Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út říj 16 @08:00 -
MS Praha - Slezská: Žaloba členů KPV na vedení KPV ČR
út říj 16 @18:00 -
Praha: katedrála sv. Víta: Jan Pavel II.
čt říj 25 @17:30 - 07:30PM
Praha Americké centrum: O přímé demokracii

Nejnovější komentáře

 • 14.10.2018 15:44
  Poslední komentář na těchto webových stránkách je ze dne ...

  Read more...

   
 • 13.09.2018 23:18
  Situace v Diplomatickém servisu byla zhodnocena komplexním ...

  Read more...

   
 • 24.08.2018 12:01
  Tento případ boje politických stran proti nepohodlnému vysokému ...

  Read more...

   
 • 24.08.2018 11:58
  Ke článku KDYŽ SE V PRAZE NĚKDO PŘÍLIŠ DOTKNE REŽIMU BENEŠ ...

  Read more...

   
 • 18.08.2018 07:31
  Pane Mikolášku, bohužel odkaz není funkční? Prosím o zaslání ...

  Read more...

   
 • 18.08.2018 07:16
  Vážený pane Pánku, první zpráva, potomci JAB o tom moc neví.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Jan Sinagl IIVše začalo rozsudkem KS Praha ze dne 27.1.2017 v rozporu s Ústavou ČR a LPS. Návrh na exekuci byl podán 30.3.2017, následovalo zastavení domu, pozemku a bankovních kont a zaplacení částky 500.000,-Kč, nemluvě o dvou žalobách na celkem 5.950.000,-Kč. Nikomu nic nedlužím.

Ústava ČR – lidská práva a základní svobody – politická práva čl. 17:

1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny 2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, tiskem, písmem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat údaje a informace bez ohledu na hranice státu 3) Cenzura je nepřípust

Cituji z usnesení KS Praha č.j. 21Co 218/2016- 94:

a) zdržet se tvrzení či spekulací o tom, že mezi žalobkyní a) a žalobcem c) probíhala či probíhá milostná či sexuální korespondence a zdržet se zveřejňování textů či jejich částí, které by takto byly označovány či charakterizovány, ať už svým názvem či svým obsahem. b) zdržet se tvrzení či spekulací o tom, že žalobce c) vedl milostnou či sexuální korespondenci s více ženami a jednou z těchto žen je také žalobkyně b) a zdržet se zveřejňování textů či jejich částí, které by takto byly označovány či charakterizovány, ať už svým názvem či svým obsahem. c) zdržet se tvrzení či spekulací o tom, že žalobce c) je otcem nezletilého dítěte žalobkyně a) a zdržet se jakýchkoli zásahů do soukromého a rodinného života žalobkyně a) zveřejňováním tvrzení či spekulací o soukromém životě a rodině žalobkyně a). d) zdržet se tvrzení či spekulací o tom, že žalobce c) podvádí žalobkyni d) s jinými ženami a tvrzení a spekulací o jejich totožnosti.

Dne 10.4.2018 se konalo o OS Beroun jednání z nařízení KS Praha po mém odvolání. Žádné další dokazování není třeba, usnesení bude brzy doručeno. Soudkyně, předsedkyně OS Beroun Mgr. Daniela Jandová, se omluvila za pozdní nařízení jednání v důsledku nedostatku soudců a jedné mateřské dovolené. Exekuční řád byl napsán dobře a v dobré víře, kdy se předpokládalo, že bude fungovat, ale nefungoval. Exekutoři nejsou pod žádnou kontrolou soudu. Předpokládalo se, že exekutor bude pracovat podle zákona a když nebude, bude kontrolován exekutorskou komorou, případně soudy. Exekutorská komora selhává a soudy to nedělají. U mne soud nařídil jednání až po více než jednom roce o mém návrhu na zastavení exekuce?! Normálně by měl věc soud projednat do několika dnů. To není chyba v zákoně, ale že nepočítá s pomalostí, letargií a nezájmem soudu, čili lidským prvkem. Ten je dán charakterem každého soudce, resp. jednotlivce uvážíme-li celkovou kvalitu práce státní správy.

