Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 18.03.2019 23:00
  Ve světě to ale nikdo nikomu nezakázal. Proč to neodzkoušeli ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 18:07
  Dobrý den, to se musíte zeptat na onkologických pracovištích ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 16:55
  Dobrý den, když není zájem o metodu pana Fortýna v ČR, proč se ...

  Read more...

   
 • 17.03.2019 18:16
  Jinak co je to za úchyla co vám tady permanentně dává najevo ...

  Read more...

   
 • 17.03.2019 18:13
  Dokud se zde a nejen zde, vono je to v celém světě, a já ...

  Read more...

   
 • 17.03.2019 18:08
  Pokud vím, tak od nějakých 70. let jsou evidovaný zcela zřejmé ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Eva Sinaglova PN 110219Celý svůj život věnovala práci pro rodinu i město Žebrák. Dokud jí to zdraví umožňovalo, dlouhé roky pracovala ve hřbitovní komisi, vzorně pečovala o hroby a pořádek na hřbitově, v zahradnickém  spolku,Hrob mama 110219 v mládí byla vedoucí závodní kantýny, znal ji celý Žebrák.

Moc rád bych si přál s ní dnes moci slavit její životní jubileum, ale na druhé straně bych jí nepřál, aby se dožila situace ve které se dnes nacházím. Velmi by trpěla, nedokázala by ji pochopit, lámalo by jí to srdce v její dobrotě. Zítra zakoupím devět růží a zapálím na rodinném hrobě svíčku na její památku. Spočívá vedle svého muže pana Jana Šinágla. Dožil by se 26.ledna 97 let. Až se s nimi jednou opět setkám, budu jim o tom všem bezpráví vyprávět…

Veřejnoprávní televize by měla měřit všem stejným metrem, píše šéfredaktor LN Ištván Léko.

Václav Moravec o televizi Barrandov hovoří jako o „česko-čínské soukromé televizi“. Přitom o Primě nemluví jako o nizozemské soukromé televizi, ani o Nově se nezmiňuje jako o nizozemské soukromé televizi.

Cituji ze článku: Nevím, zda si laskavý čtenář všiml, že Václav Moravec, slavný a pokrokový moderátor neméně progresivní veřejnoprávní České televize, o televizi Barrandov od poloviny ledna opakovaně hovoří jako o „česko-čínské soukromé televizi“. Přitom o Primě nemluví jako o nizozemské soukromé televizi, přestože její majitel – GES Media Holding – sídlí v Amsterdamu, o Nově se také nezmiňuje jako o nizozemské soukromé televizi, přestože majitel stanice – firma CME Media Enterprises – rovněž sídlí v Amsterdamu. Nechápu proč. Veřejnoprávní televize by přece měla měřit všem stejným metrem. Nebo ne? …

Čínský kapitál stojí za TV Barrandov, ale je postaven na ideologických zájmech Číny, zatímco holandský kapitál je postaven na obchodních zájmech. Porovnáme-li programy obou televizí, ke stejnému závěru dospěje každý nezávislý televizní divák.

Na seznamu se vyjádřil diplomat Jaroslav Kurfürst ohledně Ruska. I když současné Rusko vidí jako agresora, jeho mentalitu popisuje jako by od pradávna byla ruská. Vůbec nezmiňuje tristní počátky usazujících se prvních Slovanů, které Nomádi později Mongolové, kořistili po několik sta let až do konce 13.století, ve kterém zemřel Džingischán. Měli zásadní vliv na utváření ruské mentality.

YustitiaOdchod bez potlesku

Ve středu 30. ledna vyhlásí ústavní soudce Jan Musil svůj poslední nález a poté odejde do pense, před uplynutím funkčního období a ze zdravotních důvodů. Jeho odchod je velkým dnem pro české právo a justici, protože v historii Ústavního soudu tam nepůsobil tak špatný soudce, jakým byl Musil, předtím profesor policejního práva. Mnohá z jeho rozhodnutí jsou tak nekvalitní, že je běžně nerespektovaly ani jiné senáty Ústavního soudu. O tom, že právě Musil sterilisoval zákon o svobodném přístupu k informacím, jsme psali vícekrát, avšak jeho zásluhy o destrukci právního státu jsou širší.

