.

Z článku Opožděná tlustá čára, Snížení důchodů expříslušníků komunistických bezpečnostních složek je dalším krokem dekomunizace Polska, Lukáš Skraba, polonista, LN, Názory, 17.10.2017

* * *

Koncerty Marty Kubišové jsou vyprodány, koncerty Heleny Vondráčkové rušeny. Národ nezapomněl - jsou  hodnoty, bez kterých nelze trvale existovat.

 

Jan Šinágl, 17.10.2017

* * *

Rozsudek KS Praha ze dne 15.4.2013

Čtvrtý exekuční příkaz k provedení exekuce ze dne 22.6.2017

Soud chyboval, když zakázal aktivistovi spekulace o Vondráčkové

Aktivista Jan Šinágl je podruhé v exekuci za šíření lží o Heleně Vondráčkové a jejím manželovi

* * *

Ze zákulisí politické a korupční české politické scény

Toto je můj český národ?

Břevnovský klášter 14.10.2017: OPUS BONUM o občanské společnosti

Andrej Babiš provází Čapím hnízdem

Je v našem zájmu, aby Němci český národ vnímali jako civilizovaný a přátelský

Není rozsudek jako rozsudek, aneb nepotvrzený fízl Vojtěch Filip, první místopředseda Sněmovny!

Senát ČR 2.10.2017: Seminář o ÚSTR – jeho současná „práce“ je urážkou všech obětí komunistického režimu

Jde o vše! Svědectví insidera české politické scény - BABIŠOVA VOLBA - občané čtěte a šiřte ve vlastním zájmu!

Pomlouvačná kampaň a umlčování - WWW.SINAGL.CZ - nabývá na intenzitě a primitivnosti

DOBROU VOLBU občané České republiky – volte BUDOUCNOST, ne minulost!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.40 (10 Votes)
Share
Přidat komentář