Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 19.01.2019 10:53
  Opět česky po plebejsku. Kdy skončí respektive kam až povede ...

  Read more...

   
 • 17.01.2019 11:01
  Za Palachem - oběť pouze k připomínání. Tragedií je, že oběť ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 14:39
  Ohledně taktiky byl citován Jan Masaryk. Komunistická ideologie ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 10:48
  Jakmile by se ukázala léčebná metoda MUDr. Fortýna jako ...

  Read more...

   
 • 10.01.2019 09:00
  Způsob jakým se s panem Vonkou jednalo v Česku připomíná ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:22
  Uprímný dík panu JUDr. Heinovi a Vám za “Míru humanity”. Je to ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

LN CH inspirace 091018(LN 9.10.2018)

„Ve Švýcarsku jest to lid, který schvaluje zákony, která národní shromáždění švýcarské odhlasuje. U nás to bude senát, kterému to budeme předkládati, nikoliv lid, a pak president. Ano, jsou zde pokroky, ale ideálu demokracie to, co tvoříme, neodpovídá.“

Předpokladem skutečně funkční demokracie je vyspělost občana, daná tradicí. Je-li demokracie dána do rukou země bez tradice a vyspělé občanské společnosti, bude nutně zneužívaná. Následný vývoj slova moudrého poslance vyslovená před 100 lety potvrdil, sarkasticky řečeno „volíme, krmíme, neměníme, stojíme“. Trvalá výzva každému občanovi – být respektovaným voličem, nebo být neustále zneužívaným „volebním volem“. Máme novodobé papalášstvo, které nás trvale „krmí“ neplněnými sliby, mezi voliče chodí jen před volbami. Je nepřehlédnutelný volební trend volit osobnosti, které svým životem něco dokázali, stejně jako nevolit strany se stále stejnými kandidáty a sliby, které ke skutečným osobnostem mají hodně daleko, při vší úctě k výjimkám.

Kocka pohrebPlně se ztotožňuji se stanoviskem žižkovského starosty Alexandra Bellu, že pohřební průvod za ostatky Jana Kočky ml. neměl být povolen. Pieta za zemřelého je ryze soukromou záležitostí, odehrávající se na místě k tomu určeném, a jen ve výjimečných případech, u skutečně význačné osobnosti, je možno povolit v souvislosti s konáním pohřbu určité omezení provozu na veřejných komunikacích. Jan Kočka ml. ve svém krátkém životě nevykonal nic, čím by si takové privilegované zacházení zasloužil. Jeho život byl charakterisován toliko sledem protiprávních jednání, které jeho vlivní příbuzní jen s obtížemi žehlili, a okolnosti jeho smrti, zejména to, že jeho vinou zemřel řidič kamionu, rovněž nedávají důvodu, proč by město pro Kočku mělo truchlit.

Jsem proto pobouřen a doufám, že nové vedení města, nově již bez Kočkovy ČSSD, prověří okolnosti, za jakých bylo povolení vydáno.

JANUV ZAKONHráz, obrana před příbojem - Kdy začneme snášet sami sebe?Hostin pamatnik 2018

Někteří lidé jejichž projekty, nápady byly za komunistické totality zašlapány dokázali se otřepat a vymýšlet, znovu to zkusit  uplatnit se, připomínali děti budující na mořské  pláži své hrady. Od rodičů ale vědí, že přijde příliv a s ním příboj a jejich výtvory zničí a odplaví. Jsou to děti, otřepají se a druhý den začnou znova. Nevědí, že za totality tvůrčí elán jejich otců smýval neustálý komunistický příboj. Ten příboj je komunistů program, a jejich mentalita, je k tomu, aby vše co nepovolí ústředí spláchnout. Po celých čtyřicet dva let bylo zašlapáno obrovské množství lidského umu, kreativnosti nadarmo jak to ukazují pořady televize o „Zašlapaných projektech“, o vynalézavosti Čechů. Tento totalitní příboj utopil a zničil spousty lidských zdrojů, nápadů a projektů, ale i životů.

IUSTITIA slepa zenaMůj stát - Nebuďte sprostá, paní doktorko!

