Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 18.03.2019 23:00
  Ve světě to ale nikdo nikomu nezakázal. Proč to neodzkoušeli ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 18:07
  Dobrý den, to se musíte zeptat na onkologických pracovištích ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 16:55
  Dobrý den, když není zájem o metodu pana Fortýna v ČR, proč se ...

  Read more...

   
 • 17.03.2019 18:16
  Jinak co je to za úchyla co vám tady permanentně dává najevo ...

  Read more...

   
 • 17.03.2019 18:13
  Dokud se zde a nejen zde, vono je to v celém světě, a já ...

  Read more...

   
 • 17.03.2019 18:08
  Pokud vím, tak od nějakých 70. let jsou evidovaný zcela zřejmé ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou, čtyřicet dva let bolševickou. Vždy přežila s ohnutým hřbetem. Dokonce i po roce osmdesát devět, kdy jsme tedy s ostatními povstali tak to bylo všechno, protože narovnat se a postavit proti zlu jsme nedokázali dodnes. Poslanci volí 75% anonymně předsedu KSČM do předsednictva parlamentu. A pan senátor Láska se domnívá, že mu parlament odsouhlasí žalobu na prezidenta.

Sucho UnLByli jsme prameništěm evropských vod. Po barbarském zásahu komunistů do krajiny, přestala voda „odtékat“ do půdy, ale vodními koryty o to rychleji a nevyužitá, odtékala nezadrženě za hranice naší země. Mizí nejenom voda, ale i flóra a fauna, následně začne mizet člověk, bude-li se chovat jako dosud.

Ubývá lesů, přibývá „střech a silnic“, voda má tak stále méně místa dostat se do půdy. Navíc je díky překyselení  půdy její absorpční schopnost silně omezována stavem  životního prostředí. Naši sedláci tento problém spolehlivě řešili hnojením půdy vápnem, či jinými zásaditými přísadami. Udělali z ní v podstatě houbu, která opět získala schopnost nasávat a tím i zadržovat vodu v době dešťů či tání sněhu. Byla to i prevence proti povodním. Obrazně řečeno, vápnění půdy vyjde levněji než budování protipovodňových staveb a přehrad. Více k tématu níže odborníka, který si nepřeje být zatím jmenován.  

Kde vládne temno, tam vládne zmatek - Každý sultán, který není schopen dovést vlastní velmože ke ctnosti, nikdy nemůže vést ke ctnosti prostý lid a poddané – Kde neplatí právo, neplatí nic.

Převážné většině politiků vůbec nezáleží na mravních hodnotách a stabilizaci společnosti, protože na prvním místě jejich hodnotového „žebříčku“ jsou oni sami. Jsou zcela odtrženi od reality a žijí ve svém vlastním světě, mnohdy v dobře hlídaných milionářských vesnicích. O problémy občanů se okázale a pokrytecky zajímají pouze před volbami, kdy jim vyvařují rozmanité „předvolební guláše“ a rozdávají různé pochutiny anebo květiny, aby pak na ně pro samé starosti o sebe sama a své rodinné příslušníky opět zapomněli.

* * *

Žádná lidská společnost nikdy nebyla, není a nebude dokonalá. Aby však společnost řádně fungovala, musí být vnitřně i navenek stabilní, musí zajišťovat spravedlivé (vyvážené, harmonické) společenské prostředí a musí se opírat o důvěru obyčejných občanů, nikoli o důvěru zločinců a nemravných lidí, kterým státní orgány mnohdy cíleně zajišťují „právní jistotu“ na úkor lidí podvedených a ukřivděných.          

Camrda JakubVlevo soudce Jakub Camrda, vpravo soudce Kamil KydalkaKydalka Kamil

Za svůj brilantní argumentační výkon a zejména za neschopnost prohlédnout, že se stal nástrojem špinavé politické odplaty, dostává Jakub Camrda prestižní ocenění tohoto blogu Osel měsíce, spojené s právem nosit oslí uši ve tvaru paragrafů. Laureátovi srdečně blahopřejeme a jen mimoděk uvažujeme, jak vysokou premii obdržel za skvěle zvládnutou P.R. akci J. Chudomel.

Před sedmi lety zprostil Městský soud v Praze, v senátu Kamila Kydalky, obžalované Jiřího Kudlíka a Petra Müllera obžaloby z účasti na vytunelování CS Fondů, neboť z dokazování vyplynulo, že zmínění byli toliko figurkami na šachovnici, jimiž tahali jiní: notabilně Pavel Tykač, jehož stíhání však bylo ještě před podáním obžaloby zastaveno. Soudce Kydalka se poté obrátil na státního zástupce s podnětem k podání návrhu na obnovu řízení. Stalo se, Tykačovo stíhání bylo obnoveno, avšak velké peníze zvítězily nad spravedlností i tentokrát a těsně před Štědrým dnem roku 2015 státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze, v nejlepších tradicích oné, zásadu selektivní spravedlnosti vyznávající, instituce, stíhání Pavla Tykače znovu, tentokrát už definitivně, zastavil.

