Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 06.12.2023 12:02
  Kdyby komunisté nedali Rusku uran zadarmo, tak tady je blahobyt.

  Read more...

   
 • 04.12.2023 16:30
  Jsou to zbraně drahé a ještě více předražené tím, jak na ...

  Read more...

   
 • 03.12.2023 09:21
  NBS ! Obyvatelé města Frýdku s Místkem jsou odjakživa vždycky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Havel Vaclav HradChomsky Bezna populace poneti„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“

Václav Havel

***

„ … Spolu s Václavem Klausem byl Havel jednou ze dvou janusovských tváří českého národa: ztělesňoval to, jací jsme se chtěli vidět (ale jací jsme ani náhodou nebyli), kdežto Klaus vyjadřoval, jací jsme (ale jací jsme se za žádnou cenu nechtěli vidět). …"

Tomáš Pecina

***

„Demokracie nakonec vyústí ve vládu lůzy.“

Aristoteles

***

„Demokracie se nebuduje sestupováním elit na úroveň davu, ale povznášením davu na úroveň elit.“

Gustav Le Bon

***

„Pokud je tu patová situace a zamrzlý konflikt, musíme čestně říct, že naše děti budou bojovat, nebo naši vnuci. Už jsme ztratili velkou spoustu lidí. Chceme žít tak, abychom vychovávali děti, které pak určitě budou bojovat.“

Volodymyr Zelenskyj

***

Nemáme elitu, kterou jsme si sami zlikvidovali. Ta nová se ráda učí starým způsobům. Připomínám jiné způsoby ve Švýcarsku. Vláda má 7 ministrů. Ze svých řad si na rok volí „mediálního“ presidenta. Při zasedání nesmí ministři používat mobil, nesmí si tykat, zasedací místnost je zabezpečena proti odposlechům. Poslanci zasedají třikrát v roce. Termíny znají rok předem (vyjma speciálních zasedání). Mají svá občanská povolání a jsou jim hrazeny jen nutné výdaje. V médiích v podstatě nevystupují – musí pracovat. Občany by to nezajímalo. Volí strany podle toho, jak se jim žije. Kolik z dnešních občanů zákonodárců by asi vykonávalo svá povolání za těchto podmínek? Nedávno byl jeden představitel africké země ve Švýcarsku a chtěl zažít lidové hlasování (Landsgemeinde). Vedení kantonu oznámilo, že by bylo dobré zvýšit daně. Byly schváleny. Afričan se divil: „Cože, oni si schválili vyšší daně?“ Také bych hlasoval pro, ale ne v České republice. Sametovou revolucí jen nutně a zákonitě  pokračuje předchozí „evoluce“… JŠ

***

Václav Havel v listopadu 2009: JEDNOU BUDEM DÁL cituji:

Právnímu řádu musí předcházet důležitý řád mravní. Trvalé pěstování mravního cítění nás všech, prostě slušnost. Nebude myslitelné, aby politici soudili ústavní soud, nebo se politici podbízeli apelem na voliče na jejich předsudky, nebo se navzájem špehovali. Sebestrukturace společnosti zdola. Nejlepší obrana proti každému pokusu uzurpovat moc. Za 20 let bude daleko rozvinutější občanská společnost než dnes. Stát se jí nebude bát, ale bude na ni naopak hrdý a bude jí vycházet vstříc. Kde chřadne občanská společnost, tam chřadnou i politické strany. Strany budou veřejným služebníkem státu než jeho skrytým manipulátorem. Politika nebude sloužit stranám, ale strany politice. Věřím, že za 20 let nebudeme budit pozornost siláckým bojem s velkými státy o svůj význam, ale způsobem svého bytí na světě, ale mírou své spoluzodpovědnosti za celek.

