Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 10.08.2020 14:20
  Zato až půjdou lesby a gayové budou "svobody" plná média i ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 09:34
  Podkarpatská Rus je hříčkou totalitních států, kterým jsme ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 07:27
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 07:24
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...

   
 • 09.08.2020 17:37
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...

   
 • 09.08.2020 17:28
  To Whom It May Concern It is my great pleasure to write this ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Sudetsti NemciPozvánka na konferenci do Liberce 19.11.2013: „TRAUMATA MINULOSTI V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI.“

Historický příběh, který se udál v malebné vesničce u Jihlavy po konci války. Ale událost nemůže být dodnes zapomenuta: masakr Němců na louce u Budinky - Naši předkové si mysleli, že pospolitost vznikne, když vyženou všechny nepřátele, ale dosáhli spíše opaku. Vypustili ven svoje vlastní běsy. A ti si tam od té doby poletujou. Jestli jsme jednou z nejrozeštvanějších zemí v Evropě, je to i tím, že jsme odstranili všechna zrcadla, co jsme předtím měli.

České divadlo VOSTO5 představilo v rámci festivalu "4 +4 dny v pohybu" v Praze, svůj nový dokumentární divadelní kus s názvem "Dechovka, lidé se mění, dechovka zůstává", který pojednává o těchto poválečných událostech v oblasti Dobronína. Premiéra se konala ve známé pražské restauraci "Baráčnická Rychta", která se podobá dobronínské restauraci.

Zeman opilecMusíme nadržovat Zemanovi, stěžují si redaktoři ČT - Počítám s tím, že padnu. Odejdu ale se ctí, říká Drtinová o bouři v ČT

… Co říkáte na televizi? Je vidět, jak se snaží vyplnit informační prostor, aby ty nové šaty nepřišly na přetřes. To zpovídají nové poslance, snaží se vštípit lidem, že ten a ten řekl před volbami jedno a teď, tváří v tvář tomu mumraji začíná otáčet a to se přece nedělá! Fuj! …

Bože, jak hluboko jsme klesli. Několik trefně zvolených lidí, pozvaných na císařovo letní sídlo, vytratilo se nepozorovaně od neutichající volební vřavy, aby vytáhlo císaře z břečky. Ten stál před nepříjemnou potřebou splnit svůj slib a jmenovat nejvyšším vezírem toho protivu, co ho před dávnými časy zradil. Domluveno během pár minut, spiklenci se vrátili, dřív, než mohli někomu chybět, a to se slibem, že o císařově splněné tužbě ani muk.

Haskova EliskaBenjamin Franklin kdysi dávno řekl, že ti, kteří jsou ochotni se vzdát trochu svobody, aby si zajistili trochu jistoty, si nezaslouží ani svobodu, ani jistotu.

… ANO, rozhodla jsem se po dlouhém zamýšlení se tou Vaší cestou pustit. Nevěřím, že bohatství zajišťuje u člověka poctivost, ale pevně doufám, že zkušenosti, které jste nabral během těch posledních dvaceti let, Vás přesvědčí, že úspěšný leader musí být příkladem všem v jeho chování, konání a v jeho soukromém i veřejném morálním životě. Přeji Vám, aby se pro nás všechny a pro naši Vlast tento sen splnil. …


Vážený pane Babiši,


Babička, která mě v Americe vychovala celý život, věřila, že se jednou vrátím do mé rodné země, a že po jejím osvobození se budu věnovat jejímu rozkvětu. Bydlím zde trvale od roku 1998 a ač jsem stále hrdá na to, že jsem Češka, mnoho lidí a mnoho situací mě zde velice zklamalo. Můj pozitivní náhled na život mě ale ještě nikdo nezlomil.

Zeman a KlausCitát z Bible: „Idiote, pravím ti, že ještě této noci, dřív než Drtinová naposledy zakokrhá, dvaadvacetkrát mě zapřeš.“

Mnoho moralizujících úvah a mnoho vtipů vznikne okolo lha­ní Michala Haška a jeho party o tajemné návštěvě prezidenta v Lánech. Rychlost odhalení pravdy tentokrát ověřila pravdi­vost přísloví, že Hašek, pardon, lež má krátké nohy. Celá věc má ale ještě jeden roz­měr, který komentován tak moc není: dopracovali jsme to tak da­leko, že přijetí u prezidenta není již předmětem hrdosti a zápisu do kronik a deníčků, ale skuteč­nost hodná utajení. Dopracovali jsme to tak daleko, že máme nadstranického prezidenta, který po­řádá utajená jednání s vybranými milci, a to za účelem destabilizace politické strany, která právě vyhrála volby. Jestli toto není jed­nání proti demokratickému řádu republiky, tak už nevím co jiné­ho. O jednání proti demokratické­mu řádu republiky nemluvím na­hodile, to je totiž součást skutko­vé podstaty velezrady, jednoho z mála trestných činů, za něž pre­zident může být stíhán.

