Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 21.03.2019 15:25
  Slavný otec, slavný syn. Statečné a příkladné lidi máme mezi ...

  Read more...

   
 • 20.03.2019 06:41
  Zkuste připustit i možnost, že mocní mají k dispozici i ...

  Read more...

   
 • 19.03.2019 13:45
  Vždyť ale majitelé farmaceutických komplexů snad taky trpí ...

  Read more...

   
 • 19.03.2019 09:30
  Bohužel moc a peníze stále vítězí nad morálkou. Vydávají ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 23:00
  Ve světě to ale nikdo nikomu nezakázal. Proč to neodzkoušeli ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 18:07
  Dobrý den, to se musíte zeptat na onkologických pracovištích ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Mons. Petr Piťha: „…Počátek modlitby je touha poučit se. Mám na mysli poučení z dějin. Čím je kdo mladší, tím víc ho to nezajímá. Jsme nepoučitelní a podle toho dopadneme. Svoboda není sumou dílčích svobod a svobodiček, protože svoboda je celistvá, jediná a nedělitelná. Má povahu moře, které není součtem kapek, stejně jako déšť. Svoboda buďto je a pak z ní všechny ostatní přirozeně vyplývají, nebo není a je nesvoboda. …“

Globalizovaný moderní člověk díky techno-evoluční mašinerii dokáže vyrobit tahač, jímž může z vesnice odtáhnout nepotřebný kostel. Primát Homo sapiens je už natolik inteligentní a racionální Homo economicus, že Boha, náboženství ani kostel nepotřebuje. Opiem se stala víra v to, že za svou ubohost nemusíme zaplatit. Lidská existence se blíží ke kritickému bodu, odkud dál nic nevede. A tak už nebude obřího tahače, který by mohl kostel přivézt zpět, protože už nebude nic, pouze nekonečné boží ticho.

Polský filozof Czesław Miłosz uvádí, že opiem není náboženství, ale cynická víra v to, že po pozemním životě stejně není nic (přesněji je nic), tudíž klidně můžeme učinit jakoukoliv podlost, abychom cynicky a bez zábran mohli užívat vše, co se jen dá. Skutečným opiem je víra v to, že za vlastní ubohost nemusíme zaplatit, čili jak píše Miłosz, klamná představa, že z tohoto světa „lze odejít bez placení“. Jenže člověk by byl pouze jako zvíře dost ubohým tvorem, neboť Stvořitel obdařil téměř každé zvíře lepšími dovednostmi než nás. Vždyť primát zvaný Homo sapiens je už natolik inteligentní a také racionální Homo economicus, že Boha, náboženství ani kostel nepotřebuje.

* * *

Praha Katedrála sv. Víta 16.10.2018: 40. výročí zvolení Jana Pavla II. papežem

 

Vědci stvořili savce, který má dvě matky a nepotřebuje otce. Nepohřbíváme embrya, v bednách se válejí pozůstatky kojenců. Profesorka dostala desetitisíce pokuty za překročení výpůjční lhůty. Předsedající soudce řekl, že bylo možné stanovit takto vysoké pokuty jako prostředek k odstrašení lidí, kteří nevracejí knihy včas. Nenormálně chráníme muslimy, vánoční stromky mizí, s nimi i křesťanské kříže ze škol a nevidíme skutečnou hrozbu.

Budeme snad brzy chodit všichni zahaleni, aby naše identita byla dokonale ochráněna, pokud to nezvládnou tisíce kamer, připomínající svět, před kterým varoval George Orwell ve svých knihách Farma zvířat a 1984?!

Zvířata mají zmizet z cirkusů. Kdy bude následovat zákaz chovu domácích zvířat a zákaz chovu dobytka a jeho zabíjení na jatkách?! Nebo budou mít jen některá zvířata „lepší práva“ a ochranu, stejně jako lidská zvěř mezi lidmi, při vší úctě ke zvířatům?!

Ochrana „svobody soukromí“ je už tak daleko, že zločinci jsou v rozsudcích anonymizováni a za odhalování jejich soukromí jsou profesně i existenčně likvidováni slušní lidé! 

Quislingové v církvi se už ozývají. Žádný respekt k autoritám, kdy dostávají prostor v médiích. Naposledy teolog Petříček z katolické teologické fakulty „perlil“ na ČT 24, kdy označil skvělé kázání Petra Piťhy na Den sv. Václava jako „bulvární, demagogické a manipulativní“, aniž by to samozřejmě věcně rozvedl. Opět se zamlčelo, že kardinál Dominik Duka kázal při příležitosti 40. výročí zvolení Jana Pavla II papežem, kdy ČT tuto významnou událost i pro naši zemi zamlčela. Mše svatá byla doprovázená vynikajícím sborem studentů Varšavské univerzity, v katedrále zazněla nejen čeština, ale i polština a latina. Stejně tak nepřenášela kázaní Mons. Petra Piťhy.

