Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá srp 26 @15:00 -
Lošany: Otevření Památníku rodiny Mašínů

Nejnovější komentáře

 • 14.08.2022 15:44
  Das ist überhaupt keine Science-Fiction . Da ich seit 2 Jahren ...

  Read more...

   
 • 14.08.2022 15:34
  Tohle vůbec není sci-fi. Jelikož jsem byl izolován 2 roky ...

  Read more...

   
 • 14.08.2022 06:56
  Hořký návrat letců RAF: Z hrdinů udělali komunisté zrádce ...

  Read more...

   
 • 14.08.2022 06:48
  Přeji si drtivou porážku ruské armády. Dramatik odsoudil ...

  Read more...

   
 • 12.08.2022 12:59
  ... Podle vládního zdroje má nicméně horká kandidátka podporu ...

  Read more...

   
 • 09.08.2022 12:44
  Díky, díky, díky. Když mi bylo 17 až 19 let, tak můj parťák byl ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Pohoda

„Český ateismus vede k nelásce k bližnímu.“ K.Mrzílek

Po 30 letech pobytu v Čechách, 20 ve Švýcarsku a opět 16 v Čechách si kladu otázku proč se chováme stále stejně, opakujeme stejné chyby a vládnou nám ve většině stále neschopní. Za pravdu mi dávají lidé napříč LN RK premier 150618spektrem naší společnosti bez ohledu na věk a vzdělání.

Tři citáty ze zahraničí o nás: „Jste divná země, samá klička a zatáčka. Potřebujete pozitivní vzory.“ – „Vadí mi klobásy s tukem a bláznivé brzdění na silnici.“„Máte v Parlamentu extrémní stranu, která když je u moci, používá násilí. Tak co bych u vás dělal?“

Vypovídají dost o naší povaze a sklonech. Jsme především „produktem“ krajiny, která nás formovala i deformovala. Upřednostňujeme „destrukci před konstrukcí“. Neochota podpořit naději, ve všem hledat vždy jako první chybu i kdyby dobré převažovalo, jakoby by bylo možné mít vše hned dokonalé, je nám také vlastní. Chceme jistotu a dokonalost předem tím více, čím méně jsme sami dokonalí. (vpravo LN 15.6.2018)

Naše krajina nemůže rodit „bojovníky a revolucionáře“, ale pohodáře, jako je ona sama. Jsme jejím obrazem a pro zajištění „pohody“ uděláme vše. Podpoříme každého, kdo nám ji slíbí a je nám jedno, kdo to je – viz např. protektorát, kdy Němci věděli moc dobře jak zajistit co největší produkci zbrojovek, obrovský počet udavačů a následná volba komunistů, kteří slibovali „šťastné zítřky“. Myslíme více a děláme si starosti o své auto a bazén, než o souseda, pečujeme o své „zahrádky“ ať už skutečné, nebo ty ve formě hospod, chat či nově supermarketů. Naše země, kdysi skutečná zahrada, podléhá stále více nerozumu. Nezajímá nás to – až když budou naše „zahrádky“ v ohrožení. Chováme se jako pštrosi – nevidíme a nechceme stále vidět, resp. vidět začínáme, ale sám konat je to poslední, co každého z nás napadne…

Vazby jsou tak výhodné, že se řídí samy a každý cizí prvek odstraní, pokud se nepřizpůsobí. Nelze to řídit shora! Máme nejhorší úroveň angličtiny ze zemí EU, mladí Češi konzumují nejvíce konopí o kouření nemluvě. I ta obrovská konzumace piva je vypovídající – pohoda má mnoho tvarů…

LN To je zajímavé téma vzhle­dem k tomu, jak se různé země vyrovnávaly s totalitní minulos­tí právníků, zejména soudců. Třeba v Česku jich většina zů­stala v taláru. Nakolik to pak ovlivňuje právní prostředí?

Pracoval jsem v řadě zemí střední a východní Evropy s tota­litní minulostí. A tam, kde proběh­ly razantní personální změny, je mnohem více energie pro skuteč­nou reformu než tam, kde většina lidí v justici zůstala. Když jsou ve vedení soudů nebo advokátní ko­mory třicátníci, tak to vypadá ji­nak, než když jim je pětašedesát. Ti mladí lídři mají větší zájem na tom, aby jejich země měla kvalit­ní etický kodex a kárný systém, zkrátka aby justice fungovala lépe a s ní i celá země. Jelikož má země zažívá dlouhodobou stabili­tu a trochu zpohodlněla, tak je pro mě osobně velmi inspirativní mluvit s lidmi, kteří s velkým nad­šením hledají způsoby, jak zlepšit fungování své vlasti.

