Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 11.01.2019 14:39
  Ohledně taktiky byl citován Jan Masaryk. Komunistická ideologie ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 10:48
  Jakmile by se ukázala léčebná metoda MUDr. Fortýna jako ...

  Read more...

   
 • 10.01.2019 09:00
  Způsob jakým se s panem Vonkou jednalo v Česku připomíná ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:22
  Uprímný dík panu JUDr. Heinovi a Vám za “Míru humanity”. Je to ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:18
  Mohu být hrdý. Hrdý na svého presidenta. Presidenta, který i ...

  Read more...

   
 • 24.12.2018 18:49
  To co píšete, spolu s tím co už jsem si taky zažil ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Jan Sinagl IIVše začalo rozsudkem KS Praha ze dne 27.1.2017 v rozporu s Ústavou ČR a LPS. Návrh na exekuci byl podán 30.3.2017, následovalo zastavení domu, pozemku a bankovních kont a zaplacení částky 500.000,-Kč, nemluvě o dvou žalobách na celkem 5.950.000,-Kč. Nikomu nic nedlužím.

Ústava ČR – lidská práva a základní svobody – politická práva čl. 17:

1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny 2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, tiskem, písmem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat údaje a informace bez ohledu na hranice státu 3) Cenzura je nepřípust

Cituji z usnesení KS Praha č.j. 21Co 218/2016- 94:

a) zdržet se tvrzení či spekulací o tom, že mezi žalobkyní a) a žalobcem c) probíhala či probíhá milostná či sexuální korespondence a zdržet se zveřejňování textů či jejich částí, které by takto byly označovány či charakterizovány, ať už svým názvem či svým obsahem. b) zdržet se tvrzení či spekulací o tom, že žalobce c) vedl milostnou či sexuální korespondenci s více ženami a jednou z těchto žen je také žalobkyně b) a zdržet se zveřejňování textů či jejich částí, které by takto byly označovány či charakterizovány, ať už svým názvem či svým obsahem. c) zdržet se tvrzení či spekulací o tom, že žalobce c) je otcem nezletilého dítěte žalobkyně a) a zdržet se jakýchkoli zásahů do soukromého a rodinného života žalobkyně a) zveřejňováním tvrzení či spekulací o soukromém životě a rodině žalobkyně a). d) zdržet se tvrzení či spekulací o tom, že žalobce c) podvádí žalobkyni d) s jinými ženami a tvrzení a spekulací o jejich totožnosti.

Dne 10.4.2018 se konalo o OS Beroun jednání z nařízení KS Praha po mém odvolání. Žádné další dokazování není třeba, usnesení bude brzy doručeno. Soudkyně, předsedkyně OS Beroun Mgr. Daniela Jandová, se omluvila za pozdní nařízení jednání v důsledku nedostatku soudců a jedné mateřské dovolené. Exekuční řád byl napsán dobře a v dobré víře, kdy se předpokládalo, že bude fungovat, ale nefungoval. Exekutoři nejsou pod žádnou kontrolou soudu. Předpokládalo se, že exekutor bude pracovat podle zákona a když nebude, bude kontrolován exekutorskou komorou, případně soudy. Exekutorská komora selhává a soudy to nedělají. U mne soud nařídil jednání až po více než jednom roce o mém návrhu na zastavení exekuce?! Normálně by měl věc soud projednat do několika dnů. To není chyba v zákoně, ale že nepočítá s pomalostí, letargií a nezájmem soudu, čili lidským prvkem. Ten je dán charakterem každého soudce, resp. jednotlivce uvážíme-li celkovou kvalitu práce státní správy.

K věci jsem se vyjádřil ve své závěrečné řeči. O tom co píši, píší i různá média, mnohdy formou, kterou bych si nikdy nedovolil. Ta trestána nejsou, ačkoliv mají milionové náklady (otázka je, o čem by potom psaly?). Zato někteří žalobci mohou beztrestně v médiích veřejně, prokazatelně lhát, včetně televize, zatímco mne prostor k vyjádření dán není, ať už odmítnutím mé žádostí, nebo nekontaktováním mé osoby. O snaze odstraňovat právními výzvami mé články a videa nemluvě. Podivný boj za pravdu a spravedlnost žalobců, pravda té jejich, zvrácené.

