Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 18.03.2019 23:00
  Ve světě to ale nikdo nikomu nezakázal. Proč to neodzkoušeli ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 18:07
  Dobrý den, to se musíte zeptat na onkologických pracovištích ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 16:55
  Dobrý den, když není zájem o metodu pana Fortýna v ČR, proč se ...

  Read more...

   
 • 17.03.2019 18:16
  Jinak co je to za úchyla co vám tady permanentně dává najevo ...

  Read more...

   
 • 17.03.2019 18:13
  Dokud se zde a nejen zde, vono je to v celém světě, a já ...

  Read more...

   
 • 17.03.2019 18:08
  Pokud vím, tak od nějakých 70. let jsou evidovaný zcela zřejmé ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

r. 1925Bata UV revers 2018

Bata UV avers 2018JE TO KRÁSNÉ BÝTI ČLOVĚKEM. Je zde několik set lidí, mužů, žen i dětí. Je-li hezké počasí, všechny tváře se usmívají na vás, na každého. Jest pozorovati u každého člověka snahu býti svému spolucestujícímu co nejpříjemnějším. Mnozí dlouhým cvikem v tomto společenském životě přivedli to k velké dokonalosti a okolo takových umělců lze pozorovati stále hloučky lidí, kteří je vyhledávají a obklopují. Nikde ani nejmenšího stínu zlomyslnosti.

Grebeníček kniha"Hele Pepo. Tobě nevadí, že se dnes zase brodíme bahnem? A jako co? Třeba že ten nejvyšší zástupce kultury se dostaví na křest knihy bývalého komunistického předáka? Ani ne? Jak je možné, že ti ten sajrajt nevadí? Vyrůstal jsem za normalizace." K.Mrzílek 29.12.2018

P.S.

Komunisté okradli před 70 lety a chtějí okrádat okradené i dnes. Kdo odebral komunistům nakradený majetek? Zaplatili z něho také daně? Kdo po válce vstoupil do KSČ měl srdce, kdo u nich zůstal dodnes, nemá rozum – v tom lepším případě. Dnešní poměry jsou jen následkem vlády komunistů. Zemi připravili o kulturu, paměť, tradici, elitu, dobré mravy a duši. Dnes nerozhoduje ideologie, ale charakter jednotlivce a média. Ta stále brání pravdě a manipulují s občany pomalu jako za totality. 

Grebeníčka, syna sadisty a komunistického zločince, jsem dokázal u KS Brno porazit jako „primitiv“ z Letné, díky statečnému, bývalému ústavnímu soudci JUDr. Miloši Holečkovi. Zemřel 16.4.2016.  Současný předseda ÚS ČR JUDr. Pavel Rychetský to nemohl říci lépe:  „... v osobě Miloše Holečka odešel znamenitý civilista, nesmlouvavý ochránce lidských práv, ale především slušný a čestný člověk. Jeho přínos pro ústavní soudnictví a celou tuto zemi nebude nikdy zapomenut.“. Zažaloval jsem Grebeníčka podruhé za kapitolu v jeho knize Hradba vzdoru „Šináglův lásky čas“, to už mu komunističtí soudci pomohli…  

Prdel 281218Byl sváteční den. Z 95% potkal jsem lidi v bundách, s kapucí, barevných kalhotách. Často zašpiněné boty. Přehled byl v metru, tramvaji. Ale i na Národní třídě. BaťůřkářiSteaky zer 281218 v rozbitých džínách. Rádiovky, kšiltovky. Kulichy přes uši. Párky v rohlíku šly na odbyt. Strakatá trička v bundách. Kravata, co to je? V delším raglánu a  klobouku jsem si připadal přeměněn v ptáka. Tentokrát v bílou vránu.

V Praze byl Boží Hod.

Všem čtenářům přejeme krásné a požehnané vánoční svátky a v novém roce všechno nejlepší, konkrétně pak:

YustitiaAdvokáti liechtensteinského rodu se podle všeho rozhodli "obejít restituční zákonodárství" a podali serii vlastnických žalob na nemovitý majetek, který byl rodu neprávemBenes a Gottwald odňat na základě Benešových dekretů.

Je velmi dobře, že to udělali, a to, i kdyby jediným výsledkem jejich akce bylo ukázat Čechům, jak se na jejich občanského světce a jeho dekrety dívá civilisovaný svět.

