Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 21.08.2019 09:20
  Je smutné, že se i dnes pod svůj názor mnozí bojí podepsat ...

  Read more...

   
 • 20.08.2019 20:02
  Korektura: EU, presneji Zapadni Evropa, to byl kdysi "predevsim ...

  Read more...

   
 • 20.08.2019 19:59
  EU, presneji Zapadni Evropa, to byl kdysi "predevsim obchodni ...

  Read more...

   
 • 20.08.2019 19:45
  Nemecko si v poslednich letech zadelalo na Problemy, o jakych ...

  Read more...

   
 • 20.08.2019 18:54
  Německo opakovaně dokazuje svoji schopnost vypořádat se s ...

  Read more...

   
 • 20.08.2019 18:49
  Vážená paní Dario, vynášet "konečné" soudy nad věcmi a druhými ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Lorenc AloizBývalý šéf zločinecké organizace StB gen. Aloiz Lorenc se zúčastnil besedy se studenty KU na pozvání jejího vedení. Článek o jejím průběhu vyšel v týdeníku RESPEKT 49/2018.

Za slušné občany reagovali odpovídajícím způsobem pouze historik Petr Blažek a Marek Wollner z ČT. Studenti neměli žádné otázky, prý nevěděli na co se mají gen. Lorence zeptat? To bylo i chybou pořadatelů, kteří neudělali základní věc – seznámit přítomné studenty jaké zločinecké organizaci gen. Lorenc velel a co vše měla na svědomí – nejen pod jeho vedením, ale už od počátku svého vzniku v roce 1945, kdy už byla plně pod kontrolou stejně zločinecké organizace KSČ.

Nemohu se ubránit dojmu a stálé platnosti výroku Jana Masaryka: „Komunismus je 10% ideologie a 90% taktiky“. Umíte si představit, že by v Německu pozvali nepotrestaného válečného zločince na besedu se studenty na universitě? Takto se relativizují zločiny, pojmy a mravní hodnoty zbavují svého obsahu.

Připomínám, že kdysi navštívil  premiér Václav Klaus universitu v Chicagu. Studenti mu kladli takové otázky „na tělo“, že utekl zbaběle doslova jako malý kluk. Informace si američtí studenti jistě dokázali získat předem, ale i bez nich by byli schopni klást kritické otázky. Bohužel čeští studenti mají k sebedůvěře amerických studentů stále hodně daleko, alespoň pokud jde o „třaskavá“ témata. Svobodný člověk se chová svobodně, pokud vyrůstá ve svobodné zemi. V České republice, kde za svobodu slova stále hrozí různé formy postihu, se chování studentů zas tak divit nemůžeme. Navíc český charakter, způsoby a chovaní jsou stále negativně ovlivněny zkušenostmi z nedávné minulosti. Vyplatilo se nevyčnívat, nepopouzet mocné, jinak vždy zasáhla mocná StB, v níž nejvyššího postu dosáhl gen. Lorenc v roce 1985. Inteligentní, vzdělaný, schopný člověk, který na svých rukou nemá krev, zato velel organizaci, která má za sebou potoky krve a  nešťastné osudy statisíců lidí – i poslední oběť Pavla Wonku, který zemřel ve vězení 26.4.1988.

Společnost, která mezi sebou nechá takovéto lidi žít bez potrestání, je mravně nemocná. Nemůže se divit, že se jí komunistické praktiky potom připomínají či vracejí. Ke gen. Lorencovi můžeme přiřadit vyšetřovatele StB Ladislava Máchu, který umlátil k smrti kněze Josefa Toufara (církev v roce 2013 zahájila proces jeho blahořečení. Josef Toufar nebyl dosud soudně rehabilitován. Rehabilitován byl pouze jeho sekretář, spoluobviněný Jan Zmrhal, který to tehdy přežil). Prokurátora Karla Vaše, majícího na svědomí tisíce zmařených lidských životů a nešťastných lidských osudů i bývalého předsedu vlády Lubomíra Štrougala, který se podílel na zavedení elektrického proudu do drátů na hranicích. Užívá si blízko nich na Šumavě, nepotrestán, vysokého důchodu.  SRN na něho podala trestní oznámení za to, že je vinen smrtí německého občana  Hartmutha Tautze, který zahynul na hranicích.

 

Jan Šinágl, 11.1.2019

* * *       

Patří generál StB Alojz Lorenz na universitní půdu?

… Opět se společnost potýká s nedostatkem sebereflexe. Po pádu komunistického vedení nebyl nikdo potrestán za všechny ohavnosti, které tento režim napáchal. Miroslav Štěpán si odseděl 2 roky, několik příslušníků StB, kteří byli usvědčeni svými oběťmi, dostali jen směšné tresty nebo byli pro dlouhý odstup od svých činů amnestováni.

… Odpověď na otázku v úvodu článku je jasné ne. Pokud byl režim natolik slabý, že se nedokázal s podobnými zločinci vyrovnat soudně tak, jak by bylo záhodno v každé normální společnosti, měli by kompetentní lidé na čele fakult či jiných vzdělávacích institucí mít natolik pevné morální zásady, aby je zcela eliminovali z veřejné scény a ještě deklarovali své pohrdání podobnými charaktery. Vždyť jde o pedagogy, od nichž se mladá generaci učí ujasňovat si své postoje.

Opravdu není demokratické, že ve veřejném prostoru bude mluvit sadistický bachař Alois Grebeníček a jeho oběť, každý po 5 minutách.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.60 (5 Votes)
Share

Komentáře   

-2 #1 Jan Šinagl 2019-01-11 14:39
Ohledně taktiky byl citován Jan Masaryk. Komunistická ideologie je pouze 10%
a ostatní je taktika. Podobně se vyjádřil president Reagan. Ideologii
komunistů chápu, ale jejich taktika je mě odporná. Arm. gen. P. Pavel to
zkrátil. Komunisté nedělají rozdíl mezi válkou mírem, nebo krizí. Mění pouze
taktiku. /Místo zbraní propagandu, lsti, podvody, násilí a pod./ Podle
výroku Lenina. Cokoliv je dobré pro světovou revoluci je třeba použít. Takže
domnívat se, že se s Rusy možno dohodnout je nemožné, protože v jakoukoliv
dobu oni uskutečňují svůj program prosadit se tam, kde ještě nejsou a v
případě neposlušnosti "osvobozené" oblasti od jha kapitalismu používají
násilí. Také první carové, ovlivnění z počátku nomády později Mongoly, si
vládli pouze absolutní mocí k vládnutí. Později, aby neustálá rozpínavost
byla stravitelnější, používají při expanzi ideologii Karla Marxe.
K.Mrzílek

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)