Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 14.06.2018 00:11
  Tak hlavně, že považujete za nutné psát si do nicku v ...

  Read more...

   
 • 13.06.2018 00:09
  Jendo, máš to dobrý! Vždy se poučím a najdu něco nového.

  Read more...

   
 • 11.06.2018 17:14
  lokaj šinágl cpe práskače babyše všude - to je na ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 17:11
  Pane Šinágl, jako zámečník asi nejste schopen pochopit ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 13:04
  Kde jsou všichni ti demokraté? Proč se tu tak masivně, bez ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 12:48
  Chováš se jako spící agent, ktetý dostal po 30 letech příkaz ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

LN Hanak troloviny 181117Vzkaz gen. řediteli ČT Petru Dvořákovi: „Vážený pane generální řediteli ČT, dobrá pověst se dělá kvalitní televizí, ne 12 miliony PR agenturám!“

Kde to jsme, pokud je nutno hlasovat zda smí či nesmí občan vystoupit se svým názorem, navíc po 31/2 hod., kdy se v prázdném prostoru pro veřejnost přihlásil o slovo jediný občan?! To do demokracie vůbec nepatří, zažili jsme si toho dost v totalitě. Když má veřejnost o veřejnoprávní ČT zájem, co může být lepšího, pokud ovšem mají radní jako prioritu co nejlepší kvalitu veřejnoprávní ČT? Té slouží především kritika, ne samochvála. Kritiku radní ČT nechtějí vůbec slyšet a neslyšíte ji ani z úst radních. Pokud ano, tak opatrnou, kterou vždy následuje pochvala. Ve stylu: „Nedopustíme, aby nám někdo prokázal, že svoji práci neděláme pořádně, hlavně abychom nikoho nepopudili.“ Gen. ředitel ČT nebyl přítomen. Omluvil se pro nemoc, možná onemocněl z přílišného koukání na ČT… Dvě videa níže (záznam hlasování a otázky, které nesměly být položeny), odstrašující zvukové záznamy, dopis předsedovi Rady ČT a komentář, vypovídají za vše… PRO: Dědič, Dostál, Kühn, Samek. PROTI: Beniak, Brandejs, Hauser, Kašparů, Šarapatka. ZDRŽELI SE: Bednář, Kratochvíl, Doktor, Hindls. CHYBĚLI: Levá a Váňa. V zápisu ze zasedání stojí: Bod 9) Různé: a)Usnesení č. 214/19/17: Rada souhlasila s vystoupením pana Jana Šinágla. (4:5:4). Návrh nebyl přijat. Radní Šarapatka v sobě nezapřel agenta tajných služeb - natáčel si mne na mobil, pozorně sleduje i mé transparentní účty, resp. našeho zapsaného spolku. Potom chtějte, aby dělal svoji práci radního pořádně, když ho nezajímá názor, ale jeho autor …

Proč asi nejsou uvedeny životopisy všech radních ČT a kontakty? Mohli by se nejen ze statistik, ale i od občanů dozvědět, co si o Radě ČT a ČT veřejnost o veřejnoprávní ČT myslí a získat tak od skutečně objektivního zdroje informací, co si o jejich práci myslí televizní koncesionáři. Děkuji 4 radním, že se zachovali demokraticky a hlasovali pro mé vystoupení.

Tuším, že radní Brandejs byl navržen nějakým venkovským spolkem? Co by asi tak mohlo být v jeho odborném životopisu? Nedivím se, že patří k těm, který na webu Rady ČT žádný nemají. Mimochodem je to ten, co mne veřejně urážel, odcházel při mém vystoupení, tedy před skončením zasedání Rady ČT, aniž by předseda rady i přes moji výzvu, reagoval…

Většinu času ze zasedání spotřeboval radní René Kühn. Pořídil jsem zvukový záznam jeho prvního i druhého vystoupení. Názor si učiňte sami, pokud vydržíte poslouchat až do konce. Není divu, že se všichni nudili, používali mobily, notebooky, chodili na bufet, nebo na záchod a potutelně se mnozí usmívali… Stížnosti se už ani nečtou a odkazuje se na přílohy k zápisu…

Třetí zvukový záznam je z ukončení zasedání, kdy jsem se pokusil předsedovi Rady ČT říci, že mu podněty zašlu písemně – opět jsem byl takřka panicky umlčován (na konci zvukového záznamu).

Připomínám rozhovor radního Luboše Beniaka pro Hlídacího psa, kde mj. řekl: „Televize má ve společnosti silné renomé a silné postavení ve společnosti. Míra spokojenosti s ČT je velmi vysoká.“ Ve druhém rozhovoru pro HP se zase zastává gen. ředitele ČT Petra Dvořáka a útočí na Babiše… Vskutku „nezávislý“ radní, chová se jako vzorný radní aktivista…

Můžete si přečíst mé PODNĚTY k rukám předsedy Rady ČT ing. Jana Bednáře ze dne 17.11.2017(doufejme, že předá jejich kopie všem radním a nebudu to muset učinit osobně? Svým dnešním chováním rozhodně nezastupuje hodnoty, které hájil v BBC, stejně jako je hájila za totality statečná Otka Bednářová - je jejím synem…). Mimochodem byl jsem dvakrát svědkem natáčení PR pro předsedu Rady ČT – jednou při zasedání Rady ČT a podruhé v Americkém centru externím týmem, který pracuje pro ČT…

Na videu jsem opomenul připomenout ostudný dokument Pavel Wonka se zavazuje, proto jsem ho v dopise připomněl. Stejně tak zmizení pořadu ze seriálu NA DORAZ z archivu ČT o podvodech s vojenskými byty po rozdělení ČSSR. Jinak ke kauze ing. arch. Marka Říčaře mohu jen doplnit, že již zřejmě žije se svoji rodinou v zahraničí a jeho děti studují na prestižních univerzitách. Na jaře jsem pomáhal jedné z jeho dcer získat levné ubytování ve Švýcarsku, kde nyní studuje na vysoké škole. Takto „zacházíme“ s nejlepšími z nás, odsuzujeme je, pomlouváme, aby potom byli nuceni žít v jiných zemích, pomáhat jim budovat prosperitu a které si jejich schopností dokáží vážit a cenit.

