Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 14.06.2018 00:11
  Tak hlavně, že považujete za nutné psát si do nicku v ...

  Read more...

   
 • 13.06.2018 00:09
  Jendo, máš to dobrý! Vždy se poučím a najdu něco nového.

  Read more...

   
 • 11.06.2018 17:14
  lokaj šinágl cpe práskače babyše všude - to je na ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 17:11
  Pane Šinágl, jako zámečník asi nejste schopen pochopit ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 13:04
  Kde jsou všichni ti demokraté? Proč se tu tak masivně, bez ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 12:48
  Chováš se jako spící agent, ktetý dostal po 30 letech příkaz ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

K1 MapaNíže video z pořadu TADY A TEĎ PLUS veřejnoprávní ČT z 90.let. K2 1 2

V září 1980 byl povolán do Moskvy náčelník gen. štábu Armády ČSSR gen. Blahník (vystupuje na videu v tričku, teplákách, na nic si nepamatuje - snad si alespoň nezapomíná chodit pro „vysloužený“ důchod…), kde obdržel instrukce. Jednalo se o cca 18.000 vojáků, cca 500 tanků, cca 300 transportérů. Výchozí pozice měly být zaujmutí do 8.12.1980. Vojáci, kteří tuto akci odmítli podpořit byli vyřazeni, propuštěni z armády – dodnes nedošlo k jejich rehabilitaci. Akce se zúčastnili 2 divize ČSLA, měla být podpořena 1 tankovou divizí Sovětské armády z území Moravy, 3 divizemi z území SSSR a 3 divizemi z území NDR. 9.12.1980 bylo v Moskvě rozhodnuto o zrušení „cvičení“. Lze ho hodnotit jako obrovský hazard s lidskými životy. Vpád do Polska by měl zcela určitě za následek obrovské ztráty na životech – i těch zemí, které by se zúčastnily. Mnoho aktérů ještě žije mezi námi, nepotrestáno a s vysokými penzemi. Sluší se dodat, že k přepadení Polska nedošlo hlavně díky aktivitám polského Papeže Jana Pavla II. Přiložená mapa a 16 stránek z archivu Sněmovny, stojí za prohlédnutí a prostudování!

Jediný voják, který 21.srpna 1968 aktivně konal – plk. Vladimír Chadalík

K3 10 11Např. v tanku v Labi se při akci „Krkonoše“ zbytečně utopili vojáci – špatně vyhodnocena situace, nenavázání kontaktů se Správou silnic, neposypaná silnice, VZS K4 12 13(Vyprošťovací zdravotní skupina) má čekat na nebezpečných úsecích aby rychle zasáhla. Když se vyskytly nebezpečné úseky, zůstal v tanku pouze řidič. Každý tank po uvíznutí pod vodou vypustí bójku a ženisté jsou schopni do několika minut tank lanem vytáhnout a vojáky zachránit. Jak tehdy velení Armády ČSLA vyhodnotilo tuto tragédii (kolik vojáků asi zbytečně zahynulo?). Kdo nesl odpovědnost za zbytečně zmařené životy? Byl volán k odpovědnosti a potrestán? Obávám se, že nikoliv. Mnozí z viníků dělali jistě kariéru, „sbírali metály“, funkce a odměny až do důchodu. Dost možná stále žijí mezi námi jako „ctihodní“ občané s vysokými důchody a výslužkami?!

K osobě plk. Františka Náhončíka, který je také na videu: jeden z velitelů, který také „táhl“ na Polsko (ještě žije). Také vypovídal před Parlamentní komisí – někdo si nepamatoval, někdo mlčel, plk. Náhončík odmítl vypovídat, aby prý „někomu neublížil“?! Sloužil snad až do roku 2010, zatímco jiní byli odejiti? Sloužil v Olomouci jako zástupce velitele armádního sboru. Potom ho dali na OVS (Okresní vojenská správa) do Havlíčkova Brodu. Zde dával své manželce dvacetitisícové odměny, ostatním nic, nebo 1000,-Kč. Byly stížnosti, nic se nestalo, protože byl velitelem… Po odchodu do civilu šel dělat asistenta poslanci za KSČM Bičíkovi, dělal vrátného u vojáků, aby nemusel od armády odejít do důchodu. Zacházel sK6 33 34 K5 25 26lidmi na OVS takových způsobem, že šlo už o zdraví. Byla napsána stížnost náčelníkovi štábu AČR Jiřímu Šedivému. Odpověděl, že tam byla komise a vše je v pořádku. Mimochodem si Šedivý vyměňoval byt s Náhončíkem v Havlíčkově Brodu! Šedivý dělal velitele brigády. Oba synové Náhončíka sloužili v AČR. Jeden je v civilu a druhý dělal do loňského roku zástupce velitele pozemního vojska. Nyní vede Brigádu rychlého nasazení v Žatci. Údajně měl dostat generálskou hodnost, ale nedostal ji?

