Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.05.2019 21:49
  Dříve se psalo: OBYČEJNÝ NACISMUS. Míněny koncentráky ...

  Read more...

   
 • 16.05.2019 15:56
  Opravdu je to tak jak jste to napsal. A naše "demokracie"?

  Read more...

   
 • 16.05.2019 11:41
  Dobrý den, posledních pár článků na Vašich stránkách zase tak ...

  Read more...

   
 • 13.05.2019 09:55
  Pane Stupko, bohužel jsme zemí, kde kádrování, negaci a ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 20:52
  Pane Šinágle, je mně to již trapné, opakovat to neustále ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 14:27
  Lidé v Plzni oslavují veřejně. Mají radost, že byli po šesti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Pokud jsou nepřípustné „slovní zbraně“ viz odkazovaný judikát ústavního soudu, tak proč by nemohli být nepřípustné transparenty, dorty nebo besídky. Měl byste to důležité upozornění, co máte v hlavičce blogu rozšířit o ....nepoužívejte slovní zbraně a ofenzivní vyjádření.

* * *

Jako odporné osoby, které se neštítily ničeho, ani navléci si pásku SANI a postavit se pod transparent Resistance Women Unity, ani zorganisovat mikulášskou besídku pro závadové děti, líčí Nejvyšší soud ve svém usnesení tři dotud zproštěné obviněné v naší druhé nejstarší běžící extremistické kause, v čarodějnickém procesu. Sám nevím, jak mohu tak ohavná indidivua vůbec  ještě podporovat!

Půjde-li to takto dále, budeme brzy všichni ukrývat své obličeje jako muslimky, v zájmu ochrany „soukromí soukromého obličeje“, pokud nevydáme sami sobě povolení k veřejnému shlédnutí vlastního obličeje cizími oky. J.Š.

Ochrana osobních údajů je nástroj, který má sloužit k ochraně občanů jednak před špehujícím státem, jednak před osobní data sbírajícími a tato následně monetisujícími podnikateli typu Google nebo Facebook. Ne tak v České republice, kde působí imbecilové typu Jiřího Žůrka, budižkničemy z Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten, spolu se svými kumpány, dokázal smysl ochrany osobních údajů zcela převrátit a učinit z nich instrument ochrany státu před občanem.

Hezkou ukázku, proč GDPR úředníkům do ruky nepatří, obdržel dnes Jan Šinágl: toho vyzývá jistý Jaroslav Bauer, pověřenec pro ochranu osobních údajů Vězeňské služby, aby ve lhůtě sedmi dnů odstranil jména a příjmení pracovníků věznice. J. Žůrek jistě zatleská, my nikoli: dalším krokem totiž bude, že odstraňovat se začnou – podle stejné logiky – ze soudních rozhodnutí i jména soudců a státních zástupců: vždyť i oni mají právo na anonymitu!

J. Šináglovi doporučujeme dokument vytisknout a poté použít k otopu nebo jinému adekvátnímu domácímu využití.

Jak píše Hlídací Pes: Prima nespustí zpravodajský kanál se Sputnikem - ČT 24 dostane konkurenci, což jí bude více než k užitku - O dobré novináře bude zas o něco větší pranice - Dorazí sem podstatně více informací o světovém dění, a to v českém jazyce. Poslední důvod považuji za klíčový.

Lidé vůbec netuší co vše se ve skutečnosti ve světě děje. Česká média referují podivným gulášem nezajímavých, spíše bulvárních, provinciálních zpráv, o způsobu formy nemluvě, kdy o mnohých závažných událostech ve světě i doma mlčí. Za 15 minut německé ARD Tagesschau víte vše podstatné o dění ve světě, Evropě, SRN (v tomto pořadí), ve sportu i o počasí a zapamatujete si to – bez reklam a primitivních elektronických efektů, kdy se ztrácí drahocenný čas i koncentrace diváka. Za hodinu sledování Událostí ČT má člověk v hlavě jen zmatek. Neumí to ČT jinak, nebo záměrně udržuje diváky v nekultivovanosti a nevědomosti. Ještě jsem nepotkal normálního člověka, který by byl z vysílání veřejnoprávní ČR nadšen…

YustitiaČeské soudnictví patří na absolutní dno v Evropě, a nesnese srovnání ani s řadou zemí, které jsou jinak, co do průměrné životní úrovně obyvatelstva, zcela jinde: příkladmo s Brasilií. Opravdu to tak musí být?

* * *

Může dát případ Lukáše Nečesaného české justici nějaké positivní podněty? Může, ale jde o to, budou-li povolaní ochotni je slyšet.

Za prvé, je neudržitelný systém, ve kterém si smí nadřízený soud vynucovat povolnost soudu podřízeného výměnou soudce nebo senátu. Povinnou dvojinstančnost trestního procesu, zakotvenou i v Úmluvě, není možné obcházet tím, že bude dovoleno takto svévolně zasahovat do práva na zákonného soudce. Podle našeho názoru by vůbec nemělo být možné, aby vyšší soud do obsazení nižšího zasahoval: představme si, v jakou frašku by se změnilo porotní soudnictví, jež je – snad sporně – považováno za nejspravedlivější model trestního procesu, kdyby odvolací soud mohl řádně ustavenou porotu vyměnit jen proto, že nesouhlasí s jejím rozhodnutím.