Stojí za připomenutí dopis 99 Pragováků z roku 1968 s žádostí  o „bratrskou pomoc“ a porovnat s dopisem Pirátů EU z roku 2018.

I mladí politici pokračují v tradici – neumíme si své problémy vyřešit sami, tak je posíláme k vyřešením druhým. Jak nedůstojné a jak české. Nedivme se potom, že naše armáda na svém území za 100 let nikdy nebojovala a dokonce odevzdala zbraně nepříteli. Problémy vytvářet by nám šlo, ale řešení ponecháváme raději na druhých. Pokud se toto nezmění, bude nás svět vždy vnímat jako nevyspělou zemi, za které musí její problémy řešit ty vyspělé.

Korupce chobotnice

Ohledně státního zastupitelství a justice už nemůže nic překvapit. Tohle je konečná právního státu a pokud nezačnou právnické fakulty produkovat opravdu vzdělané a mravně vyspělé právníky, čeká naše potomky velice neradostná budoucnost.

Rozmach úplatkářství vedl vždycky k neklidu a společenskému rozvratu, protože byly porušovány principy rovnosti a spravedlnosti, které jsou pilířem jakékoliv civilizované lidské společnosti - Všichni politici, kteří se podíleli na „divoké privatizaci“ národního majetku, nesou za tento stav mravní, leč netrestnou odpovědnost, protože okázale opovrhli základními mravními hodnotami, které činí lidskou společnost mravnou a spravedlivou. - „Rozum pudům slouží, nevládne jim. Rozum může ovládat pud jen tehdy, když proti němu postaví jiný mocný pud.“

          Rozsáhlé korupční kauzy zaměstnávají naše soudy již po celou řadu let, leč soustavně slibované a veřejností netrpělivě očekávané úspěchy žalujícího státního zastupitelství jsou prozatím nevalné. Vzhledem k opakovaným špatným zkušenostem s úrovní dokazování v přípravném řízení trestním se totiž až příliš často stává, že některé „nafouknuté“ kauzy vyzní do ztracena a zcela nevinní „korupčníci“, kteří se stali obětí bujné představivosti policistů a státních zástupců, nebo „korupčníci“ neusvědčení, kteří neuznali za vhodné se kajícně přiznat a „nasypat si popel na hlavu“, se pak na státu domáhají náhrady škody a zadostučinění. Za poslední léta však nebyl zaznamenán ani jediný případ objektivně pravdivé a poctivé analýzy příčin korupce, která je nepochybně velice škodlivým společenským jevem. Ideoví původci obludně rozbujelé korupce a dokonce i její přímí účastníci totiž stále zastávají významné politické anebo společenské funkce a není síly ani vůle, která by je pohnala k odpovědnosti.

Kdy začíná výchova dítěte

To je ten objev. Všichni, kdo mají dítě či děti, vychovávají. Tato výchova, o níž neučí rodiče žádná škola, a jež začíná člověku už někdy před narozením, je tou nejdůležitější pro tělesný i duševní vývoj dítěte!

Přijdete na to, když se seznámíte s dílem, a popřemýšlíte o Tomáši Baťovi, jeho nevlastním bratru Janu Antonínovi Baťovi, a vlastnímu synu Tomáše Bati - Tomáši Janovi - Tomíkovi.  Přijdete jistě na mnoho dalších extrémně důležitých otázek života a práce člověka.