Ve věci byla podána stížnost ministru obrany Vetchému. Vyslal komisi jako Šedivý, ta zjistila, na rozdíl od první, že se věci zakládají na pravdě a že Náhončík musí být přemístěn mimo OVS. Tak byl přemístěn do Tábora (údajně na horší, ale prý lepší místo?).. Stížnost občanských zaměstnanců a vojáků na plk. Náhončíka je dost smutné čtení… Návštěvy obou komisí dělily 2 týdny. Pak nastoupil, jak už uvedeno výše, k poslanci za KSČM Bičíkovi. Mimochodem plk. Náhončík vítal i rakouské arcibiskupy při návštěvě ČR?! Kdysi přiletěl president Václav Havel do Havlíčkova Brodu na letiště a divil se, že velitel brigády Jiří Šedivý je pouze major. Na místě ho povýšil na plukovníka. Legraci vzbudilo, že mu dali špatné hodnostní výložky na uniformu… Tvrdá realita a ukázka, jaký s prominutím bordel vládne v AČR, která by měla být ve všech ohledech vzorem. Jen si představte, co se asi muselo dít s miliardovými zakázkami, když jsou v „péči“ takových primitivních struktur?!

K7 35 36Neznamená to, že tito lidé jsou neschopní, jsou jen důkazem účinnosti komunistické výchovy, kdy jejich chování a postoje jsou doživotní a neměnné.K8 37 38 Komunistickou „výchovu“ z nich nikdo „nevytluče“, ta v nich zůstává až do smrti. Když už nelze zabránit, aby děti přejímaly zvyky svých rodičů, je třeba je omezit, aby zejména na odpovědných místech, tím spíše v AČR už neměli prostor a neohrožovali bezpečnost země a jejího obyvatelstva.

Není možné, aby mladí, úspěšní absolventi západních vojenských škol nedostávali možnost plně své schopnosti uplatnit a rozvinout v AČR! Plukovník, který účinkuje ve filmu výše, odbyl jednoho takového nadějného studenta na kádrové správě AČR v Praze slovy: „Hele, už sis nakrad dost na Západě za ten 1 ½ , tak běž do civilu.“ Jeden plk. se nedávno vrátil z USA, kde absolvoval školení z řízení velkých hospodářských celků. Vrátil se a vyhodili ho. Takových je zřejmě za ty roky několik stovek…

K9 39 40Pochopitelně, že „nižší“ se instinktivně brání „vyššímu“ jako ohrožená smečka. Sama od sebe nezmizí a žádný její člen dobrovolně neodejde, jako každý, kdo je u dobrého bydla a ničím se o ně nezasloužil.

Tolik ze zkušeností plk. Josefa Musila doplněné mými postřehy. Mimochodem když byl nedávno plk. Musil v archivu Sněmovny studovat archivní materiály vyšetřovací komise akce „Krkonoše“, přišly k němu dvě asistentky a spisy mu zase rychle odnesly. Po čase je vrátily, zřejmě po vyjmutí archivních dokumentů, které se týkají dosud žijících osob. Bude nutný jejich souhlas, který tito „hrdinové“ těžko kdy dají? Mohli by tak možná poprvé něco hodnotného udělat pro svoji zemi, kdy nesloužili jí, ale těm, proti kterým ji měli bránit! Chtěl jsem mu při studiu pomoci, ale neměl jsem potřebnou „prověrku“…

Držme palce nové ministryni obrany – má na to a DÁ TO!     

 

Jan Šinágl, 31.12.2017

* * *

„Svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím pravdy. Ve světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj základ a člověk je vystaven síle vášní a otevřených nebo skrytých podmíněností.“

 

„Mír je tak veliké dobro, že může být vykoupen jen za cenu obětí, které přinesou jednotlivci i společnost.“

 

„Národ hyne, když demoralizuje svůj duch, národ sílí, když duch jeho se stále víc očišťuje a to nedokáží žádné vnější síly zničit.“

 

„Jde o to, ani ne tak více mít, jako více být.“

 

„Nikoli porozumění mezi lidmi, ale pravda je základem práva.“

 

„Dějiny učí, že demokracie bez hodnot se snadno promění ve zjevnou nebo kamuflovanou totalitu.

 

„Svobodu nelze jenom mít, nelze ji jenom užívat. Je potřeba ji stále nabývat a vytvářet ji pravdou.“


 

Papež JAN PAVEL II.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share
Přidat komentář