Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 25.06.2021 10:46
  Kmo ty jsi kokot. Co kdyby jsi nás dečka přestal obtěžovat? Chováš ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 16:26
  Dva měsíce poté, co Česko vypovědělo ruské diplomaty ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 15:58
  Dobrý den a děkuji za váš článek o bolševicích !!! Sleduji ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 11:11
  Vážený pán Šinágl, PhDr. Hýbl nám preposlal link na dokument ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 11:00
  Petr Kellner jako přítěž V našem denním monitoringu českého tisku ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 08:18
  Pane Šinagle, děkujeme za video, přestože o tomto neuvěřitelném ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Michal Martin cernyDle spisu ORII-1901/Tč-2012 a řadou dalších, je konstatováno Ústavním soudem ČR, že subjektivní pocity, či nesouhlas dotčené osoby s publikovanými hodnotícími údaji nejsou s to naplnit skutkovou podstatu tohoto trestného činu. ÚstavníMichal a Vondrackova soud opakovaně na adresu AMM konstatoval, že postupem orgánů činných v trestním řízení při vyhodnocování trestních oznámení, ani navazujícími rozhodnutími, nelze jakkoli zasáhnout do ústavním pořádkem chráněných základních práv oznamovatelů. 

Podstatné a důležité - PČR konstatuje nález Ústavního soudu I.ÚS 823/11, který zdůraznil právo na vyjadřování se k věcem veřejným a vynášet o nich hodnotící soudy. Milostný poměr pana MM a JG byl veřejnou věcí, protože byl publikován veřejně několikrát v roce 2004-5, kdy se dokonce pan Martin Michal (MM) a Mgr. Jana Gavlasová (JG) k této věci veřejně vyjadřovali. Je proto nepřijatelné, aby nižší soud ignoroval závazný názor Ústavního soudu ČR. Vyjadřoval jsem se k věcem veřejně probíraným v médiích, které sledovalo neporovnatelně více lidí než mé webové stránky. Nemohl jsem být nařčen, že zasahuji do soukromí paní JG a pana MM. V mém Otevřeném dopise dostali pouze prostor tuto mediální kauzu vyvrátit. To neudělali.

 

Otřesná výpověď Mgr. Miroslava Stiebala o jeho bývalém obchodním partnerovi ve firmě Air Central „JUDr.“ Martinu Michalovi…

* * *

Usnesení KS Praha ze dne 16.8.2018 (obdrženo 20.9.2018) – a Exekuční příkaz ze dne 21.9.2018 soudního exekutora Mgr. Jana Beneše – pracuje rychle… Takto skončí i všechny další nároky, které v dalších soudních sporech s AMM případně vyhraji. Pokud mi soud neurčíLN MZ Zkazena spravedlnost 260918 Sekernikobhájce ex offo a bude požadovat zákonné poplatky při odvoláních, nebude mi umožněn spravedlivý soudní proces, garantovaný Ústavou ČR. Obhájce si za této situace nemohu dovolit, resp. zaplatit, protože přístup k financím mám zastavením domu, pozemku a bankovních kont zablokován a tím i možnost půjčky na dům (na auto asi zapomněl?). Exekutor bude automaticky všechny mně soudem přiznané peníze, tedy i advokátům zabavovat, dokud nedosáhnou dlužné částky. To opravdu nehrozí – nikdy jsem nikoho nežaloval s požadavkem finančního odškodnění. Mohu jen doufat, že mi exekutor nezabere i důchod 3720,-Kč

Pan MM, který porušuje ustanovení soudu a neplatí nařízenou exekuci 20 milionů korun, se tady staví do role občana, který hlásá touhu po spravedlnosti?! Najednou se nestydatě domáhá exekuční pokuty na někom, kdo rozkrývá jeho nemravné a podvodné  jednání. Je evidentní, že se jedná o pomstu, na které se bohužel podílí i soudní exekutor. Práci přijal a nemohl nevědět jakou nemravnost a nespravedlnost tím podporuje. Celá pomsta je postavena na naprosto chybném rozsudku KS Praha, který je v rozporu se stanoviskem Ústavního soudu. Kdyby exekutor „vymáhající“ dluh 20 milionů po panu MM byl stejně důsledný a rychlý jako Mgr. Jan Beneš, neměl by tento prokazatelný podvodník či už možná duševně chorý člověk, čas trávit roky zaměstnáváním, resp. úkolováním PČR, justice a snad i přivádět na svět nemanželské potomky… Nepřekvapuje, že jeho syn Antonín pokračuje v otcových stopách, resp. už ho překonal – otec se postaral o zmizení půl miliardy, syn o zmizení miliard…   