Bata UV avers 2018KDE JEST VINA? Vina je u nás všech. Vina je v soudcích, že shovívavě posuzují činy těch, kteří zneužili důvěry. Vina jest v naší společnosti, že omlouvá zjevné, neboBata UV revers 2018 zastřené bankroty. A vinen jest ten, kdo slíbil zaplatiti dnes a zaplatí až zítra. Za inflací mravů následuje inflace hospodářská a tím i inflace měny. Nebezpečí vězí v tom, jaké stanovisko zaujímáme ve společnosti i ve státní správě k těm, kteří hodnoty ruší, čili k lidem, kteří podlamují hospodářskou morálku.

ČASOPISY OHLAŠUJÍ, že o sanaci bank je již rozhodnuto. Avšak otázka mravní sanace bankovnictví zůstala nedotčena, až na úvahy dr. Hodače a dr. Stránského. Vláda rozhodla pouze o finanční sanaci bank.

MRAVNÍ SANACE se scvrkla na to, že vedoucí lidé bank musí prý vrátit tantiemy za poslední dva roky, a to znamená, že mají vrátit ty zvláštní odměny, které obdrželi za dosažení mimořádných zisků. Nestojí tam nic o tom, budou-li ponecháni na vedoucích místech a budou-li postaveni před soud.

TitanicO tragickém osudu ve své době největšího a také nejluxusnějšího zaoceánského parníku a jeho pasažérů toho bylo už napsáno víc než dost a také natočeno několik filmů.

Při vstupu na palubu Titanicu obdrží každý návštěvník kromě běžné vstupenky i repliku dobového palubního lístku z 10. dubna 1912 i se jménem jednoho z pasažérů. A na konci prohlídky si pak může ze seznamu zjistit, zda ten "jeho" cestující přežil nebo ne...

Buh a laska k bliznimu

„Sprostí, zchytralí a zákeřní dokáží i bezpráví povýšit na právo.“ – „Občan je totiž povinen znát  pouze platné právo, nikoli jeho soudcovský výklad!“ – „Nakonec pyká obec za viny soudců, co v neblahé slepotě srdce právo převracejí svým křivým rozhodováním. Toho se vystříhejte a srovnejte s právem své soudy, soudcové-darožrouti, a křivých rozsudků nechte!  Zato ti, kteří vlastní lidi i cizince soudí spravedlivě a od práv se v ničem neodchylují, těm se vydaří obec a vzkvétá lid, co v ní bydlí.“

         Vstupujeme do nového roku – lidé moudří, rozumní i hloupí, spravedliví, nespravedliví i prohnaní „křiváci“, slušní, neslušní i sprostí, poctiví i nepoctiví, skromní i chamtiví,Hein Oldrich střídmí i požitkářští, odvážní i zbabělí, lidští, vlídní, laskaví a soucitní i bezohlední, bezcitní, suroví a krutí. Všichni však máme svá očekávání i přání, kterým dávají mravní obsah naše vědomosti, zkušenosti i povahové vlastnosti. Takovými očekáváními i přáními je vedle „lačnění po spravedlnosti“ i touha po lidskosti, laskavosti a soucitu (humanitě), které tak často chybí nejen v mezilidských vztazích, ale i na úřadech a soudech. Humanitu (lidskost) si však mnozí  představují jako neomezenou toleranci ke všem jejich názorům, slovům, činům i požadavkům.

          Správná definice jakéhokoliv pojmu je předpokladem pro jeho pochopení i pro vyřešení všech otázek s ním souvisejících. Platí to i o humanitě. Tak jako rozlišujeme spravedlnost jako základní stabilizační společenskou hodnotu a spravedlivost jako pozitivní povahovou lidskou vlastnost (ctnost), má i humanita význam objektivní a subjektivní. Humanita (lidskost) v objektivním smyslu je projevem lidské soudržnosti, solidarity, poctivosti i slušnosti ve společenských vztazích. Humanita (lidskost) v subjektivním smyslu je pak jednou ze základních pozitivních povahových vlastností (ctností) a pod trojvýznamovým pojmem žen (lidskost, laskavost a soucit) byla poprvé formulována Konfuciem v 6.století př.n.l.