Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.09.2021 13:49
  Když už i Česká televize zpochybňuje pravdivost „tečky za ...

  Read more...

   
 • 16.09.2021 13:50
  5 X NE ! Fašistická PROPAGANDA funguje na jednom principu ...

  Read more...

   
 • 14.09.2021 08:09
  Aktuální průzkumy k volbám prokazují, že je vyvíjen velký ...

  Read more...

   
 • 13.09.2021 16:48
  Vážený pane Šinágl, nemohu než souhlasit s Vašimi mě zaslanými ...

  Read more...

   
 • 13.09.2021 15:28
  Ueber die angebliche Wirksamkeit der Spike Protein-Spritze n ...

  Read more...

   
 • 12.09.2021 14:05
  Dne 11/9 2001 bylo pěkné slunné dopoledne, pracoval jsem jako ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Chadalik RadomirAktualizováno: Také bojoval městem Havlíčkův Brod vyznamenaný plk. Antonín Stachovský proti nacistům a komunistům jako nevyznamenaný plk. Vladimír Chadalík?“

Dopis starostovi města Havlíčkova Brodu Mgr. Janu Teclovi MBA ze dne 31.12.2017

Odpověď starosty Havlíčkova Brodu Mgr. Jana Tecla MBA ze dne 8.1.2018

Odpověď Jana Šinágla starostovi Havlíčkova Brodu Mgr. Janu Teclovi MBA ze dne 9.1.2018

* * *

Kolik takových zapomenutých hrdinů bylo, stovky, tisíce? Údajně jich bylo v řadách ČSLA cca 50.000, ale nakonec jich zůstalo  12.000. Dokázali si zachovat v době normalizace charakter a pevný morální postoj. Ostatní z obav o své rodiny "ustoupili". Uvítám další svědectví o hrdinech z doby okupace vojsky Varšavského paktu - jména, příběhy a jejich další životní osudy. Také bych rád napsal příběhy těch, kteří je likvidovali a pokračovali ve vojenské kariéře, z nichž mnozí ve svých kariérách pokračovali či pokračují dodnes v AČR. Bohužel jsem nezaregistroval, že by se tímto velkým mravním a morálním tématem zabývali vojenští či "civilní" historici, novináři a veřejnoprávní média. Bez stálého připomínání našich hrdinů a hodnot za které bojovali, riskovali, trpěli a umírali, není možná obnova mravních hodnost v naší společnosti s patřičným dopadem na naši zemi a životy nás všech. Věřím, že i rehabilitovaní vojáci - i přes pokročilí věk - ještě budou moci říci své slovo a nebudou za ně mluvit a vystupovat takoví, kteří svými životy a činy opravdovost svých slov neprokázali. Především rehabilitovaní vojáci mají dnes právo - i povinnost - hlasitě promluvit!

Další dvě videa níže: Plk. Josef Musil a Alena Chadalíková o plk. Vladimíru Chadalíkovi. Plk. Vladimír Chadalík: „Byl jsem politický vězeň, ale vrahové se měli líp.“

Podívejte se na zpravodajství TV Barrandov ze dne 11.11.2017 a rozhovory, natočené s jeho manželkou Alenou Chadalíkovou, jeho podřízeným plk. Miroslavem Havelkou a plk. Josefem Musilem v Českém Brodu v „Den válečných veteránů“. Veřejnoprávní ČT zájem neprojevila, dobový dokument o plk. Chadalíkovi v jejím archivu dostupný není – pouze na mém kanálu YouTube. Gen. ředitel ČT Petr Dvořák na mé dopisy neodpovídá… V tomto případě se žaloby ve věci autorských práv od ČT neobávám, naopak bych ji uvítal! Níže si můžete přečíst otřesné svědectví o stavu naší dnešní „demokratické“ armády…

 

Plk. Vladimír Chadalík: výjimečný projev vlastenectví 21.srpna 1968!

