Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 19.02.2019 18:19
  Pane Šinágle, navazuji na Váš článek o sněmu ANO a o projev p.

  Read more...

   
 • 12.02.2019 05:38
  V mém případě, je anonymita nutností a místo extrémního ...

  Read more...

   
 • 12.02.2019 05:26
  Ať mi nikdo nevykládá, že tohle se mi jen zdá, že je to ...

  Read more...

   
 • 04.02.2019 04:37
  To co jste napsal o nemožnosti nás Čechů si řešit problémy ...

  Read more...

   
 • 02.02.2019 15:51
  Z mé zkušenosti na vojně: Náš tankový pluk již v r. 1977 ...

  Read more...

   
 • 02.02.2019 15:48
  "Je v našem evropském zájmu, aby na kontinentu byli američtí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Michal Martin cerny

XTV.CZ 13.11.2018: Martin Michal veřejně usvědčuje sám sebe ze lží, podvodů a pomluv. Z Šinágla dělá to, čím je on sám!

* * *

Nebudu zveřejňovat první rozsudek ve věci žaloby AMM na moji osobu o 71 stránkách ze dne 10.8.2018, pouze výtah podstatného – viz níže. Normální člověk to nečte či nedočte, pokud není zrovna žalovaným. Doplňovací rozsudek doplnil chybějící důkazy. Neočekával jsem závěrečnou řeč. Pořídil jsem zvukový záznam z jednání. Od 24:10 min. si můžete poslechnout moji argumentaci. Závěrečnou řeč Mgr. Jany Gavlasové (od 26:56 min.) a moji (od 28:35 min.). Připravené poznámky jsem ještě doplnil spontánními postřehy. Zveřejňuji vyhlášení druhého rozsudku ve věci. Od 13:08 min. si můžete poslechnout moji druhou „závěrečnou řeč“. Kdokoli, kdo roky podává stovky žalob, trestních oznámení a podnětů s požadavkem finančního odškodnění v řádech milionů, není normální. Už jen tím si kazí dobrou pověst, pokud ji vůbec kdy měl. Jen to dokazuje, že na prvním místě jsou vždy peníze. Připomínám závěrečnou řeč ing. Jiřího Fialy ze 14.5.2012 (od 24 min.), která je stále aktuální. Celé soudní jednání, které vedl soudce JUDr. Vojtěch Cepl ml. stojí za poslech a připomenutí (dnes je kauza opět na začátku, kdy jsem žalován na 3.650.000,-Kč). Na okraj připomínám, že odvolání AMM u VS Praha bylo v případě K213 neúspěšné, zatímco v mém případě, v podstatě ve stejné věci AMM uspěla. Lež zatím vyhrává nad pravdou, svobodou slova, projevu a právem veřejnosti na informace o veřejných osobách.

Jsem pomlouván, údajně lžu, ale prokázat pravdu mi není dovoleno! Má takovou cenu lež? Kde je či zůstala cena pravdy? Má mít lež větší cenu než pravda? To není o spravedlnosti, ale zlovůli, resp. zločinu páchaném na svobodě slova! Nezákonná exekuce zasahuje a ovlivňuje neukončená soudní řízení, tedy právo na spravedlivý proces, navíc mi znemožňuje zaplatit právního zástupce.

Soud nerozlišuje původní zdroj informací, zda šlo o má tvrzení, hodnotící soudy, obsah jiných webů či bulvárních časopisů. I spekulace, tedy i hodnotící tvrzení soud zakazuje. Chybí podrobný rozbor jednotlivých článků, kdo je autor, kde je zdroj, zda jde o tvrzení či hodnotící soudy, zda a kde už bylo zveřejněno a co je zcela nová informace či tvrzení.

Mám nést odpovědnost za jiné autory a jiné zdroje? Proč asi nejsou stejně žalovány ony? Zvláštní, že v médiích je pan MM „hodný a mravný“, ale mezi lidmi je slyšet pravý opak a nejen o něm?

To není o hledání pravdy, ale daleko více o likvidaci nepohodlného. Ta urputná, roky trvající snaha to jen potvrzuje. Jeden člověk má ohrožovat AMM více než všechna média dohromady, alespoň výše částek požadovaných za nemajetkovou „újmu“. Mám se snad omlouvat panu MM, že ho policie usvědčila z podvodu? Transparentní účet je přístupný veřejnosti, chová se tak podvodník?