– Šéfe, průšvih! vyhrkl jeden ze dvou policistů, kteří bez zaklepání vtrhli do kanceláře zlínského státního zástupce Martina Malůše. Ten byl ve funkci jen krátce, avšak na výhody s ní spojené, zejména na luxus, který mu poskytovala práce pro organisovaný zločin, v jeho regionu zvláště rozvinutý a výnosný, si rychle zvykal. – Představte si, šéfe, ten advokát z Brna, ten… ten Cholenský – on by chtěl vědět, co jsme vyšetřili! – Nic jste nevyšetřili, samozřejmě! obořil se na opovážlivce mladý prokurátor. – A co mě vůbec obtěžujete s takovými nesmysly? To tam nemáte žádný čerstvý mord nebo znásilnění? Advokát si moc vyskakuje, tak se na místě činu najde jeho pachová stopa, a hotovo. Číslo na kynology máte? Máte, tak si to zařiďte. Děláte, jako byste byl u kriminálky první měsíc, člověče! A ukažte, co jste mi to přinesl! Státní zástupce se začetl do listiny, kterou mu policista předložil. – Taková drzost! Neuvěřitelné! Jasně se mu vzkázalo, že se nic vyšetřovat nebude, a on si nedá pokoj. No nic, nechte mi to tady, já mu něco napíšu. Dostal vyrozumění, že věc postupujeme z Brna do Zlína? Dostal! To mu musí stačit, otrapovi. Jo, a kluky od Pepíka Štolfy z Hodonína pozdravujte, ať se ničeho nebojí, a příležitostně ať se mi ozvou, měl bych pro ně možná takovou malou zakázečku, dodal státní zástupce závěrem.

TOMAN… Vyprávěli mi v šedesátých létech lidé jaké metody výslechů se uplatňovaly. V létě se na celách topilo, k jídlu dostávali jen slanečky a pití žádné - nutili je pít vlastní moč. Nebylo to vždy bití, které doprovázelo vynucená přiznání. Uvězněné ženy ponižovaly v době menstruací tím, že nedostávaly menstruační vložky, jen jako výsměch jeden jediný přeložený papír s cynickým: "To vám stačí"! Krev jim stékala po nohách. Není to nic pěkného. …

* * *

Dobrý den, děkuji za informace! Je to poučné, protože spousta lidí se dívá na minulost i současnost různě. Poznat období padesátých let bylo možné od těch, kteří tuto dobu prožívali. Byli lidé kteří tu dobu prožili tak, že ji skoro nepřežili. Prošli trestaneckými lágry, často jen za to, že se nechtěli stát členy KSČ. Dnes je možné číst memoárové knihy či romány popisující tehdejší dobu. Jiří Mucha a jeho Studené slunce je románem, který tuto dobu velmi dobře vystihuje a popisuje. V příloze posílám i ukázku z dobových novin. V roce 1963 v rámci tzv. dubnového pléna se dokonce i KSČ pokusila vypořádat s nezákonnostmi, které tehdejší jejich režim napáchal, ale jen na členech KSČ. Oběti z řad demokratů a humanistické inteligence byli ponechány stranou. Křivá svědectví byla organizována přímo vedením strany. Viz. např. Tausiggová a pod. Rudolf Slánský byl vyloučen posmrtně z KSČ za podporu nezákonnostem, tak i Reicin. Vaš byl odsouzen za likvidaci nepohodlného svědka. Ve třech přílohách je anotace publikovaná k dubnovému plénu ÚV KSČ z roku 1963. Pár dokumentů pár střípků o hrdinné době závěrečné etapy života Klementa Gottwalda. I členové KSČ musí pochopit jaká to byla doba.

Zeman je proti sankcím i proti novinářům.  Pes ochranář také.

Zeman odsuzuje v Německu sankce, ale nezveřejňuje, z čeho a proč vznikly a co by měla postižená strana dělat, aby se mohly zrušit. Sankce se dávají, aby byly napraveny chyby, kvůli kterým vznikly. O tom Zeman má mluvit. I já tvrdím, že by se měly zrušit, ale až se napraví kvůli čemu vznikly. Budu-li kritizovat nesjízdnost ulice, která vznikla nepřízní počasí a nepřetržitým provozem, vím co a proč se má opravit. Dokud to neudělám nebudu jenom říkat, že by se povrch měl opravit. I sankce vzniklé nepřetržitým nedodržováním a zneužíváním dojednaného, mohou zaniknout po následné nápravě. Říká-li president pouze, že by se sankce měly zrušit je to pro paní Merkelovou, ale i pro nás posluchače zbytečné.

UOOU logoOvšemže jsme se nedomnívali, že by, v rámci předprocesní korespondence vyzván, ať si trhne razítkem, snad Osel měsíce Jiří Žůrek z Úřadu pro ochranu osobních údajů – mimochodem, jeden z největších pitomců, s nimiž jsem měl čest se během poslední dekády setkat – ustoupil bez boje. Úřad poslal další výzvu, my takto reagujeme.