… Pro nás rehabilitované vojáky je nejdůležitější část, kde říkám, že plk. Chadalík byl případ nejviditelnější a že je v podstatě jeden z 12.000 vojáků z povolání, kteří po roce 1968 odešli (byli vyhozeni) a měli různě těžké osudy. Rozkaz MO č.7/1990 říká:

-          nepříznivé důsledky pro VZP (Vojáci z povolání), kteří obrodný proces podporovali a kteří se vstupem vojsk vyjádřili svůj nesouhlas

-          materiální i morální újmy v dalším životě

-          křivdy a újmy, které utrpěli čestní vojáci z povolání je třeba napravit

Výsledek, nikdo nic neví, nepamatuje si, armáda si rok 1968 vůbec nevzala do své historie, neví o Chadalíkovi, neví o tom, že vyhození před komisí, než je vyhodili museli prohlásit: „Nejsem pomýlený, trvám na svém rozhodnutí a se vstupem nesouhlasím.“ Hrdinství a statečnost u každého tkví už v tom, že:

-          nikdo nevěděl jak „zuřivost“ komunistů půjde daleko

-          v roce 1956 v Maďarsku si Rusové takové lidi odvezli do Ruska a už je nikdo nikdy neviděl

-          všichni dobře věděli, že přijdou o práci, finanční prostředky a že se ocitnou na okraji společnosti

-          manželku vyhodí ze zaměstnání, děti nepustí do škol, atd.

BYLO TO HRDINSTVÍ A VYJÁDŘENÍ ODPORU PROTI OKUPACI! Za způsobené bezpráví je odpovědný stát i MO. Rehabilitovaní nemají nárok ani na jedinou kancelář s telefonem, aby se mohli sejít, ani na minimální finanční částku ze strany MO. TO JE TA „ÚCTA“ K ČESTNÝM VOJÁKŮM Z POVOLÁNÍ? To vůbec nemluvím o nejnižších důchodech a dalších věcech.

Nikdo nemluví ani o tom, že rehabilitovaní a reaktivovaní VZP měli být využiti k proniknutí demokracie do armády, 100% prosycenou myšlenkami komunismu a měli se podílet na potřebných proměnách armády. MO řeklo, že tito lidé mohou sloužit do 60 roků. Skutečnost byla ale taková, že personální správa vyhledávala sebemenší důvody, hlavně tzv. reorganizaci a tyto lidi propouštěla již rok po reaktivaci.

Tuto dobu lze zhodnotit tak, že reaktivovaní (údajně 1.100 lidí) svůj úkol demokratizace armády nesplnili díky personální neserióznosti funkcionářů personální správy MO, která nepostižena si dělala v armádě co chtěla a dělá dodnes. Ukazují to i výsledky zahraničních studentů i VZP přicházejících ze struktur NATO.

Reaktivovaní byli ve skutečnosti z armády vyhozeni podruhé! V roce 1996 jsem byl jediný rehabilitovaný a reaktivovaný voják z povolání na MO, který nebyl nikdy v KSČ. Byli zde 3 náměstci – členové z různých politických stran. To jen na dokreslení situace na MO.

P.S.

Proto byla zrušena „Vojensko – občanská výchova“, aby nemohla proběhnout.

Z dopisu plk. Josefa Musila, prosinec 2017

* * *

TV Barrandov zrovna nemusím, ale za tyto rozhovory jí děkuji i když zřejmě ne vše co natočila i odvysílala. Země, která nectí své hrdiny je nebude mít, když je bude potřebovat – to vědí dobře Poláci, proto vždy bojovali. My jsme se většinou jen přizpůsobili a nikdy nezačali sami hned bojovat když to žádala doba…

Kritické pořady o zločinné komunistické ideologii z archivu ČT nenápadně mizí, Rada ČT nedovoluje veřejnosti vystoupit, gen. řed. ČT ač host na jednání Rady ČT posílá na veřejnost ochranku, při osobním kontaktu mlčí, nebo se trapně vymlouvá, na dopisy, stejně jako Rada ČT neodpovídá…. Platí si snad veřejnost takovéto služebníky moci a mocných, aby jí takto „sloužili“?! Jak dlouho si ještě bude takovouto veřejnou „službu“ veřejnost přát a nechat se za své peníze dobrovolně, bez odporu ohlupovat podbízivými pořady a zamlčováním závažných informací doma i ve světě…?!

Do Nového roku přeji televizním koncesionářům zcela nové vedení veřejnoprávní ČT, stávající flagrantně selhává. Chtěl bych říci, že už nemůže být horší, ale takový optimista rozhodně nejsem!

 

Jan Šinágl, 30.12.2017

* * *

Plk. Josef Musil a Alena Chadalíková o plk. Vladimíru Chadalíkovi

* * *

Alena Chadalíková vypraví o svém statečném muži plk. Vladimíru Chadalíkovi

Havlíčkův Brod 11.11.2017: Uctění památky plk. Vladimíra Chadalíka, hrdiny z 21.srpna 1968 – v symbolický „Den válečných veteránů“

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)