Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 23.05.2018 02:10
  Ι've been exploring foг a bit for any hіgh-quality articles or ...

  Read more...

   
 • 22.05.2018 22:38
  Ι thіnk other web-site proprietors should take thiѕ site as an ...

  Read more...

   
 • 22.05.2018 17:54
  #1 Ing Jiří Dusil 2018-05-22 17:48 Právě jsem prohrál po více ...

  Read more...

   
 • 22.05.2018 17:48
  Právě jsem prohrál po více než šesti létech soudní spor s ...

  Read more...

   
 • 21.05.2018 16:14
  POSTRÁDÁM MINUSY HODNOCENÍ NAPŘ. -4 při ZMÍNCE O VLASOVCÍCH ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:15
  Další poznatek je, že muži vychovaní v rodinách podpapučových ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

WonkaDne 31.1.2018 proběhlo jednání u OS Hradec Králové. Jako přímí svědci pomluv byli soudem předvoláni politický vězeň Jiří Kubík a předseda Sodales Solonis z.s. Jan Šinágl. OS HK Wonka Cernik prg 310118Hradecký deník uveřejnil článek o soudu dne 1.února. Mezitím zaslal pan Jiří Wonka šéfredaktorce HD, v rámci tiskového zákona, svoji reakci se žádostí o uveřejnění a doplnění chybějících informací.

Připomínám fakta:

1) Vyšetřování prokázalo, že Pavel Wonka nikdy neudával. Soud řeší Černíkova tvrzení bez důkazů.

2) Soudce konstatoval jako důkaz i loňský trestní spis PČR Vrchlabí, kteří po TO pana Wonky na pana Černíka za pomluvu vyhledali všechny spoluvězně i dozorce z věznění na Borech. Všichni Černíkova slova o udavačství odmítli. 

3) Proběhla důkladná lustrace Pavla Wonky na ÚSTR, ABS, MV ČR, archívu Vězeňské správy s negativními výsledky. 

4) V článku se uvádí, že rakev s tělem Pavla Wonky nesli dva příslušníci StB. Václav Černík však ve filmu Libuše Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“ řekl dva spolupracovníci StB. Ze šesti nosičů rakve, měl být jen jeden agent StB, což tehdy nikdo nevěděl. To řekl až po cca 20-ti letech?! Samozřejmě, že StB musela s nejvyšší prioritou sledovat pohřeb Pavla Wonky. Pokud rakev nesl její spolupracovník, bylo to důkazem její kvality a v jistém smyslu i poctou Pavlu Wonkovi, kdy svého „agenta“ musela StB sledovat doslova až do hrobu. Na druhé straně musel mít důvěru stoupenců Pavla Wonky. Co dokázala StB s lidmi dobře víme. Podstatné je zda někomu aktivně, prokazatelně škodili. Takových byla menšina. Pouze chránili sebe a své rodiny jako většina „agentů StB“. Morálně selhali, ale kolik bylo takových, kteří obstáli? Pavel Wonka byl jeden z nich!

MO Cernik 3101175) Václav Černík od r. 1988 do r. 2008 o Pavlu Wonkovi vypovídal jen pozitivně, stejně jako u vyšetřovací komise parlamentu v r. 1990. V roce 2008 navrhl dokonce prezidentské kanceláři Pavla Wonku na státní vyznamenání. Od roku 2013, kdy jeho spoluvězeň Pavel Wonka, skutečně obdržel posmrtné vyznamenání od prezidenta, otočil Černík o 180 stupňů a tvrdí pravý opak. Pavel Wonka je pro něj najednou největším gaunerem jeho života. Možná se jedná o psychickou poruchu? Jeho nezřízená konzumace alkoholu je známá. Už roku 1988 zveřejnil lékařskou zprávu svého psychiatra o své psychopatické poruše, kvůli níž nebyl schopen vojenské služby. Měl být i hospitalizován v psychiatrickém zařízení? Přitom má vlastnit zbrojní průkaz a střelné zbraně mají být jeho velkým koníčkem?!

V posledních letech tento bývalý spoluvězeň Pavla Wonky proklamuje nacistickou ideologii, Židy by rád pěchoval do vagónů, šíří fámy o údajném udavačství Pavla Wonky, o něž se výrazně opřel pomlouvačný film od důstojníků StB a od Libuše Rudinské s výraznými vazbami na Rusko.

Je zvláštní, že na seznamu oceněných Etické komise za rok 2017 Václav Černík uveden není (24.leden a 26.září 2017). Byl oceněn 31.1.2017 společně s Pavlem Babíkem a Petrem Čížkem, kde Václav Černík také není uveden. Ocenění vlevo pochází ze soudního spisu, bohužel dole chybí kdo podepsal, zřejmě plk. genšt. Eduard Stehlík, ředitel odboru MO pro válečné veterány, sekce právní.

