Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dovetek avers„PRAVDA VYJDE NA POVRCH JAKO OLEJ NA VODU.“ Jan Antonín BaťaDovetek sponzori

… V roce 1993 jsem ve funkci generálního prokurátora České republiky podal stížnost pro porušení zákona ve prospěch nespravedlivě odsouzeného Jana Antonína Bati. Faksmilie stížnosti je publikována v Polygonu 5+6/98. Tuto stížnost jsem podal k Nejvyššímu soudu ČR, jehož před­sedou byl JUDr. Otakar Motejl.

Při sametovém převzetí moci zřejmě došlo k politické úlitbě stran budoucí neposkvrněnosti tzv. „Benešových dekretů". Jak jinak si vysvětlit tabu nepřekročítelnosti data 25. února 1948? Jak vysvětlit vypjatou alergii na každý pokus pře­zkoumání evidentních nespravedlností před dnem 25. února 1948? To vše za okolností, kdy archivní dokumenty dokazovaly monopol komunistických intrik již od roku 1945!

 PF Setina 021116… Ani jedna z pravicových stran se výrazně nezastala generálního prokurátora ČR. Proti osobě generálního prokurátora ČR JUDr. Ji­řího Šetiny, který dne 16. srpna 1993 podal Nej­vyššímu soudu ČR stížnost pro porušení zákona ve věci nespravedlivého odsouzení Jana Antonína Bati, nejvíce běsnili staří a noví komunisté (Levý blok a později KSČM) a představitelé křesťanské strany lidové KDU-ČSL, jejíž předseda Ing. Josef Lux dokonce veřejně naznačuje, že pokud JUDr. Jiří Šetina sám neabdikuje, budou lidovečtí po­slanci hlasovat pro jeho odvolání spolu s komu­nistickou opozicí. V této souvislosti nabízí se ten­to příměr: na podzim roku 1945 byl ve Zlíně při příležitosti návštěvy ministra pošt za Čsl. stranu lidovou Františka Hály a vůdce komunistické strany Klementa Gottwalda svolán veřejný tábor lidu. Na tomto shromáždění nikoliv Klement Gott­wald, ale páter, kněz, monsgnr. Hála veřejně denuncoval Jana Antonína Baťu, veřejně ho označil za kolaboranta s tím, že nepodporoval osvobozenecké hnutí v cizině a tak zradil svou vlast. Třeba dodat, že toto veřejné Hálovo obvinění nepotvrdil ani Národní soud. Teprve po tomto zahajovacím projevu kněze Hály rozehráli komunisté protibaťovskou kampaň, která vrcholila rozsudkem Ná­rodního soudu 2. května 1947.

Na funkci generálního prokurátora ČR jsem abdikoval koncem roku 1993. Po mém odchodu Nejvyšší soud ČR bez jakékoliv publicity podanou stížnost pro porušení zákona zamítl - právě pro ono překročení limitu 25. února 1948. JUDr. Ota­kar Motejl, předseda Nejvyššího soudu ČR, který podanou stížnost zamítl, zůstal ve funkci a dále přešel na post ministra spravedlnosti ČR. ...

Str. 85,86,87

 

Jan Šinágl, 23.8.2018

* * *

Jan A. Baťa

Musel být komunisty zničen, pomluven, zlikvidován. Protože to byl průmyslník, podnikatel velkého formátu samostatného myšlení. To nemohou komunisté vystát, aby někdo myslel samostatně, dokonce jinak a měl vliv. Tedy velkou propagandou jej diskreditovat. Tak se stalo všem nejen Janu Baťovi. V ČSR byli zlikvidováni prakticky všichni podnikatelé jako lidé samostatného myšlení.

K.Mrzílek

P.S.

I po listopadu 89 až dodnes bylo pohrobky totality zlikvidováno nemalé množství schopných podnikatelů, zvláště  těch úspěšných co zbohatli svoji poctivou prací a nejen z řad podnikatelů… Postkomunistické soudy a PČR by mohly vyprávět. Média o většině z nich mlčí… J.Š.

* * *

K 53.výročí úmrtí Jana A. Bati, část I.: Lex Jan Antonín Baťa

K 53.výročí úmrtí Jana A. Bati, část II.: Lex Jan Antonín Baťa

K 53.výročí úmrtí Jana A. Bati, část III.: Lex Jan Antonín Baťa

K 53.výročí úmrtí Jana A. Bati, část IV.: Lex Jan Antonín Baťa

Odsouzení Jana A. Bati je jedna z několika nejvyšších křivd a nespravedlností, kterou bychom si měli právě dnes, 17. listopadu, opět připomínat!

Abychom nezapomínali: diskusní příspěvek Ing. Dr. Jaromíra Vlčka ke konferenci o Janu Antonínu Baťovi ve Zlíně 2. -3. května 2007

* * *

Mašínové zůstávají černým svědomím české postkomunistické justice

KDYŽ SE V PRAZE NĚKDO PŘÍLIŠ DOTKNE REŽIMU BENEŠ - GOTTWALD

Ke článku KDYŽ SE V PRAZE NĚKDO PŘÍLIŠ DOTKNE REŽIMU BENEŠ - GOTTWALD

Tento případ boje politických stran proti nepohodlnému vysokému státnímu funkcionáři je dobrou ilustrací i dosavadního politického stavu naší postkomunistické společnosti. (Lidovec LUX se dal slyšet: neodstoupí-li Jiří Šetina z funkce generálního prokurátora, odstraníme jej parlamentem.)

