Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.05.2019 21:49
  Dříve se psalo: OBYČEJNÝ NACISMUS. Míněny koncentráky ...

  Read more...

   
 • 16.05.2019 15:56
  Opravdu je to tak jak jste to napsal. A naše "demokracie"?

  Read more...

   
 • 16.05.2019 11:41
  Dobrý den, posledních pár článků na Vašich stránkách zase tak ...

  Read more...

   
 • 13.05.2019 09:55
  Pane Stupko, bohužel jsme zemí, kde kádrování, negaci a ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 20:52
  Pane Šinágle, je mně to již trapné, opakovat to neustále ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 14:27
  Lidé v Plzni oslavují veřejně. Mají radost, že byli po šesti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Necesany rodinaLukáš Nečesaný byl dnes Vrchním soudem v Praze pravomocně zproštěn obžaloby (díky Janu Šináglovi máme k disposici zvukový záznam celého dnešního veřejného zasedání: [1][2]). Předseda senátu, člen předlistopadové komunistické strany Jiří Lněnička konstatoval, že procesní úprava jeho senátu neposkytuje jinou možnost než protahovat řízení, o němž sebekriticky uznal, že není právě krátké (to je arci povzbudivé: březnového Osla měsíce dostane soudkyně, podle níž je – pro účely odepření náhrady poškozenému – ještě přiměřená doba téměř devíti let), a zbaven možnosti měnit senát u soudu I. stupně tak dlouho, až dosáhne kýženého odsuzujícího rozsudku, vrchní soud kapituloval.

K tomu lze snad jen zopakovat, že jedinou cestou, jak reformovat justici, bylo všechny soudce, které nám komunistický režim zanechal, doživotně zbavit taláru, protože dobře a odpovědně soudit sami od sebe nezačnou: je nám líto, že to musíme formulovat tak pregnantně, ale jednou morální zmetek, navždy morální zmetek.

Forman komunismus je ostuda lidstvaSametové fialové límečky

Vzpomínám brutálního vyšetřovatele Grebeníčka sen., kterého čeští soudci, či soudní dvůr po převratu nedokázali dovézt k soudu natož  odsoudit. „Demokratičtí“ poslanci, jsou-li ve sněmovně vůbec, protože při anonymním hlasování po převratu jich 75% zvolilo do předsednictva předsedu KSČM  V. Filipa, asi jenom zírali, nebo se divili nebo mlčeli, ale v žádném případě nekonali. Sněmovna, která nedokáže prosadit zákony proti lidem jejichž činy jsou nepromlčitelné, protože podepisovali rozsudky smrti, takoví poslanci do demokratické sněmovny nepatří. 

…Problémy kontroloři zjistili taky u příjemců dotací. 10 ze 17 kontrolovaných neziskovek porušilo podmínky dotace. Organizace například nedodržely rozpočet projektu, neprovedly aktivity, na které dotaci dostaly, nebo zaplatily z dotace neuznatelné náklady. V letech 2016 a 2017 rozdal stát téměř 7 tisícům neziskových organizací celkovou částku 26 miliard a 260 milionů korun. …

Společnost bez elit a občanské společnosti je odsouzená k postupnému úpadku, pokud se nenajdou schopné, silné osobnosti a lídři na všech důležitých místech správy země, zabrání nejhoršímu a pomohou nastartovat především morální obnovu země a společnosti.

„Je mi úzko až stydno, z té důstojnosti a úcty, které se naučit nedají, kterou mají Angličané k ostatním  národům, když v 21. Století je Ind David Khan londýnským starostou. My Češi máme na královském Hradě  podrážku od ruského bláta.“

* * *

Pokud pomineme mravně zkažené politiky, kteří považují svoji funkci za jedinečnou příležitost ke zbohatnutí, pak mnohým politikům jde i o to, aby je lidé ctili, vážili si jich a dokonce je snad i milovali. Vůbec si však neuvědomují, jaká jsou kritéria pro získání společenské úcty.

Aldous Huxley (1894–1963) ve svém dystopickém románu Brave New World z roku 1932, v češtině známém pod titulem Konec civilizace. Ve svém dopisu Orwellovi z roku 1949 píše: „Věřím, že během další generace světoví vůdci zjistí, že ovlivňování dětského intelektu a narkohypnóza jsou účinnějšími nástroji vládnutí než obušky a vězení a že touha po moci může být právě tak plně uspokojena tím, že lidé budou přesvědčeni, aby milovali své otroctví, jako bičováním a kopanci.“

Dejme nejprve slovo Judy Sheltonové, neboť jediná z uvedeného seznamu úspěšných vizionářů dnes žije a pracuje: „Má práce o Sovětském svazu spočívala v analýze bankovního systému: jak sovětské bankovnictví fungovalo jako kanál pro úvěrování státních institucí a podniků. A mám obavu, že se banky nyní stávají partnery státu v řízení ekonomiky.“ To Sheltonová řekla v rozhovoru pro časopis Fortune v srpnu 2016 a adresovala americkým bankám.