Schwarzenberg Karel motylek

Aktualizováno 30.11.2023: IURIDICTUM: Lex Schwarzenberg

***

Aktualizováno 18.11.2023: Příběh Orlíku a milovaného knížete Schwarzenberga, kterého ale Češi s láskou okradli - Alžběta Pezoldová a Karel Schwarzenberg - Nevlastní bratr Karel má navrch. Alžběta utřela nos. Splní se nakonec předpověď Rüdigera von Pezolda sdělená Paloušovi? Celkem jde o 40 miliard korun. Pezoldovi se vzali v roce 1970, mají dvě dcery a pět synů. Na majetku po Adolfu Schwarzenbergovi, převedený zákonem č. 143/1947 Sb. na zemi Českou, by měl kdo hospodařit, dostane-li dědička, oč po léta marně žádá - Kmotři, stínový premiér i senátor. Kdo všechno má schwarzenberský majetek Vzkaz Schwarzenberga Havlovi a nejenom jemu

***

Nebudu připomínat co je všude opakováno a známé, připomenu co je méně známé a nemělo by být také zapomenuto. JŠ

***

Svými postoji a konáním byl symbolem „české otázky“, dvou set let hledání rovnováhy mezi charakterem jednotlivce a jazykem většiny. Stejně jako jeho otec a děd věřil, že řešení je ve službě zemi, ke které člověk patří. „Služba něčemu většímu, než jsme my, lidi spojuje – na jazyku, kterým to děláme, pak nezáleží. Takhle prosté to je“.

Stát vykradl i jeden z nejstarších penzijních fondů na světě, který Schwarzenbergové už v osmnáctém století založili pro tisíce svých zaměstnanců. Ti, jaksi samozřejmě, už nedostali nic. Jediným, kdo se veřejně postavil proti této zvůli, byl historik a publicista Václav Černý. Napsal, že najednou zavládl pocit, že něco vybudovat a vlastnit je zločin. Všichni Schwarzenbergové odešli jen s pár kufry osobních věcí do emigrace.

Hel Zdenek University AlabamaAktualizováno 13.11.2023: Elon Musk cituje lékaře a vyvolává rozruch: Více lidí zemřelo na ventilátoru než na covid-19

***

Imunolog Hel žádá předsedkyni sněmovny o zrušení konference o bezpečnosti covidových vakcín: Reakce – cituji ze článku: Mediálně známý imunolog Zdeněk Hel vyzval v otevřeném dopise předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, aby zrušila akci na půdě sněmovny, která se bude zabývat účinností a bezpečností vakcinace.

Jeden z účastníků semináře, profesor Jiří Beran: „Se zněním jeho dopisu nesouhlasím. Jsem pozván také a nebudu mluvit o vakcinaci, ale spíše o tom, jaká ponaučení je možné vyvodit z proběhlé pandemie. Nejsem antivaxer, dezinformátor a ani konspirátor, ale jsem lékař, jenž se zabývá experimentální imunizací více jak 30 let. Že mě tak označuje někdo, kdo se problematikou očkování nezabývá a v životě nikoho neočkoval, mně sice vadí, ale nic s tím neudělám, už jsem si zvykl.

Zvláštní, že imunolog Hel považuje seminář za „nevyvážený“, jakoby semináře zastánců očkování v době covidu byly vyvážené. Mimochodem vystupující odborníci na semináři na své konference v době covidu zvali i stoupenci protistrany, nikdo nikdy nepřišel, ani imunolog Hel. Skutečný vědec  nevyzývá, jako nějaký aktivista či ideolog, ke zrušení semináře, ale zúčastní se, vítá ho a věcně reaguje na věcné argumenty druhé strany. JŠ

VDA Lipavsky dead line 7.11.2023VDA sal 7.11.2023

Aktualizováno 27.11.2023: Ministra zahraničí Jana Lipavského jsem požádal o úhradu nákladů (12.11.2023).  Ředitel komunikace Mgr. Karel Smékal mi odpověděl (24.11.2023). JŠ

Aktualizováno 17.11.2023: Velvyslanectví ČR v Rijádu nepomohlo svému diplomatu, zemřel. Odmítá odškodnit pozůstalé. JŠ

***

„Muže, jdoucí do boje, nemůžete ovládat. Ovládat můžete stroje. Muže, jdoucí do boje, můžete vést. A vést neznamená kopat je do zadku, aby šli před vámi, ale přesvědčit je, aby šli za vámi.“

 