Citace z rozsudku s mými komentáři:

Žalobce c) situaci vnímá jako dlouholetou, vyčerpávající a stresující. Pokud jde o zveřejněnou korespondenci v Rytmu života z roku 2004, jednalo se podle žalobce c) o podvrh, který byl publikován v době, kdy na něj a žalobkyni d) byl vyvíjen obrovský mediální tlak, ba přímo mediální štvanice. Rytmus života však vycházel především z tvrzení pana Jiřího Vondráčka. Uvedené podvrhy byly užity mimo jiné k vydírání jeho a žalobkyně d) a věc byla řešena Policií České republiky, která však bohužel pachatele nevypátrala.

Nevyčerpávají se žalobci sami stovkami roky trvajícími žalobami na jednotlivce, firmy a média, místo aby energii věnovali skutečné práci? Má snad AMM každý měsíc vyprodané velké sály?

Soud zamítl návrh na provedení důkazu e-mailovou korespondencí ze dne 20.9.2004, 5.10.2004, 11.10.2004, 25.10.2004, 2.11.2004 a 3.11.2004, s ohledem na to, že jednak není jisté, zda se skutečná jedná o e-mailovou korespondenci, v kladném případě, kdo je jejím pisatelem, a i v případě, že by bylo zjištěno, kdo je jejím autorem, není možné bez jeho souhlasu takovýto důkaz provést…

Kdo mluví pravdu, vítá každý důkaz na její potvrzení.

… Soud zamítl také návrh na provedení důkazu výpovědí obchodního partnera žalobce c) Mgr. Miroslava Stiebala, dále vyjádřením založeným na č.l. 297 spisu, výslechem MUDr. Jana Cimického, výslechem Mgr. Zuzany Baudyšové, výslechem Jiřího Vondráčka, spisem Policie České republiky zn. KRPA-253202-57/TČ-2007-001476-TO, který se týká pouze trestního oznámení podaného žalobci c) a d) na Jiřího Vondráčka, výslechem Martina Michala, který byl navržen pouze k výpovědi ohledně svého titulu JUDr. a průkazu pilota letadla, dále spisem Policie České republiky zn. OD II-1970/TČ-2007, dále listinou označenou jako „Moje vzpomínky na údajného JUDr. Martina Michala ze dne 18. 12. 2002“, soupisem všech textů žalovaného uveřejněných na stránkách www.sinagl.cz od května 2010 dosud, dále obsahem CD označeným jako „2010 – 2012“ a CD označeným jako „2013 – 2018“, vyšetřovacím spisem Policie České republiky týkajícím se anonymních dopisů a vydírání žalobců c) a d) jejich nezveřejněním za částku 400.000 EUR, dále zjištěním, z jakých zdrojů jsou financovány soudní a právní náklady a vysoký životní standard žalobců c) a d), dotazem na UniCredit Bank o současném stavu vymáhání pohledávky této banky od žalobce c) Martina Michala, dále dotazem na Mgr. Ing. Jaroslava Havla, notáře v Mariánských Lázních, na jakém základě provedl převod majetku Agentury Martina Michala z žalobce c) Martina Michala na žalobkyni d) Helenu Vondráčkovou, dále odborným prokázáním pravdivosti textů navrhovaných žalovaným za pomoci experta v internetové oblasti a odborníka v oblasti psaného projevu, který by měl potvrdit hypotézu, do jaké míry mohou být provedené odkazy věrohodné, dále důkazem, aby žalobce c) doložil, že není otcem dítěte Mgr. Gavlasové, dále, aby prokázal, že dlouhodobě nepodvádí žalobkyni d) Helenu Vondráčkovou, dále dokladem o tom, zda žalobci podali trestní oznámení ve věci článku otištěného v Rytmu života týkajícího se milostné korespondence; informacemi, zda bylo toto trestní oznámení podáno, kdy a s jakým výsledkem; videozáznamem hovoru se žalobcem c) z 29.3.2018 na rádiu Frekvence 1 pod adresou

https://xtv.cz/archiv/168-hodin-je-nejhorsi-bulvar-v-ceske-republice-rika-martin-michal, dále webovými stránkami

https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/pravdiva-informace-a-hodnotici-soud-52944.ht

ml a provedením důkazu video výpovědí Mgr. Stiebala, neboť tyto důkazy považoval za nadbytečné s ohledem na svá skutková zjištění učiněná z provedených důkazů.

