Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.02.2024 10:34
  „Realisticky si musíme připustit, že Evropa pro Ukrajinu ...

  Read more...

   
 • 23.02.2024 10:33
  „Putin chce strach a tím mu dáváme co on chce.“ Premiérka ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Cistecky Jiri uprava 12.1.2024Aktualizováno 7.12.2023: VIII. díl: Czech-Marocco Gate seriál na pokračování - Chargé d´Affaires a.i. v Moskvě Jiří Čistecký versus podvody s vízy v Maroku

Aktualizováno 19.11.2023: Moskva si kvůli rozšíření českých sankcí předvolala zástupce velvyslance v Rusku. Ruské ministerstvo zahraničí si v pátek předvolalo zástupce velvyslance v Rusku Jiřího Čisteckého, aby mu dalo najevo svůj nesouhlas s přidáním ruského podniku spravujícího nemovitosti na český sankční seznam. S odvoláním na dnešní vyjádření ruského ministerstva zahraničí to uvedla agentura TASS. Velvyslancem v Rusku je oficiálně Vítězslav Pivoňka, který ale už několik měsíců pobývá v Česku. Diplomat Čistecký v Moskvě působí jako zástupce velvyslance. ČRo 18.11.2023

Aktualizováno 17.11.2023: Velvyslanectví ČR v Rijádu nepomohlo svému diplomatu, zemřel. Odmítá odškodnit pozůstalé

Aktulizováno 9.11.2023: Česká ambasáda ve Vídni povolala rakouskou policii, aby Šinágl „nerušil“ vystoupení ministra Lipavského

***

Dne 7.11.2023 povolala česká ambasáda ve Vídni rakouskou policii, která mne vyzvala k opuštění Diplomatické akademie (jako novináře), před vystoupením ministra zahraničí České republiky Jana Lipavského na téma GEOPOLITICAL CHALLENGES AND THE NEW CZECH SECURITY STRATEGY, přes mé řádné přihlášení. Vskutku "vydařený" 7. listopad, tentokrát ne v Moskvě... Zpravodajství následuje. JŠ

***     

Nejde o to kdo má pravdu, ale co je pravda - Nic není velké, co není pravdivé

***

„Víra je protest proti tomu, že svět nemůže být takový, jaký by mohl být“ (židovské přísloví). Dějiny píšou vždy jednotlivci. Nejlepší projekty pocházejí vždy od jednotlivců, od vlády a politiků to očekávat nelze.

***

Ondřej Kašina, český diplomat, rada vyslanec, spisovatel, který více než 30 let působil v české diplomacii, především v Latinské Americe

„Svět se stal složitějším a nebezpečnějším zároveň a to tím více, čím více Západ vykazuje ztrátu schopnosti reagovat včas a odpovídajícím způsobem. Jsme svědky krizí, které se vymykají kontrole, ať už jde o masovou nelegální migraci, covid, nebo válku na Ukrajině. Pro nevelkou Českou republiku je situace o to komplikovanější. Dlouhodobě je naše diplomacie popelkou, které se nedostává sebevědomí, prestiže, ani financí. Je na nás, abychom se včas probudili a zastavili naši ekonomickou degradaci, náš ekonomický sestup ještě před tím, než nás to oslabí natolik, že pak už skutečně nebudeme schopni reagovat, prostě jenom kvůli nedostatku prostředků. Asi přijde chvíle, která bude bolestná, kdy přijde procitnutí, že musíme některé věci začít dělat úplně jinak, že musíme začít respektovat realitu. Sen, který jsme snili, nebyl úplně realistický, musíme začít zachraňovat, co se ještě zachránit dá. Vlak nám ujel. Bude hůř, aby mohlo být lépe. Buď se naše elity a naše mlčící většina probudí, čím dřív tím líp a začneme vnímat, že černá je černá a bílá je bílá a přestaneme snít nějaká deliria. Příšerný ekonomický zločin je převážet zemědělské produkty, když se to dá všechno vypěstovat lokálně. Probuzení bude bolestné, ale krize musí být. Jinak se neprobudí mlčící většina ani naše elity.

***

***

MZV České republiky je mravní žumpa, sebevražedně zkažená …

VII. díl Czech-Marocco gate seriál na pokračování - metody STB likvidace nekorupčních osob na MZV České republiky

1930: Takový dopis by napsal Tomáš Baťa ministerskému předsedovi i dnes !

