Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2018 09:08
  Vážený pane Formane, děkuji za Váš názor. Mnoho lidí mnoho ...

  Read more...

   
 • 20.04.2018 08:26
  Podobné, zlehčující komentáře, s anonymními odesílateli, v ...

  Read more...

   
 • 20.04.2018 01:16
  Vazeny pane Sinagle, Obdivuji Vasi houzevnatost a snahu o ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 23:28
  No není pravda, že je to jen reality show :)

  Read more...

   
 • 19.04.2018 17:51
  Jak je to u nás když někdo mluví, má své názory a zveřejňuje ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 11:58
  To snad je jenom sen. Toto se děje v našem tzv. demokratickém ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Halenka VladimirÚdajně měl už státní zástupce vzít žalobu zpět?! To by byla rychlost v porovnání s Čapím hnízdem?! J.Š.

Býval to jeden z nejvyšších důstojníků české armády. Generál Halenka však ozbrojené síly opustil, oficiálně kvůli zdraví. Ministr má ale pochybnosti.

PRAHA Jen díky lékařskému vy­svědčení dosáhne generál Vladi­mír Halenka po svém odchodu z ar­mády na výsluhu. Za normálních okolností by rentu nezískal, proto­že ho čeká soud.

„Služební poměr brigádního ge­nerála Vladimíra Halenky zanikl dne 24. listopadu z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti na základě rozhodnutí přezkumné komise,“ potvrdil serveru Lidovky.cz mluv­čí Generálního štábu Armády Čes­ké republiky Jan Šulc. Nedostačují­cí kondici generálovi potvrdila ko­mise při Ústřední vojenské nemoc­nici. Jaké potíže stojí za jeho od­chodem, nelze s ohledem na lékař­ské tajemství oficiálně ověřit. Po­dle informací LN lékaři u Halenky zjistili neurologické potíže.

Na jeho ukončení služby však s nemalou dávkou nedůvěry hledí ministr obrany Martin Stropnický. Generál Halenka je více než dva roky v takzvané personální dispozi­ci, jinými slovy velení ho postavi­lo mimo službu. Důvodem je pode­zření, že se měl podílet na neopráv­něném prodeji armádního majet­ku. Kvůli této kauze ho státní zá­stupce obžaloval ze zneužití pravo­moci úřední osoby, což ho v přípa­dě uznání viny může připravit až o 12 let svobody.

Halenka měl původně odejít do civilu s posledním dnem letošního roku, na tak dlouho měl s velením dohodnutý služební poměr. Jenže do jeho plánů zasáhla obžaloba. Kvůli ní by podle armádních regulí uniformu svlékl bez nároku na výsluhu, která v případě generálů dosahuje výše až 40 tisíc korun mě­síčně. V civilu by následně musel doufat, že ho soud očistí. Pokud by se tak stalo, rentu by získal, doplati­la by se mu i zpětně.

Ministr nařídil přezkoumání

Propuštění ze zdravotních důvodů generála nejistoty ohledně výsluh zbavuje. „V případě pravomocné­ho odsouzení nebo podmíněného trestu nárok na výsluhu nevzniká. Ale při zániku služebního poměru ztrátou zdravotní způsobilosti vojá­kovi výsluhové náležitosti náleží," potvrdil LN mluvčí ministerstva obrany Jan Pejsek.

Zmíněné okolnosti ukončení ge­nerálova služebního poměru ve­dou podle informací LN ministra Stropnického k úvaze, zda verdikt komise o Halenkově špatném sta­vu není účelový a nemá co do čině­ní s jeho snahou inkasovat výslu­hu. „Průběh tohoto případu určitě vyvolává otazníky u řady lidí, ne­jen u mě. Další přezkoumání proto považuji za jediný správný po­stup," sdělil LN ministr.

Stropnický tak se státním tajem­níkem resortu uplynulou středu rozhodli, že původní verdikt o ge­nerálově zdraví prověří Ústřední vojenská lékařská komise. „Komi­se by měla dojít k závěru v průbě­hu několika příštích týdnů," sdělil mluvčí resortu Pejšek.

Generál okolnosti odchodu z armády neobjasnil, serveru Li­dovky.cz se ho přes opakovanou snahu zastihnout nepodařilo. Jak probíhalo vyhodnocení jeho sta­vu, lze jen spekulovat. „Ze zákona neposkytujeme o pacientech a klientech žádné informace neo­právněným osobám," sdělila mluvčí Ústřední vojenské nemoc­nice Jitka Zinke.

Motory na prodej. Pod cenou

Generál Halenka řídil Sekci podpo­ry ministerstva obrany, která má na starosti logistiku, komunikační a informační systémy a vojenské zdravotnictví. Počátkem března 2015 si pro něj došli detektivové z tehdejšího ÚOOZ, podle nich měl prsty v neoprávněném prode­ji armádního materiálu. Ministr ho obratem postavil mimo služ­bu. V praxi to znamená, že Halen­ka pobíral půlku platu.

Generál měl umožnit dvojici ob­chodů z let 2010 a 2013. V transak­cích figuroval kromě něj šéf Agen­tury pro nakládání s veřejným ma­jetkem Josef Lachman, jeho zá­stupce Roman Pavlík a tehdejší ře­ditel Vojenských opraváren VOP CZ Adolf Vermiřovský.

