Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 30.03.2020 09:22
  Za pomoc se Rusům platí podanstvím. Italie připravuje pozváním ...

  Read more...

   
 • 23.03.2020 08:42
  Vše na světě se dá zneužít dovolí-li to NEZÁJEM nezodpovědných ...

  Read more...

   
 • 22.03.2020 09:20
  Dokud se v České republice nebude promítat Sněhurka a sedm ...

  Read more...

   
 • 15.03.2020 22:43
  Správně dodal pan Šinagl na pohřbu Honzy Vyčítala. "Přejeme ti ...

  Read more...

   
 • 14.03.2020 13:44
  Ruskou gubernii už máme na Pražském hradu. Po generace lámaná ...

  Read more...

   
 • 14.03.2020 13:34
  Mě řeči o Sudeťácích, českých Němcích a neustálé pěstované ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Iustitia vahaPrvní informoval Seznam ráno 11.března. Večer následovaly Události ČT s dalšími otřesnými podrobnostmi. Obávám se, že česká justice není o nic lepší, kdy má stejný „základ“, jen je její stav skryt pod matoucím obalem, který dokázali Slováci odstranit. Vnitřek je plný hnisu. Ocitne-li se justice v moci nemravných, jsou stát a jeho demokratické zřízení bezprostředně ohroženy, tedy i občané.

Připomínám článek Kdy skončí zločinci v taláru z roku 2012 JUDr. Zdeňka Altnera. Cituji:

… Postačí pominout přirozenoprávní principy mezinárodního práva, v případě České republiky i Ústavy, a zneužít státní moc k nastolení diktatury protiústavní nelidské zákonnosti prosazované státem organizovaným násilím.

Jubilejního dvacátého vyhovujícího nálezu Ústavního soudu jsme dosáhli v kause Prague Pride 2014. Případ je tím po šesti letech od konání akce restartován a bude se znovu rozhodovat o důvodnosti odvolání, přičemž soud by měl vzít v úvahu precedens, loňský nález ve věci jediné žalobkyně, která měla nárok na osvobození od soudního poplatku a jejíž nárok by měl být vyhodnocen jako důvodný. Připomeňme, že osmý žalobce, Pavel Matějný, již pravomocně uspěl a získal za nezákonné tříhodinové zadržení náhradu 5 000 Kč.

Poučení: Nikdy se nevzdávat, byť se zpočátku nárok zdá být naprosto ilusorní a celé úsilí se jeví jako pouhá strategická litigace. Ovšem, důležité je taky rozsudku se dožít, protože česká justice není právě rychlá…

Vlk a oveckaKdyž dobří lidé se nestarají o klid a pořádek, nejsou zodpovědní, zlo se šíří, protože mu nic nepřekáží.

Rusové, nepoznali po celá staletí nic, nežli nomádské a mongolské násilí. Kultury Védů, Zoroastriánů, řeckých filosofů, římské právo, Magna charta libertatis, šla kolem asijsko-ruské tabule, kde se mísila  mongolsko-slovanská mentalita a zůstala potřeba rozšiřovat svůj prostor jakýmkoliv způsobem, podobně jako nacismus.

Ve dvacátém století k expanzi přidali visačku Marx leninské ideologie, kde násilí a podvody jsou vyznamenávány. Gerasimova doktrína  je veřejným dokladem. Východ není a nikdy nebude schopen mírového soužití a mírové spolupráce. My Češi jsme to nacismem a komunismem odnesli nejvíc, protože z počátku s ohnutým hřbetem jsme vyráběli zbraně pro Wehrmacht, později přes 40 let otročili východním Slovanům tak, že vlastní hrdiny druhé světové války jsme degradovali a trápili ve věznicích.

Grygarek Janousek

Na můj článek ze dne 16.7.2019 reagoval stejného dne tímto čtyřminutovým telefonátem. V článku jsem použil dostupné informace z médií. Učebnicové vydírání a vyhrožování.