Pověst právníků ničí korupce  není-li trestána, podkopává to důvěru v právo a spravedlnost. Když je to řízené, dá se to porazit, když je to v povaze národa, je to mnohem obtížnější, ba nemožné.

Americký profesor James Moliterno, LN, 15.1.2018

U nás soudci povýšeni, jinde vyměněni. Pravice existuje pouze svým názvem a programem, ne charakterem. Skutečně pravicoví občané jsou v drtivé menšině. Proto si pohrobci totality dělají s námi a se zemí co chtějí. Potom chtějte demokracii od země, kde nikdy nebyla. Bude vždy zneužita. Nový obal nemůže změnit starý obsah. Proto ani u nás nemůže být demokracie taková jako např. ve Švýcarsku, kde má staletou tradici. Před 100 lety nám „spadla do klína“ a zacházeli jsme s ní v principu stejně jako dnešní Rusko, jen těch mrtvol bylo méně… I po 100 letech máme ke skutečné demokracii stále hodně daleko.

# Tomáš Krystlík 2018-06-08 10:45

Kdo si uvědomuje, že československý stát v roce 1918 vznikl z propagandy, tedy ze lží Masaryka a Beneše. Dodnes se Češi neodhodlali k diskursu o tom, ba to zatajují.

# Tomáš Krystlík 2018-06-08 12:20

Vaše reakce je typicky česká. Ještě v roce 1918 si méně než stovka Čechů přála samostatný stát, ostatní chtěli autonomii v rámci císařství. Masaryk s Benešem státníkům Dohody nehorázně lhali a ti na základě jejich lží rozhodli o vzniku ČSR. Že se o tom v Česku nemluví, je pochopitelné, veřejná diskuse by odhalila, že cs-stát vznikl podvodem.

Tomáš Krystlík 2018-06-08 13:33

V Evropě jen Češi, Poláci, Rusové a Srbové nejsou schopni sebereflexe. Na tomto faktu nic nezměníte.

# Tomáš Krystlík 2018-06-08 21:46

Mít republiku, která vznikla jen ze lží za defraudace obrovských částek peněz, a člověk, který stavěl na odiv svou mravnost, byl ve skutečnosti lhář a defraudant a druhý, který vyráběl písemná falza na běžícím pásu, není - alespoň pro mne - nic povznášejícího.

SDL CZ StatiI renomovaní odborníci na mezinárodní právo potvrzují, že vyhnání českých Němců bylo genocidum, stejně jako likvidace Židů nacisty. Bohužel v prvním případě bylo dokonáno. Přišli jsme o třetinu národa, která nám po II. světové válce chyběla – odborně i Co sudicky nadelily Cechommravně. Nikdy by komunisty nevolili, z jejich řad pocházelo 5x více nositelů Nobelovy ceny, včetně první ženy. … „Tak pravila německá kancléřka Angela Merkel a hned je v České republice oheň na střeše. Přitom ovšem pravdu nemá. Vyhnání nebylo bezprostředním důsledkem nacistických zločinů, nýbrž ty byly pro ně záminkou: není zde tedy vztah příčiny a následku, tak často opakovaný českou stranou, nýbrž dávno formulovaného záměru a záminky k jeho (brutální) realisaci.

Z Monarchie jsme před 100 lety přešli do Demokracie. Ta funguje jen ve vyspělé zemi s tradicí, jinak je zneužívaná. Lidé, kteří byli zvyklí poslouchat a vykonávat příkazy, tehdy neměli a neznali odpovědnost. Najednou ji měli přijmout – to nemohlo fungovat a nefunguje ani dnes. Důsledkem byla i nikdy neporažená, skvěle vyzbrojená armáda – nikdy nebojovala, ať už v roce 1939, či v roce 1968, kdy předala bez boje veškerou výzbroj nacistickému vojsku. Škoda, že nebyl založen nový stát po vzoru Švýcarska, odpovídající staleté tradici a jak se i zprvu uvažovalo. Jednotlivá etnika Češi, Němci, Moravané, Slezané, Slováci, Rusini a další by se vzájemně doplňovala a korigovala k prospěchu všeho obyvatelstva i země. Vynikly by klady jednotlivých etnik a byly drženy v mezích jejich negativní vlastnosti. Název Bohemia by byl odpovídal staleté tradici území, kdy bychom byli národem Bohemianů. Nyní jsme etnicky jednou z „nejčistších“ zemí Evropy a negativní vlastnosti se projevují o to více. Chybí nám základní vlastnost – schopnost jednoty, semknout se ve společném zájmu a povznést se nad osobní spory ať už v soukromém životě, nebo v politice. Nejvíce milujeme sami sebe, jsme nejvíce ateistická země Evropy, proto i ji jsme v minulosti obětovali bez boje. Ani dnes naši zemi nešetříme! Co je to FATA MORGANA? Česká jednota. Výstižné.   

