Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 19.01.2019 10:53
  Opět česky po plebejsku. Kdy skončí respektive kam až povede ...

  Read more...

   
 • 17.01.2019 11:01
  Za Palachem - oběť pouze k připomínání. Tragedií je, že oběť ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 14:39
  Ohledně taktiky byl citován Jan Masaryk. Komunistická ideologie ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 10:48
  Jakmile by se ukázala léčebná metoda MUDr. Fortýna jako ...

  Read more...

   
 • 10.01.2019 09:00
  Způsob jakým se s panem Vonkou jednalo v Česku připomíná ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:22
  Uprímný dík panu JUDr. Heinovi a Vám za “Míru humanity”. Je to ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Exekuce taborDnes jsem od exekutora obdržel další pokutu 100.000,-Kč, v pořadí šestou, opět nezákonnou, kdy nikomu nic nedlužím! Snahy ztěžovat moji práci a umlčet mne doslova „za každou cenu“, nabývají na intenzitě a síle. Včera jsem odeslal stížnost na exekutora Mgr. Jana Beneše, adresovanou všem odpovědným institucím na kontrolu činnosti exekutorů, v kopii  všem  hlavním institucím země a jejím představitelům. Pokud nebudou dle zákona a Ústavy ČR odpovědní urychleně konat jak mají, nečeká tuto zemi nic dobrého a organizovaný zločin postupně ovládne celou zemi. „OBČANÉ JE ČAS SEDLAT“, řekl by nepochybně Tomáš Baťa! ZDE si můžete moji stížnost ze dne 18.12.2018 přečíst, ve výroční den úmrtí presidenta Václava Havla, symbolické! Všechna média, ač informována, stále mlčí?! Jak dlouho ještě budou udržovat občany v nevědomosti a pomáhat mafiánským strukturám ovládat stále více naši zemi?!    

Exekutoři  jsou „stát ve státě“ bez jakékoli účinné, pouze formální kontroly MsP, exekučním soudem, ČEK a soudem, který exekutora jmenoval. Tomuto závažnému se tématu věnovaly Události ČT ve čtyřech příspěvcích. Není divu, jde o závažný společenský a sociální problém, kdy v exekuci se nachází  už statisíce občanů! Mnozí senátoři jsou zděšeni a nechápou neochotu Sněmovny tento stav změnit. Je to výsledek lobbystických tlaků na poslance. Začal za ministra Jiřího Pospíšila a jeho spoluprací s prvním prezidentem ČEK Jurajem Podkonickým. To byl původně slušný, nadaný student, který neustál tlak peněz a moci. Z činnosti exekutorů profitují některé politické strany, resp. jejich zástupci. Není divu, že nyní dává europoslanec Jaromír Štětina ruce pryč od europoslance Pospíšila i TOP 09. Nemíní za ni kandidovat v příštím roce do EP. Před několika lety jsem se osobně setkal s jedním německým poradcem EU, působícím  na MsP, který byl zděšen poměry. Byl rád, když jeho mandát vypršel…   

Postřehy z internetu: Exekuce nás vyřazují ze společenství civilizovaných zemí. … Ti, co prošli exekucí, nevěří v demokracii, bez ohledu na stupeň dosaženého vzdělání a věk. … Takovou zvůli nikdo nezažil ani za Hitlera. Ani tehdy nebylo možné kvůli jedné nezaplacené položce často v řádu desetikorun přijít o dům a všechen majetek. … NIKDY  nebylo možné beztrestně vylupovat celé domy, jako se tomu děje nyní - kdy státní zastupitelství programově topí všechna trestní oznámení na exekutory, ať jsou jakkoliv důvodná a podložená. … Exekuce v dnešní podobě, bez jakékoliv kontroly kohokoliv a s lichvářskými úroky a zcela smyšlenými náklady, zavedla ODS - a její ministr Pospíšil. … ČR se tak stává - stejně jako v rodinném právu a rodinné politice - absolutně izolovaným ostrůvkem svévole a zvůle, nemající obdoby ani jinde v Evropě, ale ani v samotné české historii. … Skutečnost, že se exekuce v této loupeživé podobě týkají už zhruba 2 milionů lidí - a přesto ještě nedošlo k povstání - nutno přičíst zdegenerované české většinové  povaze, která rezignuje dokonce i tehdy, když ji olupují o poslední majetek a vyhánějí z vlastních domů na ulici. Všude jinde by totiž takový stav k povstání dávno vedl. … 

Dnes už to není o ideologiích, ale charakteru, který ideologie, spolu s tradicí postupně ničily, především ty nejlepší z nás, kteří nám dnes chybí! Byli zavírání, mučeni, popravováni, či opustili naši zemi. Velká země si úbytek elity vždy dokáže nahradit, malé nemusí a mohou postupně zaniknout, jako postupně zaniká svoboda, není-li o ní denně, každým občanem usilováno. Proto je její cena tak vysoká. Zmizí-li svoboda, zmizí i blahobyt a nastane bída. Situace v naší zemi je alarmující.

Modleme se, aby se začali objevovat schopní lídři na všech úrovních řízení země, jinak dopadneme špatně – všichni – tedy i ti, kteří zemi tak primitivně, jako smyslu zbavení, rabují. Smyslem života je po sobě zanechat přidanou hodnotu, aby na ni mohli navazovat další generace – proto nemá rubáš kapsy…

Přichází svátky Vánoc, jsou a naději, nenechme si ji vzít!

Požehnané svátky Vánoc a pokoj všem lidem dobré vůle.

 

Jan Šinágl, 19.12.2018    

* * *

Podpořme Hlas svobody a demokracie, ve vlastním zájmu - probíhá boj o svobodu slova jako za totality!

Temná energie se opět valí ze všech stran

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)