K věci jsem se vyjádřil ve své závěrečné řeči. O tom co píši, píší i různá média, mnohdy formou, kterou bych si nikdy nedovolil. Ta trestána nejsou, ačkoliv mají milionové náklady (otázka je, o čem by potom psaly?). Zato někteří žalobci mohou beztrestně v médiích veřejně, prokazatelně lhát, včetně televize, zatímco mne prostor k vyjádření dán není, ať už odmítnutím mé žádostí, nebo nekontaktováním mé osoby. O snaze odstraňovat právními výzvami mé články a videa nemluvě. Podivný boj za pravdu a spravedlnost žalobců, pravda té jejich, zvrácené.

Kdo je zde krácen na svých občanských a ústavních právech? Vyjádřit se v médiích mi není dovoleno, zato druhým mne v médiích pomlouvat ano. Není divu, že jsem žalován za zveřejňování pravdy na nejvyšší částky. Smutné vysvědčení „svobody a nezávislosti“ českých médií, včetně selhávání soudů. Nechme se překvapit. Snad nebude exekuce trvat další roky. Potom by zbýval jen Ústavní soud, který by mi musel dát za pravdu, pokud by nechtěl popřít sám sebe a svá dřívější rozhodnutí, usnesení či nález.  

Nález Ústavního soudu ČR (I. ÚS/823/11), zdůraznil právo na vyjadřování se k věcem veřejným a vynášet o nich hodnotící soudy. Svoboda projevu je jedna z nejdůležitějších hodnot každé demokratické společnosti. Její omezení je výjimkou, kterou je třeba interpretovat restriktivně. Lze ji ospravedlnit jen kvalifikovanými okolnostmi! Konstatoval (I. ÚS 367/3), že veřejně známá osoba má více možností na obranu proti různým nařčením a proto se má na ni hledět přísněji než na běžného občana.

Paragraf 184 odst.1tr. zákoníku: „Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy, nebo způsobit jinou vážnou újmu, bude potrestán podle odst. 2 tr. zákoníku odnětím svobody…“. Při tom subjektivní pocity, či nesouhlas dotčené osoby s publikovanými údaji nejsou s to naplnit skutkovou podstatu tohoto trestného činu. Tedy to co si kdo myslí a s čím nesouhlasí nemá být pro soud určující, aby žaloval a trestal.

Pan Martin Michal nevlastní nefalšovaný diplom Karlovy University a nevystudoval žádnou vysokou školu s oprávněním užívat akademický titul JUDr. Proto ho také nemůže nikomu ukázat. Nemohl jsem tedy sdělit nepravdivý údaj. Soud si to neověřil a trestá neprávem stranu, která poukazuje na prokazatelné lži, podvody a nemravnost.

Ústava ČR čl. 23 LPZS: Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Je to boj o svobodu slova, názoru a práva veřejnosti na informace, jako základu skutečně funkční demokracie. Tyto a další demokratické hodnoty má PČR a justice bránit, chránit a prosazovat.

Máme Ústavou ČR zaručenou svobodu slova, ale skutečná svoboda slova existuje jen mezi občany. Je třeba aby se konečně prosadila i v médiích - občanskou angažovaností každého z nás!

 

Jan Šinágl, 17.4.2018

P.S.

Dnes jsem obdržel do datové schránky doplnění už druhé žaloby AMM o 38 stránkách ve stejné věci. Normální člověk to nedočte – zůstal jsem normálním… První jednání ve věci druhé žaloby (první 3.650.000,-Kč) AMM na moji osobu, se koná u OS Beroun 4.5.2018 – požadovaná částka tentokrát už „jen“ 2.300.000,-Kč. Pilnost a pracovitost Mgr. Jany Gavlasové lze jen obdivovat. Jen ji přeji, aby měla dostatek času při tom všem psaní žalob na kdeco a kdekoho, na odpovídající, zodpovědnou péči a výchovu, svého nemanželského synka…  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (18 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)