McCrae GilbertA - NIC. Nevinně odsouzený stále sedí ve Valdicích. Nového je akorát to, že mu ředitel věznice upírá právo návštěv.

Podnět k SPZ (po šesti letech již druhý v pořadí) ze strany našeho sdružení : 

… Od začátku jsme přesvědčeni o jeho nevině, skutečnost, že žádnou vinu se mu nepodařilo prokázat, konstatoval – paradoxně – ve svém usnesení o zamítnutí dovolání i Nejvyšší soud ČR – s tím, že prý byl obžalovaný odsouzen na základě souslednosti nepřímých důkazů. Možná měl Nejvyšší soud podrobněji rozvést, co měl na mysli, protože pokud je mi známo, VŠECHNY  nepřímé důkazy svědčily jednoznačně ve prospěch obžalovaného – připomenu jen ty nejdůležitější : 

Politik by měl mít spořádaný rodinný život (je to jeden z osmi kroků Mistra Cenga) a měl by zachovávat manželskou věrnost. Ideální politik (který ovšem neexistuje) by měl být svobodný a zcela bez závazků, aby nemohl být vydíratelný (např. i formou únosů rodinných příslušníků). 

Mitivacni vyroky SZCo je v případě odškodňovacího řízení doba ještě přiměřená? Může to být, řekněme, osm a půl roku? Prosím, neklepejte si na čelo, pro soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 2 Danielu Břízovou Ratajovou. S českým soudnictvím to nebude v pořádku ani za dalších padesát let, je-li naplněno mysliteli a myslitelkami jejího kalibru: justice v této zemi je prostě jedna velká, prohraná bitva - Již dlouho nezdobila náš blog inteligentní tvář Jiřího Žůrka, pitomce, který usiluje o zákaz oblíbených Právnických výpočtů. V případě, že neuspějeme, máme již v záloze plán, jak systém bez sebemenší újmy na funkčnosti a datech provozovat dál. Jde o důležitou službu veřejnosti, která bude fungovat, i kdyby se celý zbytečný úřad i se svou předsedkyní stavěl na hlavu (resp. na střechu) - Když liberecká soudkyně Lenka Zhoufová zfalšovala usnesení o ponechání obviněného ve vazbě, její kolegyně z Mělníka Renata Moudrá rozhodla, že se tím nedopustila trestného činu: vždyť šlo o sprostého obviněného, kterému několik dnů v nezákonné vazbě jistě jen prospělo. A falšování úředních dokumentů? Prosím vás, lidi, vy s tím naděláte: to se u soudů přece děje dnes-a-denně, tak proč by to najednou mělo někomu vadit!?

… Základní motivací politiků není prospěch občanů, ale svůj vlastní prospěch a úspěch. Politický neúspěch totiž končí „vyřazením ze hry“ a finální nutností pracovat. Tato představa je pro mnohé politiky natolik trýznivá, že poruší cokoli, podrazí kohokoliv a budou intrikovat proti komukoliv, jen aby získali politickou funkci anebo se v ní co nejdéle udrželi. Každý úspěšný politik má proto celou řadu závistivých a zlobou posedlých odpůrců, kteří se neštítí čehokoliv. Nekriticky důvěřovat nelze ani členům své vlastní strany. I ti zdánlivě nejvěrnější totiž vždycky čekají na příležitost, jak se sami prosadit, a to i za cenu zrady svých nejbližších přátel. Bezmezná důvěra je proto buď projevem nemístné sebedůvěry (např. Caesar, zavražděný nejen svými politickými odpůrci, ale i blízkými přáteli) anebo nevědomosti a nerozumnosti (zejména naivity). Na nemístnou důvěru už také mnozí vládci a politici doplatili buď svým společenským postavením (v tom lepším případě) anebo i životem. …

… Poučením z případu je, že bychom si neměli, ani v řečnických obratech, idealisovat komunistické vyšetřovatele nebo snad, nedejbůh!, prokurátory. Nebyli to o nic menší zločinci než policisté dnešní, a jejich řádění nedokázali učinit přítrž ani obhájci, protože ti byli mocí pečlivě kontrolováni a vedeni k tomu, aby čermákovsky soudu usnadňovali cestu k odsouzení obviněného. Není v principu rozdílu mezi někdejším Haraštou a Matouškem a dnešními Juštou nebo Ovčáčkem, což je na druhé straně smutná visitka výsledků 30 let demokratického vývoje v trestním právu.

… Divit se tedy tomu, že ruský představitel Putin, který má ruce až po lokte od ruské, ukrajinské, čečenské, gruzínské a syrské krve a stojí na těch nejohavnějších lžích, z nich jednu jsem zmínil úvodem, nebyl pozván k výročí rozpoutání druhé světové války, může opravdu jen Rusko samotné. Neboť, jakkoli mnohdy podobné příměry kulhají, či jsou přímo chromé, pak pozvat Putina na Westerplatte, je totéž, jako pozvat Eichmanna na výročí osvobození Osvětimi. …