Pan MM podává trestní oznámení např. na výroky Jiřího Vondráčka (JV), který zpochybňuje podvodně užívaný titul JUDr. a jeho oprávněnost pilotovat dopravní letadla a usvědčuje jej z podvodu. Paradoxně tedy pan MM podává trestní oznámení a žádá i finanční satisfakci za údajně lživé výroky i když PČR zcela jednoznačně potvrdila, že pan MM nikdy nevystudoval školu, která by jej opravňovala užívat titul JUDr. Současně bylo policií zjištěno, že pan MM není a nebyl pilotem dopravních letadel i když se za pilota této úrovně dlouhodobě a opakovaně vydává. V protokolu, kterým policie odkládá TO na JV  se praví, že nebylo zjištěno, že by pan MM vystudoval školu, která by jej opravňovala k užívání titulu JUDr. To panu MM ani jeho právničce(JG) nebrání, aby v médiích pana JV pomlouvali a nařkli jej, že o panu MM šíří lži a pomluvy. Z protokolu policie je zcela zřejmé, že tato obvinění jsou vykonstruovaná a proto je odložila. I když bylo dle spisu rozhodnuto, že titul JUDr. nevlastní, přes to opakovaně podává pan MM trestní oznámení na různých okrscích a kriminálních stanicích PČR. Na sociálních sítích se to jen hemží osobními urážkami a také výhrůžkami pana MM např., že pana JV připraví o dům. Podobný scénář užívá pan MM i v mém případě. Na oprávněné a pravdivé výtky odpovídá útoky a právními kličkami, aby zničil toho, kdo si dovolil odhalit jeho nečestné a podvodné jednání. Tak jako se o to dlouhodobě pokouší u dalších a dalších osobností ČR.

Lze vůbec hovořit o ochraně soukromí a jak ho lze ohrozit, když se stalo veřejně probíraným tématem? Ano, porušil jsem PO soudu, ale soud jej vynesl v rozporu s názorem nadřízeného Ústavního soudu. Za pár spekulujících vět o soukromí veřejně známých osob, které nejsou ničím neznámým už roky pro statisíce čtenářů bulváru mám zaplatit miliony, přijít o dům, pozemek, dva spolky o své sídlo a stát se bezdomovcem? Za pár spekulujících vět o dlouhodobě zveřejňované a v médiích proprané kauze, která je v mém případě dána na  úroveň "soukromí" veřejně známých osob.

Stojí snad právo na ochranu soukromí tak vysoko nad právem na ochranu majetku, že ve jménu ochrany soukromí jiné osoby může druhá přijít o vše a žádné soukromí už mít nebude?! Není zločinem takový zcela nepřiměřený, drakonický, likvidační posih? Co to vypovídá o justičním systému země, který to umožní, dopustí a o zemi samé?!

Pověst pana MM a paní HV více poškodit nelze a už vůbec ne napravit penězi. Požadují-li peníze, navíc tak vysoké částky, znamená to, ze jim o pověst nejde, ale o získání peněz, kterých se jim zřejmě nedostává. Mohu poškodit něčí pověst se svoji zlomkovou čtenností ve srovnání s bulvárními médii více?

Aktuálně vyšetřuje SZ a PČR několik mých podnětů a způsobené škody v řádech miliard korun. Z mého pohledu jde o jasné kauzy – viníci jsou známí a fakta jasná. Je jen otázkou politické vůle, zda budou řešeny, či odloženy. Taková je dnes situace. Věřme, že se to brzy změní a i beztrestné, masivní rozkrádání peněz nás všech bude obtížnější a trestané.

