Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 18.06.2019 07:36
  Sudetští Němci už dávno nehajluji. Komunisté nevěří a nenávidí.

  Read more...

   
 • 18.06.2019 07:33
  Zatvrzelost, umanutost, strach, obava, autokritika, nikoho ...

  Read more...

   
 • 17.06.2019 08:29
  Tibet je zásobárnou vody pro Čínu, která má obavu, aby ji ...

  Read more...

   
 • 17.06.2019 08:23
  Cena vody bude raketově stoupat, pokud s ní hospodaříme ...

  Read more...

   
 • 16.06.2019 21:42
  Asi by bylo lépe napsat. "Paní Věro pochopte nás". Ty hlasy ...

  Read more...

   
 • 14.06.2019 10:57
  Některé východní národy zatloukají, zatloukají a zapírají ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Michal a Vondrackova

„Soudružky a soudruzi, další třídní nepřítel zlikvidován. Čest práci!“ 

Roky jsem žalován, jsou podávány podněty PČR na moji osobu a Sodales Solonis z.s., neustále jsem nucen se bránit za zveřejnění odkazů na jiné weby a upozorňování na prokazatelné lži a hledání pravdy v rámci svobody slova a projevu, protistrana se neustále odvolává - a po letech jí najednou soudy dávají za pravdu?!

Kde zůstala spravedlnost a zdravý rozum? Mají ho nahradit zákony a soudci, chovající se jako „úřední znalci zákona“, tedy jen úředníci, kterým stačí počítač a za které formálně „myslí“ jen tištěné zákony? Moudrý americký soudce kdysi řekl: „Soudce má být spravedlivý a znát trochu zákony.“ Ve vyspělých zemích je spravedlnost prioritou, v nevyspělých pouze zákon, který je často zneužíván k ochraně těch, kteří se spravedlnosti právem obávají. Stačí mít styky,  dost peněz a můžete i beztrestně vraždit a nevinní „bezstykoví, nemajetní“ jsou trestáni a posíláni do vězení i za vraždy, které nespáchali…

Cituji několik myšlenek ze žaloby JUDr. Kláry Samkové:     

… Má ochrana soukromí takovou cenu, že porušuje ústavní pořádek zaručeného práva na svobodu projevu? Dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod je svoboda projevu zaručena a lze ji omezit zákonem pouze v případě, že se jedná o opatření v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost a ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

…V nálezu ESLP Feldek proti Rakousku soud zdůraznil, že svoboda názoru pokrývá i formu, kterou je sdělován, a která ne vždy musí být uhlazená, zvláště reaguje-li na pobuřující fakta, mediálně a veřejně propíraná roky. ESLP vyjadřuje ustálené vnímání svobody projevu jako jedné z nejdůležitějších politických svobod v demokratické společnosti.

… Čl. 2 odst. 4 Ústavy – zák. č. 1/1993 Sb.: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

… Za vyslovení názoru, který se vyjadřuje k veřejně známému problému je občan souzen a penalizován. O závažných pochybeních státních zástupců ve smyslu jejich nedostatečné práce, nedostatečné odbornosti a manipulativním stíhání vybraných případů mluví i předseda Ústavního soudu JUDr. Rychetský. Obsahově je podezření, které na téma státních zástupců publikuje, neporovnatelně horší, než je vyjádření žalobkyně. Ještě že pan předseda Ústavního soudu má členství v ČAK pozastaveno, jinak by mohl být kárně stíhán.

… Navíc jak prvoinstanční, tak odvolací kárná komise se odmítala zabývat situací, která vedla žalobkyni k užití těchto výrazů, odmítla provést jakýkoliv důkaz v tomto směru, odmítla její žádost o výslech JUDr. Stehlíka a tak jí fakticky naprosto znemožnila jakoukoliv obhajobu.

… Ačkoli ve svých rozhodnutích tvrdí žalovaná opak, nikoli za formu, ale za obsah těchto výroků, tedy za vyjádření svého názoru, byla žalobkyně potrestána. Protože v takovém omezení práva na svobodu projevu lze jen těžko spatřovat některý ze zájmů, zakotvených v Listině, jedná se bezpochyby o omezení neoprávněné a tudíž nepřípustné.