Kdo je zde krácen na svých občanských a ústavních právech? Vyjádřit se v médiích mi není dovoleno, zato druhým mne v médiích pomlouvat ano. Není divu, že jsem žalován za zveřejňování pravdy na nejvyšší částky. Smutné vysvědčení „svobody a nezávislosti“ českých médií, včetně selhávání soudů. Nechme se překvapit. Snad nebude exekuce trvat další roky. Potom by zbýval jen Ústavní soud, který by mi musel dát za pravdu, pokud by nechtěl popřít sám sebe a svá dřívější rozhodnutí, usnesení či nález.  

Nález Ústavního soudu ČR (I. ÚS/823/11), zdůraznil právo na vyjadřování se k věcem veřejným a vynášet o nich hodnotící soudy. Svoboda projevu je jedna z nejdůležitějších hodnot každé demokratické společnosti. Její omezení je výjimkou, kterou je třeba interpretovat restriktivně. Lze ji ospravedlnit jen kvalifikovanými okolnostmi! Konstatoval (I. ÚS 367/3), že veřejně známá osoba má více možností na obranu proti různým nařčením a proto se má na ni hledět přísněji než na běžného občana.

Paragraf 184 odst.1tr. zákoníku: „Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy, nebo způsobit jinou vážnou újmu, bude potrestán podle odst. 2 tr. zákoníku odnětím svobody…“. Při tom subjektivní pocity, či nesouhlas dotčené osoby s publikovanými údaji nejsou s to naplnit skutkovou podstatu tohoto trestného činu. Tedy to co si kdo myslí a s čím nesouhlasí nemá být pro soud určující, aby žaloval a trestal.

Pan Martin Michal nevlastní nefalšovaný diplom Karlovy University a nevystudoval žádnou vysokou školu s oprávněním užívat akademický titul JUDr. Proto ho také nemůže nikomu ukázat. Nemohl jsem tedy sdělit nepravdivý údaj. Soud si to neověřil a trestá neprávem stranu, která poukazuje na prokazatelné lži, podvody a nemravnost.

Ústava ČR čl. 23 LPZS: Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Je to boj o svobodu slova, názoru a práva veřejnosti na informace, jako základu skutečně funkční demokracie. Tyto a další demokratické hodnoty má PČR a justice bránit, chránit a prosazovat.

Máme Ústavou ČR zaručenou svobodu slova, ale skutečná svoboda slova existuje jen mezi občany. Je třeba aby se konečně prosadila i v médiích - občanskou angažovaností každého z nás!

 

Jan Šinágl, 17.4.2018

P.S.

Dnes jsem obdržel do datové schránky doplnění už druhé žaloby AMM o 38 stránkách ve stejné věci. Normální člověk to nedočte – zůstal jsem normálním… První jednání ve věci druhé žaloby (první 3.650.000,-Kč) AMM na moji osobu, se koná u OS Beroun 4.5.2018 – požadovaná částka tentokrát už „jen“ 2.300.000,-Kč. Pilnost a pracovitost Mgr. Jany Gavlasové lze jen obdivovat. Jen ji přeji, aby měla dostatek času při tom všem psaní žalob na kdeco a kdekoho, na odpovídající, zodpovědnou péči a výchovu, svého nemanželského synka…  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (18 Votes)
Share