Komu vadí KSČM v Parlamentu, kdy v Ústavě je komunistická ideologie postavena na stejnou „úroveň“ jako nacistická, ne-li horší? Také bychom mlčeli, kdybychom měli v Parlamentu nacistickou stranu?

Nejsou-li zákony v nás, nepomohou ani tisíce nových a pokud dopustíme, aby za nás „mysleli“ a nahradily zdravý rozum, nedivme se, že jednou nutně přijde „účet“, kdy se budeme divit, ale zasloužený. Peníze se tvoří prací, ne penězi, nebo si snad za ně koupíte chleba, který nebude upečen?

Evropa se dnes přestává rozdělovat na Západ a Východ, ale na stoupence levicových a konzervativních, pravicových hodnot. Na jakou stranu se přidáme? Bude to opět otázkou kvality našich politiků, resp. kvality voleb, daných kvalitou voličů, resp. jejich informovaností. Manipulovatelnost voliči sociálními sítěmi i zkorumpovanými médii nabývá na síle. Podléhá jí stále větší procento voličů bez ohledu na vzdělání, kdy občané konají v dobré víře aniž tuší. Podporují věc, která jde proti jejich zájmům. Zajímejme se proto o věci veřejné, buďme aktivními občany, nechceme-li být opět „užitečnými idioty“, kteří slouží zlu aniž tuší.

Duch je nadřazen hmotě. Dnes jakoby bychom se chtěli postavit přírodě, kdy hmotu stavíme nad ducha. To nemůže zůstat bez následků, budeme-li jen žít, resp. existovat, ze dne na den a čekat, že tento nenormální stav, v rozporu se zákony přírody, bude trvat věčně. Příroda vždy přežije, ale ten kdo její zákony nerespektuje nemá nejmenší šanci. Je to osobní odpovědností každého z nás.

Dlouhá pohoda „nahoře i dole“ nutně časem produkuje nepohodu. V pohodě ti „nahoře“ zůstanou vždy, díky pohodě těch „dole“.

Jan Palivec, básník ze Zbiroha, statečný muž vězněný nacisty i komunisty. Nemá tu sice muzeum jako Sládek. V zámeckém parku našel jsem však místo, které ho možná inspirovalo. Těsně pod terasou roste mohutný tis, zasazený už v renesanci. První sloka Palivcovy poémy Naslouchání, intonované na sloku české hymny, dí: „V sadě tmí se tichý tis, tišší sotva našel bys.“ Dál sloka pokračuje „To je řeholní ta země, která zajíká se ve mně, samomluvná šedozem.“ (LN Martin C.Putna Zbiroh né - a přec! 26.6.2018).

Myšlenky moudrých pro inspiraci:

Radoslav Kutra: „Já a prominent. Samozřejmě on je ten hlavní. Nede mnou jen rukou mávni, on je hlavní, jak by ne. On než není a velí a já, co si počít s civilem? Nekonečnou nedělí, tou nedělí bez cíle.“

* * *

„Mnoho problémů je nevyřešenými jenom proto, že se to o nich jen říká!“

* * *

„Lidé se často ptají, jestli jsem neměla obavy. Nejlépe moje tehdejší pocity vystihuje věta: na strach jsem nemyslela. Pokud uvažujete nad hrozbou smrti, zaměřujete se v mysli na důsledky svých kroků. Ovšem když se soustředíte na to, čeho chcete dosáhnout, tak v té chvíli jdete správným směrem. Tam, kam se mnozí lidé neodváží vkročit.“ „Neznamená to, že jsem statečná anebo že nevidím následky. Ale když člověk na špatné věci nepomýšlí, tak se nedostává do náruče strachu, který nás často odrazuje od splnění našich cílů. Kdo to pochopí, nemůže plakat. Člověk se přece nemůže vzdát. Musí odolat.“

                                   Wangari Maathaiová, nositelka Nobelovy ceny za mír 2005 – matka stromů.

* * *

„Jednoho člověka lze klamat po veškerý čas, všechny lidi po dlouhý čas,, nelze však všechny lidi klamat po všechen čas.“

Abraham Lincoln

* * *

 „Občan aténský nikdy nezanedbává veřejné úkoly, aby se mohl věnovat jen vlastním zájmům. Ani na okamžik se nevěnuje osobním zájmům při vykonávání veřejného úřadu.