Evropa nepřiměřeně závisí na bankách. Hospodářský vývoj za uplynulých sto let vedl k odklonu od burz a kapitálových trhů k bankovnímu úvěrovému financování.

Yustitia… i když nelze srovnávat disidenta Rychetského s normalisačním komunistou Gerlochem z hlediska někdejší osobní odvahy, dovolujeme si vyjádřit pochybnost, zda by posledně jmenovaný byl ochoten iniciovat příkladmo hanebnost typu stanovisko Kinský, jímž byl ethos restitucí postaven na hlavu a restituční zákony učiněny právním předpisem dovršujícím totalitní bezpráví. … víme, že v nedávné minulosti soudilo několik soudců bez vysokoškolského vzdělání a několik dalších u Vrchního soudu v Praze dodnes působí, aniž by existoval jejich jmenovací dekret. … Máme za to, že takový postup je v zemi, kde roky prosperovala plzeňská právnická rychlofakulta (a v Praze funguje další podobná, Metropolitní universita, zajišťující vzdělávací servis zasloužilým členům ODS a jejich potomstvu), holou nezbytností: vždyť si uvědomte, co by se stalo, kdyby někdo začal uplatňovat opačné pravidlo a příkladmo z toho, že funkce byla získána úplatkem nebo úředník nedisponoval dostatečným, na skutečné vysoké škole dosaženým vzděláním, dovodil neplatnost jím signovaných listin. To nelze připustit: ilusi právního státu nám tu nikdo zpochybňovat nebude!

Začněme historickou paralelou. Mezi Karlem Sabinou a Alešem Gerlochem. Psal se 30. červenec 1872, šest hodin večer, a v bytě advokáta Jana Kučery ve Vodičkově ulici v Praze sešlo několik známých. Spojovalo je zděšení a rozhořčení nad zradou důvěrného přítele.

Když o dva roky dříve vídeňský list Vaterland přinesl první informace o policejním udavači v samotném srdci českého vlasteneckého hnutí, a z kontextu bylo zjevné, že se jedná o Karla Sabinu, postavili se všichni jako jeden muž na jeho obranu. Většina z nich dokonce odjela do Vídně svědčit u soudu v Sabinův prospěch.

Váha soudruha se rovná váze soudruhů soudruhem vytlačených.

“Není lepšího přítele na světě pro člověka než vědění. Vědění je lepší než pokladna, neboť pokladna se musí střežit, ale vědění střeží tebe samotného.“  (Arabský mudrc Luqmán – 8.stol.n.l.)

Intelektuálně a mravně vyspělé lidi totiž politika nepřitahuje, protože na každodenní styk s nevědomými, nerozumnými, hloupými, ješitnými, hrubými, hádavými a zištnými politiky nemají nervy ani žaludek; zvláště když na základě svých historických a psychologických znalostí velice dobře vědí, že svými prokázanými schopnostmi vzbudí jejich strach, zlobu, závist i nenávist a podnítí je tak k nejrůznějším zákeřným „podpásovým“ anebo i likvidačním úderům.

* * *

Dobrý politik musí být vzdělaný, zkušený, rozumný, uvážlivý, rozhodný, důvtipný a předvídavý. Musí detailně znát vlastnosti i slabiny svých protivníků, odhadnout vnitropolitickou i mezinárodní situaci a pokud se k něčemu rozhodne, musí být nejen důsledný, tvrdý a houževnatý, ale musí také umět svá rozhodnutí přesvědčivě zdůvodnit. Nejrozšířenějšími vlastnostmi politiků jsou však nevědomost, nerozumnost, hloupost, nerozhodnost nebo zbrklost, ješitnost, zištnost a závist.

Nevadí

… Máme za to, že takový postup je v zemi, kde roky prosperovala plzeňská právnická rychlofakulta (a v Praze funguje další podobná, Metropolitní universita, zajišťující vzdělávací servis zasloužilým členům ODS a jejich potomstvu), holou nezbytností: vždyť si uvědomte, co by se stalo, kdyby někdo začal uplatňovat opačné pravidlo a příkladmo z toho, že funkce byla získána úplatkem nebo úředník nedisponoval dostatečným, na skutečné vysoké škole dosaženým vzděláním, dovodil neplatnost jím signovaných listin. To nelze připustit: ilusi právního státu nám tu nikdo zpochybňovat nebude!

Exekuce taborExekuce se dneska týká cca milionu našinců. Dalších statisíce jsou v insolvenci. Z uvedených čísel vyplývá, že téměř každá rodina se s problémem předlužení potýká nebo potýkat bude. Jedná se tedy o problém, o kterém se však pouze hovoří, ale až na kosmetické změny, které jsou někdy k horšímu se zásadně nic nemění. Bodejť by jo. Síla exekuční a insolvenční mafie je nesmírná. Při takové síle ovlivnit činy našich volených zástupců je snadné. Zničením lidí a jejich rodin v exekučním řízení vytváří celospolečenský problém. Z lidí, kteří byli ekonomicky aktivní a byli schopni vytvářet hodnoty, se najednou stanou lidmi pasivními bez sebedůvěry bez naděje...