Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 25.06.2021 10:46
  Kmo ty jsi kokot. Co kdyby jsi nás dečka přestal obtěžovat? Chováš ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 16:26
  Dva měsíce poté, co Česko vypovědělo ruské diplomaty ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 15:58
  Dobrý den a děkuji za váš článek o bolševicích !!! Sleduji ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 11:11
  Vážený pán Šinágl, PhDr. Hýbl nám preposlal link na dokument ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 11:00
  Petr Kellner jako přítěž V našem denním monitoringu českého tisku ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 08:18
  Pane Šinagle, děkujeme za video, přestože o tomto neuvěřitelném ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Habsburkove erb

„Lehkoť dobrým vladařem je býti - třeba lidem nic nedal - rádi budou jeho jméno ctíti za to, že jim nic nevzal.“

Karel Havlíček – Borovský

***

… Zkrátka stát není hračka, vhodná pro nezodpovědné hrátky v rukou nezralých jedinců, což velmi dobře dokumentuje současný osud státu, ovládaný samozvanou mafií, iluzorně volenou demokratickou spodinou. Tedy většinou, která byla protažena tupým školstvím českých republik a nikdy neměla potřebu si nedostatky ve vzdělání doplnit a o odpovědnosti nemá potuchy. Zejména v české a středoevropské historické faktografii. … Asi je na místě připomenout mimořádně výrazný rozvoj průmyslu, obchodu, zemědělství, školství, kultury v Českých zemích za celou dobu panování kdysi nejprve Lucemburků, ale především pak Habsburků, který byl násilně zastaven rozbitím naší velkolepé vlasti ‐ Habsburské monarchie. Kdo se ještě stále domnívá, že to byla doba úpadku, poroby a temna, je ubohý neznalý duševní chudák, kterému už zřejmě není pomoci. Vždyť stačí se jen dívat kolem sebe, na většinou dnes zničenou síť železnic s kdys výstavními nádražími, mosty a viadukty, na nádherná a representativní divadla, nemocnice, kasárna, hotely, banky, lázně...

 

Habsburkove erb„Lehkoť dobrým vladařem je býti - třeba lidem nic nedal - rádi budou jeho jméno ctíti za to, že jim nic nevzal.“

Karel Havlíček – Borovský.

***

… Porovnejme stav země i jejích obyvatel v roce osmnáctém s tím, v němž se nachází nyní: politický systém v rozkladu, prokorumpovanost kam oko pohlédne, veřejná moc přesouvající se zvolna, leč nezadržitelně z rukou volených zástupců k nevoleným šíbrům, třetina obyvatelstva ve vyhnanství, další desetitisíce v emigraci, rozsáhlé plochy někdejších Sudet dosud se nevzpamatovavší z pohromy roku 1945 a bůhví, vzpamatují‐li se kdy vůbec, skepse, nevíra, pocit bezmoci… Sta let nezdařeného experimentu je dost. Nikoli krásné sny, ale výsledky platí. A je málo tragičtějších chyb, jichž se může dopustit jedinec i národ, než nepřiznat si selhání.

LN JV O Sehnalovi 6.3.2021V politice jsou vždy přítomny tahy dopředu, které ve většině neslouží občanům, zemi, ale profitu politických stran a jejích představitelů. Čím více je společnost mravně méně vyspělá, tím více se negativně projevují na jejím životě. Pokud ovládají uzemi neschopní, musíme počítat s tím nejhorším. Neschopnost politiků se neprojevuje v době blahobytu, ale v době krize.

Hrozí hospodářský kolaps, doprovázený prohlubující se mravní krizí. Pouze „technika, vysoké pece a automobilky“ nás neužíví. Někdo musí také „vyrábět chleba“. Covid existuje předevší díky médiím, pokud by o něm negativně prakticky 24 denně média neinformovala, nebyl by, resp. byl by vnímán jako jiné viry, které byly, nezmizí a budou přicházet, včetně nových. Opatření už ohrožují mnohem více životy mladších generací, než samotný virus. O covidu mluví v médiích kdejaký „odborník“, každý jinak. Jakékoliv pozitivní zprávy jsou v médiích vzácností, což  by patřičně vyhodnotili psychologové či psychiatři. Kdo zůstal ještě normální, tyto zprávy nečte a televizi vypíná či přepíná po pár minutách v zýjmu zachování duševního zdraví a zdravého rozumu. Diagnosa mravního kolapsu společnosti, v tom lepším případě. Vzdálili jsme se od své přirozenosti a bez návratu k ní se situace bude jen zhoršovat.