Slavný britský velitel Bernard Law Montgomery

***

Řádně a včas (25.10.2023) jsem se přihlásil na webové stránky Vídeňské diplomatické akademie k účasti na rozhovoru s ministrem zahraničí České republiky na téma Geopolitical Challenges and the New Czech Security Strategy. Krátce po mém příchodu se dostavili dva rakouští, uniformovaní policisté, legitimovali mne a vyzvali, na pokyn pořadatele, k opuštění sálu. VDA smerovka 7.11.2023VDA publikace 7.11.2023Byli korektní, nemohli konat jinak. Vysvětlil jsem jim pozadí, které s porozuměním přijali. Moji navštívenku uvítali. Nevědomě se tak podíleli na omezení svobody tisku, slova a práva veřejnosti na informace. Rakouská policie byla účelově zneužita zaměstnanci ambasády ČR ve Vídni.      

Přihlašovací formulář jsem vyplnil dle pokynů, vše proběhlo bez problémů, ale na seznamu hostů jsem se neobjevil. Samozřejmě, že budu vedení Diplomatické akademie Vídeň informovat, stejně tak MZV ČR, kdy budu požadovat úhradu nákladů za cestu a ubytování.

Česko dostalo od Nigérie diplomatickou facku

Cituji: Premiér odmítl odpovědět na přímou otázku, zda zrušení cesty souviselo s Izraelem. „Bez komentáře,“ řekl. Poznamenal zároveň, že Česko kvůli zrušené cestě „nic neztrácí“. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) novinářům v úterý při návštěvě Vídně řekl, že by zrušení Fialovy návštěvy „nepřikládal nějaké hlubší významy“. Poznamenal také, že s podporou Izraele by krok Nigérie nespojoval, česká diplomacie podle něj nedostala signál, že by mělo jít o takovéto gesto. Nigérie podle mluvčího vlády Václava Smolky pouze oznámila, že není schopna zajistit odpovídající přijetí a program. – Takže asi budeme Nigérii učit "odpovídajícímu přijetí a programu"?! 

Vláda před Fialovým turné škrtla stovky milionů pro Afriku

Cituji: Navštívil muzeum vody, otevřel obchodní fórum v Nairobi a pojedl speciálně upravenou krávu s generálem etiopského letectva. U položky s názvem „Program naplňování cílů ČR v Africe v letech 2023–2025“ svítila nula korun. Přitom právě tento program v lednu odsouhlasil celý kabinet. Podle něj má ministerstvo zahraničí aktuálně nespotřebovaných více než 200 milionů korun. Redakce žádala o rozhřešení premiéra Fialu, na dotazy však mluvčí vlády Václav Smolka do uzávěrky vydání nereagoval.

HP prispevek Fremr JS 8.11.2023Příspěvek vlevo, ke článku o dr. Fremrovi, jsem do komentářů vložil včera. Dodnes nebyl zveřejněn. Jaký „pes“ asi koho a co hlídá? Svoboda slova a názoru je Ústavou ČR zaručena, stejně jako je cenzura zakázána. Komu a čemu další „hlídací pes“ demokracie ve skutečnosti slouží? Složení redakce Hlídacího psa.

***

ZAMYŠLENÍ NAD CAUSOU SOUDCE ROBERTA FREMRA: BUĎ VŠICHNI, ANEBO NIKDO

Podporuji soudce Baxu i Fremra

2013: Rozhovor s Robertem Fremrem!

Cistecky Jiri II 11.11.2019Aktualizováno 7.12.2023: VIII. díl: Czech-Marocco Gate seriál na pokračování - Chargé d´Affaires a.i. v Moskvě Jiří Čistecký versus podvody s vízy v Maroku

Aktualizováno 19.11.2023: Moskva si kvůli rozšíření českých sankcí předvolala zástupce velvyslance v Rusku. Ruské ministerstvo zahraničí si v pátek předvolalo zástupce velvyslance v Rusku Jiřího Čisteckého, aby mu dalo najevo svůj nesouhlas s přidáním ruského podniku spravujícího nemovitosti na český sankční seznam. S odvoláním na dnešní vyjádření ruského ministerstva zahraničí to uvedla agentura TASS. Velvyslancem v Rusku je oficiálně Vítězslav Pivoňka, který ale už několik měsíců pobývá v Česku. Diplomat Čistecký v Moskvě působí jako zástupce velvyslance. ČRo 18.11.2023