Tento stav je způsoben hlavně existencí politických stran. Ty mají hlavní starost o své hlasy a kvůli tomu je naše společnost rozhádaná, nervózní, a bez pevných mravních zásad. Být silnou politickou stranou znamená dostávat "zakázky" a s tím souvisejícím sponzoringem - finační podporou, veřejným a ještě více tajným přísunem peněz do stranické pokladny i význačným členům politických stran.

Článek naší ústavy, že politický systém státu je tvořen veřejnou soutěží politických stran, je ustanovením v zájmu vrstvy skrytých podnikatelských aktivit darebáků, obohativších se podvody při privatizaci, a stále hledajících cestičky dalšímu vytvářením tunelů a podobných zdrojů nelegálních příjmů.

Dobrou ilustrací tohoto chování v naší "demokracii" je případ odebírání zisků z vodovodů a kanalizací měst.
Podplacením prodejných starostů a primátorů a dalších činovníků měst byly přijaty systémy účasti soukromých firem v hospodaření s vodou. Tento systém znamená, že si "firma" koupí (po rozdání úplatků) od měst podniky Vodovody a kanalizace; vodovodní a kanalizační sítě čističky, atd., pronajme městským Vodovodům a kanalizacím a stará se jen o výběr poplatků, z čehož ZISK zůstává jí, té podvodné firmě. Pro práci s výběrem poplatků si zřídí dceřinou firmu (např. Moravská vodárenská), a zisk jim zůstává. Jsou to obrovské částky, které chybějí Vodovodům a kanalizacím, takže jejich činnost musí financovat město (stát).

Nejlepším důkazem, že je to nelegální únik zisků k podvodným firmám je opatření EU, že města, která VaKy prodají ziskovým organizacím, jsou vyloučena z řad firem, podporovaných dotacemi z EU. Ta města totiž jsou bez zisku z vody a bez dotací EU, a nejsou vůbec schopna udržovat, rozšiřovat a modernizovat "své" Vodovody a kanalizace. A to už trvá i dvacet let!


Pěkný příklad, že podvodníci si v našem státě politických stran dovedou zařídit příjmy, jež musí stát nahradit.
Veřejnost se rozčiluje, ale zisky tekou pryč, policie nemá důvod zasahovat.

--

Stanislav Vrbík, Zlín

24.8.2018

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentáře   

0 #1 Jan Šinagl 2018-08-24 11:58
Ke článku KDYŽ SE V PRAZE NĚKDO PŘÍLIŠ DOTKNE REŽIMU BENEŠ - GOTTWALD

Tento případ boje politických stran proti nepohodlnému vysokému státnímu funkcionáři je dobrou ilustrací i dosavadního politického stavu naší postkomunistick é společnosti. (Lidovec LUX se dal slyšet: neodstoupí-li Jiří Šetina z funkce generálního prokurátora, odstraníme jej parlamentem.)

Tento stav je způsoben hlavně existencí politických stran. Ty mají hlavní starost o své hlasy a kvůli tomu je naše společnost rozhádaná, nervózní, a bez pevných mravních zásad. Být silnou politickou stranou znamená dostávat "zakázky" a s tím souvisejícím sponzoringem - finační podporou, veřejným a ještě více tajným přísunem peněz do stranické pokladny i význačným členům politických stran.

Článek naší ústavy, že politický systém státu je tvořen veřejnou soutěží politických stran, je ustanovením v zájmu vrstvy skrytých podnikatelských aktivit darebáků, obohativších se podvody při privatizaci, a stále hledajících cestičky dalšímu vytvářením tunelů a podobných zdrojů nelegálních příjmů.

Dobrou ilustrací tohoto chování v naší "demokracii" je případ odebírání zisků z vodovodů a kanalizací měst.
Podplacením prodejných starostů a primátorů a dalších činovníků měst byly přijaty systémy účasti soukromých firem v hospodaření s vodou. Tento systém znamená, že si "firma" koupí (po rozdání úplatků) od měst podniky Vodovody a kanalizace; vodovodní a kanalizační sítě čističky, atd., pronajme městským Vodovodům a kanalizacím a stará se jen o výběr poplatků, z čehož ZISK zůstává jí, té podvodné firmě. Pro práci s výběrem poplatků si zřídí dceřinou firmu (např. Moravská vodárenská), a zisk jim zůstává. Jsou to obrovské částky, které chybějí Vodovodům a kanalizacím, takže jejich činnost musí financovat město (stát).

Nejlepším důkazem, že je to nelegální únik zisků k podvodným firmám je opatření EU, že města, která VaKy prodají ziskovým organizacím, jsou vyloučena z řad firem, podporovaných dotacemi z EU. Ta města totiž jsou bez zisku z vody a bez dotací EU, a nejsou vůbec schopna udržovat, rozšiřovat a modernizovat "své" Vodovody a kanalizace. A to už trvá i dvacet let!

Pěkný příklad, že podvodníci si v našem státě politických stran dovedou zařídit příjmy, jež musí stát nahradit.
Veřejnost se rozčiluje, ale zisky tekou pryč, policie nemá důvod zasahovat.
--
Stanislav Vrbík, Zlín
24.8.2018

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)