Mimochodem skvělý dokument Bratříček Karel, polské režisérky Krystyny Krauze, není v archivu ČT přístupný -ani na pár dní, jak bývá ve vyspělých televizích zvykem… My se zmůžeme jen natočit pomlouvačný dokument o statečném Pavlu Wonkovi i za peníze veřejnoprávní ČT…

Podíval jsem se na složení „Rady“ ZDF pro srovnání jejich počtu a odborné kvalifikace. Vskutku poučné s porovnáním členů Rady ČT. Fernsehrat má zástupce ze všech spolkových zemí58 členů (Rada ČT 15 členů), práci vykonávají bezplatně, jen jsou jim hrazeny náklady (daněny). Na jednoho radního ZDF připadá cca 1.400.000 obyvatel – ČT jeden radní na cca 660.000 obyvatel). Radní nemohou pracovat pro soukromého, nebo veřejnoprávního konkurenta, ani pro některé ze státních sdělovacích prostředků (předseda Rady ČT pracuje pro ČRo). Nesmějí zastupovat žádné hospodářské a podobné zájmy (konflikt zájmů). Nevím, jaký by byl zájem o funkci radního ČT, kdyby byla tato funkce neplacená jako ve SRN…

Těžko tam mají prostor „příspěvky“ typu radního Kühna a už vůbec ne v takové délce. Kvalita má svoji cenu…

Mimochodem u mnoha pořadů a dokumentů ARD a ZDF běží na jejich závěr INFO kdy bude repríza, jak se pořad líbil (anketa), do kdy bude pořad přístupný v archivu a další užitečné informace, včetně stručného obsahu filmu jednoduchým úkonem bez hledání jinde. Dojde-li k humánní katastrofě ve světě, na konci reportáže se vždy ukazuje konto ARD, kam mohou právě oslovení diváci zasílat svoji finanční podporu.

Vskutku mají radní ČT a ČT co dohánět. Zatím se chovají jako proradní radní, nebo spíše poradní radní, to vyjde nastejno…

Zlaté časy za předsedy Rady ČT Milana Uhdeho. Ten mi vždy vítaně udělil rovnou a samozřejmě slovo i když byl hned kárán, že musí nechat hlasovat. Byla to pokaždé pouhá formalita. Časy se mění – kdy se změní časy na Kavčích horách, zatím tam hodně duje „východní vítr“, který ji zanesl totalitnímu zvyky a způsoby - bude třeba pořádný západní průvan!

Jak dlouho ještě budou závažné informace zamlčovány veřejnosti a „vyřizovat“ je mlčením médií jako by nebyly?! Zatím zkorumpovaná média a instituce slouží těm, koho zájmy země a občanů vůbec nezajímají! Jak dlouho si to občané nechají ještě líbit?!

Dnes je Mezinárodní den televize – k mezinárodnosti má ČT stále daleko, zato v provinciálnosti, resp. totalitním dědictví, vězí stále hodně hluboko…

 

Jan Šinágl, 21.11.2017

* * *

Rada ČT opět „kádrovala“ vystoupení veřejnosti

Bez cenzury o Radě ČT: Karel Mrzílek a Jan Šinágl

Bojí se Rada ČT názorů veřejnosti, když jí nedovolí vystoupit?

ČT zaplatí dvanáct milionů PR agenturám. Chce si vylepšit pověst u lidí

Wonkův bratr hrozil ČT žalobou, ta stáhla kontroverzní dokument

* * *

* * *

Pro ČT jsem dělala od začátku let devadesátých a jsem jí za mnohé vděčná

Jana Lorencová Ovšem, když jsem dnes viděla rozhovor s Radkem Vondráčkem, snahu přerušit myšlenku, když na něco odpovídal, evidentní nespokojenost ze strany moderátorky s jeho odpověďmi...bylo mi zle. Ne proto, že R. Vondráček je z Ano, ale proto, že se už moderátorka ani nesnaží být aspoň trochu nad věcí, ani nepředstírá snahu po objektivitě, to je fakt už neuvěřitelné. A pokud říkám, že ČT jsem vděčná za mnohé, tak například i za to, že by mi tenkrát, v devadesátých letech neprošel způsob, který je v některých blocích běžný. Asi nemusím rozebírat, jaké způsoby práce mám na mysli, sami to tady často píšete. Ale můžete mi věřit, dnes je to naprosto jiná tv, než bývala. Nejsem zdaleka sama, kdo se s úctou a také svým způsobem s vděčností ohlíží za dobou, kdy byl ředitelem Ivo Mathé
https://www.facebook.com/lorencova.jana/posts/1870284692985792?comment_id=1871415042872757

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.67 (6 Votes)
Share
Přidat komentář