Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 19.01.2019 10:53
  Opět česky po plebejsku. Kdy skončí respektive kam až povede ...

  Read more...

   
 • 17.01.2019 11:01
  Za Palachem - oběť pouze k připomínání. Tragedií je, že oběť ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 14:39
  Ohledně taktiky byl citován Jan Masaryk. Komunistická ideologie ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 10:48
  Jakmile by se ukázala léčebná metoda MUDr. Fortýna jako ...

  Read more...

   
 • 10.01.2019 09:00
  Způsob jakým se s panem Vonkou jednalo v Česku připomíná ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:22
  Uprímný dík panu JUDr. Heinovi a Vám za “Míru humanity”. Je to ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Havel Sinagl 1 171108Dnes vzpomínáme 7.výročí úmrtí presidenta Václava Havla. Pravda a láska vítězí, pokud si budeme  pomáhat.

Vlevo Knihovna Václava Havla – vernisáž výstavy „Čečna, konečné řešení“ (17.11.2008), kterou jsem nechal přivézt z budovy EP v Bruselu, kde byla tato otřesná výstava krátce po otevření zakázána. Dnes ráno byla zpráva o výročí úmrtí presidenta Václava Havla na webu ČTK na prvním místě. Vydržela na první stránce jen chvíli…

Kubisova Marta cernobila

Vážení přátelé a příznivci demokracie,

Žádám vás jménem svým a našeho spolku Sodales Solonis z.s., jehož jsem předsedou, o pomoc a podporu v jeho činnosti. Prosím o přečtení tohoto textu.

ND Havel srdce detail 181218Díky roky trvající, bezplatné práci pro pravdu a spravedlnost, jsem se dostal do soukolí právní a exekutorské zvůle, za kterou stojí notorický sudič pan Martin Michal (MM). Jsem pod nevídaným a neskutečným likvidačním tlakem exekutora Mgr. Jana Beneše, prokazatelně spolčeného s panem MM, manželem zpěvačky Heleny Vondráčkové.  To co se mi v současné době děje,  lze nazvat jedním velkým pomstychtivým svinstvem a exekutorské bezprecedentní podjatosti, při vší slušnosti.

Opravdu jsem neočekával, že situaci, kterou prožívala Marta Kubišová, stíhaná několik let soudně Agenturou MM, resp. občanem MM a Helenou Vondráčkovou a která vyhrála až díky Ústavnímu soudu, zažiji sám a v mnohem větší míře a síle. Tehdy jsem vyhlásil finanční sbírku pro paní Martu Kuvbišovou. Pomohla jí. Dnes jsem nucen žádat  o pomoc sám.

JN Havel srdce detail 181218V exekuci jsou dnes statisíce lidí, mnozí zcela nevinně, kdy přijdou o veškerý majetek. V mém případě, kdy nikomu nic nedlužím, jsem opakovaně trestán exekutorem Mgr. Janem Benešem pokutami (5x 100.000,-Kč), bez konkrétního zdůvodnění. Jen kvůli tomu, že jsem poukázal na podvody a zločiny pana MM. Člověka, který roky dluží milionové částky bankám a exekutorovi, beztrestně likviduje  firmy, podnikatele, spolupracovníky, udává je  finančním  úřadům, nebo na ně vypisuje konkurzy a posílá exekutory.

Exekutorské pokuty na mě vytáhl exekutor Beneš i za to, že jsem zveřejňoval soudní rozhodnutí. Přitom dle OS Beroun nelze trestat za zveřejnění soudního rozhodnutí exekučními pokutami!  Dnes mi aktuálně hrozí zabavení veškerého majetku, domku po rodičích, movitých věcí, které mají jít do nucené dražby. Takřka denně dostávám výhružné SMS, v nichž je mi vyhrožováno násilím, celkovou ekonomickou likvidací a předem avizovány další kroky exekutora. V médiích jsou o mne šířeny nepravdivé informace, avizovány předem kdy a kde vyjdou, aniž bych byl jimi kontaktován (Frekvence 1, Parlamentní listy a Xaver TV).  

JN Havel srdce lidl 181218Neočekával jsem, že po návratu z dvacetiletého exilu ve Švýcarsku a práci pro rodnou zemi, se dostanu do neuchopitelných, neviditelných chapadel posttotalitní zvůle, kterou umožňují naše zákony, kde není místo pro spravedlnost a spravedlivý soud.