* * *

Kupodivu zpráva na Seznam.cz nevzbudila zájem médií? Mé trestní oznámení na Grygárka předalo OSZ Beroun PČR (25.9.2019), ta PK města Berouna (12.12.2019), která konstatovala (7.1.2020), bez jednání, že mi telefonickým hovorem nebyla způsobená žádná škoda a že se mohu obrátit na soud…

Doufám proto, že nebudu muset aktualizovat mé trestní oznámení na Grygárka a vyšetřující orgány dovedou věc do konce. Příklad si mohou vzít na Slovensku, kde už velké bohatství, moc a známí na PČR, SZ a soudech, nepomáhají. Naplňují tak ústavní zásadu o rovnosti všech občanů před zákonem.  

Bohdanova Blanka"Svět mohl být jiný, než v jakém žijeme. Nemusel být třeba tak barevný, chudší na vůně i tvary. Máme velké štěstí a navíc dar fantazie. Přesto někdy tvary porušuji s vědomím relativity, ale světlo, které je přítomno, je přiznanou nadějí."

Narodila 4.března 1930 v Plzni. V sedmnácti letech odešla do Brna studovat herectví. Po absolvování JAMU  nastoupila v roce 1951 do Východočeského divadla v Pardubicích (Desdemona, Rosalinda, Anna Karenina, Máša, Manon Lescaut aj.). Od roku 1957  hraje v Praze ( 1957 - 1960 Městská divadla pražská, 1960 - 1966 Divadlo E.F.Buriana). V roce 1966 přijala nabídku Národního divadla, ve kterém byla v angažmá 44 let (Ellena v Schisgalově hře A co láska?, Kleopatra, Lady Macbeth, Rojasova Celestina, pacientka v Puigově Vabanku atd.). S první scénou se rozloučila benefičním představením Barevný život. Natočila mnoho televizních her a inscenací (Odcházeti s podzimem, Ryba ve čtyřech, Duše a dušičky, seriál Hotel Herbich a další) a také filmů (Velká samota, Čest a sláva, Poklad hraběte Chamaré, Neúplné zatmění aj.) Po roce 1968 byla její kariéra na několik let silně omezena.

David star swastikaTento příběh ještě nedospěl k závěru, přesto je tak poučný, že stojí za to zmínit se o něm už nyní. Tomáš Tožička, senátorský kandidát Pirátů, byl vyzván k resignaci poté, co se našel jeho více než deset let starý post na sociální síti, používající při kritice israelské politiky symbol Davidovy hvězdy spojené se svastikou. Samotný kandidát stojí z hlediska kádrového profilu na samotném vrcholu toho, co lze v této zemi dosáhnout: je zetěm disidentů Petra Uhla a Anny Šabatové a jako takový si může dovolit leccos, co by řadovému občanu neprošlo. Přesto se symbolem narazil a málem byl, přes všechna svá privilegia a výsadní postavení ve společenské hierarchii, kandidatury zbaven.

MinkoviceJeden ze vzácných záběrů z minkovického lágru. Pořizování fotografií bylo považováno před rokem 1989 za špionáž. zdroj: Palach Press

* * *

Otrocká práce vězňů přinášela komunistickému režimu milióny v tvrdé měně. Podnik Preciosa zprivatizoval tehdejší ředitel Ludvík Karl. V roce 2015 mu prezident Zeman udělil státní vyznamenání. Vězni se odškodnění ani omluvy nedočkali.

Poslední komunistický lágr z padesátých let fungoval do 28. února 1990. Přezdívalo se mu Rudé peklo kvůli otřesným podmínkám srovnatelnými s koncentračními tábory či gulagem.

ENEPLNÍŠ NORMU, NEJÍŠ

I když mezi veřejností převládá názor, že v 70. a 80. letech byly praktiky stalinistických lágrů dávno opuštěny a totalitní režim své odpůrce trestal „pouze“ šikanou v zaměstnání nebo vyhozením ze studia, není to tak docela pravda: v Minkovicích přetrvaly metody fyzického a psychického teroru v takřka nezměněné podobě až do konce roku 1989.

