Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Vasicek se synemVašíčkovi rodinaNejde o válečnou scénu. Vražda se stala v míru v roce 1945, týdny po osvobození. Policejní hlášení druhý den konstatovalo: „V noci z 18. na 19. června 1945 asi o 0.45 hod. byl příslušníky sovětské armády zastřelen na svém dvoře rolník Josef Vašíček z Opatova, ženatý, otec 3 dětí ve stáří 18, 16 a 12 let.“ Tou nocí se u Vašíčků vše proměnilo.

Mohutný statek čp. 14 postupně dobudovaný do uzavřeného čtverce, patřil mezi nejstarší a nejrozsáhlejší v okolí. Historie rodu Vašíčků v tomto místě sahá až do roku 1656.

„Když jsem po letech potkal toho bývalého předsedu MNV Vašíčka, který nás vystěhoval,“ vzpomínal při našem setkání Miloslav Vašíček, „jen jsem si před ním uplivl. A šel jsem dál. Věřím ve vyšší spravedlnost.“

Celý článek>

Justice neni muj typ„Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy! V maličkostech, ani ve velkých věcech, o kus, ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu.“  

Winston Churchill

***

Dne 14. 11. 2008 byl podvodem vyhozen z práce fyzik Onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně za údajné hrubé porušení pracovní kázně. Údajně spustil svévolně do klinického provozu rentgenový ozařovač, což ovšem nebylo možné ani prakticky ani teoreticky. Důvod výpovědi byl pochopitelně vykonstruovaný a fyzikovi bylo kladeno za vinu něco, za co ve skutečnosti mohl primář Onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati MUDr. Milan Kohoutek, který z nedostatku cti, charakteru a odvahy přiznat svoje pochybení jednoduše svedl své porušení povinnosti při práci s ionizujícím zářením na jednoho z fyziků onkologického pracoviště a následně jej spolu s ředitelem nemocnice Ing. Zdeňkem Mikelem na základě vylhaných nařčení vyhodil z práce.

Soudce Mgr. Jiří Němec manipulativními otázkami směroval svědkyni žalované strany, který se podílela na podvodu, Mgr. Beátou Kašpárkovou takovým způsobem, kterým přímo naváděl k tomu, co konkrétně má svědkyně vypovídat. Manipulativní otázky pochopitelně nenechal zaprotokolovat.

Volny VladimirAktualizováno 9.5.2024: 

***

Novinky.cz o tom psali jen velmi základně po ústním vyhlášení rozsudku - Advokát si vyplácel odměnu z fiktivních pohledávek vůči klientům. Dostal podmínku. Okresní soud Plzeň — město rozhodl samosoudcem Mgr. Borisem Valovým v hlavním líčení konaném dne 14.3.2024 v Plzni. Trest 1 rok, podmínka 2 roky, pokuta 70 000 Kč. Také jsem byl odsouzen na 1 rok, podmínku 2 roky, ale zaplatil miliony za pravdu, svobodu slova a právo veřejnosti na informace. Žijeme ve zločinném státě, kdy většina se umí jen divit, nekonat, přihlížet a doufat, že se jí nic nestane. Už se stalo, stává a stávat bude, pokud bude jako poslušné "ovce" čekat na porážku ve víře na Godota, že se vše napraví samo. Potom si svůj osud zaslouží. Cituji z ROZSUDKU (6.5.2024):

Již však v průběhu roku 2014 se zabýval tím, že příležitostně různým osobám radil, jak se vyhnout dluhům (bod. 3.), tedy Mgr. Volný radil lidem, jak se vyvázat z uzavřených smluv ke škodě subjektů, se kterými tyto smlouvy byly uzavřeny

Obžalovaný [Mgr. Volný] vlastní společnost RESE Czech s.r.o., jejímž předmětem činnosti je mimo jiné zprostředkování přeúvěrování(bod 20) Tedy Mgr. Volný skrytě vlastní společnost specializující se na nebankovní (zřejmě predátorské) půjčky, i když navenek vystupuje jako ochránce dlužníků, apod.