Nikdy jsem o panu MM ani jeho ženě Heleně Vondráčkové, nenapsal jedinou lež. I když pan MM i Helena Vondráčková veřejně tvrdí opak. Ověřitelně nemluví pravdu,  lžou „jak když tiskne“! Vždy jsem psal pravdu, ať už jsem si ji osobně ověřil, citoval jiný tiskový zdroj, odkazoval na jiné weby, nebo hledal cesty k pravdě. Přesto jsem odsouzen k tomu, abych jako jediný v ČR nesměl informovat o podvodech a  nemravném chování, kdy o nich informují jiná média už roky, ve statisícových nákladech.

Snažím se od roku 2002 (po návratu ze Švýcarska), pokračovat  ve své  práci pro svobodu a demokracii i v naší zemi.  Mé Bulletiny v českém, anglickém a německém jazyce, jsou rozesílány týdně už od roku 2010. Toto nezávislé zpravodajství ocenily miliony čtenářů po celém světě. Obsahuje často informace, které se ve veřejnoprávních médiích neobjevují. Můžete je stále sledovat na www.sinagl.cz.

JN Havel srdce fotol 181218Nyní je zpravodajství a má existence ohrožena exekutorem, kdy mi hrozí ztráta všeho majetku. Začátek exekuce jsem popsal v tomto článku ze dne 16.5.2017.

Mám už 20 měsíců zastaven dům, pozemek, bankovní konta a kreditní karty. Nyní mi byly zabaveny pracovní nástroje, včetně zálohovacího disku.  Počítače, které patří našemu spolku Sodales Solonis z.s. Za Ústavou zaručenou svobodu slova, projevu a právo veřejnosti na informace, mám zaplatit vším co mám. Taková je cena svobody slova v dnešní České republice!

Je velmi znepokojující, že soudní vykonavatel mi zabavil pro něho bezcenné  počítače (krátce po vydání článků se závažným obsahem od zaměstnanců ministerstev - viz odkazy níže), kdy ostatní,  cennější věci, ponechal exekutorský vykonavatel na místě!

ND Havel srdce pilony 181218Byla to exekuční krádež za bílého dne, bez mé účasti, pracovních prostředků a výsledků mé mnohaleté práce pro naši zemi. Jeden počítač dokonce nebyl nalezen v exekutorském chráněném skladu a nacházel se min. 24 hod. neznámo kde?! Tento skandální čin naznačuje možné zločinné spolčení. Dokumenty pro činnost obou spolků se sídlem v domě, se soukromými údaji a informacemi, týkající se dětí, mládeže, politiků, veřejných osob, umělců, vědců, novinářů, státních institucí a organizací z Evropy, USA a Kanady, se velmi pravděpodobně dostaly do cizích rukou.

Bude zajímavé, jak se k této zřejmě cílené a plánované krádeži, postaví ze zákona odpovědné dozorující a kontrolní orgány -  ČEK, MsP, OS Beroun (exekuční soud) a OS Praha západ (jmenoval  exekutora). Stížnosti byly podány.

Abych tento boj proti části nedemokratických struktur v české justici a policii ustál, potřebuji urychlenou finanční pomoc. Budu tak moci v tomto boji za svobodu slova, projevu a práva VN SV Havel detail 191218ND Havel srdce text 181218veřejnosti na informace, pokračovat i za vás. Vážit si budu každé koruny. Případné větší sponzorské dary uvítám. Pomohou mi zachránit majetek a možnost pokračovat v práci pro demokracii. Jakmile se podaří získat dostatečnou částku, sbírka bude zastavena.

Děkuji předem všem dárcům. Ani Pán Bůh se na to nemůže dívat. S Boží pomocí to společně dokážeme!

Pokud se podaří získat neoprávněné udělované exekuční pokuty soudně zpět, budou spolkem Sodales Solonis z.s. vráceny dárcům, nebo s jejich souhlasem věnovány dětem a potřebným. Děkuji našemu spolku za jeho podporu!

 

Raiffeisen Bank - 68689/5500

IBAN CZ 6555 0000000000000 68689

SWIFT: RZBCCZPP

Heslo: SVOBODA SLOVA

 

Nadějeplné svátky Vánoc a pokoj všem lidem dobré vůle.