Pokud by u nás byl přijat zákon o whistleblowingu s povinností odměny v závislosti na výši zachráněné finanční částky, dnešní starosti bych neměl a mohl sám podporovat další oběti české justice. Mohl bych podporovat její oběti  např. i založením nadace. Práce by měla více než dost…

Škoda, že nežiji v USA: Čech nahlásil vypouštění oleje z lodi do moře, podle USA má nárok na odměnu - Zastání od amerického soudu se dočkal český námořník, který nahlásil úřadům, že z německé lodi, na níž působil, vypouští posádka nezákonně olejnatý kal do moře. Společnost se dohodla s úřady, že za znečišťování životního prostředí zaplatí pokutu přesahující tři miliony dolarů. Americký soud však ujednání zmrazil, protože nezohlednilo odměnu pro oznamovatele. …

Hostinský si za vraždu hosta před restaurací odpyká 12 let vězení - Roman Plechšmíd si odpyká 12 let vězení za to, že v chatové osadě u Písku ubodal po myslivecké zábavě hosta své restaurace. Trest za vraždu mu dnes potvrdil pražský vrchní soud, který odvolání hostinského vyhověl pouze v tom, že jej přeřadil do mírnějšího typu věznice. Matce zavražděného a jeho nezletilé dceři musí Plechšmíd vyplatit 600.000 a 150.000 korun jako náhradu nemajetkové újmy. "Uložený trest je citelný, ale nikoliv nepřiměřeně přísný," konstatoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. …

Sarkasticky a racionálně uvažováno bych na tom na tom byl o mnoho lépe, kdybych místo psaní zabíjel, vyšlo by mi to mnohem levněji… Smrt člověka má pro některé české soudce menší „cenu“ než ochrana soukromí?! Nemusel bych tak trpět hlady, zimou, spát pod mostem a být tak zaopatřen na účet daňových poplatníků… Taková je „odměna“ za službu rodné zemi za 16 let nevýdělečné dennodenní práce…  Docela by mne zajímalo, podle jaké „metodiky“ soudy určují kdo kolik dostane peněz a kdo kolik zaplatí?!

Subjektivní pocit či nesouhlas dotčené osoby s publikovanými hodnotícími údaji, nejsou s to naplnit skutkovou podstatu trestného činu pomluvy.

MM: „Mám ověřeno, že další lživé informace poskytuje pravděpodobně psychicky narušenému aktivistovi jménem Jan Šinágl…“ MM: „Už jsem vymyslel jak nikdy nebudu chudý!!! Budete se divit.“ HV: „Jsem osobou veřejně známou, působím jako umělkyně především jako zpěvačka a to již od roku 1964. Jsem osobou známou nejen v rámci České republiky, ale i světově uznávanou a to nejen na evropském kontinentě, ale i po celém světě.“ JV: „… Vymyslel, jak to udělat, aby nikdy nebyl chudý. Tak si našel zpěvačku. Věděl, že má zázemí a rodinu, kde se říká do očí pravda. Když jsem si jí dovolil říci, tak nás jako pravý šikovný podvodník odstřihl. Podařilo se mu to…“ 

Jak lze ochránit informace ze soukromí už roky médii odhalené, masově zveřejňované, které jsou veřejným tajemstvím a kdy už i hudební branži to omrzelo? Jak lze někomu způsobit škodu odhalováním dávno odhaleného a známého? Jak může jeden člověk s „nesvětovou“ pověstí ohrozit druhého se „světovou“ pověstí?! Sysifos to měl mnohem snadnější. Vykládejte to české justici, která je pánem nad našimi životy, osudy, bez jakékoliv osobní odpovědnosti. Proč mají u nás mnozí soudci tak špatnou pověst, zatímco jinde jsou váženými, vysoce ctěnými osobami?