Aktualizováno 17.11.2023: Velvyslanectví ČR v Rijádu nepomohlo svému diplomatu, zemřel. Odmítá odškodnit pozůstalé

Aktulizováno 9.11.2023: Česká ambasáda ve Vídni povolala rakouskou policii, aby Šinágl „nerušil“ vystoupení ministra Lipavského

***

Dne 7.11.2023 povolala česká ambasáda ve Vídni rakouskou policii, která mne vyzvala k opuštění Diplomatické akademie (jako novináře), před vystoupením ministra zahraničí České republiky Jana Lipavského na téma GEOPOLITICAL CHALLENGES AND THE NEW CZECH SECURITY STRATEGY, přes mé řádné přihlášení. Vskutku "vydařený" 7. listopad, tentokrát ne v Moskvě... Zpravodajství následuje. JŠ

***     

Nejde o to kdo má pravdu, ale co je pravda - Nic není velké, co není pravdivé

***

„Víra je protest proti tomu, že svět nemůže být takový, jaký by mohl být“ (židovské přísloví). Dějiny píšou vždy jednotlivci. Nejlepší projekty pocházejí vždy od jednotlivců, od vlády a politiků to očekávat nelze.

***

Ondřej Kašina, český diplomat, rada vyslanec, spisovatel, který více než 30 let působil v české diplomacii, především v Latinské Americe

„Svět se stal složitějším a nebezpečnějším zároveň a to tím více, čím více Západ vykazuje ztrátu schopnosti reagovat včas a odpovídajícím způsobem. Jsme svědky krizí, které se vymykají kontrole, ať už jde o masovou nelegální migraci, covid, nebo válku na Ukrajině. Pro nevelkou Českou republiku je situace o to komplikovanější. Dlouhodobě je naše diplomacie popelkou, které se nedostává sebevědomí, prestiže, ani financí. Je na nás, abychom se včas probudili a zastavili naši ekonomickou degradaci, náš ekonomický sestup ještě před tím, než nás to oslabí natolik, že pak už skutečně nebudeme schopni reagovat, prostě jenom kvůli nedostatku prostředků. Asi přijde chvíle, která bude bolestná, kdy přijde procitnutí, že musíme některé věci začít dělat úplně jinak, že musíme začít respektovat realitu. Sen, který jsme snili, nebyl úplně realistický, musíme začít zachraňovat, co se ještě zachránit dá. Vlak nám ujel. Bude hůř, aby mohlo být lépe. Buď se naše elity a naše mlčící většina probudí, čím dřív tím líp a začneme vnímat, že černá je černá a bílá je bílá a přestaneme snít nějaká deliria. Příšerný ekonomický zločin je převážet zemědělské produkty, když se to dá všechno vypěstovat lokálně. Probuzení bude bolestné, ale krize musí být. Jinak se neprobudí mlčící většina ani naše elity.

***

***

MZV České republiky je mravní žumpa, sebevražedně zkažená …

VII. díl Czech-Marocco gate seriál na pokračování - metody STB likvidace nekorupčních osob na MZV České republiky

1930: Takový dopis by napsal Tomáš Baťa ministerskému předsedovi i dnes !

Bata zacatek dopisu MP 1930Bata konec dopisu MP 1930

„Významná individualita je duchovní síla, která se vynořuje bez vztahu k průběhu dění a začíná novou řadu. Vidět v tvořivých lidech křižovatky, prameny, které do sebe pojímají minulé a vydávají je ze sebe v nové podobě, která už nemůže být odvozena dál za bod svého vzniku. Tento obraz je svoji povahou plně individualistický, ale také zplna zařazuje tento individualismus do celku. Chci doufat a taky to předpokládám, že to, co pramení z pravdy v přiměřené formě a užito čistě na duchovní oblast, zapůsobí v evropském vývoji ještě jednou.“ Wilhelm von Humbold

***

Tomáš Baťa: „Nechceme peníze, nechceme subvence, nežádáme od vlády darů!“

***

V obchode jsem koupilaDnešní stav Zlínského kraje - Silnice - Železnice – Vodní a zdravotní poměry – Správní a administrativní poměry – Zabezpečení budoucnosti – Výstavba průmyslového centra v Povodí Moravy – Příklad Rotterdamu - Financování veřejně prospěšných zařízení.