… Rozhodnutí jsou důsledkem přepjatého formalismu, jsou ve vztahu k žalobkyni šikanózní a jdou proti smyslu zákona.

„Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“

… Za verbální projevy lze postihovat pouze tehdy, pokud by byly vědomě nepravdivé.

* * *

Netrestají se prokazatelní podvodníci, protože jim soud neprokázal zlý úmysl, resp. uznal, že jednali v dobré víře. Mé názory jsou oprávněné, pravdivé a ověřitelné v rámci svobody slova, projevu, ducha Ústavy ČR a LPS. Zde soud nepochybuje a trestá drakonicky jako ve středověku.

Žalobcům nejde o jejich dobrou pověst, ale především a jen o peníze. Horší pověst už mít nemohou. Připomínám, že už v roce 2012 si „národní pěnice“ Helena Vondráčková stěžuje jak ji málo v ČRo hrají. Může si někdo více takovým hloupým tvrzením poškodit sám svoji pověst, navíc dobrovolně a veřejně?

Tento článek na webu ČTK už není k nalezení. ZDE si ho můžete přečíst, kdy ÚS ČR rozhodl, že exekutor musí uhradit náklady za protiprávně vedenou exekuci. Také se nacházím – už 17 měsíců v exekuci, mám zastaven dům, pozemky a bankovní konta, díky rozsudku KS Praha, který je v rozporu se svobodou slova a projevu. Navíc je postihován pouze občan, zato bulvární média o tématu smějí psát beztrestně roky…  

ZDE je protokol (doručen 4.10.2018) z jednání OS Beroun ve věci už druhé žaloby na moji osobu Agenturou MM s požadavkem zaplacení 2.300.000,-Kč (první žaloba ve stejné věci na 3.650.000,-Kč z roku 2011 se právě vrátila na začátek). Poslechněte si těchto pět zvukových záznamů ze dne 10.8.2018 a učiňte si názor sami.

Samosoudkyně JUDr. Markéta Švarcová v protokolu zaznamenala i můj odchod na toaletu, moji manipulaci s mobilem a záznamovým zařízením (řešena plná paměť), ale už nezaznamenala svá slova, kdy se v závěru vyjádřila ve smyslu: „Máte dům, tak na to máte“?! Ano, pokud by zastavený dům prodal exekutor za tržní cenu. Potom by mi možná zbylo i na levnou ubytovnu a provoz těchto stránek skončí k radosti české postkomunistické justice se zvoláním: „Soudružky a soudruzi, další třídní nepřítel zlikvidován. Čest práci!“  

Může mít občan důvěru v PČR, SZ a soudy, která se nechávají zneužívat roky podvodníkem v exekuci a úkolovat k pronásledování občanů, kteří se s tímto nemravným stavem nehodlají smířit a upozorňují na lži, podvody a porušování zákona pod záminkou všekryjící ochrany soukromí?!

Uvidíme, co vše si občané ještě nechají líbit. Důvěru staré tváře a staré strany ztrácejí, přichází čas nových stran a tváří. Vždy to bylo a ještě dlouho bude v ČR o charakteru, ne o ideologiích. Úbytek elit po letech 1938, 1948,1968 a 1989 se nemůže neprojevit v tak malé zemi. Věřme, že volby jsou začátkem potřebných změn a probuzení občanské společnosti, aby právo a spravedlnost sloužilo stejně všem lidem, k prospěchu a prosperitě jejich země.  

   

Jan Šinágl, 8.10.2018

* * *

Proč je neustále zpochybňován Pavel Wonka?!

Toman a Studené slunce

Usnesení KS Praha ve věci exekuce (zastavení domu, pozemku a bankovních kont Jana Šinágla), trvající už 17 měsíců…?!

SLAVIA za dvě slova - 1,5 milionu, ŠINÁGL za pár vět - 10 milionů…?!

Kanceláři prezidenta Zemana 18.9.2018: Toto je veřejné prohlášení vězně České republiky

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (6 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)