Tento článek nabízí možné vysvětlení - „Vrah“ Albert Žirovnický otevřeně o české justici

Věru bych nechtěl být v kůži soudců, státních zástupců, či policie které právě píší, či budou psát svá rozhodnutí, usnesení či rozsudky. Bude to odstrašující svědectví doby, nad kterým budou následující generace žasnout, jako nad rozsudky z 50-tých let. Někteří jakoby neměli zdravý rozum, nebo neměli odvahu ho používat, pokud ho někteří vůbec mají? Hanbu neznají, tedy ani stud, jakoby byli bez svědomí. Jsou to následky přerušené tradice, která vynesla do odpovědných míst lidi, kteří by se na nich nikdy nemohli ocitnout. Nemají v sobě „vnitřní mravní zákon“, který je základní podmínkou pro výkon práva a spravedlnosti. Potom přestává spravedlnost sloužit těm co sloužit má a posluhuje těm, která by měla trestat.

Právníci mne kdysi varovali: „Pro postkomunistické soudy jste "třídní nepřítel", cokoli mohou, použijí proti Vám“. Odmítal jsem si to připustit, ale být považován za novodobého „třídního nepřítele“ je pro mne ctí a oceněním kvality mé práce a činnosti. Na základě následných a současných zkušeností je to varianta, která má ke skutečnosti zřejmě nejblíže, vysvětlující postupy některých soudů, které jsou v rozporu se zdravým rozumem a dobrými mravy. Připomínají totalitu a její politické úkolování justice, která také měla na pohled dobré zákony, ale s naplňováním jejich smyslu si mnoho starostí nedělala. Je to její neblahé dědictví, se kterým se budeme potýkat ještě dlouhou dobu. Restituční kauzy církve, šlechty, osud Jana A.Bati, Pavla Wonky, ing. arch. Marka Říčáře a mnoho dalších známých i neznámých jmen jsou toho smutným dokladem…

O to větší úcta patří soudcům, kteří svému poslání dělají čest a skutečně IUSTITII, bohyni spravedlnosti, slouží a statečně drží prapor vlády zákona, práva a spravedlnosti, potácejícím se v morálním a mravním bahně postkomunistické společnosti.

Pokud zákon chrání lidské hyeny a likviduje slušné občany, pak je něco velmi špatně v naší zemi. Je jen na občanech, zda jim to vadí či nikoliv, zda budou nadále k tomuto bezpráví mlčet, či se konečně ozvou, aby nastala vláda zákona, práva a spravedlnosti. Článek 23 Ústavy ČR a LPS je k takovému jednání povinuje, kdy demokratické instituce státu selhávají.

Ústavní soud ČR deklaroval, že nejdůležitějším faktorem při hodnocení obranných demokratických mechanismů jenž je demokratický právní stát oprávněn použít proti těm, kteří se snaží demokracii zlikvidovat je nezbytnost s důrazem na přiměřenost a že omezení základních lidských práv může být prováděno pouze v krajních případech.  

Za službu vlasti se neplatí. Časy, kdy na ni tolik lidí doplatilo a zaplatilo se mohou vrátit, budeme-li dění kolem nás jen pasivně přihlížet!

 

Jan Šinágl, 24.9.2018

* * * 

SLAVIA za dvě slova - 1,5 milionu, ŠINÁGL za pár vět - 10 milionů…?!

Martin Michal usvědčen policií ČR ze lži a podvodu s titulem JUDr.

MS Praha 19.7.2018: Syn Martina Michala 8 let, jeho tchán 10 let – krácení daně a praní špinavých peněz. Média mlčí…

TK Praha 14.9.2018: Jeden z největších justičních omylů posledních let, připomínající justici Středověku!

Čas sekerníků - „Temnou nocí nad propastí slepec na slepém koni jede“

„Vrah“ Albert Žirovnický otevřeně o české justici

 * * *

„PRAVDA VYJDE NAJEVO JAKO OLEJ NA VODU.“

Jan A.Baťa

* * *

Aktualizováno 27.9.2018:

Andrej Kiska v OSN:

... "Musíme si uvědomit, že svobodný tisk je naším spojencem, ne nepřítelem. Oni (novináři) jsou ochránci našich zásad. Oni jsou často ti první, kdo si všimnou toho, když se věci vyvíjejí špatným směrem," uvedl slovenský prezident s tím, že „rostoucí počet útoků na žurnalisty, pokusy umlčet svobodný tisk a rostoucí omezení občanské společnosti by v nás měly vyvolávat velké obavy.“

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (6 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)