Provádění důkazů pouhým čtením, bez podrobného rozboru a rozvedení pozadí, nemůže být objektivní.

… V článku „Může zveřejnění r.č. Heleny Vondráčkové na úředním dokumentu ohrozit její pověst?“ publikovaném na webových stránkách žalovaného dne 1.12.2011, žalovaný zcela bez jakéhokoli příčiny spekuluje, že otcem dítěte žalobkyně a) Mgr. Gavlasové má být žalobce - Žalovaný v článcích zcela nepřípustně spekuluje o tom, kdo je otcem dítěte žalobkyně a) vymýšlí různé varianty, za jakých bylo dítě počato, a kdy, s tím, uvádí, že otcem tohoto dítěte je žalobce. (Nemanželské dítě neexistuje? Jistě, když soud odmítá důkazy, jinak článek doporučuji k přečtení.)

Soud doplňuje, že v tomto řízení není možné prokazovat, kdo je otcem dítěte žalobkyně a), neboť není účastníkem řízení, a nelze jej, stejně jako žalobkyni a) objektivně nutit k tomu, aby komukoli poskytla jakoukoli součinnost. Obdobně nelze k jakékoli součinnosti nutit žalobce c) Martina Michala. Pokud tedy žalovaný nemá věrohodné informace o tom, že žalobce c) je skutečně otcem tohoto dítěte, tyto informace si žádným způsobem neověřoval, neumožnil žalobcům a), c) a d) se k těmto informacím vyjádřit a v tomto směru ani nepředložil žádné důkazy, přestože byl soudem poučen ve smyslu §118a o.s.ř., pak se z jeho strany jedná pouze o spekulace, z nichž vyvozuje nepravdivé hodnotící závěry. Soud má za to, že přestože žalovaný tvrdil, že se jedná o veřejně známou kauzu, v tomto směru rovněž žádné důkazy nepředložil.  

Nemohl jsem je předložit, když soud odmítl předvolat svědky a bulvárním médiím nevěří.

… Pouze v případě, že jde o kritiku věcí či jednání osob veřejných, která zcela postrádá věcný základ a pro kterou nelze nalézt žádné zdůvodnění, je třeba považovat takovou kritiku za nepřiměřenou. Při tom je třeba vždy hodnotit celý projev uskutečňující se ve formě literárního, publicistického či jiného útvaru, nikdy nelze posuzovat toliko jednotlivý vytržený výrok anebo větu. Aby hodnotový soud nevybočil z mezí ústavnosti, obecně se vyžaduje, aby měl určitý základ. Bez jakéhokoliv faktického podkladu může být totiž hodnotový soud přehnaný.“

S těmito závěry se soud ztotožňuje a plně na ně odkazuje. - Soud se tedy ztotožňuje s názorem Ústavního soudu ČR, ale znemožňuje získání faktického podkladu?!

Soud má za to, že žalovaný používá tento způsob šíření článků za tím účelem, aby se články dostaly k co nejširšímu okruhu čtenářů, což lez dovodit jednak z toho, že je rovněž sdílí na svém facebookovém a twitterovém profilu, tedy na sociálních sítích, které mají jak obecně známo velký počet uživatelů. Žalovaný dále vydává Bulletin, v němž články rovněž publikoval, jak výše uvedeno, které rozesílá každý týden mnoha subjektům…

Soudkyně uvádí návštěvnost mých článků, škoda, že neuvádí náklady bulváru, kde se píše totéž co lze nalézt na mém webu v textech článků, komentářích a odkazech na jiné weby.

Otevřený dopis na YouTube: „Video není k dispozici z důvodů stížnosti na pomluvu“ – shlédnuto 490 návštěvníky - Z článku „Otevřený dopis Martinu Michalovi zmizel z médií krátce po zveřejnění“ ze dne 16.4.2017, pak dále vyplývá, že YouTube kanál žalovaného, na němž žalovaný zveřejnil svůj „Otevřený dopis Martinu Michalovi“ dosáhl 400.000?!