Nicméně obžalovaný [Mgr. Volný] uplatnil v insolvenčním řízení vůči dlužníkům pohledávky, které neexistovaly pakliže by neinstruoval tyto dlužníky tak, aby tito shora uvedené neexistující pohledávky před insolvenčním soudem a insolvenčním správcem uznaličímž je vlastně navedl k podvodu (a je tak možno toliko spekulovat o tom, zda by bylo možno tyto dlužníky považovat snad za spolupachatele či pomocníky obžalovaného při páchání jeho trestné činnosti), tak by nikdy nemohl být připuštěn do insolvenčního řízení jako věřitel a nemohl by tak ostatní skutečné věřitele dlužníků na jejich plnění krátit. Obžalovaný tak skutečně věřitele tímto jednáním zkrátil o jejich podíl .. (bod 26)

Rostlina zachranujeV Akademii věd ČR panuje 100 %-ní shoda vědců na fyzikálně a ekologicky chybném Expertním stanovisku ke klimatické změně

Od října 2020 je na webové stránce Akademie věd ČR umístěno Expertní stanovisko AVex 4/2020 ke klimatické změně, jehož odborným garantem je Ústav výzkumu klimatické změny (ÚVGZ, CzechGlobe). Toto stanovisko, určené vládě a parlamentu jako expertní návod pro realizaci praktické klimatické politiky v ČR, je však postaveno na fyzikálně nepravdivém základu, když tvrdí, že: „Asi jedna třetina této energie přichází ve formě slunečního záření a zbylé dvě třetiny ve formě vyzařování (sálání) atmosféry směrem k povrchu Země, tj. skleníkového efektu atmosféry“ (AVex 4/2020, s. 2). Tímto fyzikálně nepravdivým tvrzením se experti ÚVGZ snaží přesvědčit vládu a parlament, že rostoucí atmosférická koncentrace CO2 a její zesilující skleníkový efekt jsou hlavní příčinou globálního oteplování na Zemi.

Snažíme se vyvolat odbornou diskusi na toto zásadní téma po řadu let. Proto jsme zvolili na podzim roku 2022 i formu otevřeného dopisu, opakovaně jsme napsali vedení AVČR, vystupovali na seminářích v Parlamentu. Argumenty, které uvádíme jsou publikovány. Bez odezvy. Naše společnost dekarbonizuje, nazývá to klimatizační neutralitou a neví o co jde. Necháváme schnout lesy, denně ubývá 10ha zemědělské půdy, která končí částečně pod betonem a halami. Mládež si vyčítá, že dýchá, protože tím zvyšuje koncentraci CO2 a ohrožuje planetu.

Řešení je v principu snadné: nabídnout sluneční energii na co největších plochách vodu a život, který začíná primární produkcí – rostlinami.

Celý článek>

***

Hess Alexander Jiří Railich 2018Hess AlexanderAktualizováno 7.5.2024: 

***

Čs. armáda byla v případě války odhodlána ke krajním obětem, ale politikové rozhodli jinak. Letci nedostali příležitost utkat se s protivníkem v přímém boji a stejně jako všichni čs. vojáci se museli podrobit mnichovskému rozhodnutí. K boji rozhodnutí letci se mohli zajíkat jen bezmocným vztekem.

Nejtěžšímu rozkazu svého života se mjr. Hess jako disciplinovaný voják s velkým sebezapřením podrobil, jako český vlastenec však k okupaci zaujal naprosto nesmiřitelné stanovisko. Nebyla pro něj důvodem k porušení přísahy, byt' její naplnění tehdy nemohl nikdo jakkoli vymáhat: ,, ...Březen 1939... Nastoupili jsme na chodbě kasární budovy naposledy," vzpomíná jeden z jeho tehdejších podřízených, jenž podobně jako Hess zakrátko našel svou cestu do zahraničního odboje.

Hess Byli jsme v bitve o Anglii avers„Stáli jsme jak kamenné sochy, když velitel peruti mjr. Hess přebíral hlášení. Předstoupil před řad a jeho slova zanikala kdesi daleko, všichni jsme vsak ožili, když s pohnutím řekl": „ ...a věřím, jak vás znám a vidím tu před sebou, že se všichni brzy znovu sejdeme, abychom proti našemu nepříteli bojovali - tak, jak jsme přísahali. Věřím, že, my, letci, jsme náš boj ještě neprohráli!... '"

„Účast československých letců v boji o Anglii... bude jednou pro Anglii i pro nás nejcennější chloubou, kterou budeme sebevědomě nosit V paměti a na kterou můžeme být stále a právem hrdi," napíše sám Hess později.

