Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út říj 15 @15:00 -
Brno: RAF 68, vernisáž výstavy

Nejnovější komentáře

 • 20.09.2019 07:16
  Podle popisu individuum s povahou, kterou Džugašvilli potřeboval.

  Read more...

   
 • 16.09.2019 14:32
  Socha Koněva byla postavena za přítomnosti ruských okupantů ...

  Read more...

   
 • 16.09.2019 14:10
  "Od poloviny 90. let přemýšlivější lidé postupně ztrácejí ...

  Read more...

   
 • 16.09.2019 08:40
  Objektivita, nestrannost neznámá slova v ruském slovníku.

  Read more...

   
 • 16.09.2019 04:31
  Jen několik poznámek k předchozím komentářům. První - Ano ...

  Read more...

   
 • 16.09.2019 02:38
  Již sto let máme v čele státu presidenta. A je to vskutku ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Snemovna Valkova 020419

Škoda, že nebyla přítomna advokátka JUDr. Klára A. Samková a nepresentovala výsledek své ústavní stížnosti - Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12.2.2019 - Odmítnutí podmínečného propuštění pro odmítnutí přiznání se - z něhož cituji: „Vyjde-li Ústavní soud ze všech těchto závěrů, institut podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody je velmi významným prvkem naplnění dílčího individuálně preventivního účelu trestu. Jeho smyslem je motivovat odsouzené pachatele k přehodnocení svého dosavadního života, přijetí odpovědnosti za svou trestnou činnost a vynaložení vážně míněného úsilí ke své vlastní resocializaci. …“

Níže tři videa – nejzávažnější vystoupení pana Alberta Žirovnického vydalo za vše, následované vystoupením představitele Unie otců a jedním advokátem. Seminář svolala a moderovala poslankyně za Hnutí ANO a předsedkyně Petičního výboru JUDr. Helena Válková. Úvodem vystoupili zástupci Ústavního soudu, NS, MsP, GR-VS, VOP Anna Šabatová, soudci z praxe (KS Ostrava a OS Česká Lípa) a další. Poté následovala diskuse. Na tu zbylo nejméně času, přitom by jí mělo být věnováno času nejvíce. Vystoupil jsem krátce na závěr – viz níže. Věřím, že jsem pár slovy řekl více než mnozí mnoha slovy, grafy, statistikami apod. K tématu, dle závěrečného vyjádření dr. Válkové, se Sněmovna plánuje vrátit.  

Albert Žirovnický a spolek Šalamoun

 Zástupce Unie otců

Advokát a závěrečné slovo dr. Heleny Válkové

„Vrah“ Albert Žirovnický otevřeně o české justici

Ve svém diskusním příspěvku jsem úvodem připomněl, že jsem jako jediný zveřejňoval otřesné informace o stavu věznic a jejich vedení, které mi Albert Žirovnický dlouhé roky posílal z Mírova, kde si „odseděl“ takřka 18 let za údajnou vraždu. Neumím si představit, kde by vzal tolik energie a motivace, kdyby byl vinen. Odvedl obrovský kus práce pro zlepšení stavu českého vězeňství, která dosud zůstala nevyužita. Už dvakrát dokázal uspět ve svém sporu s Českou republiku ve Štrasburku u ESLP, který mu dal plně za pravdu. Konstatoval jsem, že z 200 poslanců byli přítomni na místech pro ně připravených pouze tři – viz foto a levá strana. Na chvíli se objevili v zadních řadách Jeroným Tejc z ČSSD a Marek Benda v ODS. Žádný z přítomných poslanců nepožádal o slovo, ani přítomný zástupce GŘ VS ČR v uniformě, který ani nebyl představen a jen pasivně seděl mezi veřejností?

Připomněl jsem, že máme odhadem cca 1.600.000 milionů zákonů, předpisů, nařízení, vyhlášek apod. a potřebné instituce. Ty samy o sobě nezaručují kvalitu – pouze a jedině lidé, kteří sedí na odpovědných místech, tedy jejich charakter, odbornost a mravní vyspělost. Oni musí rozhodovat, hledat řešení, ne svoji odpovědnost schovávat za zákony a nechat jimi rozhodovat za sebe. Nerozhoduje-li charakter, zdravý rozum a morální vyspělost, nepomohou ani tisíce nových zákonů. Naopak, budou-li rozhodovat, budeme potřebovat daleko měně zákonů a institucí, kdy jedině může nastat skutečná vláda práva, spravedlnosti a zdravého rozumu.

Závěrem jsem připomněl, že stav vězeňství a exekuce jsou jedněmi z nejvážnějších problémů v zemi, které je třeba urychleně řešit, nemáme-li na to nakonec doplatit všichni. Další poslankyní dr. Válkovou avizovaný seminář k tématu bude jistě také zajímavý. Je velká škoda, že upustila od zamýšleného semináře na téma pachových stop po konzultaci s PČR. Věřme, že k němu také jednou dojde. Vyspělé země pachové stopy přestaly používat pro jejich nespolehlivost, kterou v naší zemi zvyšuje účelová manipulace, aby byl „viník“ usvědčen. Ve vězení se tak ocitlo množství nevinných lidí, jejichž počet může jít do stovek či tisíců vzhledem k délce doby používání této metody, která má blíže k šarlatánské, než exaktní vědecké metodě.  

 

Jan Šinágl, 4.4.2019

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.43 (7 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)