Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá kvě 29 @09:00 -
PPF banka před soudem
po čvn 01 @08:00 -
OS Ostrava. ing. Marek Gába
po čvn 08
OS Praha 6: kauza JUDr. Zdenka Altnera
st čvn 17 @13:00 -
OS Beroun: další žaloba AMM na J.Š.

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 12:19
  Prozatím nám je dovoleno kritizovat zatím co komunisté konají.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 07:40
  Svět kanonů a raket nahradily rudé knížky a hoaxy. Chceme ...

  Read more...

   
 • 23.05.2020 11:24
  Česká objektivita připomíná jednonohého invalidu. Genocida ...

  Read more...

   
 • 21.05.2020 18:15
  Kdyby jenom nepotrestaná soudkyně Horváthová. A co čtyřiadvacet ...

  Read more...

   
 • 21.05.2020 08:41
  Ona naší společnosti čouhá jak ta sláma z bot. OSTUDA Mluvit ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Svacek JanKomunista a kamarád kmotrů Sváček ústavním soudcem nebude - Jsou tady pořád a mají se k světu a je jedno, jak si právě říkají. Právě chytili druhý dech a zdárně si parcelují stát.

Připomínám můj dopis předsedovi Senátu Milanu Štěchovi ze dne 30.7.2013, který obdrželi senátoři. Osobu předsedy MS Praha výstižně popsal také Jan Jandourek 19.8.2013. Ze článku vyjímám: Sváček byl od roku 1987 kandidátem KSČ, členem komunistické strany od 22. 6. 1989. To se tedy na poslední chvíli trochu unáhlil. Asi i proto dnes popírá, že byl někdy komunista a nechce o celé věci mluvit. … Doktor Sváček byl od ledna 1988 už jako kandidát KSČ náměstkem pro věci trestní Obvodního soudu pro Prahu 8. V této funkci byl až do roku 1989, kdy se obvodní soudy v Praze a Městský soud zabývaly žalobami ohledně takzvaných nepovolených demonstrací a šíření opoziční literatury. Sváček a další byli tedy součástí struktur totalitní represe …

LN Guettler 190813Po dvaceti letech skončil Vojen Güttler ve funkci ústavního soudce – Soudce (tím spíše vrcholný) musí mít dva druhy soli - moudrost a svědomí. Je na čase, aby skončila doba věřit a dávat důvěru těm, co opakovaně zklamávají, v životě nic nedokázali, dát důvěru těm, kteří si jí svým životem a svoji prací zaslouží. O tom především budou předčasné volby!

… Tento nález též uvedl, že členové KSČ zůstá­vali součástí organizace, jejíž vedení a politic­ká praxe se stále zřetelněji, rozcházely se základními hodnotami lidskosti a demokratic­kého právního státu i s vlastními programy a zákony. Již samotné členství v komunistické straně ji v jistém smyslu legitimizovalo, nepří­mo podporovalo. Proto píše o pasivním prosa­zování komunistického režimu (ať již prameni­lo z jakéhokoli motivu). Článek 4 Ústavy, za­kotvující vedoucí úlohu KSČ ve společnosti, měl za důsledek diskriminaci nečlenů KSČ, členové KSČ svým členstvím tuto diskrimina­ci legitimizovali. Zde nález poukázal na (byť v jisté míře zjednodušený) pohled „jistého úředníka během denacifikace“, který předlo­žil německý filosof Karl Jaspers: „Vstoupil-li jsem pod nátlakem do strany a dal tak před­nost relativně dobrému postavení, zařídil-li jsem se v nacistickém státě a stal se tak poživa­telem určitých výhod, a musím-li teď nést ne­příznivé následky, pak nemám - třebaže jsem to učinil s vnitřním nepřátelstvím - právo si stěžovat.“ … (Strom oceňuj podle plodů, LN 19.8.2013)