Ministryně Benešová podala stížnost k NSS ve prospěch muže, který ukradl pět housek v Brně v době nouzového stavu, v obchodním domě. Krajský soud jej poslal pravomocně na 1,5 roku do vězení.  Podle Benešové byl čin nesprávně přísněji kvalifikován. Muž nekradl roušky ani dezinfekci, měl jen hlad a jednal z existenčních důvodů. Pětadvacetiletý Lukáš Kalina ukradl pečivo, přičemž jeden kus stál 12,5 Kč. Muž žil na ulici, ke krádeži se přiznal. V minulosti byl za obdobný trestný čin třikrát souzený a v době spáchání nového trestného činu byl v podmínce. Loni v červenci poslal brněnský krajský soud na 26 měsíců do vězení muže za krádež salámu a krabicového vína.

"Smyslem a účelem ustanovení ... zákoníku totiž podle mého názoru není postihovat zvýšenou trestní sazbou všechny krádeže, k nimž dojde v době vyhlášení nouzového stavu, ale pouze takové krádeže, které se vyznačují vyšší mírou společenské škodlivosti s ohledem na jejich bližší souvislost s nouzovým stavem," uvedla ministryně.

Navalnyj PutinAI odebrala status vězně svědomí Navalnému kvůli jeho komentářům z minulosti, které lze podle ní kvalifikovat jako podporu nenávisti.

Připomínám, že Navylnyj své výroky na adresu uprchlíků po pobytě v německé nemocnici přehodnotil. Dnes už by je nevyslovil. Byl svým způsobem obětí prostředí ve kterém žil a žije. To nemůže AI nevědět. Pokud dává přednost lavině protestů a stížností, za kterými stojí nepochybně levicové a antizápadní kruhy, ukazuje svoji neschopnost, resp. snadnou ovlivnitelnost a zneužitelnost.

Kdysi jsem oslovil hlavní pobočku AI v Londýně a požádal o pomoc ve věci Američana Gilberta McCraye. „Odpovězeno“ mi bylo pravidelným zasíláním časopisu o „vězních svědomí“ z celého světa.

Grygarek JanousekCituji z konečného rozhodnutí předsedy Kontrolní komise ČAK JUDr. Jana Mykše (23.2.2021): „Ze strany advokáta šlo o reakci na Vaše jednání, když jste si advokáta nahrával, aniž byste ho na to upozornil. Takováto praktika ovšem nic nevypovídá o osobě advokáta“.

Připomínám, že podle platné judikatury je nahrávání rozhovorů s takovýmito osobami ve veřejném zájmu. Podobné odpovědi od státních či ostatních stavovských institucí bych mohl za poslední roky „štosovat“. Úředníci mají „v rámci zákona“ předtištěné formuláře, kdy ducha zákona nehledají a už vůbec ne spravedlnost.

***

Bývalý náměstek VSZ V Praze Libor Grygárek mi vyhrožuje a vydírá...

***

Salmove rodovy erbInformuje CNN Prima News:  Hugo Salm se ale rozhodnutí o svojí žádosti nedožil. Správní řízení zamrzlo v určitém mezidobí – v důsledku vydání prozatímního osvědčení se na knížete Salma ale stále hledělo jako na československého občana. To, že okresní výbor nikdy konečné rozhodnutí nevydal, nelze považovat za problém žadatele.

***

Dne 4.10.2011 jsem napsal: To že rody Salmů, Harachů, Kinských a Schwarzenbergů – hlubocká větev, ani po 22 letech (a nepochybně řady dalších) neobdržely svůj zkonfiskovaný majetek zpět (často přes prokázané zásluhy o českou zemi, kdy často skrytě pomáhaly i v době nacistické okupace, podobně jako Jan Antonín Baťa, který v naší zemi platil po 60. let za zločince a kolaboranta, než bylo jeho jméno soudem očištěno), je naší velkou národní ostudou a hanbou, hlavně těch, co za těmito rozhodnutími stojí. Stále platí právnická zásada – co bylo ukradeno, musí být vráceno.