Jan Šinágl,

stáe svobodný angažovaný občan a nezávislý publicista…

Předseda Sodales Solonis. z.s.

18.12.2018

P.S.

Vaše podpora mi umožní pokračovat v mé práci, ochránit majetek a věnovat se plně dalším nadcházejícím soudním sporům, či spíše bojům. Bojuji za statisíce nevinných obětí exekuce i za její možné budoucí oběti! Prosím o všemožné šíření této výzvy i mezi vašimi přáteli doma i v zahraničí. Finanční oběti jsou někdy nutnou podmínkou, aby byly zachráněny hodnoty mnohem větší – mravní, svoboda slova, projevu a právo veřejnosti na informace.

Doporučuji rozhovor se soudcem JUDr. Vojtěchem Ceplem ml. (LN 17.12.2018) – Pomalé soudy způsobí, že lid vezme spravedlnost do svých rukou. Právě on v roce 2011 rozhodl v můj prospěch první žalobu AMM na moji osobu ve výši 3.650.000,-Kč. Nyní se vrátila na začátek. Jednání i KS Praha je nařízeno na 7.1.2019. Soudce tzv. „justiční mafie“ byl mezitím „odložen“ ke KS Ústí nad Labem. Přišel jsem tak o svého zákonného soudce. Další žaloba na mne, prakticky ve stejné věci, byla podána AMM na 2.300.000,-Kč v roce 2017. První kolo, bez právníka, jsem prohrál. Podal jsem si žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce…

* * *

Dnešního dne byla tato stížnost na exekutora Mgr. Jana Beneše odeslána do datové schránky všem ze zákona odpovědným institucím, mající provádět dohled a kontrolu nad činností exekutorů. Rovněž tak bylo informováno všech deset představitelů státních institucí doručením do datové schránky.  

Protokol Petr Kašník – 27.11.2018

Martin Michal stav exekuce – 2.8.2007

Martin Michal detail exekuce-180ex7121-07 - OS Praha západ 9.8.2007

***   

Vondráčková s manželem ve sporu neuspěli, starosta píše o srážce s blbcem

Promiňte, ale nyní se nepodepíšu, už zase mám strach…

Šinágl

17. listopad 2018 a hořkost na začátku Adventu

* * *

Část mých kauz a aktivit z minulosti dávné i nedávné

* * *

Temná energie se opět valí ze všech stran

Proč se asi Think-tank Evropské hodnoty obává Šinágla a používá totalitní metody?!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (12 Votes)
Share

Komentáře   

-1 #1 Jan Šinagl 2018-12-18 22:00
Svobodu slova nám nastupující režim ponechá, pokud bude pronášena mezi
čtyřmi stěnami. Daleko výstižnější a potřebnšjší je dodatek, že láska a
pravda zvítězí POKUD SI BUDEME POMÁHAT. Pěstovat vzájemnost budit ji v
médiích, ne stále jen kritizovat. Kam by došli Sokolové kdyby se tak
chovali. Vzájemností za společným cílem dokázali tuto zdravou organizaci
probudit na celém světě. V dobrovolné jednotě je síla. Na bodácích, lžích,
plíživosti vydrží, dokud se lidé bojí se s ní utkat. S námi Čechy je to
obtížné, nejsme zvyklí po celé generace se někomu postavit. Zvykli jsme si
po dva protektoráty, z nichž druhý byl šestkrát delší, přežívat. Kdo nebyl
žid a nebouřil se, přežil. Kdo nebyl podnikatel, sedlák a nebouřil se, byl
potřebným idiotem. Byl pořádek, protože za každé totality se lidé bojí,
proto je "pořádek". Mnozí z nás jsou na podobný pořádek za tři generace od
roku 1939 zvyklí. Jedinci pěstovali zahrádky, sporty, stát nepřítele.
Nenávist vždy potřebuje lebensraum. Nacistický, jindy bolševický, okupaci
dalšího a dalšího CIZÍHO prostoru. Ovčáčtí psi umí zahnat stádo kam honák s
holí ukáže. Třeba na Východ, ten už jsme poznali. Je tam pořádek na jaký
jsme zvyklí.

K.Mrzílek

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)