Skupina podle policie fungova­la tak, že Halenka po dohodě s Vermiřovským označil vybranou tech­niku v bezvadném stavu za nepo­třebnou, Lachman schválil její pro­dej Vermiřovskému a ten ji prodal soukromé firmě. V obou transak­cích šlo o prodej motorů do bojo­vých vozidel, přičemž na první měl resort prodělat 10 milionů ko­run. Druhý obchod zarazil jako ne­výhodný tehdejší šéf generální­ho štábu Vlastimil Picek.

Halenka se hájil, že o účelový prodej nešlo. Podle něj bylo techni­ku navzdory jejímu dobrému stavu nutné vyřadit kvůli nadbytečnosti, sám se prý na dohadování ceny ne­podílel a veškerá jednání s šéfem VOPCZ byla oficiální.

Obžaloba leží od letošního čer­vence u soudu, ten zatím nenařídil hlavní líčení.

LN, Jan Horák, 4.12.2017

* * *

Údajně měl už státní zástupce vzít žalobu zpět?! To by byla rychlost v porovnání s Čapím hnízdem?! Možnost, že gen. Vladimír Hlavenka byl součástí rozsáhlé korupční mafie na MO, která tam těžko neexistuje při tak ohromném majetku, je více než pravděpodobná, tím spíše, že se jedná o Českou republiku. Pokud by žaloba byla skutečně tak rychle vzatá zpět, tak by to její existenci a její „dlouhé prsty“ jen potvrzovalo. Redaktor LN Horák mi nezvedá mobil, nedodržuje dané slovo – asi nestíhá? Doufejme, že dotáhne kauzu do konce a nebude patřit k těm novinářům, kteří nové kauzy jen oznamují, nedotahují do konce a hledají jen nové pro palcové titulky - pro zvýšení čtennost, bez rizika a ohrožení. V podstatě se mají vyřazovat nové motory, které se snadno upraví. Jaké možnosti „byznysu“ tyto motory představují nemusím snad nikomu vysvětlovat, případně jen státnímu zástupci, pokud tuto kauzu odložil bez vyšetřování…

Má jít o motory do transportérů, už o několikátý případ za sebou (od dob Kalouska na MO) z NZ (Náhradní Zásoby i pro případ války). Zepředu se má za pár stovek a pár minut práce vyměnit víčko u rozvodu oleje a hned je motor použitelný pro jiná vozidla. Motory mají mít „staří“ 5-6 let?! Je jasné, že na tomto lupu by se muselo podílet mnoho lidí od vysoce odpovědných, mechaniků v dílnách až po „distributory“. Dokazování by vyžadovalo důkladné, nezávislé vyšetřování. „Úpravna“ motorů se má nacházet v armádních dílnách někde u Tábora, odkud se má tato „šmelina“ řídit? Vůbec proto nelze vyloučit, že generál Halenka je účelově „nemocen“ z nečistého svědomí, či strachu z prozrazení, kdy ho s ním ohrožení musí ve svém zájmu krýt a využívat svých vazeb na korupční justici a policii. Uvidíme, zda tato „prsa motoru“ zasáhnou i „prsa“ generála s mnoha vyznamenáními a nejen jeho?

Údajně končily tyto motory i v Egyptě, kde v pouštních podmínkách „odcházely“ dost často a byly nahrazovány tatrováckými?! Podobné se mělo dít i s převodovkami?! Též naše armáda měla v 90.letech dodávat raketomety do komunistické Severní Koreje, kdy byly raketomety odmontovány, resp. sešrotovány (pouze na papíře) z podvozků a oficiálně odeslány pouze podvozky?! Kam se poděly nikdo dnes neví?! Jistě si raketomety našly opět cestu ke svým podvozkům! Těžko je používali Korejci na svážení dříví… Soudružská pomoc starých struktur?! Jsou dodnes etablovány na MO!

Mimochodem milionové pikle člena TOP 09 Pavla Severy, které Kalouskovi nevadí, také něco napovídají. Připomínám, že jako poslanec, Severa založil ve Svitavách firmu, tzv. Drogovou prevenci v AČR, kdy dva lidé jezdili po útvarech a za 2 hod. si měli účtovat až 50.000,-Kč?! Tehdy byl Kalousek náměstkem na MO a jistě něco „káplo“ i do kasy KDÚ-ČSL

Předraženými kursy Angličtiny na MO se „dvorní mravní kazatel“ ČT a Sněmovny Miroslav Kalousek, jistě také veřejně chlubit nebude. V r. 1996 si nechal zaplatit kursy Angličtiny v ceně 57.600,-Kč a požádal opět o další, že potřebuje pokračovat. Tak pokračoval od 15.ledna za dalších 57.600,-Kč. Jistě nebyl na MO sám. Za tyto peníze daňových poplatníků musí angličtinu ovládat jistě skvěle…

Mluví se i o magnetkách při výběrových řízeních v 90.letech na MO? Měla známá „Karlovarská losovačka“ už svého předchůdce? Ale to už by byly jiné příběhy…

Mimochodem existuje ještě v AČR duchovní služba? Obávám se, že její služby by měly využívat především její vyšší složky, hlavně zpověď…

 

 

Jan Šinágl, 8.12.2017

* * *

Jak Kalousek studoval angličtinu na MO a jiné utajené příběhy…?!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.20 (5 Votes)
Share
Přidat komentář