Bata zacatek dopisu MP 1930Bata konec dopisu MP 1930

„Významná individualita je duchovní síla, která se vynořuje bez vztahu k průběhu dění a začíná novou řadu. Vidět v tvořivých lidech křižovatky, prameny, které do sebe pojímají minulé a vydávají je ze sebe v nové podobě, která už nemůže být odvozena dál za bod svého vzniku. Tento obraz je svoji povahou plně individualistický, ale také zplna zařazuje tento individualismus do celku. Chci doufat a taky to předpokládám, že to, co pramení z pravdy v přiměřené formě a užito čistě na duchovní oblast, zapůsobí v evropském vývoji ještě jednou.“ Wilhelm von Humbold

***

Tomáš Baťa: „Nechceme peníze, nechceme subvence, nežádáme od vlády darů!“

***

V obchode jsem koupilaDnešní stav Zlínského kraje - Silnice - Železnice – Vodní a zdravotní poměry – Správní a administrativní poměry – Zabezpečení budoucnosti – Výstavba průmyslového centra v Povodí Moravy – Příklad Rotterdamu - Financování veřejně prospěšných zařízení.

Když Baťovi stát nevychoval spolupracovníky, vychoval si je sám. Chtěl kandidovat na presidenta, věděl, co zemi hrozí a co životně ohrožuje její budoucnost. Jistě by byl zvolen i presidentem ČSR, na kterého měl v úmyslu kandidovat (prodal svoji firmu svému nevlastnímu bratru Janu Antonínu Baťovi) i přes očekávané intriky bezcharakterního Edvarda Beneše a vydal rozkaz k obraně země před nacisty.

! V EU je cca 20 000 lobbystů na 700 europoslanců !

Baťa je pozitivní ukázkou skutečného lídra i dnes - jak jeden skutečně schopný člověk dokáže pozitivně ovlivnit životy a budoucnost milionů lidí a generací. Čest jeho stále aktuálního odkazu a památce jeho velkého ducha. Nikdo nic lepšího nevymyslel a nevymyslí. Baťa znal dobře člověka, proto dokázal vymyslet a vybudovat dokonalou firmu, které nikdo nedokázal konkurovat - ve všech ohledech. LIDÉ ČTĚTE jeho POSELSTVÍ K DNEŠKU – ve vlastním zájmu a zájmu vašich dětí! JŠ  

CDN Tamara Strijack Gordon NeufeldDvojice kanadských psychologů Tamara Strijack a Gordon Neufeld o příčinách a řešeních zhoršujícího se chování žáků

Přišlo by mi skvělé, kdybychom do tříd dokázali navrátit hru. Ne jako aktivitu, která má přinést konkrétní výsledek, ale jako činnost, která je důležitá sama o sobě. Držte si své děti. Ony totiž potřebují vztahy s dospělými, kteří je vedou a pomáhají jim nacházet odpovědi na jejich otázky. Místo těchto vztahů je ale v jejich životech velké prázdno, které vrstevníci nedokážou zaplnit.

Dnes je ale dospívání období, které zabírá klidně deset let. A úkolem těch deseti let života není zapadnout mezi ostatní, ale stát se nezávislou osobností se svými hodnotami, idejemi, postoji. Skvělým nástrojem k poznání sebe sama a k bezpečným kontaktům s ostatními dětmi je například hra, ale tu ze škol systematicky vytlačujeme.

Dětský mozek nejvíc ze všeho potřebuje jisté vazby a ohrožuje ho naopak separace. Jenže vazby s vrstevníky nejsou jisté a bezpečné. Proto vidíme tolik úzkosti a agrese, protože jsou živené frustrací z nefunkčních vztahů. Dřív měly děti navíc k dispozici kulturu a umění – výtvarné, hudební i dramatické – jako bezpečné hřiště pro prožívání emocí. Dnešní doba a dnešní školy se ale tolik soustředí na výkon, že tyto tradiční způsoby zacházení s emocemi tlačíme do pozadí. Měli bychom do struktury vzdělávání zabudovat víc možností, jak se postarat o wellbeing a duševní zdraví. Jinak se nepohneme z místa.

Chceš-li vědět kdo ti vládne, ptej se koho nesmíš kritizovat. Jaké slovo mají židovské elity a jejich stát ve světě? Jaké síly mají hlavní slovo v Izraeli? Čeho chtějí tyto síly dosáhnout?

***

Osobně si židovského národa vážím. Bylo mu zakázáno živit se prací rukou, o to více rozvinul své intelektuální schopnosti, ke kterým byl v podstatě donucen. Nejvíce nositelů Nobelovy ceny mají lidé s židovským původem. Každý druh monopolu je časem zneužitelný, protože člověk je nezměnitelný.

