Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 25.04.2018 04:35
  I your writing style truly enjoying this website.

  Read more...

   
 • 24.04.2018 23:41
  Nejde jen o sedmdesátiletou bábu, která zpívá jak se namane.

  Read more...

   
 • 24.04.2018 23:38
  Zdravo, Trebate li financijsku pomoć? Možemo vam pomoći ...

  Read more...

   
 • 24.04.2018 21:13
  Do yoս haѵe a spam ρroblem on tһiѕ blog; I alѕo am a blogger ...

  Read more...

   
 • 24.04.2018 21:05
  Howdy ɑre uѕing Wordpress fоr your blog platform? I'm new to ...

  Read more...

   
 • 24.04.2018 18:31
  Sv. Anežka Česká zmizela. Proč ? Byla to příkladná žena. Měli ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Mafie v CT avers 2017Proč se Rada ČT stále bojí veřejnosti a pravdy, místo aby ji vítala a poděkovala…?!Rada CT zidle 131217

Dnešního dne jsem odeslal gen. řed. Veřejnoprávní ČT tento dopis. Nedávno jsem si šel koupit knihu Husité u Postoloprt, v regálech měla být, prodavačka ji nenašla, zato jsem našel nechtěně, ale vítaně jediný výtisk knihy „MAFIE V ČESKÉ TELEVIZI, aneb jak zprivatizovat ČT/, od bývalého zaměstnance ČT Martina Švehly. Ještě jsem ji nestačil přečíst. Zřejmě varuje před jejím zprivatizováním? Obávám se, že už je veřejnoprávní ČT dávno zprivatizována, kdy skutečná politická mafie vytvořila v ČT druhou mafii, která plní její přání. Zájmy veřejnosti Rada ČT mnoho nehájí, pokud vůbec. Dokázalo to tím, jak se zachovala k jedinému přítomnému občanu, zástupci veřejnosti a médií.

Rada CT I radni 131217Potkávám často mladé reportéry a zaměstnance ČT při jejich práci. Někdy jsem zděšen jejich úrovní. Obávám se, že by většina z nich, při nezávislém výběrovém řízení, neprošla. Asi na tom něco bude, že ČT je „rodinný podnik“? Kolik potomků pracovníků ČT v ní dnes asi pracuje?

Jeden člen ochranky to řekl sarkasticky: „Za ten plat se nerozčiluji.“ U nás se našlo vždy dost lidí, kteří neznají stud, hanbu – hlavně, že to „sype“… Poslechněte si zvukový záznam z konce zasedání o hlasování – i konec, kdy jsem záznamník zapomněl vypnout. Rumraj jako v putice… Radní často chodí do „Rohlíku“ kousek vedle, po skončení jejich „těžké práce“. Nepochybně by veřejnost pobavila „úroveň“ rozhovorů radních – obsahem i formou, kterou už naznačili chováním vůči mně. Něco takového by si žádná vyspělá Televizní Rada nikde na světě nedovolila. Radní Šarapatka opět nezklamal - natáčel si mne zase na video – mohl si ušetřit práci i když oceňuji jak sleduje moji činnost i jindeJ Nedivme se, že podobným individuím nevadí, když veřejnoprávní ČT vysílá po několik dní reklamu na dámské vložky v hlavním vysílacím čase! To by tak hrálo, aby nám to ještě někdo říkal veřejně do očí…

Rada CT II radni 131217Pro zajímavost kdo jak hlasoval (z 15.radních chyběl René Kühn): PRO – nikdo. PROTILevá, Brandejs, Kratochvíl, Kašparů, Hauser, Hindls, Beniak, Šarapatka, Váňa. ZDRŽEL SEDostál, Doktor, Bednář, Dědič, Samek… Je vidět, že ani množství vysokoškolských titulů nezaručuje demokratičnost, vyspělost a kultivovanost…  

Takto na Radě ČT vystoupil její gen. ředitel. Připomíná obsahem více úředníka, než formát jaký by měl mít nejvyšší představitel veřejnoprávní ČT… Když jsem chtěl v různém vystoupit, okamžitě reagoval předseda Bednář: „Nejste člen rady“, jakoby podvědomě vyjádřil přání abych nevystoupil. Načež mu radní sborově přitakávají… „Pokud je projev časově omezen a je znám jeho obsah…“, říká dále předseda. Na jeho obsah se neptá a nechá rychle hlasovat…

Je to ostuda nás občanů, kteří dopustí, aby se takto defraudovalo 7 mld. korun ročně. Rada ČT je pro mne jen podivnou skupinkou lidí, chovajících se úslužně k „vrchnosti“ jako mudrlanti, statistici a pochlebovači. Nedivme se, že v takové televizi dostává Kalousek takový prostor - jako mluvčí politické mafie a její služky v ČT!

„Všeho do času a Pán Bůh na věky“ stojí napsáno na Horní bráně města Berouna.

 

Jan Šinágl, 15.12.2017

* * *

Rada ČT 15.11.2017: Otázky Jana Šinágla, které si radní nepřáli slyšet?!

* * *

Prohlubující se nespolehlivost České televize v mediálním zpravodajství (případ 6 – „Nedošetřený zásah do projevu prezidenta“)

… Prezident Zeman se 13. listopadu 2014 zúčastnil konference o svobodném podnikání, kde pronesl: „Jdeme (Česká republika) po stoupající cestě, na které jsou některé zbytečné kameny. Tu Viktor Kožený, tu Zdeněk Bakala, tu mnozí další…“

Česká televize ale týž den v pořadu „Události“  uvedla následující: „Jdeme po stoupající cestě, na které jsou některé zbytečné kameny. Tu Viktor Kožený, tu mnozí další…“

Z výroku prezidenta zmizela část „… tu Zdeněk Bakala…“, což Rada ČT posoudila jako závažnou chybu službu konajícího editora a odmítla tvrzení, že v ČT zasáhla cenzura. Toť bylo vše ze strany Rady ČT, která se ještě navíc vyjádřila až téměř po dvou měsících od pochybení ČT (závěr Rady ČT byl zveřejněn 7. ledna 2015). Úprava prohlášení jakéhokoli řečníka, natož ústavního činitele je vážným mediálním incidentem a obzvlášť varovným signálem, pokud se to týká veřejnoprávní televize. Je proto nutné provést důsledné šetření a postihnout všechny odpovědné osoby.

Jméno Zdeňka Bakaly bylo vystřiženo uprostřed věty, což prokazuje jasný záměr a nikoli jen obyčejnou chybu, třebaže ji Rada ČT označila za závažnou. Vystřihnout část uprostřed věty znamená uskutečnit dva zásahy do nahraného záznamu, v tomto případě ještě navíc dva přesné zásahy tak, aby úprava nebyla pro diváky (posluchače) rozpoznatelná. Rada ČT měla tedy vyvodit závěr, že se jednalo o cílený úmysl a položit stěžejní otázku, kdo tento úmysl inicioval.Jinými slovy zkoumat, zda úpravu výroku provedl svévolně sám editor, anebo zda ji provedl na něčí pokyn. Stejnou otázkou se mělo zabývat také vedení ČT, ale to se pouze prostřednictvím ředitele Petra Dvořáka vyjádřilo, že editor byl přesunut na jinou práci a že mu byl snížen plat. Je podezřelé, když se vedení ČT nesnaží zjistit skutečnou příčinu provinění svých pracovníků. ...

http://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/366-prohlubujici-se-nespolehlivost-ceske-televize-v-medialnim-zpravodajstvi-pripad-6-nedosetreny-zasah-do-projevu-prezidenta

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.67 (6 Votes)
Share
Přidat komentář