Když Baťovi stát nevychoval spolupracovníky, vychoval si je sám. Chtěl kandidovat na presidenta, věděl, co zemi hrozí a co životně ohrožuje její budoucnost. Jistě by byl zvolen i presidentem ČSR, na kterého měl v úmyslu kandidovat (prodal svoji firmu svému nevlastnímu bratru Janu Antonínu Baťovi) i přes očekávané intriky bezcharakterního Edvarda Beneše a vydal rozkaz k obraně země před nacisty.

! V EU je cca 20 000 lobbystů na 700 europoslanců !

Baťa je pozitivní ukázkou skutečného lídra i dnes - jak jeden skutečně schopný člověk dokáže pozitivně ovlivnit životy a budoucnost milionů lidí a generací. Čest jeho stále aktuálního odkazu a památce jeho velkého ducha. Nikdo nic lepšího nevymyslel a nevymyslí. Baťa znal dobře člověka, proto dokázal vymyslet a vybudovat dokonalou firmu, které nikdo nedokázal konkurovat - ve všech ohledech. LIDÉ ČTĚTE jeho POSELSTVÍ K DNEŠKU – ve vlastním zájmu a zájmu vašich dětí! JŠ  

CDN Tamara Strijack Gordon NeufeldDvojice kanadských psychologů Tamara Strijack a Gordon Neufeld o příčinách a řešeních zhoršujícího se chování žáků

Přišlo by mi skvělé, kdybychom do tříd dokázali navrátit hru. Ne jako aktivitu, která má přinést konkrétní výsledek, ale jako činnost, která je důležitá sama o sobě. Držte si své děti. Ony totiž potřebují vztahy s dospělými, kteří je vedou a pomáhají jim nacházet odpovědi na jejich otázky. Místo těchto vztahů je ale v jejich životech velké prázdno, které vrstevníci nedokážou zaplnit.

Dnes je ale dospívání období, které zabírá klidně deset let. A úkolem těch deseti let života není zapadnout mezi ostatní, ale stát se nezávislou osobností se svými hodnotami, idejemi, postoji. Skvělým nástrojem k poznání sebe sama a k bezpečným kontaktům s ostatními dětmi je například hra, ale tu ze škol systematicky vytlačujeme.

Dětský mozek nejvíc ze všeho potřebuje jisté vazby a ohrožuje ho naopak separace. Jenže vazby s vrstevníky nejsou jisté a bezpečné. Proto vidíme tolik úzkosti a agrese, protože jsou živené frustrací z nefunkčních vztahů. Dřív měly děti navíc k dispozici kulturu a umění – výtvarné, hudební i dramatické – jako bezpečné hřiště pro prožívání emocí. Dnešní doba a dnešní školy se ale tolik soustředí na výkon, že tyto tradiční způsoby zacházení s emocemi tlačíme do pozadí. Měli bychom do struktury vzdělávání zabudovat víc možností, jak se postarat o wellbeing a duševní zdraví. Jinak se nepohneme z místa.

Chceš-li vědět kdo ti vládne, ptej se koho nesmíš kritizovat. Jaké slovo mají židovské elity a jejich stát ve světě? Jaké síly mají hlavní slovo v Izraeli? Čeho chtějí tyto síly dosáhnout?

***

Osobně si židovského národa vážím. Bylo mu zakázáno živit se prací rukou, o to více rozvinul své intelektuální schopnosti, ke kterým byl v podstatě donucen. Nejvíce nositelů Nobelovy ceny mají lidé s židovským původem. Každý druh monopolu je časem zneužitelný, protože člověk je nezměnitelný.

Veškeré know-how světových firem je „uskladněno“ v Izraeli. Prodal vojenskou technologii Číně už v roce 1993. “Partnertsví Číny a Izraele je světlem z nebes.“ Netanjahu (2014). Východ i Západ jsou stejní nástupci vyvolených elit, oba bloky jsou satelitem Izraele. Jednou z možností jak přivodit zhroucení národa je zničení jeho hospodářství. Druhá možnost je vehnat ho do války. Předtím než bude postaven nový svět, musí být ten starý zničen. Více na videu níže. Doporučuji začít od 22 min. JŠ

***