Ve správním řízení někdy znějí kuriosní argumenty. Typicky ovšem z úst obviněného a ne přibraného znalce. Jedním z takových případů se zabývá rozsudek Nejvyššího správního soudu v kause, kde znalec Josef Holoubek odmítl předložit přestupkovému orgánu standardní operační postup (SOP), na jehož základě provedl chromatografickou analysu vzorku krve, s tvrzením, že soudu SOP předloží, rozhodně však ne sprostému obviněnému nebo jeho zmocněnci (§ 15 rozsudku; nejen modří už tuší, kdo je tajemný T. P. z rozsudku, ten, kterému znalec na str. 6 hrozí trestním oznámením). Krajský soud v Praze a po něm i Nejvyšší správní soud takový postup správně označily za nepřijatelný.

Babis a knihaMilan Žitný, někdejší místopředseda Nezávislé komise při FMV ČSFR, nyní publicista a bezpečnostní analytik spis vedený na Andreje Babiše přezkoumal a říká: Hodnocení svazku StB reg.č.25085 "Bureš":

Obsah svazku pod registračním číslem 25085 s krycím jménem "Bureš", vedeným na jméno Ing. Andrej Babiš, neobsahuje přesvědčivé důkazy, že by pan Babiš spolupracoval se Státní bezpečností jako agent nebo důvěrník. Svazek naopak obsahuje nepřímé důkazy, že tento "agent" byl příslušníky StB vyfabrikován. O tom svědčí následující poznatky ze svazku:

BIS logo… Podobně zasvé vzala obrozenecká a prvorepubliková představa o mírném, holubičím národě, protože se ukázalo, že nebojovat nebývá z dlouhodobého hlediska vždy ctností. Zde došlo k velmi pozoruhodné transformaci, protože karamboly, jež nebojovnost (přímější pozorovatel by se asi neostýchal mluvit přímo o zbabělosti) národu přinesla, vytvořila novou představu, Čecha přežívajícího, přikrčeného, ale vposledku triumfujícího, byť švejkovským, případně benešovským způsobem: byli jsme a budem (arci s tím, že se občas budeme mít potíž podívat do zrcadla). …

* * *

Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS, tzv. čučkařů), ve své veřejné části, bývá obvykle nudnou, suchopárnou četbou. Ne tak letos: výroční zpráva této služby za loňský rok právem vyvolala značný mediální ohlas, a to, paradoxně, hlavně vinou jedné jediné poznámky pod čarou na straně 7, která zní:

Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny (Orwell: Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá současnost, ovládá minulost.), tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie.

Výtky mohly být a byly směřovány dvěma směry: jednak, že BIS nemá pravdu, a pak, že leží mimo její působnost pravdu v takové citlivé věci mít (a veřejně vyjevovat).

Pojďme si tedy oba aspekty popořádku rozebrat.

PCR pomahat a chranit autoPČR je na 87 místě na světě ve věci důvěryhodnosti, hned za africkou zemí Burkina Faso. J.Š.PCR pomahat a mlatit

Čtenáře, kteří se těšili na barvité historky ze zlínského a kroměřížského podsvětí, případně z úřadoven místních kriminalistů, musíme, ač neradi, zklamat: tento díl kroměřížské ságy bude výjimečně neakční, ba spíše než co jiného zádumčivě lyrický.

Michal Šnajdr, nespravedlivě odsouzený za únos Zuzany Vybíralové, dále dlí v mírovském žaláři, a ti, kteří únos připravili a realisovali, jsou stále na svobodě, v bezpečí a pod zvláštní osobní ochranou státního zástupce Martina Malůše. Snad s výjimkou Josefa Ševčíka, u něhož Krajský soud v Brně naznal, že jedenáctkrát a dost, a aplikovav toto požehnané pravidlo, poslal jej za poslední, kombinovanou trestnou činnost do vězení; tam by měl řečený strávit následující tři roky, a dalších šest měsíců by měl věnovat nápravě za jiný, drobnější trestný čin, za kterýž byl odsouzen zvlášť.

Komentovat spor Jana Šinágla s Helenou Vondráčkovou a jejím manželem Martinem Michalem se mi, popravdě, nechce. Pokud se řečené zpěvačky týká, o té jsem si učinil obrázek na počátku 70. let, kdy se pro celou moji generaci stala symbolem té nejhorší formy kolaborace s komunistickým režimem, jež zhojila zjevný deficit talentu: Vondráčková nikdy nebyla mezi zpěvačkami nejlepší, vždy byla až druhá, třetí, desátá – a sama to dobře věděla; nebyla sice přímo Josefem Laufrem v sukních, arci daleko k tomu nikdy neměla. Radil jsem proto J. Šináglovi, aby si té ženy nevšímal a nechal ji v klidu a opovržení slušnými lidmi dožít.