Veškeré know-how světových firem je „uskladněno“ v Izraeli. Prodal vojenskou technologii Číně už v roce 1993. “Partnertsví Číny a Izraele je světlem z nebes.“ Netanjahu (2014). Východ i Západ jsou stejní nástupci vyvolených elit, oba bloky jsou satelitem Izraele. Jednou z možností jak přivodit zhroucení národa je zničení jeho hospodářství. Druhá možnost je vehnat ho do války. Předtím než bude postaven nový svět, musí být ten starý zničen. Více na videu níže. Doporučuji začít od 22 min. JŠ

***

PCR pomahat a chranit Ijpg„V případě prokázání viny hrozí policistovi za krádež až dvouletý trest odnětí svobody nebo propadnutí věci,“ potvrdila Ivana Nguyenová, mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů, která stíhá trestné činy policistů. Je doma za polovinu platu.

Libor G. pracuje u policie od roku 2005, začínal jako člen hlídek, postupně se vypracoval až na vedoucího oddělení s hodností nadporučíka. Šéfoval několika desítkám lidí. Podle životopisu na sociální síti LinkedIn má titul magistra evropských studií a veřejné správy. Celý článek>

***

P.S. Rodí se člověk zlodějem, nebo to z něho udělá prostředí? Jistě působí geny i prostředí. S takovou praxí a vzděláním má být jeho jméno plně zveřejněno, včetně fotografie. To, že je doma a pobírá polovinu platu je urážkou všech poctivých občanů. Těžko kradl poprvé. Rychlým a exemplárním potrestáním, kdy by měl být soud vysílán přímým televizním přenosem, by se pro nápravu nedobré pověsti PČR udělalo nejvíce. Další ukázka, jak nesmyslné zákony chrání více zloděje, než oběti a společnost. PČR by měla své heslo: „Pomáhat a chránit“ změnit na: „Pomáhat a chránit před PČR“. JŠ  

Rad Bileho lvaPřidejme si k prvorepublikovým oceněním italských fašistů ještě desítky stvůr sovětského i mezinárodního komunismu z let 1945–89 a možná se nám zazdá, že bílý lev má srst poněkud potřísněnou – nejen blátem, ale i krví. Jestli by nebylo lepší, aby se sebevědomý český stát zbavil pochybných tradic dvakrát rozpadlého, selhavšího Československa a ustavil si, mimo jiné, vlastní řády: jména (např.) Karla IV., Jiřího z Poděbrad, Jana Amose Komenského či Jana Žižky z Trocnova snad poskytují dostatečný výběr – a také by nás světu lépe připomínala. Celý článek>

P.S. Lev se na území naší země nikdy nevyskytoval, natož bílý (mimo ZOO). Jeho vlastnosti postrádáme. I proto nikdy naše armáda za posledních 100 let své území nebránila. Její vrchní velitelé zbaběle utekli, nebo poslušně poslechli velitele okupantských vojsk. JŠ

Voda je strategická surovina, a proto dobrý byznys. To věděly různé nadnárodní společnosti, které před 15 lety přišly s neodolatelnou nabídkou: Slíbily radnicím, že jim vyplatí miliony korun za provozování vodovodů a kanalizací. Zmanipulovaní a často i podvedení představitelé obcí, ohromeni okamžitým výnosem, neváhali a jako smyslu zbavení monopol vody předávali za podivných podmínek koncernům. Přitom vyplacené miliony ani zdaleka nevyváží hodnotu toho, co ztrácejí. Kdo má kontrolu nad byznysem s vodou, cenou a peněžními toky i zisky z vody v Česku? Boj o vodu v ČR již začal a to po roce 2000, ale lidé to netuší. Důsledky DOPADAJÍ na občany ČR PŘEDEVŠÍM, ALE NEJEN, V DRAHÉ CENĚ VODY.

***

Ne pane ministre avers 2023Ne pane ministre revers 2023Dne 31.10.2023 jsem se zúčastnil v pražské kavárně Božská hlavice křtu knihy dlouholetého diplomata Ondřeje Kašiny „NE, PANE MINISTŘE“. Bylo plno. Zvukový záznam celé akce mohu jen doporučit – do (ne)závislých médií těžko pronikne slovo. Besedy se zúčastnili i František Koukolík (český neuropatolog, publicista a nositel ocenění Rytíř českého lékařského stavu) a Jiří Balvín, bývalý generální ředitel ČT. Kniha je románem s pozměněnými jmény. Přítomným bylo jasné o čem je řeč. V diskusi jsem několikrát vystoupil a připomenul další závažná témata. V knize se píše podrobně i o korupčních obchodech s vízy ve Vietnamu. Podobně se s vízy do schengenského prostoru obchodovalo i v Maroku.