JANUV ZAKONIvan Olbracht při svém vyloučení z KSČ napsal v r. 1930 F.X. Šaldovi toto: „Tímto vedením nedal bych se vést ani k první stanici elektrické dráhy, natož do vážných politických bojů.“Ztrátu své početní síly voličů, ale i členské základny strany a odborů se Gottwaldovi přisluhovači snažili nahradit silou svých leninských činů. Začali v Radotíně, kde vedli v zakázaném průvodu školních dětí proti četnictvu své „revoluční činy“ na obdiv – házeli ze zadních řad přes hlavy dětí kameny a klacky na četníky. Tekla krev! Buržoazní klid byl narušen, řekli soudruzi. Nechtěli republiku bez násilí. …

Zeman opilecČesko potřebuje proevropskou vládu – Prezident Milouš Zeman

… Čeští komunisté představují i v rámci střední Evropy brežněvovský relikt, který nemá nic společ­ného s moderní postkomunistickou levicí typu polského Svazu demo­kratické levice nebo Maďarské socialistické strany. Jde o protievrop-skou stranu, svým dnešním založením hluboce nacionalistické, proti Západu orientované uskupení, které obdivuje Severní Koreu; Kubu i putinovské Rusko a pro které je demokratické uspořádání velice pravděpodobně jen cestou k návratu k nějaké formě totalitní moci. Je to typ strany, který se do své sjednocené levice neodvážil na Sloven­sku přizvat ani Robert Fico.Podobné je to s jeho nestřízlilivým vyznáním obdivu ke komunistickým Haló novinám, stranickému plátku, který stále ješ­tě mentálně žije v dobách husákovského Československa a v němž se o Evropské unii dočtete věci, za které by se nemuselo stydět Bátorovo D.O.S.T. nebo Suverenita Jany Bobošíkové. Zkrátka ať už to Miloši Zemanovi je, či není milé, komunisté do slušné společnosti proevropských stran nepatří … Dělicí čára české proevropské politiky prostě vede napříč levi­cí a pravicí. A proevropská vláda je to, co Česko po deseti letech Klause a jeho neblahého vlivu potřebuje. O to víc, že se v Zemanovi Česko skutečného proevropského prezidenta zase nedočkalo.

Bata TomasA dodnes by si z něj politici mohli brát příklad. Třeba v tom, jak transparentně nakládal s rozpočtem. "Občané," psal v uzávěrce obecního hospodaření města Zlína v roce 1928, "předkládám vám první uzávěrku vypracovanou tak, aby jí lehce porozuměl nejen účetní odborník, ale každý občan." A když se ozvaly hlasy, že za zjednodušení účetní uzávěrky bylo nutné zaplatit z obecního rozpočtu peníze navíc, reagoval slovy: "Nejdražší ze všeho je tma pocházející z účetní nejasnosti."

Před osmdesáti lety vyšla poprvé kniha úvah a projevů Tomáše Bati. Soubor jeho promluv k podřízeným, příspěvků do závodního časopisu a materiálů potom jeho firma vydala ještě několikrát. Nakladatelství Omega se teď k jeho textům vrací a pod názvem Úvahy a projevy je vydává v téměř nezměněné podobě.

Zeman a HradTak ještě tři týdny, a půl roku už máme za sebou. Není to sice moc, ale už dáv­no se můžeme ptát, co všechno je ještě normální.

Je normální se potácet u korunovačních kle­notů? Je normální dobýt nejvyšší českou horu, kam auta nejezdí, autem? Je normální si v podniku, kde se nekouří, zapálit cigaretu? Je normální si lehnout do nafukovacího člunu a nechat se po rybníce vozit osobními strážci? Je normální maskovat alkoholismus lékařský­mi zprávami?