To vše nasvědčuje tomu, že se jedná o nemocného člověka. To ho však nezbavuje odpovědnosti za výroky, které veřejně šíří. Je s podivem, že si takového člověka vybrala dokumentaristka Libuše Rudinská jako jednoho z „korunních“ svědků ve svém „dokumentu“, který měl dokázat „estébáctví“ Pavla Wonky. Stejně jako dala přednost výpovědím bývalých příslušníků StB, jejichž jména neřekla a tváře neukázala. Zato natočené rozhovory a svědectví ve prospěch Pavla Wonky nepoužila. Byla i v USA, kde hovořila s lékařem, který provedl pitvu Pavla Wonky. Pokud nic nenatočila, mohla mu zavolat a neutrácet zbytečně peníze. V dokumentu Pavel Wonky se zavazuje ho jen sama cituje co jí prý řekl…?! Tentokrát se k soudu nedostavila – dostaví se příště? Poté, co nereagovala na mé četné e-maily, SMS, doporučenou poštu, která se vrací - bych tuto podvodnici opět rád osobně potkal.

Mimochodem měla i nasadit svému druhovi klobouk, který hrál v dokumentu estébáka, kdy skutečný, bývalý příslušník StB odmítl vystoupit?! Nabízela také částky až do 50.000,-Kč za svědectví v neprospěch Pavla Wonky, jak dokumentuje zaznamenané svědectví jednoho z oslovených Libuší Rudinskou.

Zajímalo by mne, za co byl Václav Černík oceněn jako příslušník III.odboje? Údajně prý byl zavřen za výkřiky v hospodě, podepsání či organizování petic proti režimu? Pavel Wonka zaplatil svůj boj proti zločinnému komunistickému režimu svým životem – to je nezpochybnitelným důkazem jeho „estébáctví“ i to, že se dodnes žádná z jeho „obětí“ nepřihlásila jak ji uškodil a poškodil.

Je skvělou zprávou, že dne 26.února budou na MO ČR od 14:00 hod. oceněni jako příslušníci III.odboje bratři Wonkové. Pavel Wonka in Memoriam – symbolicky, krátce před 30.výročím jeho mučednické smrti dne 26.4.1988. Jeho 97. právnických tezí, kde upozornil na stav společnosti a k čemu to nutně povede, nebude-li se situace řešit, to potvrzují dnes a denně!

Je smutné, že se odpůrci totalitního systému dnes soudí (kvůli zlovolné pomluvě), což konstatoval i samosoudce OS Hradec Králové JUDr. Milan Plhal, jeho bývalý předseda. Další jednání nařídil na první jarní den – 21.3.2018 od 10:00 hod. Lze očekávat vynesení rozsudku nad Václavem Černíkem.

Tabuli s fotografiemi Pavla Wonky a s koláží Libuše Rudinské, jsem při odchodu ze soudní síně soudci ukázal. Se zájmem si ji prohlédl.

 

Jan Šinágl, 2.2.2018

* * *

Pavel Wonka (23.1.1953 – 26.4.1988): otřesné dokumenty o tom, jakým peklem si prošel a jeho rodina prochází dodnes!

Libuše Rudinská nemůže natočit objektivní dokument o charakterním člověku a hodnotách, o kterých nemá vůbec žádné tušení!

MK Praha: Pavel Wonka spolu s veřejností podruhé donutil Libuši Rudinskou k útěku!

94 tezí politického vězně čsl. státu Pavla Wonky psané ve věznici Hradec Králové a Praha-Ruzyň od 1.ledna 1987 do 10.srpna 1987

Dokument Libuše Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“ je svědectvím o dnešním stavu společnosti a současně osobní výzvou každému slušnému člověku! - „Kolik Vám zaplatili pane Šinágle“, slovo „prdel“ se nestydí Libuše Rudinská použít ani na podiu před veřejností, inu „dáma“…

* * *

Aktualizováno 6.2.2018:

LN Wonka Rudinska Svagrova 250714K tématu je nutno připomenout dva články redaktorky LN Marty Švagrové – první „Zavírat oči před pravdou je zhoubné“ (LN 25.7.2014) a druhý „Voskovec znovu a zeširoka“ (LNLN Svagrova Voskovec 241117 24.11.2017). Manželem paní Švagrové byl známý publicista Vladimír Bystrov, Byl to bratranec posledního popraveného politického vězně Vladivoje Tomka. Obsah článků už nesvědčí o neinformovanosti, neschopnosti, ale cíleném záměru. Jiné vysvětlení se nenabízí, když se tak zastává prokazatelné podvodnice a lhářky Libuše Rudinské. Redaktorka Švagrová tak aktivně podporuje nejen pomluvy Pavla Wonky, ale i urážku Jiřího Voskovce, který se musí obracet v hrobě. E-mail jsem jí napsal 27.7.2014 – viz článek ze dne 6.8.2014 - Ano, zavírat oči před pravdou je zhoubné paní Marto Švagrová-Bystrovová! Nedočkal jsem se žádné odpovědi, ani telefonátu, což bych očekával od redaktora, který je nezávislý a hledá objektivní, pravdivé informace.

LN považuji za naše nejlepší noviny. Tak jako je opustil Jan Rejžek, jehož komentáře se už v poslední době nedaly číst, měla by je opustit i Marta Švagrová-Bystrovová, která se svému novinářskému řemeslu zcela zpronevěřila. J.Š.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (4 Votes)
Share
Přidat komentář