Pecina Tomas… Policii znalec vyúčtoval 125 hodin, na čemž by nebylo nic divného: odpovídá to 8,33 hodinám na jeden pracovní den. Potíž je v tom, že ve stejné době platila Uhlíře armáda, Vojenský historický ústav, a jak mi na žádost podle InfZ sdělil ředitel ústavu, tam mu za dané období zaplatili za dalších 120 odpracovaných hodin. A to už dost dobře rozpočítat na pracovní dny nelze, protože vychází na každý z nich bratru 16,33 hodin, což, vyjádřeno jednotkou pracovitosti českého znalce mazel (zkratka maz), je píle více než 1,2 maz. A kdyby J. B. pracoval i o weekendech, dává to stále úctyhodných 11 hodin denně. …

Kdo je Lenka Vrchlavská, čtenáři mého blogu asi vědí: tato kultivovaná, vzdělaná dáma, občanským povoláním učitelka mateřské školy, zpracovala s využitím nejrelevantnějších historiografických pramenů, včítaje v to Drdův Vyšší princip,  znalecký posudek, v němž v Janu Šináglovi odhalila popírače nacistických zločinů. Když arci ona dáma v r. 1991 o zápis do seznamu znalců žádala, byla ve svém znaleckém rozletu o poznání skromnější: oceňovat církevní paramenta je jistě zajímavý zdroj příjmu, ale řekl bych, že usvědčovat na politickou objednávku exponenty revanšistických kruhů a jiné nebezpečné extremisty bude business o dost lukrativnější.

LN: Od koho lze vzít medaili?: … Marné jsou úvahy nad permanentním buranstvím prezi­denta, od kterého raději nic nebrat, ale všem těm, kteří ho nechtějí, by určitě vyrazil dech, kdyby dekoroval jednu z nejodvážnějších žen 20. století básnířku a překladatelku Nataliji Gorbaněvskou, která v těchto dnech pobývá v Čes­ku. Byla jednou ze sedmi statečných, kteří v srpnu 1968 na Rudém náměstí protestovali proti sovětské okupaci Československa. Tako­vou medailí by se nezavděčil svým kamarádům v Rusku, protože by si to leckdo mohl nevhodně spojit i s dnešním porušováním lidských práv v té velké zemi na východě.

* * *

V rámci voleb a puče uvnitř ČSSD v médiích trochu zanikla informace, že policejní prezident plk. Červíček byl prezidentem Zemanem povýšen do hodnosti brigádního generála. Je to jev téměř paranormální a dokazuje to, že v této republice je možné úplně všechno. Ale úplně všechno. A nejspíš to tak ještě dlouho bude.

* * *

Ve 4:46 min., má promlouvat místopředseda Senátu Zdeněk Škromach, bývalý nástěnkář a politruk na dole. Tentokrát ne od bazénku, ale od Samopalu vz. 58? Bohužel to nelze ověřit z jeho podrobného životopisu, není k nalezení…?! J.Š.

Bohdalova Novotny„Možno říci, že vláda dosáhla nejnižšího stupně úpadku, není-li už středem jejího zájmu nicBohdalova Zeman II kromě peněz. Vláda musí být vždy hotova obětovat svou vládu pro lid, a nikoliv lid pro vládu.“ Jean Jacques Rousseau

… Jestli něco shledávám na Miloši Zemanovi dobré, pak je to ocenění nejenom tvůrkyně památníku lidických dětí, ale jejich památky vůbec. I když by si stejný památník a ocenění zasloužily i děti z hromadného hrobu v Ďáblicích kam komunisté házeli děti, které zavraždili v kriminálech a koncentračních táborech stejně jako nacisté a je jenom škoda, že vyznamenáním pro děti, celý ceremoniál vlastně nezačal a neskončil. Protože by to bylo to nejlepší, co bychom vlastně vůbec mohli udělat. …

Třeba ty děti bezejmenné, které spí svůj věčný sen v hlubinách společného ďáblického hrobu, ocení prezident příští a bude to někdo, kdo by se dokázal stydět, kdyby tomu tak neučinil. Já se stydím, že tomu tak není již dnes. …

28 rijenSAMÁ FALEŠ – „Pietní akt vzniku československého státu se koná pod koněm lapky Jana Žižky. Přitom československý stát vznikl statečností československých legionářů ustanovených na třech frontách presidentem Masarykem v první světové válce. Oslava pod pokryteckým patronátem bolševického režimu má dát tak zapomenout skutečné podstatě obnovení československého státu. My Češi  touto pseudooslavou stále podporujeme bolševickou lež. Hanba.“ K.Mrzílek, 28.10.2013 – Část projevu Jana Šinágla na Václavském náměstí v Praze na podporu Hnutí ANO 2013 dne 22.října 2013.