JANUV ZAKON… Číst produkty komunistických senátů Vrchního soudu v Praze (ano, i tento je stoprocentně KSČ-positivní, a ani to nemusím ověřovat v seznamech: jiné tam nemají) postrádá hlubšího smyslu, omezme se proto na poznámku, že v řízení trvajícím deset a více let je celkem obvyklé, že se judikatura změní, a pokud by žalobce měl reagovat na každou její změnu úpravou žaloby, musel by zákonitě svůj spor prohrát – v daném případě proto, že kdyby vzal žalobu zpět a zažaloval moderně újmu na zdraví, byla by jeho žaloba zamítnuta jednak pro překážku věci rozhodnuté, jednak z důvodu promlčení. Žaloba byla podána tak, jak bylo před deseti lety obvyklé, a žalobce má právo, aby byla v tomto kontextu posouzena a aby o ní bylo s úvahou této skutečnosti rozhodnuto. Zamítnout ji jen proto, že se cca čtyři roky po jejím podání změnila judikatura, je neakceptovatelným zásahem do žalobcovy právní jistoty.

Mandela srp a kladivoWilliam F. Jasper

Prezident Barack Obama jej přirovnal k Georgi Washingtonovi. Chris Matthews z kabelového zpravodajství MSNBC o něm prohlásil, že je „možná největším světovým hrdinou“. Lasvegaský deník Guardian Express vypustil to „možná“ a v nadpisu článku rovnou uvedl: „Nelson Mandela, největší světový hrdina“. Jiní jej nazývají „největším mužem 20. století“. Mnozí jej uctívají jako „spasitele“ Jižní Afriky. Školáci na celém světě o něm čtou knihy, píší eseje, zpívají písně a sledují filmy vychvalující jeho schopnosti a hrdinské činy.

V době psaní tohoto článku visí život 94-letého Mandely už celé dny na vlásku, což je téměř každou hodinu předmětem hlavních zpravodajství a důvodem k uslzeným modlitbám ve světě. S oznámením jeho smrti se brzy rozezní chvalořeči a na jeho počest bude přejmenováno bezpočet ulic, silnic, škol, stadionů, parků a veřejných budov.

Pecina TomasUpozorňuji roky, že pravicovými extremisty tažení proti svobodě slova neskončí. Neskončilo: z verbálního trestného činu byli obviněni novináři Jiří X. Doležal a Jaroslav Plesl. A klíčová věta z agenturní zprávy? Podezření z trestného činu potvrdil znalecký posudek. Znalcem byl nejspíš drogový anekdotolog.

http://paragraphos.pecina.cz/2013/08/zert-verse-2013.html

Logo ANO bude lipMoje základní heslo je, že bych chtěl, aby naše děti chtěly v naší zemi žít. Mladá generace cítí beznaděj, kterou způsobilo vládnutí všech stran, které o nás od revoluce rozhodovaly. Náš národ vymírá, schopní odcházejí do zahraničí a to je špatně.

Miloš Zeman privatizoval banky, Václav Klaus zavedl bankovní socialismus, pravice nám zvýšila daně. Současní politici něco hlásají v programu, ale ve finále se starají jen o sebe. Všechny parlamentní strany po revoluci mají stejný program: prachy a moc. Na rozdíl od nich chceme do politiky dostat slušné a schopné lidi. Ale pokud chcete, tak jsme středopraví a chceme sbírat hlasy ODS, TOP 09 a nespokojených občanů. Zkrátka všech, kteří nevědí, koho volit, takže i těch nalevo, kteří chtějí volit slušné a schopné lidi. … Řídím firmu ve prospěch firmy a někdo by měl řídit stát ve prospěch občanů. Ale politici, co jsou u moci 23 let, stát řídí ve svůj prospěch. A podnikatelé by si měli uvědomit, že když se náš stát totálně rozkrade a už nebude co krást, tak nás můžou znárodnit jak Baťu, pokud se tady nic jiného nezmění. Ti úspěšní lidé se nyní hlavně starají o sebe a politika je nezajímá. Ale to je chyba.