Bozska lahvice panel I 31.10.2023Bozska lahvice verejnost 31.10.2023

Oslovil jsem i ředitelku odboru MZV, která byla požádána o pomoc se získáním karga, po náhlém odvolání konzulky dr. Jany Chaloupkové z Maroka. Bylo již 10 měsíců v Maroku blokováno velvyslancem V. Lorencem. Mohla oslovit marockou ambasádu v Praze, aby pomohli s přepravou bez nutnosti pomoci české ambasády, která s přepravcem nechtěla komunikovat. Paní ředitelka uznala, že je to neskutečně dlouhá doba, ale pak se někde informovala a vše bylo jinak. Důvodem, proč MZV nemohlo pomoci, měla být blízkost Lorence a prezidenta Zemana.

Simkova Ludmila SeflovaSimek Vaclav„Chtěli po mně adresy všech příbuzných. Když jsem jim je neřekla, vzali mě za hlavu a mlátili tak dlouho, dokud ze mě nestříkala krev. Pak mě chytili, svlékli a donutili mě to slízat. To byla taková potupa. Já bych se před nikým nesvlíkla, a zůstala jsem tam nahá, všem pro smích.“ - „Děti, važte si toho, že se můžete učit, že se můžete smát, že se můžete radovat. A dbejte na to, aby vám nikdo neublížil,“ říká Ludmila Šeflová na záznamu v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Z jejích úst to rozhodně nezní jako fráze.

***

Osmáci a deváťáci si vyslechli pro ně ne-představitelný příběh. Ludmilu Šeflovou jako velmi mladou komunistický režim poslal na deset let do vězení. 

A nedovolili jí ani rozloučit se s maminkou. „No, a ujeli jsme pár metrů a oni mi říkají: Dobře se rozhlídni, svítí sluníčko, je hezky, viď, teď slunce vycházet dlouho neuvidíš. A já opravdu dostala deset let.“ Šimkovi – tak znělo dívčí příjmení paní Šeflové – za války pekli chleba pro partyzány a zaměstnávali mladé lidi, kteří potřebovali doklad o práci, aby se vyhnuli totálnímu nasazení, galejím různého druhu na území Říše. Na osvobození vzpomíná Ludmila Šeflová takto: „Přijeli Rusáci, jeden vzal maminku kolem krku a povídá: Mamušo, to naše osvobození vás přijde draho, zbudou vám oči pro pláč. To se potvrdilo v míře až nepředstavitelné.

Bata Antonin o praciBata Tomas a JanMiloš Zeman: „Malí lidé nemají rádi velké projekty“ – J.A.Baťa: „To nejsou cihly, to jsou lidské myšlenky“  - „Nemůžeme nechat zahálet žádné ruce“ – „Děkuji vám přátelé, děkuji vám za Vaši práci, za vaši věrnost, za vaši důvěru.“

Podcast J.A. Baťa tentokrát na velmi důležité téma, s velmi významným hostem! Bývalý prezident České republiky Miloš Zeman udělil v roce 2019 nejvyšší státní vyznamenání - Řád Bílého lva - Janu Antonínu Baťovi in memoriam. A právě s bývalým prezidentem jsem si povídal nejen o důvodech udělení tohoto řádu, kdo jej nominoval, kde Miloš Zeman vidí stále nosné myšlenky firmy Baťa, které jsou však staré téměř sto let, ale i o tom, zda jsou tu dnes firmy a lidé, které vnímá právě s odkazem Baťu. Koho by letos nominoval na Řád Bílého lva? Jak vnímá současný svět a jeho témata? A co by vzkázal studentům a jaké je jeho přání naší zemi? To vše zjistíte v dnešním exkluzivním podcastu, příjemný poslech přeje Petr Kopčil. Další informace hledejte na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.janantoninbata.cz⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.nfjab.cz⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Z rozhovoru: Zatímco Tomáš Baťa je právem adorován, u Jana Antonína Bati tato adorace chybí a dokonce mu bylo svým způsobem i ukřivděno. Mimochodem ukřivděno i ze strany některých členů Baťovi rodiny, takže šlo o to napravit historickou nespravedlnost. Místo zaměstnance spolupracovník je symbolické vyjádření přístupu podnikatele k lidem, kteří mu nejenom podléhají, ale kteří se s ním spolupodílejí na jeho díle. Něco jiného je teoretická myšlenka a něco jiného praktická realizace. Polsko vybudovalo dálniční síť, Česká republika o ní spíše mluvila, než aby jí vybudovala. To je právě nedostatek vizionářů, ne fantastů.

***

Pro presidenta Pavla nejsou Mašíni a Kolben žádným přínosem, hodným vyznamenání?!