Dne 28.2.2021 prohlásil: „Lidé pracující z domova, by měli část mzdy odevzdat potřebnějším. V nějakém okamžiku by to mělo být tak, že část prostředků, které dostáváme, dostanou oni. Musíme se s nimi podělit, oni jsou solí naší země. Není možné, abychom si nebyli schopni uvědomit, že když je nepodržíme, že taky zahyneme. Tak to je, oni jsou nositelé svobody, demokracie, našeho zřízení. Jsou jich dva miliony a my je nesmíme nechat padnout a nemůže nám to být jedno - hlavně, že my máme ty peníze a ten plat. To není správně, to není dobře."

Dne 1.3.2021 se omluvil: "Má slova však pro mnohé vyzněla jinak. Zejména jsem se nechtěně dotkl mnohých, kteří dnes pracují z domova a nemají to vůbec jednoduché. Velmi se za to omlouvám. Považuji to za svoji chybu. Důležitější a vlastně rozhodující je to, jak to lidé pochopili".

Raska KarelDosavadních 30 let budování státu se příliš nepovedlo. Budeme muset  začít od začátku. Důležitější než řešení situace je v České republice stále papír. Z pandemie se formuláři nedostaneme.

***

Práce (20.11.2020) respektované Cochrane Library o neexistenci důkazu účinnosti roušek -  Práce (6.7.2020) o potenciální škodlivosti chirurgických roušek a hlavně FFP2 respirátorů.

***

… Problém není definovatelný takovým způsobem, aby se všechny zúčastněné strany shodly, že situace je vážná a je potřeba ji řešit. To vystihuje situaci v České republice: Politická reprezentace ani oborná veřejnost se neshodne, kdy – a jestli vůbec – by měl být zaveden tvrdý lockdown. Rovněž se neshodne, kdy opatření uvolňovat a kdy nikoliv.

… Základní problém podle Rittela je, že ne všechny problémy mohou být řešeny v rovině ordinální racionality, jelikož komplexní problémy mají tolik skrytých externalit, že najít dobré řešení v krátkém čase je téměř nemožné. Při pandemii prostě není možné říct, že opatření fungující v jednom státě máme použít i u nás. Rovněž je dobré se vyvarovat tzv. datového fetišismu. Předpokládat, že čísla nám říkají vše a po důkladném studiu průběhových křivek může člověk předpovědět, jak se bude situace vyvíjet a jaká opatření bezpečně fungují, je naprosto mimo realitu. Bohužel i média dávají prostor různým „datovým vědcům“, což jsou lidé, kteří se zaměřují pouze na jeden rozměr pandemie a zcela jim uchází další neméně důležité aspekty. Bez jakékoliv odpovědnosti navíc vydávají své dojmy za vědou ověřený fakt.

Krvava noc aversPoslechněte si  tento šedesátiminutový rozhovor na ČRoPlus ze dne 28.února 2021.Dobsina trikrat

Cituji: Člověk je vskutku nejotřesnější živočich. Jedna „dáma“,  které bydlela nedaleko, dokonce hledala druhý den po popravách v patnácticentimetrovém rosolu krve zlaté zuby !!! Její jméno je známé. S ohledem na její potomky a ochranu soukromí, není zveřejněno. To je špatně. Jsou-li stejné povahy, je to pokračování bezpráví na zavražděných. Jsou-li mravně vyspělí jako Galina Vašová, uvítali by zveřejnění jména svého předka, ve jménu vyššího principu mravního, a pozůstalým by se omluvili.

Hlavní zločinci Karol Pazúr a Bedřich Smetana si v ničem nezadají s nejodpornějšími nacistickými zločinci. Pazúr se nechal dobrovolně nasadit do Německa a zúčastnil se akcí proti Rudé armádě. Po odsezení dvou let trestu z dvaceti, se stal po roce 1948 na 20 let místopředsedou SBPB (Svaz bývalých protifašistických bojovníků).

Soudce Anton Rašla, který soudil i Tisa, skončil v kriminálu. Vyšetřovatel dr. Doležal byl propuštěn na amnestii Novotného – vážil 36 ½  kila. Na Pankrác mu byly „lékařem“ doručeny „léky“ poSvedske sance deti 19.6.1945 kterých by zemřel! Když dr. Hýbl začínal seznamovat veřejnost s tímto masakrem, mluvčí lověšických občanů prof. Kubík mu hrozil žalobou. Místní občané nosili šatstvo zavražděných i po deseti letech! Karpatští Němci byli uloženi do jednoho hrobu, ne do dvou.