LN Trikolora 040320Článek Ošidná trikolora vyšel dnes v LN. Nemohu nereagovat na toto zneužití nízkostí a hloupostí. S trikolorou na čepicích a v srdcích umíraly tisíce Čechoslováků. Dnes už by nebojovali a raději odešli do exilu či emigrace, když by viděli tu mravní spoušť a dekadenci hodnot.

Zpěvačka ukazuje hlavně své vypracované tělo. Důstojnost a kultivovanost je jí viditelně cizí - kýč kýčů. O nic méně nezůstává pozadu gen. Hynek Blaško, europoslanec za SPD. Zde už není co komentovat – šašek šašků, při vší úctě k tomuto náročnému řemeslu. Když to takto půjde dál, budeme potkávat normální lidi už jen v Bohnicích…

Wonka PavelPavel Wonka: „Hájíme-li svobodu přesvědčení, je s tím neslučitelné, abychom jen ze strachu z další možné nebo hrozící persekuce, měli uznávat zločin za právní akt a tomu se podřizovat.“Wonka Pavel mrtev

* * *

Psáno pro revui ALTERNATIVA, říjen 1989 – otištěno: Svobodný ZÍTŘEK.

Z Pavlova příběhu není ústupu, protože navazuje udičky souvislostí, ony jemné nitky tvořící hlubinnost společenského vědomí, do takových míst současného a uplynulého času, že smlčet, co mi napověděl, by byl hřích.Úvodem k svému příběhu mě tedy Pavel Wonka přiměl zamyslet se nad hrdinstvím obecně a v Čechách zvláště: a protože on byl po tatínkovi a jeho předcích Němec, tedy též nad hrdinstvím v zemi zvané Bohemia, kotlině keltsko-německo-české, a o níž jsem se kdesi nedávno přečetla, že byla vytvořena nárazem obrovitého meteoru, který tu obrátil k severu toky řek, a které nás ovlivňuje víc, než si můžeme pomyslet. To byla Pavlova udička první. ...

Níže kopie otřesného článku jako svědectví doby – i té dnešní. Pachatelé nebyli dodnes potrestáni (JUDr. Marcela Horváthová soudí dodnes) z něhož vyjímám:

Mravní silou se dokázal povznést nad pocit pouhé osobní křivdy a svůj případ začíná vnímat jako součást křivdy širší, následek pokřivených společenských poměrů. 

„Uchopil za klopy oděvu a vytlačoval z bytu“ soudce Jiřího Záveského z Jičína, který mu přišel udělat exekuční soupis majetku.

Byl odsouzen za text socialistického závazku.

Stejně tak neshovívavá soudkyně Nejvyššího soudu dr. Dojčárová rozsudek potvrdila. Lidé prý, jako tito dva Wonkové „jsou takových morálních kvalit, že nemají právo ohánět se nějakou přestavbou“.

Jako hlavní důkaz o nepřátelství bratrů k socialismu je v rozsudku uvedeno svědectví  dr. J. Průši, že Wonka „navazoval osobní styky se signatáří Chraty 77 a nechal si zasílat sdělení tzv. Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.

Mate slovoNechci před svými čtenáři zakrývat fakt, že čtvrteční pořad České televise Máte slovo s M. Jílkovou na thema Svoboda slova, do něhož jsem byl pozván, mi způsobil poměrně silný nervový otřes, a to přes to, že mne před ním i jeho moderátorkou mnozí varovali. Televisi arci nesleduji a abych byl stavu absorbovat bez újmy na duševní integritě něco podobného, to by zřejmě vyžadovalo několikatýdenní intensivní přípravu s teamem psychotherapeutů.

Podobně nesmlčím, že jsem posledních dvacet minut s výrazem lehce zoufalým sledoval digitální indikátor zbývajícího času, umístěný ve studiu za kamerami, nemoha se dočkat okamžiku, kdy už ta trapnost skončí: čas se však vlekl neskutečně.