* * *

… Není proto překvapením, že se Jiří Žůrek, tímto úřadem – a žel, v posledku námi, daňovými poplatníky – živený blb, rozhodl zaútočit na náš systém právnických výpočtů legal.pecina.cz. K čemuž mu touto cestou sdělujeme:

Milý pitomče, právnické výpočty jsou, na rozdíl od tebe a tvé práce, pro tuto společnost užitečné. Využívá je 500 registrovaných a desetitisíce neregistrovaných uživatelů a mají denně tolik přístupů, kolik by nemělo nic z toho, co by parasitické existence tvého typu kdy dokázaly vytvořit. Jsou přitom, rovněž na rozdíl od tebe, zcela bezplatné, sponsoruji je já svou prací a společnost SynopsIS Technologies a. s. zdarma poskytnutým serverem. Právnické výpočty jsou užitečnou službou veřejnosti. Proto zůstanou v provozu a v žádném případě nebudu jakkoli restringovat jejich funkci. Když nebude zbytí, přestěhuje se jejich front-end mimo tvou jurisdikci, ale na to, že bych z nich smazal jakákoli data, byť jen jediný bit z nich, laskavě zapomeň, o tom se s tebou a tvým zbytečným úřadem vůbec nebudu bavit. To je vše, co jsem ti chtěl sdělit, a nyní si laskavě trhni razítkem. …

IUSTITIA 1 kra„Těžké je bojovat se žádostivostí, neboť co si přeje, kupuje si za duši.“

„… Morální hodnoty chybí jak u státních zástupců, tak u soudců. Pochopitelně neházím do jednoho pytle všechny, ti slušní si to rozhodně nezaslouží. Ti slušní, nebo lépe vystiženo vzdělaní, empatičtí vědí, že jejich práce má být rovna zemské spravedlnosti.IUSTITIA 2 svoboda Vědí, co svým rozsudkem způsobí. Buďme rádi, že ještě tací mezi nimi jsou, děkujme denně bohu, pokud při neštěstí, které může kohokoliv z nás potkat, padneme do rukou těmto lidem, těm vzdělaným a spravedlivým. … Zúčastnění na korupčním tanci roku 2010 touží po tom, aby se rychle zapomnělo, a předhazují davu oběti. Aby korupci století zametli pod koberec, zavírají a pronásledují nevinné. Jedna z nich je Ing. Michaela Schneiderová, odsouzena na 7 let vězení se zvýšenou ostrahou, peněžitým trestem 250 tis. Kč. Neobohatila se, neměla žádný prospěch, nepoškodila veřejný zájem, nevznikla škoda. Nebyla zúčastněna na korupčním procesu, na ERÚ přišla ke konci roku 2011. … Věřím, že níže uvedená úvaha „Čas sekerníků“ od JUDr. Oldřicha Heina mnohé vysvětlí….“  Alena Vitásková

MongoloveRuské pravdy a naše evropské jsou rozdílné. Buďme si toho vědomi. Je lépe být  připraveni nežli překvapeni. Někdo řekne, že je to zbytečné a zbytečně provokujeme. Jistě na zahrádce, plné květů, u řeky pod stanem a s obchody plnými tropického ovoce, s možností říkat co nás napadne to tak vypadá.

* * *

Často slýchávám nebo čtu o statečném postoji českých občanů za normalizace a v padesátých letech kdy obstát s čistým štítem bylo zvlášť obtížné ba nemožné. Mnozí z nás dodnes říkají: „ Za svou pravdu jsem čestně  bojoval i na veřejnosti. I před soudem. A svoje slova jsem neváhal změnit v čin. Dokazují to dokumenty, později žádosti o revizi procesu, o propuštění.  Českoslovenští letci, kteří přežili v leteckých soubojích po návratu z druhé světové války do vlasti byli souzeni, odsuzováni, vězněni degradováni, pomlouváni. Všichni tito čeští hrdinové trpěli námi Čechy oddanými komunistické Moskvě. Ať to bylo po únoru 1948 nebo po roce 1968.

Ti co sloužili sovětským názorům vyznávají pravdu zcela jinou, zcela odlišnou. Už Lenin pronesl jejich pravdu: „Vše co prospívá věci socialismu je potřebné a správné.“ Vše. Boj, zločiny, podvrhy, lži, lživé proklamace, donucování, násilí atd. Schází tam slova dialog, tolerance, vyjednávání. Proto zemřeli nebo byli zabiti desítky milionů ruských občanů z nichž mnozí hájili svoji pravdu. Rusům nikdy nešlo o socialismus, ale v první řadě o získání dalšího území.

Kristalova lupaPoprvé jsem webové stránky www.sinagl.cz přihlásil do této soutěže. Neprošly neveřejným výběrem, zato nyní může veřejnost veřejně hlasovat. Podíváte-li se na složení poroty, nepřekvapuje. Porota vybere z návrhů, veřejnost má právo je pouze zaslat a o porotou vybraných hlasovat. Pokud nebude veřejnost sama vybírat a hlasovat, nemůže být soutěž, při současném stavu českých médií a společnosti, objektivní.