Komentáře   

-1 #7 Dr. J. Berwid-Buquoy 2018-04-28 11:15
Jendo, je to hrůzostrašné.
Avšak vydrž! Budu se za tebe v našem zámeckém kostele modlit.
Můj patron, sv. Jan Nepomucký, kdysi prohlásil: "Ten, kdo usiluje o právo a spravedlnost, ačkoli ví, že mu to přinese pouze nevýhody, tomu patří požehnání Boha."
Patří Ti požehnání Boha!
0 #6 K. Mrzílek 2018-04-19 17:51
Jak je to u nás když někdo mluví, má své názory a zveřejňuje je, tak se začne kritizovat, veřejnost to pohoršuje. Když se takové osoby, která má na aktivitu negativní názory zeptáte: "A co děláte vy mimo kritiku?" Mlčí, nebo opět kritizuje, že dotyčná osoba má chybné nízory. Tahle mentalita Čechů buď okřiknout aktivistu, nebo mlčet a odjet na chatu, nebo dokonce vyhrožovat je v nás zažraná už od doby, kdy jsme měli kohokoliv nad sebou. Ale nám nevyhovuje nikdo.Při dvou protektorátech jsme potichu nadávali a po té co jsme si dovolili zazvonit klíči a jít do toho, tak jsme sice povstali, ale koukali co se bude dít. A děje se. Podívejte se na Hrad, do sněmovny, sledujte "vytváření" vlády. Ten v Kremlu by nás zase rád viděl roztříštěné na "samostatné" státy. S těmi si Rusové vždy poradí.
-1 #5 Stanislav Vrbík 2018-04-19 11:58
To snad je jenom sen. Toto se děje v našem tzv. demokratickém státě, kdy pomalu nastupuje již třetí generace od r. 89 do veřejného žvota?
A tzv. demokratické politické strany se hádají a protestují, když přijde na scénu člověk, který vyslovuje odvahu odstranit tyto nelidské dluhy po komunistickém režimu. Jako jeden muž vykřikují své protesty. Bohužel, část veřejnosti s nimi souhlasí - zasluhou ČT. Ta zatajuje řádné zprávy a neumí se zbavit barda - nenáviděného Kalouska.
Nechceme stále protahovat pozůstatky totality řečněním a spokojeností s touto pseudodemokraci í. Hanba Vám, kterým komunista mohl vmést do tváře slova o směšnosti vaší demokracie! Kdy komunistická strana je demokratičtější , než než vaše politika získávání hlasů čímkoliv, hlavně matením lidí. V zahraničí si objednáváte rady, jak zatočit s ANO a Babišem! Socdem chce ministerstvo vnitra, které předtím zkazila tzv. reorganizací značky "Antibabiš", a ve kterém je třeba udělat pořádek po jejich vládě.
-1 #4 KivH 2018-04-18 09:27
Je to pořád stejné. Mluvíš pravdu? Nelíbíš se. Uděláme bubu. Když to nezabere, uděláme bububu. A když nezabere ani to...zlikviduje me Tě. A čím jsi menší, tím to jde rychleji. Místo vyznamenání za statečnost do Šinágla kopou... Je zázrak, že ještě mluví, píše a že stále, neúnavně, bojuje.
-1 #3 Martin Donda 2018-04-17 15:45
Pan Šinágl se nebojí psát kritické články. Přístup veřejnosti k jeho činnosti se mi zdá demoralizující nejen pro něj, ale i pro nás ostatní. Neozývat se a nebo v rámci zachování "klidu" zůstávat v anonymitě je pouze souhlas s omezováním lidské svobody.
+1 #2 K. Mrzílek 2018-04-17 13:27
Vzpomeňme krátké zprávy o 150ti zabitých občanech při bratrské pomoci v roce 68, 69, která nám přinesla "svobudu", abychom přestali samostatně myslet. Kdyby zde svoboda byla jejich nástěnné pietní desky by už dávno byly připevněny na domech u kterých padli. Podobně jako jsou na domech těch padlích za revoluce v roce 45. Jediný náhrobek zabité dívky se krčí na Klárově při výjezdu tramvají směrem k nábřeží E. Beneše. V minulosti byl několikrát odstraněn komunistickou státní bezpečností.
+1 #1 K. Mrzílek 2018-04-17 11:16
Svoboda slova v Česku exisruje. Je to však vždy pouze singular. Jednotlivá setkání, tu a tam článek, setkání mezi čtyřmi stěnami, na příklad v senátu při výročí vzpomínace na R. Reagana, nebo 60tém výročí vzpomínky na rouzhlas Svobodná Evropa. Přeplněný sál ve čtyřech stěnách a dost. To je ten singulár. Plurál, který by se dal nazvat setrvalým proudem neexistuje. Setrvalým proudem ovlivňujícím po celé roky veřejnost jsou dnes a denně pořady o nacismu, které po celé roky vysílá 2TV, ačkoliv druhá totalita zde byla šestkrát déle a pozabíjela v SSSR s evropskými satelity desetkrát tolik "nepřátel lidu". Na téma nacismus jde o neustálý proud filmů, dokumentů, filmů nových, po celé roky, který neustává. Proti tomuto proudu jsou jednotlivá upozornění, či dokumenty vůči mnohem větší totalitě komunistické, která pokračuje ve východní Asii jako kapky v moři. Bylo by třeba daleko větší míry dokladů a důkazů, aby se vytvořil proud, kteý by působil na veřejnost.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)