To je zavádějící tvrzení, navíc jsem se zmýlil. Můj YouTube kanál navštívilo mnohem více lidí a rozhodně ze stovek videí nabízí mnohem zajímavější videa. To bylo jediné video týkající se AMM zveřejněné na mém YouTube kanálu. Považovat standardní OD za pomluvu je jen dalším důkazem, že se zde dělá vše za umlčení pravdy, kdy se uzavírají všechny normální cesty k jejímu odhalení a které nevinný, pomlouvaný člověk jen uvítá.

… Činnost žalovaného sledují z domova i zahraniční miliony lidí po celém světě, a to kromě týdenního Bulletinu v češtině, také díky Newsletteru v angličtině a němčině. Z uvedeného je tak zřejmé, že články žalovaného se dostaly mezi velké množství osob, ať již prostřednictvím internetu, nebo jim byly přímo žalovaným zaslány.

Jako kdybych AMM ještě překládal do D+E… Kam se na mne „hrabou“ bulvární média, neuvěřitelné! Z pomalu už cca 10.000 článků, které jsem publikoval v rámci podpory svobody slova a práva veřejnosti na informace, bude nějaká AMM těžko zajímat čtenáře, kterým je především mé zpravodajství určeno.

… Žalovaný se dále v článku „Za zveřejnění odkazu na jiný web blokace Šináglova bankovního konta, exekuce domu a pozemku“ ze dne 16.5.2017 spolu s jeho aktualizací ze dne 27.5.2017 vyjadřuje o sexuální korespondenci žalobce c) se žalobkyní a) tak, že ji měl dostat od anonyma poštou. Ani tato skutková tvrzení však soud objektivně nezkoumal z hlediska jejich pravdivosti jednak s ohledem na citovaný rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 23 Cdo 120/2013, neboť měl za to, že s ohledem na to, že žalovaný nezjišťoval jejich pravdivost, a sám naopak sepsal fiktivní e-mail žalobce c) žalobkyně a), se jedná ze strany žalovaného rovněž o hodnotící úsudek, který však s ohledem na svoji intenzitu a další kontext výše uvedených článků nepožívá právní ochrany. Žalovaný se dále v článku „Za zveřejnění odkazu na jiný web blokace Šináglova bankovního konta, exekuce domu a pozemku“ ze dne 16.5.2017 spolu s jeho aktualizací ze dne 27.5.2017. Vyjadřuje o sexuální korespondenci žalobce c) se žalobkyní a) tak, že ji měl dostat od anonyma poštou.

Šlo o sexuální komunikaci zveřejněnou v bulváru. V článku se o ní vyjadřuji jako o údajné. Sepsal jsem dle soudkyně tento fiktivní E-mail jen proto, že obsahuje mé příjmení?! „Šináglů“ je v ČR 167 a PČR odmítla nalézt autora, ale soudkyně má najednou jasno o autorovi? Jedná se o smyšlený, účelový e-mail. Uráží mne, že mne někdo podezírá z takové nízkosti.

#  michal Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., IP: 194.228.20.68 ) — 2017-01-10 14:08

Šinágle ty jsi stejně zasranej troll a provokater. Stačí si přečíst tvůj životopis.Tvoje stránky...jen ztráta času a věř, že na každou svini se vaří voda!

Soud nemusí zjišťovat pravdivost těchto tvrzení právě s ohledem na to, že žalovaný o těchto žalobcích píše se značnou intenzitou.

Jinými slovy píše-li se intenzivně o nemravných věcech, soud to považuje za nemravné a pravda ho nezajímá?!

…Jak konstatoval Nejvyšší soud v svém usnesení sp.zn. 30 Cdo 464/2016Práva na ochranu osobnosti se mohou domáhat i veřejně činné osoby. Měřítka posouzení skutkových tvrzení a hodnotících soudů jsou však v jejich případech mnohem měkčí ve prospěch novinářů a jiných původců takových výroků. Je to dáno skutečností, že osoba vstoupivší na veřejnou scénu musí počítat s tím, že jakožto osoba veřejně známá bude pod drobnohledem veřejnosti, která se zajímá o její jak profesní tak i soukromý život a současně jej hodnotí, zvláště jedná-li se o osobu, která spravuje veřejné záležitosti. V těchto případech je na soudech volit benevolentnější přístup k posouzení meze přípustnosti uveřejnění informací soukromé povahy a hodnocení jejího jednání právě proto, že jsou na osobu veřejného zájmu kladeny náročnější požadavky a veřejnost je oprávněna vědět, a to pro posouzení způsobilosti jak odborné, tak morální tuto funkci zastávat a náležitě obstarávat věci veřejné. Prezentace těchto údajů a jejich případná kritika však musí souviset s veřejnou činností, kterou daná osoba vykonává.“

Není věcí veřejnou, když veřejně vystupující veřejná osoba lže statisícům lidí? Má mít přednost ochrana soukromí? Kdo chrání veřejnost před lží, když publicista musí mlčet?!