Byli jsme poučeni respektovat soudce, dodržovat zákon, také nepsaný zákon, který je diktován svědomím a rozumem.

Jsme v Aténách, to je naše demokracie.“

Perikles před 2500 lety

* * *

„Já si dělám svoje a ty zase svoje. Nejsem na světě proto, abych žil ,podle tvých představ, a ty nejsi na světě proto, abys žil podle mých. Ty jsi ty a já jsem já.

A pokud si náhodou porozumíme, bude to krásné. Pokud ne, nedá se s tím nic dělat.“

Fritz Perls

* * *

„Od poroby k duchovní víře, od duchovní víry k odvaze. Od odvahy ke svobodě, od svobody k blahobytu. Od blahobytu k sobectví, od sobectví ke slabosti. Od slabosti k lhostejnosti, od lhostejnosti zpět k porobě.“       

                                                                              Antonín Uhlíř - MUKL

„Jsem taková divná směsice dobrého a zlého…Jen dvěma pocitům jsem zůstal věrný – Je to vřelá láska ke svobodě a nenávist k pokrytectví, a nic z toho není pravděbodobně vhodné, aby mi to získalo přátele.“

 Byron

* * *

 „Vezměte národu jeho mravnost, a berete mu i jeho nesmrtelnost.“

 Karel Čapek

* * *

„Hloupost se vyfackováním nedá vyléčit. Pouze správnou volbou.“

 Jan Werich

* * *

“Až přijde komunista o práci, zjistí, že zaměstnavatel je důležitější než Lenin.”

* * *

„Kde slova nemají smyslu - tam neplatí pojmy.“

„Kde neplatí pojmy, bude rozvaha chaotická - a lid znepokojen.

* * *

„Když je lid znepokojen - ocitne se společnost v nepořádku. Když je společnost v nepořádku - je stát v nebezpečí.“

* * *

„Komunismus plně prokázal, že je pro lidskou společnost naprosto nevhodný. Je uskutečnitelný pouze v nebi, kde jej nepotřebují, nebo v pekle, kde už ho mají.“

 Ronald Reagan

* * *

„Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.“

Čínské přísloví

* * *

 „Svoboda používat vlastní přirozené schopnosti k tomu, co člověk považuje za prospěšnější pro sebe, je opět pohlcena přemrštěnou aktivitou nového typu vlády, která chce dělat všechno sama, která nedovoluje jednotlivému člověku nic jiného, než aby konal to, co mu ona sama předepisuje a ukládá, která po člověku chce výhradně slepou a hloupě bezvýhradnou poslušnost. Nesmíme se divit, že jednotlivec je v zásadě ničím, když vláda sama chce být naprosto vším. Měli bychom se však podivovat tomu, že tito filozofové, kteří chtějí nejprve kompletně zlikvidovat současnou společnost a od základů až po střechu vybudovat onu novou, si neuvědomují, že jakmile by byla lidská bytost redukována na strojový mechanismus, nevycházely by z ní žádné tvůrčí impulsy, a proto by musel ustat svobodný rozvoj lidských schopností, přestal by jakýkoli pokrok, v takto uspořádané a řízené společnosti by začali scházet velcí vynálezci, odvážní podnikatelé, neúnavní pracovníci, taková společnost by se posouvala dějinami podobně jako stádo ovcí, v němž by panovala prostřednost, monotónnost, nuda, čemuž by se nevyhnutelně přidala nedostatečná produkce, nekvalitní výroba a bída, která by však nepostihovala pouze blažené vladaře mající k dispozici veškeré bohatství."

Antonio Rosmini Serbati v knize „Komunismus a socialismus“ -  1847

* * *

K rabínovi přijde chlapec a drží v zavřených dlaních živého slavíka. Říká: "Rabi, o tobě se říká, že jsi moudrý a umíš předpovídat budoucnost. Tak mně řekni, jestli je slavík v mých dlaních živý, nebo mrtvý." A sám sobě ten chlapec řekl: "Když rabín řekne, že slavík je živý, tak dlaně stisknu a rychle toho slavíka zabiju. Když rabín řekne, že slavík je mrtvý, tak dlaně rozevřu a nechám slavíka odletět. V každém případě toho rabína znemožním."

 "A víte, co ten rabín udělal? Chvíli se na chlapce díval a potom řekl: "Záleží to na tobě."

 

Jan Šinágl, 24.6.2018

* * *

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)