Data mobilyVyjdeme-li z průměrného platu ve Švýcarsku 7.128,-Sfr a průměrného platu v ČR 31.516,-Kč, dojdeme k tomuto neuvěřitelnému číslu.

To není nic jiného než okrádání občanů hraničící se zločinem. Z článku - Studie: Češi platí za jeden GB dat přes LTE nejvíc v Evropě: Češi platí za jeden gigabyte (GB) stažených dat prostřednictvím mobilní sítě LTE nejvíce v Evropě. V průměru je vyjde na 6,5 dolaru. Následuje Španělsko a Nizozemsko s cenou přes pět dolarů, naopak nejméně jeden GB stojí ve Finsku, Švýcarsku a Rakousku, a to kolem deseti centů.

JUDr. Oldřich Hein 2008-2018 – postupně následuje 28 dílů  

Motto:

                    „Znaky nepořádku a neklidu jsou tyto:

                      lidé nosí přepychové oděvy,

                      muži se zdobí jako ženy,

                      mravy jsou nevázané,

                      lidé jsou zaměřeni pouze na zisk,

                      jejich činnost je neuspořádaná,

                      zvuky a hudby nepřístojné,

                      lidé nezachovávají zákony slušnosti,

                      starají se jen o vnější krásu a o udržování své existence,

                      nezachovávají pořádek.“

                               

 (Čínský konfuciánský filosof Sün-c´ - asi 313-238 př.n.l.)

Gut Jarkovsky… víme-li, že naši orgánové vyšetřovací zaměňují zpravidla adopci s adaptací a monstranci s menstruací - Vyšetřující ji vždy oslovuje: „Milostivá paní!“ (neprovdané dámy: „Milostivá slečno!“) Oslovení, jako: „Kurvo reakcionářská!“, „Pakáži katolická zatracená!“ - ap., působí vždy trapně. …

Dosud neznámé, stále potřebné a půvabné dílko manželů Freiových, které vydali pod pseudonymem Dr. Jiří Guth-Jarkovský. Malá ukázka, porovnejte s děním kolem sebe a vlastními zkušenostmi.

D o d a t e k č. 1

LN RK Povahy 120219Jan Šinágl *1952, občanský aktivista, který v době normalizace opustil Československo a odešel do švýcarského exilu, odkud se vrátil zpět do České republiky koncem devadesátých let. Je činným ve veřejném prostoru – http://ippkid.cz/2019/02/12/svycarske-podnety-nejen-pro-cesky-verejny-prostor/

SDL CZ StatiČT 12.2.2019: FOCUS Václava Moravce na téma „Potíže s naší historií“

Kdo vlastní minulost, ten vlastní i budoucnost. Jak zacházíme s dějinami naší země? Které historické události nejvíc utrpěly pokřiveným výkladem? A kdo má právo hodnotit historii?  Besedovali historik Oldřich Tůma, politoložka Adéla Gjuričová, ředitel Národního muzea Michal Lukeš, publicista Pavel Kosatík a režisér Jiří Strach. Byla to opatrná diskuse, ale pozitivní posun ve vztahu k naší minulosti, přiznat si pravdu, byl zřejmý. Nicméně k debatě o naší minulosti -Stoleté oslavy, aneb odkaz „Palackého mozku“ dvěma pohrobkům ČSR stále živý – měla tato debata hodně daleko. ČT ji bohužel nepřenášela…

Staronoviny Halik 150119Článek vlevo vyšel ve Staroměstských novinách 15.1.2019 (č.1/2019, ročník 10) – noviny, které si čtenáři píší sami (10.000 výtisků). Halik kadrovak NN 150219

Zpočátku jsem prof. Halíka obdivoval, zakoupil i jeho životopisnou knihu, nedokázal jsem ji dočíst. Několikrát jsme se i setkali, osobně i v diskuzích. Na mé názory nikdy nereagoval, ačkoliv seděl vedle mne např. při debatě v Nové scéně ND  - Stoleté oslavy, aneb odkaz „Palackého mozku“ dvěma pohrobkům ČSR stále živý, nebo mi bylo vzato slovo při diskuzi Křesťanské akademie v Emauzích - Emauzy 16.12.2017: 30. výročí Desetiletí duchovní obnovy.