Zato je tématem hlavním tématem pomýlená aktivistka, byť jistě jednající v „dobré víře“. Kde zůstala tolik proklamovaná vyváženost veřejnoprávní ČT? Proč asi nebyl pozván mons. Piťha jako představitel jiného názoru, kdy ČT běžně zve obě názorové strany? Ani telemost nebyl využit i když si umím představit, že účast v této pokleslé debatě by byla pod jeho úroveň.

Kritika řešení vystoupení aktivistky teologem Petříčkem byla úsměvná až hloupá, kdy kritizoval jak se pořadatelé vypořádali s aktivistkou, ale už neřekl, jak by to udělal sám na dotaz redaktorky. Pořadatelé zasáhli naprosto profesionálně a jediným možným způsobem – nejprve chtěli okamžitě zasáhnout, když byla aktivistka v klidu, jen u ní stáli, aby nebylo narušeno kázání kardinála Duky a teprve po jeho skončení ji „pacifikovali“ jediným možným způsobem, kdy odmítala odejít „po svých“ a odevzdaně, bez odporu se nechala odtáhnout.

Je ostudou, že se teolog Petříček zasazuje o svatořečení kněze Josefa Toufara, který za náboženskou svobodu položil život a jistě by s kázáním Piťhy souhlasil. Ostatně ČT krátce ukázala jak se ho Piťha zastával, těžko v rámci proklamované vyváženosti, ale daleko spíše jako „matení pojmů a hodnot“. Nepotkal jsem mezi normálními občany dosud nikoho, kdo kázání monsr. Petra Piťhy slyšel a nesouhlasil by s ním. Jsou si, často mi bez i bez vzdělání vědomi, že je zde něco hodně špatně, že je civilizace ohrožena a může zahubit sebe sama.

Tzv. Istambulskou úmluvu je třeba hodnotit širším pohledem, zejména jaký dopad bude mít na společnost v delším časovém horizontu. Nepochybně negativní. V tom je varování, poselství a význam kázání Piťhy, které politikům a byznysu vadí, protože obojí ohrožuje. Mainstreamová média tak svoji reakcí ukazují komu ve skutečnosti oddaně slouží. Ne nadarmo mi sdělil s noblesou mu vlastní, že z něho udělali „mediálního panáka“ a že mu už volalo asi 15 advokátů, kteří by ho rádi zastupovali…

Zástupce VOP Stanislav Křeček to ve svém článku Cti otce svého jako matku svou (LN 16.10.2018) napsal skvěle – reakce VOP byla otisknuta následného dne a nepřekvapila.

Lékař Miroslav Palát v článku Kolik pravdy je na tom šprochu?, také udeřil pověstný „hřebík na hlavičku“. Cituji: Kdo není přímo znalcem dění v pražské kapitule či se 28. září nezúčastnil slavnostní svatováclavské mše, asi by neměl šanci vědět, kdo je probošt mons. Petr Piťha. V nedlouhém, dvanáctiminutovém kázání se mu podařilo parádně střelit do hejna a současně si vykoledovat trestní oznámení za šíření poplašné zprávy.

Ani to by snad nevzbudilo pozornost. Až když mu v Lidových novinách profesor Tomáš Halík vcelku neakademicky nasadil psí hlavu (Prodavači strachu, LN 13. 10.), zvedlo se obočí zvědavostí. Piťhu nešetřil a počastoval svého bývalého souputníka ve službě boží lecjakými nálepkami. … Sečteno: ať považujeme Piťhova slova na mši o svatém Václavu za skandální, či nikoli, jsou to uvážlivě pronesená slova starého muže, který popsal svou osobní vizi reálného nebezpečí. Místo nálepek by si zasluhovala pohled, zdali je pravdy na tom šprochu. Abychom jednoho dne nelovili v paměti: jak se jmenoval ten kněz, co v osmnáctém kázal na Václava? Sice přeháněl, ale…

Před 100 lety by byli lidé v šoku z toho co je dnes „normální“ – sňatky žen s ženami, mužů s muži, „vychovávající“ děti… Na druhé straně nemusí být v šoku za 100 let lidé z toho, co se děje dnes, pokud lidstvo v tomto sebezničujícím procesu bude ještě pokračovat či vůbec existovat…

Svatováclavské kázání mons. Petra Piťhy proti Istambulské úmluvě proto nezasluhuje odsouzení, ale úctu a poděkování člověku, který si dokázal zachovat v dnešním mravně nemocném světě zdravý rozum a vyzývá k aktivnímu konání ty, kteří si ho také ještě dokázali zachovat.  

     

Jan Šinágl, 22.10.2018

* * *

Generál Pavel: Nenormálně chráníme muslimy a vánoční stromky už mizí, nevidíme skutečnou hrozbu

Hluboké kořeny české státnosti mají ošetřovat rozumní a charakterní lidé

O politice, ústavě, a řízení státu do pekla

Jak přeprogramovat společnost

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)