… Ústavní soud má opakovaně za to, že každý názor, stanovisko nebo kritika je, vzhledem k významu svobody projevu podle čl. 17 odst. 1 Listiny, zásadně přípustným; omezení svobody projevu je proto výjimkou, kterou je nutno interpretovat restriktivně a lze ji ospravedlnit jen kvalifikovanými okolnostmi.

Žádné kvalifikované okolnosti nebyly uvedeny a prokázány!

… Soud při své úvaze vycházel jednak z míry intenzity zásahu žalovaného do osobnostních práv jednotlivých žalobců, z délky a způsobu tohoto zásahu, přiměřenosti požadované náhrady způsobenému zásahu, jakož i k postoji žalovaného ke způsobenému následku a k jeho majetkové situaci. Soud dále hodnotil, že žalovaný píše články sám, sám je zveřejňuje a činí tak zcela úmyslně, byť toto své jednání ospravedlňuje právem veřejnosti na informace. Přestože je tedy žalovaný fyzickou osobou, která není žádným bulvárním médiem, velkým vydavatelstvím, jehož přímým cílem by bylo prostřednictvím článků získat majetkový prospěch, žalovaný se snaží na své články co nejvíce upozornit, a na svých webových stránkách zveřejnil číslo účtu spolku SODALES SOLONIS z.s. s výzvou k finanční podpoře.

Škoda, že si paní soudkyně nepřečetla obsah výzev k podpoře spolku a mé osoby, jinak by tuto zavádivou informaci nemohla napsat.

… Nicméně účet č. 68689 je veden rovněž v zahraničních měnách, a to USD, GBP, EUR, CAD a CHF, tedy žalovaný počítá s tím, že na něj budou chodit zahraniční platby.

Systém to nastaví automaticky, aby pokryl všechny běžně používané možnosti, byť je používaná většinou jen jedna či dvě položky. Měla by se sponzorů zeptat proč mi posílají peníze, abych snad „lhal“ ještě více?! Mým zájmem je zveřejňovat pravdu, ne získávat „čtenáře a peníze“ jak podsouvá soudkyně! Nepracuji pro peníze, ale potřebuji peníze, abych mohl pracovat. Statisíce lidí to už pochopily a oceňují mé zpravodajství.

… Současně celková částka, kterou je žalovaný povinen uhradit žalobcům a), c) a d) činí celkem 1.050.000,- Kč, kterou má soud za to bude žalovaný schopen s ohledem na jeho majetkovou situaci, kdy vlastní pozemek v hodnotě cca 2 mil. Kč, uhradit.

Nyní už soudkyně hovoří o pozemku, ne o domu jako při prvním rozsudku ze dne 10.8.2018, jako bych mohl zatavený pozemek, patřící k zastavenému domu odděleně prodat?!

… Nad to pokud jde o soudní rozhodnutí nebo rozhodnutí soudního exekutora, jedná se o veřejnou listinu, kterou žalovaný nevytvořil a jejím zveřejněním v neanonymizované formě na svých webových stránkách nezasáhl do osobnostních práv žalobců. Nad to v žalovaným zveřejněných dokumentu nejsou jeho články přímo citovány. – Nicméně soudní exekutor za to ukládá statisícové pokuty.

Samozřejmě se odvolám, stejně jako v dalších neukončených kauzách s žádostí o osvobození od soudních poplatků a přidělení právního zástupce. Veškerý můj majetek a tedy i možnosti získat finance, je exekutorem zablokován. Soud by měl vyhovět, nemá-li být Ústavou ČR porušeno právo na spravedlivý proces.

