Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt srp 13 @08:30 -
OS Trutnov Pavel Wonka

Nejnovější komentáře

 • 15.07.2020 14:51
  Rozbouřené moře hněvu nad nepotrestanými komunistickými ...

  Read more...

   
 • 14.07.2020 11:59
  Právo a spravedlnost - demokratický řád lidských práv a svobod ...

  Read more...

   
 • 12.07.2020 09:16
  Můžeme mluvit o pravdě či o pravdách jak dlouho chceme. Děláme ...

  Read more...

   
 • 10.07.2020 09:30
  Je to stále stejné. Komunistická strana jde svým směrem svými ...

  Read more...

   
 • 08.07.2020 12:13
  Je to stále stejný nezpůsob jednání komunistů, vůči jinými ...

  Read more...

   
 • 07.07.2020 22:32
  Někteří naši poslanci nesnáší svobodu projevu. Skončí jako ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

YustitiaVše zatím vyvrcholilo 18.dubna 2019. Následovala stížnost veřejnosti stejného dne ze které cituji: My, níže podepsaní účastníci výše zmíněného jednání od 8:30 hod. do 13:30 hod. tímto podáváme stížnost – návrh na zahájení kárného řízení  - na průběh jednání, v rámci kterého soudkyně JUDr. Dana Haňková, zcela vědomě a úmyslně porušovala opakovaně procesní předpisy pro trestní řízení, když dezinterpretovala obsah vyslovených slov a vět jen proti obžalovanému a v jeho neprospěch, upírala mu ústavní práva a upřela mu výslovně právo na poslední slovo, včetně přerušování závěrečného návrhu. Jako důkaz jsme připraveni osobně svědčit a předložit zvukový záznam.

Dne 31.7.2019 stížnost „vyřídil“ i KS Praha. Oba soudy odkazují na protokoly a zvukový záznam pořízený soudem. Ačkoliv byl oběma soudům doručen kompletní zvukový záznam i videozáznam, v odpovědích na stížnosti zmiňován není. Pochopitelně,  jejich argumentace by vyzněla naprosto lživě, resp. musely by dát občanům za pravdu! Mimochodem ing. Petr Vlček podal dne 23.7.2019 předžalobní výzvu – nic jiného mu nezbývá, aby zachránil své syny a sebe před zlovůlí soudu, PČR, OSPODu a všech dalších, kteří tuto do nebe volající nespravedlnost svoji nečinností umožňují a nesou tak také spoluodpovědnost za tento justiční zločin.

Zajímavý je závěr vyřízení stížnosti Mgr. Petrem Francem, místopředsedou KS Praha: Se závěry místopředsedkyně Okresního soudu Praha-východ tedy lze polemizovat pouze potud, že jí nepřísluší zaujímat stanoviska k procesnímu postupu předsedkyně senátu při výkonu nezávislé rozhodovací činnosti, lze s ní však nepochybně souhlasit, pokud vyhodnotila Vaši stížnost jako nedůvodnou.

Při příštím soudním jednání, tak bude veřejnost zřejmě muset zavolat PČR, aby zabránila soudkyni v pokračování páchání trestné činnosti přerušením soudního jednání? Jedině to snad přesvědčí JUDr. Mgr. Lenku Mrázkovou Ph.D. a Mgr. Petra France, že soudkyni Haňkovou už nemohou chránit. Jinak by se sami vystavovali trestnému činu jeho schvalováním…

Podle místopředsedy KS Praha Mgr. Petra France zřejmě může soudkyně v soudní síni i vraždit v rámci své soudcovské nezávislosti? Což se ostatně v kauze ing. Petra Vlčka roky děje, kdy jako „vražedné zbraně“ jsou zneužívány platné zákony a předpisy k likvidaci slušného táty a kdy je vystaven nelidskému psychickému tlaku. Soudcovská nezávislost tak umožňuje mnoha soudcům porušovat flagrantně a beztrestně platné zákony a předpisy.

"Hnis musí vyhnít", aby přestal škodit a justice byla tím, čím má být. Ke skutečné má stále hodně daleko. Nezávislost neznamená bohorovnost, nadřazenost a pocit „nadlidí“, kterému neschopní o to snadněji podléhají. Objevují se snahy o etický kodex soudce, regulující jejich profesní a soukromý život. Není dobré, že si ho chtějí vytvořit sami. Ve vyspělých zemích ho není vůbec třeba, protože na místa soudců se dostanou jen ti, kteří etický kodex mají hluboko vepsán ve svém charakteru a duši. Předepisovat jim tuto samozřejmost není nutné. Na druhé straně jak chcete v nevyspělé zemi vynucovat morálku a dobré mravy předpisy na neschopných a nemravných?! Začít můžeme přímou volbou soudců na dobu určitou a jejich odvolatelností, což za dnešní situace jedině může efektivně prospět k urychlené nápravě funkčnosti české justice a její skutečné službě spravedlnosti, zákonu, právu a tedy občanům a zemi.

Pavel Zvěřina napsal v LN (2.8..2019) Planeta soudce: „Rozpor mezi právy a povinnostmi neprivilegovaných občanů, kteří své povinnosti plnit musejí a za každé lajdáctví je zaměstnavatel potrestá, a skupinou, která předstírá samoregulaci a vzkazuje zbytku světa , že smí jen uctivě mlčet, kontinuálně narůstá.“

Doporučuji sledovat blog Albertovy názory, jehož autor strávil 17 let za mřížemi za vraždu, kdy pachatelem nemohl vůbec být. Albert Žirovnický ví o katastrofálním stavu českém vězeňství dost – i proto vyhrává žaloby na Českou republiku u ESLP ve Štarsburku...  

Můj táta říkal před 30 lety: "Nemají lidi". Řekl by to i dnes. Pro českou justici to platí dvojnásob. Žádná země nedopadne dobře, nemá-li nezávislou justici, policii a média! Mimochodem soudce France jsem před lety poznal osobně v kauze Fitnescentra v jeho kanceláři, ale to už by byl jiný příběh…

William Penn 1682: „Vím, že podle některých stačí mít dobré zákony, pak prý nezáleží na lidech, kteří je uplatňují. Je ovšem třeba si uvědomit, že ačkoli dobré zákony jsou cenné, dobří lidé jsou cennější. Dobrým zákonům je třeba dobrých lidí, neboť špatnými lidmi mohou být zrušeny či obcházeny, zatímco dobří lidé se bez dobrých zákonů obejdou a špatné zákony nebudou trpět.“

 

Jan Šinágl, 3.8.2019

* * *

Nezákonný senát 18.4.2019: Obdivuhodný výkon ing. Petra Vlčka proti justiční a „neziskové“ mafii!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)