***

Generálmajor Alexander Hess: jeden z nejvýznamnějších československých letců XX. století

Klaus a MacekNicméně jednou věcí je pietní zdrženlivost, věcí druhou vědomé zakrývání pravdy. Pokud se opakovaně dočteme, že Miroslav Macek byl pravý liberál, že měl vynikající talent pro jazyk, že uměl užívat života, že stál u opoziční smlouvy či proslul fackou Rathovi, nelze ničeho namítat.

Ale pokud se v textech pomine, že si coby místopředseda ODS nechal v letech 2000/2001 vyplatit od Erste Bank deset milionů korun za pomoc s privatizací České spořitelny (a Erste za banku zaplatila zhruba tolik, kolik jí každým rokem posílá spořitelna na dividendách), pokud se nenapíše, že Miroslav Macek svým jménem přikryl privatizaci Knižního velkoobchodu, upadající firmy s neuvěřitelně cennými budovami v centru Prahy, pak se dopouštíme přepisování historie.

Respekt k majestátu smrti neznamená, že máme ze života zesnulého úplně vyzmizíkovat ty nejzásadnější události. A privatizace Knižního velkoobchodu i privatizace České spořitelny jsou ty největší brázdy, které politik Macek do českého budování kapitalismu vyryl.

Stefanik Milan Rostislav

„Byli jsme zvyklí žít v poválečném světě, ale teď žijeme ve světě předválečném. Je to změna a odehrála se v hlavách lidí.“

(Der Spiegel 17.3.2022)

***

Štefánik naprosto přesně předpověděl co světu bude hrozit, pokud se bolševici dostanou k moci. Jeho slova se doslova naplnila – až do dnešních dnů. Dějiny jsou dány, ale ne nadarmo se tvrdí, že nejtěžší ze všeho je předvídat minulost.  

Vědom si závažnosti situace vyrazil do Ruska, kde jako velitel legionářů měl v úmyslu zlikvidovat bolševiky za podpory a pomoci bývalých carských důstojníků, např. gen. Kolčaka a vojáků. Bolševici ještě neměli dostatek zbraní ani důstojníků a byli snadno k poražení. TGM gen. Štefánika odvolal s tím, že bolševikům důvěřuje a nemíní se vměšovat do jejich záležitostí. Později pochopil a uznal svoji chybu. Mezitím bolševici posílili a začali se chovat brutálně a nemilosrdně jako dnes Islámský stát, nejen vůči svým nepřátelům, ale i civilnímu obyvatelstvu, kdy umírali tisíce nevinných. Legionáři vydali gen. Kolčaka bolševikům – jeho poslední slova před popravou: „Českije sabakí!“.

Je známo, že TGM i Edvard Beneš neměli gen. Štefánika v oblibě pro jeho přímou povahu a pevný charakter, který byl opakem jejich politiky mnohdy až zákeřných pletich. Rozhodně nepatřili k těm, kteří by jeho tragickou smrt neuvítali. Gen. Štefánik věděl příliš o pozadí jejich politických aktivit, které odporovaly jeho zásadám a přesvědčení.

***

100 let od tragické smrti gen. M.R.Štefánika, aneb co média stále zamlčují!

Sex bez souhlasuText Josefa Škvoreckého k tématu dnes nad jiné aktuálnímu. Když si to přečtete, řeknete si: oni by ho dnes vyhnali taky, ale kam? Na Madagaskar? Poznámka redakce...

V nové ideologii lesboidního feminismu může být soulož zločin docela dobře i v manželství.

Tenhle popis sexuálních hrátek je znám už z nejstarší literatury i ze zcela současné praxe, jenže před příchodem nové sexuální ideologie se tomu říkalo „ svedení“ (seduction) a z hlediska té ideologie to má tu nevýhodu, že iniciativu v onom zajímavém sportu mají ženy stejně často, ne-li častěji než muži: dle feministického dogmatismu tomu tak ale nikdy není a iniciátorem je vždycky muž.

Klíčový je zde sémantický spor o to, zda partnerčino „ Ne!“ není ve skutečnosti „ Ne…“ , jestli mi rozumíte, což vy asi ano; tedy zda ono proslulé „ Ne…“ neznamená vlastně „ Ano!“ .