Pro připomenutí: trestní oznámení pro popírání genocidia podané na mne H.Vondráčkovou, M.Michalem a politickým vězněm Bohuslavem Hubálkem, bylo odloženo jako ničím nepodložené. Na druhé straně usvědčila PČR pana MM z neoprávněného užívání titulu JUDr., tedy trestného činu padělání veřejné listiny. Zda podnikla další zákonné kroky mi není známo? Usvědčit pachatele a nic dále nepodniknout by bylo dost podivné? U PČR nelze dnes vyloučit vůbec nic. Rovnost občana před „rukou zákona“ holt není vždy zaručena…

Je k zamyšlení, že žaloby a podněty trvají roky, na osobu nevýdělečně činnou, nejstarší a s důchodem 3720,-Kč, která jako jediná zveřejnila informaci o rozsudku v kauze největšího daňového podvodu s pohonnými hmotami a praním špinavých peněz v řádech miliard korun, ze dne 19.7.2018. Odsouzen byl syn MM Antonín na 8 let, jeho tchán Eduard Vít na 10 let, spolu s dalšími. Připomínám, že Martin Michal byl vyšetřován v kauze zpronevěření cca 500 milionů korun. Nebyl odsouzen, ale skutek se stal. Soudkyně měla prohlásit, že konal v dobré víře a taková prý byla doba… Pan MM je v trvalé exekuci, dluží cca 20 milionů…Někdo v dobré víře rozfofruje beztrestně miliony, zatímco jiný v dobré víře je trestán za šíření pravdivých informací? Renomovaní právníci nazývají moji kauzu neskutečnou a sprostou…

Podivná doba, kde už i zdravý rozum je zřejmě považován za nebezpečný. Istanbulská úmluva ukazuje své další plody…

 

Jan Šinágl, 12.11.2018  

* * *

Tam, kde jiní mají svědomí, nemají nic

#1 Martin Michal 2013-04-08 21:33

Martin Michal

IP: 193.179.195.169

Technologicka Revue: Paní Stout, kdo je sociopat? 

Martha Stout: sociopat je osoba, která nejen že lže, ale u které patří lhaní k životnímu stylu. On nebo ona je člověk, který nezná žádnou lítost - bez ohledu na to, zda něco udělala špatně. Sociopat nepřebírá žádnou odpovědnost, ať už za jiné lidi, věci, nebo sebe samého. Současně jsou sociopati často povrchní a velmi okouzlující. Pod tímto povrchem jsou chladnokrevně bezohlední, bezcitní, neznají žádné skutečné citové pouto k ostatním lidem. Problém je, že mnoho lidí snadno sociopatům podlehne. Konečně definice pana šefredaktora Šinágla.

P.S.

PČR nic nevyšetřila, resp. nevyšetřovala a můj podnět na mnoho podobných komentářů a identifikaci jejich autorů, odložila. J.Š.

* * *

Friday Edition: Poslední zámožný investigativec?

Americký investigativní novinář Seymour M. Hersch, který tento týden přijel do Prahy na pozvání Festivalu spisovatelů, si velice dobře uvědomuje, že je jeden z posledních představitelů skomírající profese. Mluví o tom v předmluvě své poslední knihy „Reporter.“

V dnešním novinářském prostředí už bych to neměl tak snadné jako ještě před deseti lety, než nastala doba finančních škrtů... Nepředstírám, že mám odpovědi na problémy, se kterými se naše média v současnosti potýkají.

A končí ve stejném duchu.

Je to úžasný obor, tahle moje profese. Většinu své kariéry jsem strávil psaním příběhů, které odporovaly oficiální verzi, byl jsem za to štědře odměňován a nemusel jsem za to příliš trpět. Nic jiného bych dělat nechtěl.

Škoda jenom, že se tento jeho příběh hned tak opakovat nebude.

* * *

Má ochrana soukromí veřejných osob chovajících se nemravně právo likvidovat publicistu pracovně i existenčně?!

Otřesná výpověď Mgr. Miroslava Stiebala o jeho bývalém obchodním partnerovi ve firmě Air Central „JUDr.“ Martinu Michalovi

P.S.

Po dopsání tohoto článku dorazila další výzva Mgr. Jany Gavlasové… Mou očekávat za tento článek další pokutu 100.000,-Kč. Jak dlouho ještě bude soudní exekutor Mgr. Jan Beneš poslušným nástrojem pana MM…?!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.43 (7 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)