* * *

Sociolog Ivo Možný: „Masové vysoké školy neumí poznat výjimečné talenty. Ovládly je levné peníze a snižování úrovně.“

Mozny Ivo… V Americe každý ví, jaký je rozdíl absolventem Harvardu a bakalářem z lokální školy. Přesně to nám chybí. To máte stejné jako s restauracemi. Máte kategorii levných restaurací a můžeme se bavit, která z nich je dobrá. A pak máme luxusní a můžeme o nich vést stejnou debatu. Nemá ale smysl srovnávat levnou s luxusní. Neznám žádnou fakultu, která by si řekla: Půjdeme jen po výjimečných studentech. Už patnáct let vykládám, že univerzity by se měly jasně dělit na kategorie A (praktické), B (už se tam dělá i nějaký výzkum) a C (elitní, výzkumné). Jedna studentka si při své bakalářské práci vzala webové stránky všech fakult a zjistila, že přes devadesát procent z nich se prohlašuje za vědecko-výzkumné. Každý si to tam prostě napíše. Harvard se stal elitním tím, že prostě nevezme studenta, pokud v respektovaných testech nedosáhne určitý počet bodů. Byť by byl ochoten na školném zaplatit cokoliv. Jako děkan jsem měl vizi mít takovou školu. Bral jsem deset lidí ze sta. To byla ještě alespoň nějaká výběrovost. Dneska berou až 40 procent. Je to i otázka učitelů. … Prostě jedni makaj, vydělávaj a jsou šťastný. Jiný konzumujou, nadávaj na to, jaký mají platy, a jsou nešťastní.

Ad LN 19.10.: Rudá armáda

Své dětství jsem trávil v ukrajin­ském Charkově, který v letech 1941-3 byl okupován Němci. Já s maminkou bydlel v malém pokojíku a ve dvou větších bylo nakvartýrováno pět německých ženistů. Nikdo z nich mámu ni­kdy neobtěžoval a nedomáhal se jí. Naopak, pomáhali, čím mohli - chlebem, konzervami ze svých přídělů, karbidem pro plynovou lampu. Za zdí bydlela moje ba­bička s osmnáctiletou dcerou Alločkou. I u nich bydleli Němci - lékaři. Žáden z nich se mé mladé tety ani prstem nedotkl. Němci bydleli v celé naší ulici, v kaž­dém domě. Ale já ani tehdy, ani později nezaslechl, že by němec­ký voják znásilnil Ukrajinku. Nyní, když čtu vzpomínky a de­níky pamětníků, narážím na tako­vá fakta a z kontextu chápu, že byly ojedinělé. Žádná masovost. Masovými znásilněními němec­kých žen se vyznamenala sovět­ská armáda - „osvoboditelka“. A kroniku jejích dodnes zamlčo­vaných „hrdinských činů“ sepsa­la Němka Gabi Koppová. V čes­kém překladu se její kniha jme­nuje Proč jsem jen byla dívka?. Velmi doporučuji přečíst. Ob­zvlášť těm, kdo jsou proti tomu, aby v Gdaňsku navždy zůstal po­mník věnovaný znásilněné ně­mecké ženě.

Mykola Shatylov, Postoloprty

LN, DOPISY REDAKCI, 22.10.2013

Duka DominikČlověk, který nejde volit se dobrovolně stává nesvobodným – Opravdu odpovědný volič by měl mít zásadní zájem o budoucnost, ve které budou žít naše děti a vnoučata a měl by si vzpomenout, jak se nám vymstily chyby v minulosti – Komunismus rozvrátil morálku společnosti – Je třeba vědět a připomínat, že komunismus je ideologie založená na lživých slibech, závisti a nesmiřitelné nenávisti – Její mírné formy nikdy nezůstanou mírnými, když dosáhne moci – V roce 1989 jsme takřka zázračně získali svobodu bez boje – Vedlo to k tomu, že si mnozí svobody neváží a hlavně v ní nedovedou žít – Totalita z nás neudělala odpovědné a mravné občany – Svoboda a demokracie nejsou špatné, ale mohou být zneužiti nemravnými a nezodpovědnými lidmi, kteří nakonec demokracii v očích lidí zpochybní – Naše budoucnost, o níž jdeme rozhodovat k volbám, je otázkou mravní – Jde o to zda se pohodlně a rychle vrátíme k podivným ubohým jistotám doby totality a pak se budeme divit, že se vracejí i tehdejší metody – Každé politické volby jsou momentem, kde se jednotliví lidé přiznávají ke svému životnímu postoji – Volební lístek má v podstatě charakter občanského kréda: „V toto věřím, pevně v tom stojím a věrně za tím jdu ve svém každodenním životě.“ – Musíme vyzvat k tomu, abychom volili demokracii a především mravnost – Zásadním kritériem je ochrana demokracie, zdravého rozumu a morálních hodnot – Pro nás, věřící křesťany jde o to, abychom vyjádřili, že duchovní hodnoty a lidskou čest stavíme výš než pozemské výhody – Bude-li zvolena vláda mravního obrození, jakkoliv složená, bude to mít těžké a nesmíme jí v tom nechat – Ukáže-li se nová vláda být vládou dalšího prohloubení mravní krize, museli bychom se pokusit jí v tom zabránit – Zůstaňme věrni svému křestnímu slibu: „Zříkám se ducha zla, všeho co působí a čím se pyšní.“

TV NOE 22.10.2013