Souložit za takto složitých okolností znamená, jak píše Norman Podhoretz, „ vyžádat si od partnerky, bez ohledu na předchozí kopulace, pokaždé znova, písemný souhlas opatřený notářsky ověřeným podpisem.“ To není tak za vlasy přitažené, jak se naivním českým čtenářům/řkám může zdát: představuje to totiž jediný hmatatelný důkaz, že nešlo o znásilnění

Žít dnes v Severní Americe pohlavně je velice nebezpečné, a to ne pouze kvůli epidemii AIDS.Není proto divu, že u nás v Americe stále víc mladých mužů spíš než na rande chodí na pivo a že neobyčejně rozkvétá z klasické americké literatury známé male bonding (asi „mužské svazky“: Pym a Dirk Peters u Poea, Ishmael a Queeqeg u Melvilla, Huck a Negr Jim u Twaina atd.). Není divu, že mezi námi děvčaty je čím dál častěji slyšet povzdechnutí: „Čím to, že všichni muži, s nimiž přijdu do styku, jsou buď nemrcouchové (wimps) nebo ženáči nebo hošani?“

Slavnosti Svobody Plzen 2024Diky Ameriko 2.5.2024Jsem majitelem jeepu (džípu). A mám na něm bílé hvězdy, nikoliv rudé, jak žádá Zbyněk Petráček kvůli tomu, že prý většinu území ČSR osvobodila Rudá armáda. Jakékoli hvězdy na vozidlech Jeep MB byly před rokem 1989 absolutní tabu. Po sametové revoluci si mohli majitelé jeepů hvězdy na vozidla konečně nastříkat. A nikdo jim nemohl přikazovat jejich barvu. Sto procent majitelů se rozhodlo pro barvu bílou a žádný pro barvu rudou.

Důvody jsou jasné: není „osvoboditel“ jako osvoboditel. Ti s bílými hvězdami přijeli, osvobodili a odtáhli. A ještě zabránili excesům RG (rabovacích gard) vůči německy mluvícím spoluobčanům s tím, že nás nepřijeli osvobodit od nácků proto, abychom se my začali chovat jako náckové. Ti s rudými hvězdami přijeli, aby nahradili jednu totalitní diktaturu (nacistickou) druhou totalitní diktaturou (komunistickou). Aby rabovali, znásilňovali, kradli hodinky a přihlíželi excesům nejhorší lidské spodiny vůči německojazyčným spoluobčanům. Ještě nějaké otázky ohledně barvy hvězd na jeepech?

Milan Březina

Praha LN, Dopisy redakci 4.5.2024 (Ad LN 29.4.: A co takhle džíp s rudou hvězdou)

***

https://www.slavnostisvobody.cz/program/

… Tady jsem bohužel zklamáván, i když vina je jednoznačně na naší straně: rozdíly mezi Prahou a třeba Karlovarským krajem se i po dvaceti letech pořád zvětšují. Z větší části se peníze z těch fondů rozkradou, pardon přerozdělí, ve prospěch těch bohatších. Nebo se za ně kdesi na hranici vystaví plavecký megabazén, jehož rezavé věže trčí do vzduchu možná tak jako vyhlídkové věže pro místní dravce…

Jsme přece ekonomickými tygry východní Evropy, jak hlásal ministr hospodářství Karel Dyba za ODS. Zajímavé: ódéesáci byli zprvu nejvíce pro Evropu, i když Václav Klaus opakoval: Jaké vstupování? Vždyť my jsme v Evropě vždycky byli! To je ponižování, braňme svou hrdost! Ale přístupové dokumenty v Římě podepsal. Když je nějaká velká sláva, tak to on u toho být musí. Po letech dodával: já ale podepisoval vstup jen do společenství trhu, a ne do společné politiky! A už vůbec ne té zahraniční. A to je – uznejme – pravda. Uvidíme, co s tou politickou unií bude. Teď řeší imigraci „povinnou solidaritou“ (aneb vyber si, jak budeš pomáhat, ale vybrat si musíš, takže jsi suverénní v rámci možnosti) a moc jí to nejde. Nejen kvůli Maďarům. Ale unie nakonec skoro všechny problémy když ne vyřešila, tak vyseděla.

Až tehdy pořádně vyvstala kruciální otázka, zda studený protestanský Sever může vůbec být v jednom spolku s katolickým středomořským jihem