Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženostdnešní Číny je obrovská. Řekl bych ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 11:14
  I po váce bylo soužití Čechů a Němců možné. U nás v Chebu ...

  Read more...

   
 • 20.06.2018 21:23
  Pane Horský, pokud si přečtete knihu Alexandry Alvarové ...

  Read more...

   
 • 20.06.2018 20:30
  Taková označení dostala německá kancléřka Merkel nikoliv ...

  Read more...

   
 • 14.06.2018 00:11
  Tak hlavně, že považujete za nutné psát si do nicku v ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Sinagl JanOd 9.května 2017 byly na moji osobu vyhlášeny už 4 exekuce ve výši bezmála 500.000,-Kč. Stále nejsou pravomocně ukončeny dvě žaloby na moji osobu v celkové výši 5.950.000,-Kč. Je to boj o dvě základní lidská práva – svobodu slova a právo veřejnosti na informace. Exekuce jsou spojeny z obstavením mého domu, pozemku a soukromého bankovního účtu. Jsem stíhán za články a informace jako jediný v této výši a formě, o které píší jiná média již roky. KS Praha svým Usnesením ze dne 27.1.2017 mi upírá právo svobody slova a dopouští se nepřímé cenzury, která je ze zákona a Ústavou ČR zakázána. Situace, ohrožující moji nezávislou činnost pro naši zemi i moji existenci. Může trvat ještě několik měsíců až do pravomocných rozhodnutí soudů.

O nesmyslných exekucích, které formálně schválil OS Beroun a po mém návrhu na zastavení ze dne 9.5.2017 pouze snížil výši pokuty dne 23.8.2017. Odvolal jsem se dne 31.8.2017. KS Praha rozhodne dne 2.11.2017 v jednání, které bylo změněno na neveřejné?! Hrozí mi skutečná exekuce v důsledku zablokování mého soukromého účtu, trvající už od května t.r., nemožnosti platit účty a nemožnosti vzít si půjčku v důsledku trvající exekuce. Jde o boj za svobodu slova, tzn. nezávislost médií. Momentálně probíhají snahy mne umlčet díky anonymnímu udání bezcharakterní osoby. Věřím, že statní zastupitelství a PČR nebude jeho zamýšleným nástrojem a vykonavatelem pomsty za to, že upozorňuji veřejně na její činnost a zločiny, kterými by se mělo statní zastupitelství, PČR a soudy zabývat.

Je smutné, že www.sinagl.cz informuje o závažných kauzách jako jediné médium v ČR, přestože jsou hlavní média, regionální deníky a stovky novinářů, včetně všech politiků informovány – např. kauza ing. arch. Marka Říčaře, kauza otce a syna Ryšánkových, či kauza bývalého ministra Jana Mládka (soud pravomocně rozhodl v můj prospěch). Aktuální je kauza největšího daňového podvodu v ČR, kde jsem PČR pomáhal při vyšetřování. První veřejné jednání u MS Praha bylo kvůli mne přerušeno na 3 hodiny, v budově soudu přítomná veřejnoprávní ČT neměla zájem?! Soudkyně vydala usnesení: Jan Šinágl nesmí na veřejném jednání pořizovat zvukový záznam. Porušila tak platný zákon o soudech a soudcích § 6! Ústavní soud mé stížnosti nevyhověl a potvrdil správnost rozhodnutí soudkyně, která vyhověla přání obhájců obžalovaných.  

Aktuálně PČR odložila mé trestní oznámení ve věci úniku utajených informací ze zasedání Vlády ČR, kdy došlo ke krádeži stovek milionů korun! Poslal jsem jej proto NSZ JUDr. Pavlu Zemanovi i s nezpochybnitelnými důkazy, aby nařídil nové vyšetřování a osobně na ně dohlédl. Bylo předáno MSZ v Praze v rámci zákona. Bude to první podnět, která z mnoha desítek mých podnětů a trestních oznámení za poslední roky nebude odložen, vyšetřen a podána žaloba? Pochopitelně nemohu uvést podrobnosti. Nemohu proto ani vyloučit možnost, že mé současné vyšetřování PČR za dozoru SZ je čistě účelové za účelem mého umlčení a za kterým mohou stát mimo osobní msty i ohrožené korupční struktury.  

Pomalu si připadám v situaci jako Babiš, nenáviděný korupčníky, kteří hledají každou, sebemenší chybu, aby mne umlčeli a nevidí to obrovské množství odvedené, poctivé práce pro naši zemi. Budu stále stejně pracovat dokud to bude možné. Naplňuje mne optimismem stoupající podpora známých i neznámých lidí, kteří mi píší, nebo které potkávám po celé zemi napříč všemi vrstvami obyvatelstva. Rád bych pracoval na všech úrovních dokonale. Není to možné, jinak bych ohrozil svoji hlavní práci. Den má bohužel jen 24 hod. a priorita je dána. Probíhá zde skrytá válka a ve válce se nelze chovat jako v míru, má-li být zachována naděje na vítězství. Nezávislost má vysokou cenu, stejně jako svoboda. Byla vždy vykoupena bojem a oběťmi těch, kteří o svobodě nejen hovoří, ale především v jejím jménu dennodenně konají se všemi riziky. 

Chci stále věřit, že žiji v zemi, která je schopna hájit a bránit demokratické hodnoty a nebýt nucen začít jednat ve smyslu čl. 23 Hlavy druhé, Lidská práva a základní hodnoty, která je součástí Ústavy ČR. Vyzývá, povinuje a dává právo na aktivní odpor každého občana, který ctí demokratické hodnoty:

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních lidských svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Kdo může moji nezávislou činnost a mne finančně podpořit, může tak učinit na transparentním účtu níže s pozn. „Jan Šinágl“Případně prosím o zaslání podpory poštovní poukázkou na adresu: Ulice bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák.

Věřím, že je nemálo těch, kteří mé týdenní  Bulletiny v českém a Newslleters v anglickém a německém jazyce oceňují a přejí si pokračování nezávislého zpravodajství. Po 15 letech nevýdělečné, každodenní práce pro naši zemi, bych nechtěl svoji nezávislou činnost ukončit v době, kdy je jí tolik zapotřebí.

Mohu jen doufat, že po soukromém účtu nebude zablokován i transparentní - to zákon zakazuje. Být „odměněn“ rodnou zemí za 15 let bezplatné služby rodné zemi bezdomovectvím si nechci připustit ani v těch nejhorších snech. Mohu jen doufat, že v případě zablokování i transparentního účtu, stát bude natolik slušný, že peněžní dary dárcům vrátí a neprovede jejich konfiskaci. Minulost a její praktiky se opět nebezpečně ozývají.

Děkuji vám!

V den státního svátku a v úctě ke všem lidem, kteří za hodnoty svobody a demokracie, položili pro rodnou zemi  své životy! Stále jejich boje a oběti nejsme hodni!

 

Jan Šinágl, 28.10.2017    

Raiffeisen Bank – 68689/5500

IBAN CZ6555000000000000068689

SWIFT: RZBCCZPP

* * *

Praha Americké centrum 26.10.2017: Člověk a média

Marta Kubišová se v Praze rozloučila Modlitbou a písní Beatles

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.04 (25 Votes)
Share
Přidat komentář